VEČEŘA, Michal. Rozvoj filmové výroby v českých zemích na konci 10. a počátkem 20. let. Případ společnosti Praga-film. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2011, roč. 23, č. 2, s. 5-24, 19 s. ISSN 0862-397X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rozvoj filmové výroby v českých zemích na konci 10. a počátkem 20. let. Případ společnosti Praga-film
Název česky Rozvoj filmové výroby v českých zemích na konci 10. a počátkem 20. let. Případ společnosti Praga-film
Název anglicky The Development of Film Production in the Czech Lands in the Late 1910s and Early 1920s. The Case of Praga-Film Company
Autoři VEČEŘA, Michal.
Vydání Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha, Národní filmový archiv, 2011, 0862-397X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky česká filmová produkce - počátky; Praga-film
Klíčová slova anglicky Czech film production - beginnings; Praga-film company
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D., učo 7909. Změněno: 17. 3. 2012 22:05.
Anotace
V 10. letech 20. století se filmová produkce v českých zemích stále ještě nacházela v počátečním stádiu vývoje. Až do roku 1921, kdy byly v Praze na Vinohradech otevřeny ateliéry AB, trvala éra improvizovaných výrobních podmínek, které charakterizovaly domácí filmovou produkci a zásadním způsobem ovlivňovaly kvalitu českých snímků. Praga-film, jedna z nejvýznamnějších výroben druhé poloviny 10. let, nebyla v tomto směru výjimkou. Založil ji Antonín Fencl v září 1917 a existovala do srpna 1920. Praga-film se liší od ostatních společností především tím, že se stal prvním případem v československé kinematografii, kdy bankovní ústav investoval kapitál přímo do filmové výroby. Díky tomu disponoval vyšším množstvím financí než většina ostatních soudobých filmových společností, což potažmo poskytlo prostředky potřebné k pokusu postavit první moderně vybavený filmový ateliér. Text se pokouší zmapovat, jak byly mezi jednotlivé pracovníky Praga-filmu přerozděleny pracovní úkoly a zároveň jakými výrobními prostředky disponoval Praga-film. Fragmentární stav dochované dokumentace ale neumožňuje věnovat se přípravné a postprodukční fázi natáčení. Vedle toho je věnován prostor i dalším obchodním aktivitám Praga-filmu – jeho účasti ve sdružení filmových výrobců Československý film, zahraniční výpravě Antonína Fencla za nákupem nových filmů, distribuci těchto snímků a nakonec i samotnému průběhu likvidace společnosti.
Anotace anglicky
In the 1910s, the development of film production in the Czech Republic was still in its initial stages. Before 1921, when the AB studio was established, film production took place under improvised conditions, and this fundamentally influenced the quality of Czech films. Praga-film, one of the most important companies operating in the second half of the 1910s, was no exception. It was founded by Antonín Fencl in September 1917 and existed until August 1920. Praga-film differed from other companies, especially in that it was the first instance in the history of Czechoslovak cinema of a banking institution investing directly in film production. Thanks to this, it had more finances at its disposal than most other contemporary film companies, which led to an effort to build the first film studio with modern equipment. This text attempts to describe the delegation of tasks among employees and means of production. Fragmented documentation, however, does not allow us to depict pre-production and post-production, as well. The text focuses also on other business activities of Praga-film: its participation in the association of film producers “Československý film” (Czecho-Slovak Cinema), Antonín Fencl’s businesstrip abroad to acquire new films, the distribution of such films and, finally, the end of the company.
VytisknoutZobrazeno: 16. 1. 2021 08:37