CHOVANEC, Jan, Renata KAMENICKÁ and Alena ZAPLETALOVÁ. Academic Writing in English: Writing Essays at KAA. In STHI Conference. 2011.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Academic Writing in English: Writing Essays at KAA
Name in Czech Akademické psaní v angličtině: psaní esejí na KAA
Authors CHOVANEC, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Renata KAMENICKÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Alena ZAPLETALOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition STHI Conference, 2011.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/11:00056220
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) akademické psaní; akademický diskurz
Keywords in English academic writing; academic discourse
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D., učo 463. Changed: 18/3/2012 09:50.
Abstract
The presentation describes and interprets results of a questionnaire survey carried out among students and teachers at the Department of English and American Studies about the use of the essay as a form of course termination.
Abstract (in Czech)
Příspěvek prezentuje výsledky dotazníkového výzkumu týkajícího se formy ukončení kurzů na katedře anglistiky a amerikanistiky FFMU v Brně. Výzkum, provedený mezi studenty i vyučujícími, byl zaměřen na zjištění způsobu, jakým je užívána forma tzv. odborné eseje a do jaké míry jsou studenti na tento způsob hodnocení připraveni.
PrintDisplayed: 2/12/2021 07:58