BUREŠOVÁ, Iva. Kontext antisociálního chování mladistvých. In Slávka Démuthová. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Kondášove dni 2008. Trnava, Slovenská Republika: Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. cyrila a Metoda v Trnave, 2009. s. 18-36, 18 s. ISBN 978-80-8105-046-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kontext antisociálního chování mladistvých
Název česky Kontext antisociálního chování mladistvých
Název anglicky The Context of Adolescent Antisocial Behavior
Autoři BUREŠOVÁ, Iva (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Trnava, Slovenská Republika, Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Kondášove dni 2008, od s. 18-36, 18 s. 2009.
Nakladatel Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. cyrila a Metoda v Trnave
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-8105-046-6
Klíčová slova česky delikventní chování kriminální jednání delikventní vývoj i rozvoj osobnostní charakteristiky zvládání
Klíčová slova anglicky delinquent behavior criminal behavior delinquent behavior development and development management personality characteristics coping
Změnil Změnila: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D., učo 15694. Změněno: 22. 3. 2015 10:41.
Anotace
Příspěvek se zabývá obdobím adolescence jako důležitým obdobím pro rozvoj problémového a rizikového chování, které se stalo běžnou zkušeností mnoha dospívajících. Na jeho existenci se kromě řady osobnostních proměnných podílí významnou měrou i aktuální vlivy, včetně pravidel a norem uplatňujících se jak v nejbližším sociálním prostředí (rodina, vrstevnické skupiny, škola), tak v širším společenském a kulturním prostředí.
Anotace anglicky
This paper deals with the period of adolescence as an important period for the development of problem behavior and risk, which has become a common experience of many adolescents. In addition to the existence of a number of personality variables contribute significantly and current influences, including rules and standards applying to both the immediate social environment (family, peer group, school) and in the wider social and cultural environment.
VytisknoutZobrazeno: 14. 10. 2019 08:14