VLČEK, Petr. Reforma kurikula na gymnáziích z pohledu tvůrce kurikulárních dokumentů – případová studie učitelky tělesné výchovy. In Hana Klimtová. Pedagogická kinantropologie - Soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 11.4. - 13.4.2012. 2012. vyd. Brno: Tribun EU, 2012. s. 14-20. ISBN 978-80-263-0248-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Reforma kurikula na gymnáziích z pohledu tvůrce kurikulárních dokumentů – případová studie učitelky tělesné výchovy
Název anglicky Reform of grammar school curricular documments - case study research of a PE teacher
Autoři VLČEK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 2012. vyd. Brno, Pedagogická kinantropologie - Soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 11.4. - 13.4.2012, od s. 14-20, 7 s. 2012.
Nakladatel Tribun EU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00059729
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-263-0248-3
Klíčová slova česky případová studie; implementace kurikula jako tvorba ŠVP, funkce kurikula v rovině práce s cíli a obsahy vzdělávání; kurikulární plánování; řízení výuky; tělesná výchova
Klíčová slova anglicky case study; curriculum implementation as SEP design; functions of curriculum in the area of educational aims and content; curricular planning; management of learning / teaching processes; physical education
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 23. 4. 2013 10:15.
Anotace
V textu je představena případová studie učitelky, která vytvořila a realizuje školní vzdělávací program v oboru tělesná výchova na gymnáziu. Analýzy provedené v rámci předložené případové studie se zaměřují především na cílovou a na obsahovou dimenzi kurikula. Při analýzách cílové dimenze kurikula se zaměřujeme na to, jak učitelka pojímá klíčové kompetence a dále činnosti ovlivňující zdraví, pohybové dovednosti a pohybové učení. Při analýzách obsahové dimenze kurikula jde o to zjistit, jak učitelka přistupuje k problematice transformace obsahu a strukturování obsahu. Výsledky shrnují některé aktuální problémy týkající se tvorby a realizace kurikula v oblasti tělesné výchovy a výchovy. Text je uzavřen stručnou rekapitulací nedávno provedených výzkumů v oblasti tvorby a realizace kurikula. Na základě těchto výzkumných výstupů jsou v závěru uvedena některá transdisciplinární zobecnění a doporučení v rámci zkoumané problematiky.
Anotace anglicky
The text presents a case study research of a physical education teacher at a grammar schools. Research questions concerned the implementation of FEP as the creation of SEP. The aim of our case studies was to capture the development of this curricular process in physical education. Attention was paid to the functions of the curriculum at the level of aims and content, curricular planning and management of learning / teaching processes, and to the factors influencing curriculum design. The case studies provided an opportunity to capture a subject specific level. The text is closed with a short recap of relevant recent research in transdisciplinary point of view. Based on these research outcomes the text offers some suggestions related to the researched problematic.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
pripadovka_text_nnn.doc   Verze souboru Vlček, P. 3. 8. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/979780/pripadovka_text_nnn.doc
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/979780/pripadovka_text_nnn.doc
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/979780/pripadovka_text_nnn.doc?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/979780/pripadovka_text_nnn.doc?info
Vloženo
Pá 3. 8. 2012 14:39, doc. PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba doc. PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D., učo 346572
  • osoba Dana Nesnídalová, učo 831
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D., učo 346572
  • osoba Dana Nesnídalová, učo 831
Atributy
 

pripadovka_text_nnn.doc

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/979780/pripadovka_text_nnn.doc
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/979780/pripadovka_text_nnn.doc
Typ souboru
Word (application/msword)
Velikost
89,5 KB
Hash md5
3b0a9ed800bc3f656faeb3e7cbd66f4d
Vloženo
Pá 3. 8. 2012 14:39

pripadovka_text_nnn.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/979780/pripadovka_text_nnn.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/979780/pripadovka_text_nnn.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
21,3 KB
Hash md5
6928914a4889654737dee09e47581bc7
Vloženo
Pá 3. 8. 2012 14:40

pripadovka_text_nnn.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/979780/pripadovka_text_nnn.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/979780/pripadovka_text_nnn.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
273,2 KB
Hash md5
2ea09d6764b2525198d632d257a94ebf
Vloženo
Pá 3. 8. 2012 14:40
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 30. 1. 2023 08:22