LASÁK, Jan and Pavla ŠIMONÍKOVÁ. Uznání závazku v judikatuře českých soudů (Recognition of an obligation in the Czech case-law). Soudní rozhledy, Praha: C. H. Beck, 2011, roč. 17, č. 8, p. 277-283. ISSN 1211-4405.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Uznání závazku v judikatuře českých soudů
Name (in English) Recognition of an obligation in the Czech case-law
Authors LASÁK, Jan (203 Czechia, guarantor, belonging to the institution) and Pavla ŠIMONÍKOVÁ (203 Czechia, belonging to the institution).
Edition Soudní rozhledy, Praha, C. H. Beck, 2011, 1211-4405.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/11:00056908
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) uznání závazku
Keywords in English recognition of an obligation
Tags recognition of an obligation
Changed by Changed by: JUDr. Jan Lasák, LL.M., Ph.D., učo 102728. Changed: 21/4/2012 16:29.
Abstract
Příspěvek se zabývá aktuální judikaturou českých soudů k uznání závazku.
Abstract (in English)
The articel deals with recent developments of the Czech case-law regarding the recognition of an obligation.
PrintDisplayed: 15/8/2020 13:50