FENYK, Jaroslav and Ladislav SMEJKAL. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. (Act on Criminal Liability of Legal Persons and Procedure against them. Commentary.). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 169 pp. komentáře. ISBN 978-80-7357-720-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář.
Name (in English) Act on Criminal Liability of Legal Persons and Procedure against them. Commentary.
Authors FENYK, Jaroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Ladislav SMEJKAL (203 Czech Republic).
Edition Praha, 169 pp. komentáře, 2012.
Publisher Wolters Kluwer ČR
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/12:00059870
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7357-720-9
Keywords in English criminal liability; legal person; substantive law; procedure law; fundamentals of criminal liability
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 29/3/2013 14:42.
Abstract
Od 1. 1. 2012 je účinný zákon o trestní odpovědnosti právnických osob v České republice. Právnické osoby s výjimkou státu a obcí a krajů jsou odpovědny za trestné činy spáchané fyzickými osobami, které za ně jednají. Komentář doplňuje velmi stručnou důvodovou zprávu a polemizuje s jejími závěry. Přílohou komentáře jsou modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby.
Abstract (in English)
Since 1. 1. 2012 is efficient Act on Criminal Liability of Legal Persons in the Czech Republic. Legal persons with exception of state and municipalities and regions are liable for crimes comitted by natural persons, who act on behalf of them. Commentary completed very brief reasoning of law and polemize them. As enclosure of commentary are model internal measures to prevent criminal activities of legal persons.
PrintDisplayed: 18/5/2021 20:43