RYMEŠOVÁ, Dana and Ivo HERTL. Určování věku u sýce rousného (Aegolius funereus) (Age determination of the Tengmalm´s owl (Aegolius funereus)). Kroužkovatel. Praha: Společnost spolupracovníků KS NM, 2012, vol. 13, p. 6-7. ISSN 1803-1552.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Určování věku u sýce rousného (Aegolius funereus)
Name in Czech Určování věku u sýce rousného (Aegolius funereus)
Name (in English) Age determination of the Tengmalm´s owl (Aegolius funereus)
Authors RYMEŠOVÁ, Dana and Ivo HERTL.
Edition Kroužkovatel, Praha, Společnost spolupracovníků KS NM, 2012, 1803-1552.
Other information
Type of outcome Article in a journal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) pelichání, věk, určení věku, sýc rousný, kroužkování
Keywords in English moulting, age, age determination, boreal owl, Tengmalm s owl, ringing
Changed by Changed by: Mgr. Dana Rymešová, Ph.D., učo 106431. Changed: 11/5/2012 12:37.
PrintDisplayed: 23/6/2024 08:00