RANDÁKOVÁ, Monika. Finanční účetnictví pro podnikatele v příkladech. Vyd. 4., přeprac. V Praze: Oeconomica, 2012. 133 s. ISBN 9788024518527.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Finanční účetnictví pro podnikatele v příkladech
Authors RANDÁKOVÁ, Monika.
Edition Vyd. 4., přeprac. V Praze, 133 s. 2012.
Publisher Oeconomica
Other information
ISBN 9788024518527
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 18/5/2020 04:47.
PrintDisplayed: 13/4/2021 05:49