BLAŠKOVIČ, Oskár, Martin JURČO and Tomáš PARDEL. Psychologie v obrazech a příkladech. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1963.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Psychologie v obrazech a příkladech
Authors BLAŠKOVIČ, Oskár, Martin JURČO and Tomáš PARDEL.
Edition Praha, 1963.
Publisher Státní pedagogické nakladatelství
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 03:11.
PrintDisplayed: 12/4/2021 06:52