CS

Integrální počet funkcí více proměnných

PLCH, Roman, Petra ŠARMANOVÁ and Petr SOJKA. Integrální počet funkcí více proměnných (Integral Calculus of Multivariable Functions). 2., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISSN 1802-128X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Integrální počet funkcí více proměnných
Name (in English) Integral Calculus of Multivariable Functions
Authors PLCH, Roman, Petra ŠARMANOVÁ and Petr SOJKA.
Edition 2., aktual. vyd. Brno, Elportál, 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome textbook
Field of Study Pure mathematics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Science
ISSN 1802-128X
Keywords (in Czech) integrální počet funkcí více proměnných; multimediální výukový text; interaktivní 3D grafika a testy; PDF; pdfTeX; AcroTeX
Keywords in English integral calculus of multivariable functions; multimedia learning textbook; interactive 3D graphics;PDF; pdfTeX; AcroTeX
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Kateřina Drábková, učo 74369. Changed: 26/7/2012 15:31.
Abstract
Interaktivní elektronická sbírka příkladů Integrální počet funkcí více proměnných je určena pro podporu výuky integrálního počtu funkcí více proměnných v předmětech PřF:M5520 Matematická analýza IV, PřF:M3100 Matematická analýza III, PřF:MB103 Matematika III. Obsahuje interaktivní 3D grafiku a testové otázky k ověření pochopení probírané problematiky. Dokument je vysázen pdfLaTeXem, pro tvorbu testů byl využit volně šiřitelný latexovský balíček AcroTeX, 3D obrázky byly vkládány ve formátu U3D. Sbírka je realizována v PDF formátu a je tedy nezávislá na platformě. Pro zobrazení plně funkční publikace je nezbytné mít na počítači nainstalovaný Adobe Reader 8.1.1 nebo novější.
Abstract (in English)
Interactive electronic exercise textbook is supposed to be used for the blended learning support of teaching Integral calculus in courses Calculus IV (M5520), Calculus III (M3100), Mathematics III (MB103). It consists of interactive 3D graphics and of tests to verify understanding of topics taught.
PrintDisplayed: 19/3/2019 16:20

Other applications