SKOPAL, Pavel. Naplánovaná kinematografie. Český filmový průmysl 1945 až 1960 (Planned Cinema. The Czech Film Industry 1945 - 1960). Praha: Academia, 2012, 560 pp. Šťastné zítřky. ISBN 978-80-200-2096-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Naplánovaná kinematografie. Český filmový průmysl 1945 až 1960
Name (in English) Planned Cinema. The Czech Film Industry 1945 - 1960
Authors SKOPAL, Pavel.
Edition Praha, 560 pp. Šťastné zítřky, 2012.
Publisher Academia
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-200-2096-3
Keywords in English cinema industry; history of cinema; socialist cinema; history of film production; history of film distribution
Changed by Changed by: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D., učo 18130. Changed: 25/2/2013 17:45.
Abstract
Kinematografie prošla v poválečném Československu dvěma významnými změnami – nejprve byla v srpnu 1945 jako první průmyslové odvětví zestátněna, poté po únorovém komunistickém převratu v roce 1948 podřízena ideologickým cílům nového režimu a vystavena sovětizaci. Předkládané texty podrobují dosud opomíjené období konce 40. let a let padesátých podrobnému výzkumu, založenému na široké škále archivních materiálů. Jednotlivé studie se zaměřují na organizační strukturu a produkční a distribuční praktiky filmového průmyslu, ovlivněné normami socialistického plánování: nabízejí analýzu produkční kultury barrandovského studia, zavádění koprodukčního modelu výroby v kontextu východního bloku, specifika „účelové“ produkce Krátkého filmu a Československého armádního filmu, institucionální formování filmové produkce pro děti. Z oblasti distribuce a uvádění se věnují z nadnárodní perspektivy sledované změně v roli karlovarského filmového festivalu, historii Filmového festivalu pracujících, kulturně-politickým ideálům i každodenní realitě putovních kin a akce Filmové jaro na vesnici, problémům s kinofikací a technickým vybavením tuzemských kin, a vývoji konkurenčního vztahu mezi Československým státním filmem a Československou televizí. Sborník záměrně opomíjí problém estetických norem socialistického realismu, který bývá nejčastěji s kinematografií 50. let spojován – namísto toho se soustředí na instituční podmínky, kulturně-politický kontext či konkrétní realizační problémy, které doprovázely vznik a distribuci mnohem širší škály filmové produkce, než jsou kanonická díla socialistického realismu. Cílem bylo přispět ke komplexnějšímu porozumění tomu, za jakých podmínek byl v poválečných letech realizován pokus o radikálně nový model filmové kultury.
Abstract (in English)
The presented essays, based on an extensive archival research, analyse the Czech cinema industry of the late 1940s and 1950s. The individual topics cover production and distribution practices of the film industry, analysis of the production culture of Barrandov studio, the introduction of co-production model of film production, the specific "purpose driven" production of the studios Short film and Army film, the institutional establishing of production for children, film festival in Karlovy Vary, Film festival for working people, the process of cinefication, travelling cinemas, the relation between Czechoslovak cinema industry and Czechoslovak television, and the history of Film spring in the village.
Links
GAP409/11/0586, research and development projectName: Komparativní výzkum filmové kultury ve východním bloku, 1945-1970
Investor: Czech Science Foundation, Cinema Culture in the Eastern Bloc, 1945-1970 - A Comparative Study
PrintDisplayed: 25/5/2024 22:38