Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

 1. JANÍKOVÁ, Marcela and Jiří SLIACKY. Determinanty expertního výkonu v tělesné výchově pohledem učitelů (Determinants of Expert Teaching in Physical Education from the Teachers’ Point of View). Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2018, 12/2018, No 2, p. 136-146. ISSN 1802-7679. doi:10.5817/StS2018-2-13.
 2. 2016

 3. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ and Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (Quality in Education: content focused approach to analysing and improving instruction). 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 434 pp. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-6349-5.
 4. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ and Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (Quality in Education: content focused approach to analysing and improving instruction). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 434 pp. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-8258-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8258-2016.
 5. 2013

 6. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ and Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (Quality in Education: content focused approach to analysing and improving instruction). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 434 pp. Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 1. ISBN 978-80-210-6349-5.
 7. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ and Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (Quality in Education: content focused approach to analysing and improving instruction). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 434 pp. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-6349-5.
 8. SLIACKY, Jiří and Marcela JANÍKOVÁ. Spektrum didaktických řídicích stylů ve výuce tělesné výchovy na 2. stupni základní školy (Teaching styles in lower-secondary physical education lessons). Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2013, roč. 7, č. 1, p. 81-97. ISSN 1802-7679.
 9. SLIACKY, Jiří. Výuková situace : Driblinkem mezi didaktickými řídicími styly aneb Kdopak by se spektra bál (Teaching situation : Dribbling between teaching styles or Who's afraid of the spectrum). Komenský. Masarykova univerzita, 2013, roč. 138, No 2, p. 36-42. ISSN 0323-0449.
 10. 2012

 11. SLIACKY, Jiří. Kategoriální systém pro kódování didaktických řídících stylů (System of categories for coding teaching styles). Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2012, roč. 6, č. 2, p. 85-91. ISSN 1802-7679.
 12. SLIACKY, Jiří. Využívání didaktických řídících stylů v tělesné výchově na 2. stupni základní školy : výsledky analýzy (The use of the teaching styles in physical education at lower secondary school : results of the analysis). In Fórum pedagogické kinantropologie. 2012. ISBN 978-80-86317-98-4.
Display details
Displayed: 31/1/2023 02:24