Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

 1. ČERNÝ, Martin, Dana RYMEŠOVÁ and Miroslav ŠÁLEK. Switches in covering of eggs in grey partridge Perdix perdix clutches during laying and incubation. Folia Zoologica. 2018, vol. 67, 3-4, p. 154-157. ISSN 0139-7893. doi:10.25225/fozo.v67.i3-4.a6.2018.
  URL
  RIV/00216224:14310/18:00104909 Article in a journal. English. Czech Republic.
  Černý, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Rymešová, Dana (203 Czech Republic) -- Šálek, Miroslav (203 Czech Republic)
  Keywords in English: birds; nesting phase; nest depredation; nest survival; antipredator tactic; testing egg

  ERROR! Musí být uveden odkaz na plný text výsledku nebo domovskou stránku výsledku. Po vložení URL nezapomeňte vybrat také správný Typ URL.
  Changed by: Mgr. Tereza Miškechová, učo 341652. Changed: 2/5/2019 16:18.
 2. 2017

 3. RYMEŠOVÁ, Dana, Tereza KRÁLOVÁ, Marta BURRI, Josef BRYJA, Oldřich TOMÁŠEK, Jana SVOBODOVÁ, Petr ŠMILAUER, Miroslav ŠÁLEK and Tomáš ALBRECHT. Mate choice for major histocompatibility complex complementarity in a strictly monogamous bird, the grey partridge (Perdix perdix). Frontiers in Zoology. London: BIOMED CENTRAL LTD, 2017, vol. 14, No 9, p. nestránkováno, 10 pp. ISSN 1742-9994. doi:10.1186/s12983-017-0194-0.
  URL
  Name (in English): Mate choice for major histocompatibility complex complementarity in a strictly monogamous bird, the grey partridge (Perdix perdix)
  RIV/00216224:14310/17:00096724 Article in a journal. Zoology. English. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
  Rymešová, Dana (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Králová, Tereza (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Burri, Marta (703 Slovakia) -- Bryja, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Tomášek, Oldřich (203 Czech Republic) -- Svobodová, Jana (203 Czech Republic) -- Šmilauer, Petr (203 Czech Republic) -- Šálek, Miroslav (203 Czech Republic) -- Albrecht, Tomáš (203 Czech Republic)
  Keywords in English: Grey partridge; Mate choice; MHC genes; Ornaments; Sexual selection; Social monogamy; Inbreeding avoidance
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Ing. Nicole Zrilić, učo 240776. Changed: 8/4/2018 21:31.
 4. HORNÍČEK, Jan, Petra MENCLOVÁ, Alena POPELKOVÁ, Dana RYMEŠOVÁ, Markéta ZÁRYBNICKÁ, Josef BRYJA and Jana SVOBODOVÁ. Microsatellite analysis detects low rate of extra-pair paternity in Tengmalm’s owl, Aegolius funereus. Folia Zoologica. Brno: INST VERTEBRATE BIOLOGY AS CR, 2017, vol. 66, No 1, p. 22-28. ISSN 0139-7893.
  URL
  Name (in English): Microsatellite analysis detects low rate of extra-pair paternity in Tengmalm’s owl, Aegolius funereus
  RIV/00216224:14310/17:00108764 Article in a journal. Zoology. English. Czech Republic.
  Horníček, Jan (203 Czech Republic) -- Rymešová, Dana (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: boreal owl; mating system; microsatellites; population density
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722. Changed: 11/5/2020 11:49.
 5. 2013

 6. RYMEŠOVÁ, Dana, Oldřich TOMÁŠEK and Miroslav ŠÁLEK. Differences in mortality rates, dispersal distances and breeding success of commercially reared and wild grey partridges in the Czech agricultural landscape. European Journal of Wildlife Research. Berlin Heidelberg: Springer, 2013, vol. 59, No 2, p. 147-158. ISSN 1612-4642. doi:10.1007/s10344-012-0659-6.
  URL
  Name (in English): Differences in mortality rates, dispersal distances and breeding success of commercially reared and wild grey partridges in the Czech agricultural landscape
  RIV/00216224:14310/13:00067474 Article in a journal. Zoology. English. Germany.
  Rymešová, Dana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Tomášek, Oldřich (203 Czech Republic) -- Šálek, Miroslav (203 Czech Republic)
  Keywords in English: grey partridge Perdix perdix survival mortality risk commercially reared red-listed galliform radio tracking
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Ing. Andrea Mikešková, učo 137293. Changed: 2/4/2014 17:10.
 7. KRÁLOVÁ, Tereza, Marta PROMEROVÁ, Anna BRYJOVÁ, Tomáš ALBRECHT, Dana RYMEŠOVÁ and Josef BRYJA. Struktura MHC a jeho vliv na pohlavní výběr monogamního zástupce hrabavých, koroptve polní. In Zoologické Dny, 7. - 8.2.2013, Brno. 2013.
  Changed by: Mgr. Tereza Kauzálová, učo 270509. Changed: 10/2/2014 22:37.
 8. 2012

 9. RYMEŠOVÁ, Dana, Petr ŠMILAUER and Miroslav ŠÁLEK. Sex- and age-biased mortality in wild Grey Partridge Perdix perdix populations. IBIS. HOBOKEN: WILEY-BLACKWELL, 2012, vol. 154, No 4, p. 815-824. ISSN 0019-1019. doi:10.1111/j.1474-919X.2012.01259.x.
  Full Text
  RIV/00216224:14310/12:00060529 Article in a journal. Zoology. English. United States of America.
  Rymešová, Dana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Šmilauer, Petr (203 Czech Republic) -- Šálek, Miroslav (203 Czech Republic)
  Keywords in English: Cox proportional hazard model; radiotracking; survival
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722. Changed: 16/12/2019 20:01.
 10. RYMEŠOVÁ, Dana and Ivo HERTL. Určování věku u sýce rousného (Aegolius funereus) (Age determination of the Tengmalm´s owl (Aegolius funereus)). Kroužkovatel. Praha: Společnost spolupracovníků KS NM, 2012, vol. 13, p. 6-7. ISSN 1803-1552.
  Name in Czech: Určování věku u sýce rousného (Aegolius funereus)
  Name (in English): Age determination of the Tengmalm´s owl (Aegolius funereus)

  Keywords in English: moulting, age, age determination, boreal owl, Tengmalm s owl, ringing

  Changed by: Mgr. Dana Rymešová, Ph.D., učo 106431. Changed: 11/5/2012 12:37.
 11. 2011

 12. ČERNÝ, Martin, Dana RYMEŠOVÁ and Miroslav ŠÁLEK. Biotopové preference koroptve polní (Perdix perdix) (Habitat preferences of the grey partridge (Perdix perdix)). In Sedláček O., Hošková L., Škorpilová J. "Ornitologie - věda pro každého", celostátní konference ČSO, Mikulov. Sborník abstraktů z konference 7.-9. října 2011. Praha: Česká společnost ornitologická, 2011. p. 50-133. ISBN 978-80-87572-01-6.
  Name in Czech: Biotopové preference koroptve polní (Perdix perdix)
  Name (in English): Habitat preferences of the grey partridge (Perdix perdix)
  Zoology. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: habitat, grey partridge, preferences, telemetry, radio-tracking, compositional analysis, Perdix, crop-plants, nest success
  Type of proceedings: pre-proceedings

  Changed by: Mgr. Dana Rymešová, Ph.D., učo 106431. Changed: 27/10/2011 04:04.
 13. RYMEŠOVÁ, Dana, Miroslav ŠÁLEK and Petr ŠMILAUER. Effect of sex, age and social status on the mortality risk of the grey partridge. In Puigcerver M., Rodríguez-Teijeiro J.D., Buner F. XXXth IUGB congress (International Union of Game Biologist) and Perdix XIII 5th-9th September 2011. Barcelona, 2011. p. 330-330, 254 pp.
  Name (in English): Effect of sex, age and social status on the mortality risk of the grey partridge

  Type of proceedings: pre-proceedings

  Changed by: Mgr. Dana Rymešová, Ph.D., učo 106431. Changed: 18/9/2011 18:36.
 14. ŠÁLEK, Miroslav, Dana RYMEŠOVÁ and Petr ŠMILAUER. Rizika přežívání koroptve polní: sezónní proměnlivost, vliv věku a pohlaví (Survival risks of the Grey Partridge: seasonal variability, effect of age and sex). In Bryja Josef, Řehák Zdeněk, Zukal Jan. Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2011. p. 215. ISBN 978-80-87189-09-2.
  Name in Czech: Rizika přežívání koroptve polní: sezónní proměnlivost, vliv věku a pohlaví
  Name (in English): Survival risks of the Grey Partridge: seasonal variability, effect of age and sex

  Keywords in English: Grey Partridge, survival, mortality, seasonal variability, age, sex, Perdix perdix
  Type of proceedings: pre-proceedings

  Changed by: Mgr. Dana Rymešová, Ph.D., učo 106431. Changed: 21/2/2011 23:23.
 15. RYMEŠOVÁ, Dana and Miroslav ŠÁLEK. Telemetrie koroptve polní (Perdix perdix): Předběžné výsledky projektu (2009-2010) (Telemetry of the Grey Partridge: Preliminary results of project (2009-2010)). In Bryja Josef, Řehák Zdeněk, Zukal Jan. Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2011. p. 192-193. ISBN 978-80-87189-09-2.
  Name in Czech: Telemetrie koroptve polní (Perdix perdix): Předběžné výsledky projektu (2009-2010)
  Name (in English): Telemetry of the Grey Partridge: Preliminary results of project (2009-2010)

  Keywords in English: Grey Partridge, telemetry, pairing, mating, survival, nest success, Perdix perdix
  Type of proceedings: pre-proceedings

  Changed by: Mgr. Dana Rymešová, Ph.D., učo 106431. Changed: 21/2/2011 22:54.
 16. 2009

 17. SLÁMOVÁ, Petra, Jan HANEL, Jana SVOBODOVÁ, Dana RYMEŠOVÁ, Alena HÝLOVÁ and Karel ŠŤASTNÝ. Structure of kinship in population of Tengmalm’s Owl Aegolius funerus. In 2nd European Congress of Conservation Biology. 2009. ISBN 978-80-213-1961-5.
  URL
  Name (in English): Structure of kinship in population of Tengmalm’s Owl Aegolius funerus
  Zoology. English. Czech Republic.
  Keywords in English: Tengmalm's owl, boreal owl, kinship, microsatellites, paternity, owls, Aegolius funereus
  Type of participation: active participation (giving a lecture, organization, etc.)

  Changed by: Mgr. Dana Rymešová, Ph.D., učo 106431. Changed: 8/6/2010 15:33.
 18. 2008

 19. RYMEŠOVÁ, Dana, Petra SLÁMOVÁ, Jan HANEL, Jana SVOBODOVÁ, Markéta ZÁRYBNICKÁ, Karel ŠŤASTNÝ, Tomáš ALBRECHT, Zdeněk ŘEHÁK and Josef BRYJA. Paternita sýce rousného (Aegolius funereus) (Paternity of Tengmalm's Owl (Aegolius funereus)). In Zoologické dny České Budějovice 2008. 2008. ISBN 978-80-87189-00-9.
  URL
  Name in Czech: Paternita sýce rousného (Aegolius funereus)
  Name (in English): Paternity of Tengmalm's Owl (Aegolius funereus)
  Zoology. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: paternity, Tengmalm's owl, boreal owl, Aegolius funereus, EPC, microsatellites
  Type of participation: active participation (giving a lecture, organization, etc.)

  Changed by: Mgr. Dana Rymešová, Ph.D., učo 106431. Changed: 8/6/2010 15:24.
 20. 2007

 21. RYMEŠOVÁ, Dana. Složení potravy a hnízdní úspěšnost sýce rousného (Aegolius funereus) v CHKO Žďárské vrchy (Diet composition and nest success of Tengmalm’s Owl (Aegolius funereus) in the Žďárské vrchy Protected Landscape Area). BUTEO. 2007, vol. 15, p. 49-57. ISSN 1210-3535.
  Name in Czech: Složení potravy a hnízdní úspěšnost sýce rousného (Aegolius funereus) v CHKO Žďárské vrchy
  Name (in English): Diet composition and nest success of Tengmalm’s Owl (Aegolius funereus) in the Žďárské vrchy Protected Landscape Area
  Zoology. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Aegolius funereus, Tengmalm's owl, boreal owl, diet, nest success
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Dana Rymešová, Ph.D., učo 106431. Changed: 8/6/2010 15:29.
Displayed: 29/3/2023 06:40