Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. CHOVANCOVÁ, Eva. Transformations of the Moravian Vineyard Landscape as a Political Consequence. In Agata Wasowska-Pawlik and Jacek Purchla. Heritage and Environment. Krakow: International Cultural Centre, 2021. s. 157-167. ISBN 978-83-66419-28-5.
 2. CHOVANCOVÁ, Eva. Vinařství a paměť. In Kolokvium Sociální kapitál nemateriálního kulturního dědictví. 2021.
 3. 2020

 4. PAŘIL, Vilém, Eva CHOVANCOVÁ a Aneta KRAJÍČKOVÁ. Cultural, Environmental or an Anthropological typology of the City? The Concept of Genius Loci and Local Mobility in Brno in the Czech Republic. Scientia et Societas. Prague: NEWTON College, 2020, roč. 16, č. 4, s. 24-38. ISSN 1801-7118.
 5. 2019

 6. CHOVANCOVÁ, Eva. Do It Yourself phenomenon as a symbol of socialism by way of an example of winemaking. In (Re)thinking Socialism. Knowledge, memory and oblivion of the socialist past. 2019.
 7. CHOVANCOVÁ, Eva. Changes of Viticultural Landscape as a Result of Policy. In 5th Heritage Forum of Central Europe Heritage and Environment, 19.-20. 9. 2019, Krakov, Polsko. 2019.
 8. CHOVANCOVÁ, Eva. MARTA BOTIKOVÁ – MIROSLAV VÁLKA ET AL.: ETHNOLOGY FOR THE 21ST CENTURY: BASES AND PROSPECTS. Brno: Department of European Ethnology, 2017, 254 pp. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2019, roč. 29, č. 5, s. 93-94. ISSN 0862-8351.
 9. CHOVANCOVÁ, Eva. Marta BOTIKOVÁ – Miroslav VÁLKA (eds.): Ethnology for the 21st Century. Bases and Prospects. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2019, roč. 78, č. 1, s. 123. ISSN 1211-8117.
 10. 2018

 11. JOUROVÁ, Eva. Respondents and Their Memory as an Important Source of Information in Moravia Viniculture. In 34th Nordic Ethnology and Folklore Conference. 2018.
 12. JOUROVÁ, Eva. Věda pro zemi 2018. Národní zemědělské muzeum, 2018.
 13. JOUROVÁ, Eva. Viticulture in the Czech Republic after 1989 as a Result of Socialist Government. In Vienna Anthropology days. 2018.
 14. VÁLKA, Miroslav a Eva JOUROVÁ. 100 let fotografické dokumentace tradiční kultury. Brno, 2018.
 15. JOUROVÁ, Eva. 34. severská etnologická a folkloristická konference. Národopisný věstník, 2018. 3 s. 2. ISSN 1211-8117.
 16. 2017

 17. PAŘIL, Vilém a Eva JOUROVÁ. Kulturně eko-antropologická typologie města. In (NE)VIDITELNÁ MĚSTA: 6. BRNĚNSKÁ KONFERENCE URBÁNNÍCH STUDIÍ aneb „Město v Brně po 10 letech“. 2017.
 18. JOUROVÁ, Eva. Od révokazu po záhumenek – proměna vinařství v průběhu 20. století na příkladu Hodonínska. Vinařský obzor. Velké Bílovice: Svaz vinařů ČR, 2017, č. 2017, s. 208-209. ISSN 1212-7884.
 19. SEMRÁD, Jan, Martin SÍTEK, Oto POLOUČEK, Tomáš TRUCHLÍK a Eva JOUROVÁ. Perspektivy etnologického výzkumu v současnosti. Setkání doktorandů a mladých vědců. 2017.
 20. 2016

 21. JOUROVÁ, Eva, Kateřina KODETOVÁ, Petra KUBÁLKOVÁ, Šárka LÖFLEROVÁ, Dagmar TASZKOVÁ a Vilém PAŘIL. muniBAG - Bunkr 10-Z na Husově ulici 2016. 2016. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. muniBAG 2016.
 22. JOUROVÁ, Eva. Proměny vinařství na Hodonínsku v průběhu 20. století. In Sborník anotací bakalářských a diplomových prací o přírodě, krajině a environmentálně příznivém životním stylu. 2016. ISBN 978-80-88212-04-1.
 23. 2014

 24. JOUROVÁ, Eva. Sdružení vinařů Autentisté, tradičními postupy k zajímavým vínům. In Studenti pro Jihomoravský kraj 2014 Sborník anotací bakalářských a diplomových prací o přírodě, krajině a environmentálně příznivém životním stylu. 2014. ISBN 978-80-87604-68-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 10. 2021 05:56