Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Výroční zpráva Filozofické fakulty Masarykovy univerzity za rok 2022. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0490-3.
  2. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Výroční zpráva Filozofické fakulty Masarykovy univerzity za rok 2022. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0489-7.

  2022

  1. PICHOVÁ, Dagmar a Zdeňka JASTRZEMBSKÁ. MUNI Scientist Award 2022. Masarykova univerzita, 2022.

  2021

  1. PICHOVÁ, Dagmar a Zdeňka JASTRZEMBSKÁ. Anna Pammrová: Towards an Ecofeminist Perspective. In IAPh 2021, Defining the Future – Rethinking the Past. Paderborn University. Online. 2021.
  2. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka, Dagmar PICHOVÁ a Jan ZOUHAR. Czech Women Philosophers and Scientists. Cham (CHE): Springer, 2021, 128 s. SpringerBriefs in History of Science and Technology. ISBN 978-3-030-61515-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-61516-1.
  3. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Ženy v dějinách české filozofie: kouzlo romantické naturfilozofie. In Jednota filozofická Olomouc. 2021.

  2020

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka, Dagmar PICHOVÁ a Jan ZOUHAR. Jen mít dosti sil! Ženy v dějinách české filozofie a vědy. Brno: Host, 2020, 284 s. ISBN 978-80-275-0387-2.
  2. BĚLOHRAD, Radim, Radim BRÁZDA a Zdeňka JASTRZEMBSKÁ. Kalendárium filozofů a vědců. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 134 s. ISBN 978-80-210-9669-1.

  2019

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Disertační práce žen na univerzitě v Brně do roku 1939. Pro-Fil. Masarykova univerzita, 2019, roč. 20, č. 1, s. 71-83. ISSN 1212-9097. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/pf19-1-1925.
  2. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Zájem žen o filozofické vědy. In 100 let filozofie na univerzitě v Brně (Týden humanitních věd), 21.11.2019, Brno. 2019.

  2017

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Spor o vivisekce a české ženy na přelomu 19. a 20. století. Teorie vědy. Praha: Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti, 2017, roč. 39, č. 2, s. 187-205. ISSN 1210-0250.
  2. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Spor o vivisekce: argumenty a společenský kontext. In Medzi vedou a morálkou: perspektívy a naturalizmu. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2017, s. 237-255. ISBN 978-80-223-4436-4.

  2016

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. O racionalitě emocí. In Racionalita a emocionalita ako problém filozofie a vedy, Bratislava, 22.4.2016. 2016.
  2. BRÁZDA, Radim a Zdeňka JASTRZEMBSKÁ. Problémy sebereprodukce filozofie I: Funesův syndrom. Pro-Fil. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 17, č. 2, s. 15-29. ISSN 1212-9097.

  2014

  1. BRÁZDA, Radim, Zdeňka JASTRZEMBSKÁ a Radim BĚLOHRAD. Kalendárium filozofů a vědců. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 115 s. ISBN 978-80-210-6748-6.

  2013

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Mnoho tváří vědeckého realismu. In XVII. československé sympózium analytické filozofie, Trenčianské Teplice, 11.-13.9.2013. 2013.
  2. BĚLOHRAD, Radim a Zdeňka JASTRZEMBSKÁ. O aplikaci metod vědeckého zdůvodnění a vysvětlení v etice. Organon F : filozofický časopis. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2013, roč. 20, Supplementary Issue 1, s. 5-23. ISSN 1335-0668.

  2011

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Naturalismus Davida Huma. In Marek Loužek. David Hume: 300 let od narození. 1. vyd. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2011, s. 35-41, 145 s. ISBN 978-80-87460-04-7.
  2. BRÁZDA, Radim, Jakub CIGÁN, Zdeňka JASTRZEMBSKÁ, Lukáš HODER, Eva KLOCOVÁ, M KOZLOVÁ, J OSIČKA a J VOTAVA. Společenské vědy pro střední školy - 4. díl (pracovní sešit). Brno: Didaktis, 2011, 104 s. ISBN 978-80-7358-176-3.

  2010

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Perspektivistická genealogie kauzality. Organon F. Bratislava: Filosofický ústav SAV, Filosofický ústav AVČR, 2010, roč. 17, č. 4, s. 477-487. ISSN 1335-0668.

  2009

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Aspekty vysvětlení: hledání explanačních znalostí. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2009, 120 s. ISBN 978-80-7182-279-0.
  2. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Důkazní břemeno, princip důvěřivosti a povinnosti filosofů. Profil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, 2009, roč. 10, č. 1, s. 1-5. ISSN 1212-9097.
  3. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Realistické vysvětlení úspěchu vědy aneb no-miracle argument. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 56, 1-2, s. 85-92. ISSN 1803-7445.

  2008

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Co vysvětluje zpětná kauzalita. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2008, roč. 15, č. 3, s. 345 - 357. ISSN 1335-0668.
  2. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Theories of Causation. In Břetislav Horyna (ed.), Philosophical Wonderings. 1. vyd. Olomouc: nakladatelství Olomouc, 2008, s. 28-33. Philosophia, sv. 1. ISBN 978-80-7182-264-6.

  2007

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Co je to vysvětlení? In Cesty k vědě: jak správně myslet a psát. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, s. 139-146. ISBN 978-80-7182-223-3.
  2. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Kauzální aspekty vysvětlení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 87 s. ISBN 978-80-210-4442-5.

  2006

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Determinismus, determinace a kauzace. In KROB, Josef a Josef ŠMAJS. Gnoseologie. Od tradičních otázek k evouční gnoseologii. Brno: MU, 2006, s. 117-124. 55-984-2006 02/58 2/FF. ISBN 80-210-3994-9.
  2. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Pravděpodobnostní teorie kauzality. Profil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, 2006, roč. 2005, č. 2, s. 1-10. ISSN 1212-9097.

  2005

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Kauzalita a problém vysvětlení. In Člověk - příroda - kultura. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 152-163. ISBN 80-210-3757-1.

  2004

  1. KROB, Josef a Zdeňka JASTRZEMBSKÁ. Pozytywizm i nauki przyrodnicze w filozofii czeskiej. Prace Instytutu filosofii UMCS. Lublin: WUMC, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 101-114. ISSN 1732-6680.
  2. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Proč vysvětlení není argument. Profil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 1-8. ISSN 1212-9097.

  2002

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Spor o Einsteinovu teorii relativity v české filosofii první poloviny dvacátého století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, roč. 2002, B 49, s. 137-148. ISSN 0231-7664.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 6. 2024 02:08