Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

  1. JANOUŠKOVCOVÁ, Eva. Transfer technologií v molekulární medicíně. In Molekulární medicína. Praha: Galén, 2015. s. 545-554. 1. vydání. ISBN 978-80-7492-121-6.

  2008

  1. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Eva JANOUŠKOVCOVÁ, Kateřina PEJCHALOVÁ, Jiří HALOUZKA a Miloš DENDIS. Identification and characterization of 31 isolates of Borrelia burgdorferi (Spirochaetales, Spirochaetaceae) obtained from various hosts and vectors using PCR-RFLP and SDS-PAGE analysis. Acta Parasitologica. 2008, roč. 53, č. 2, s. 186-192. ISSN 1230-2821.

  2006

  1. KLÍMA, Miloš a Eva JANOUŠKOVCOVÁ. Plazmová tužka - univerzální plazmový zdroj pro lokální aplikace. 2006.
  2. KLÍMA, Miloš, Pavel SLAVÍČEK, Jan JANČA a Eva JANOUŠKOVCOVÁ. Plazmová tužka - univerzální plazmový zdroj pro lokální úpravy. 2006.
  3. NEJEDLÁ, Petra, Alena ŽÁKOVSKÁ, Helena RUSŇÁKOVÁ, Eva JANOUŠKOVCOVÁ a Adam NOREK. Procentuální zastoupení neznámých spirochet a patogenních borrelií v larvách komárů. In XV. konference mladých mikrobiologů, Tomáškovy dny 2006. 2006.
  4. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Eva JANOUŠKOVCOVÁ, Adam NOREK, Jiří HALOUZKA a Miloš DENDIS. Různorodost výskytu kmenů Borrelia burgdorferi sensu lato u Ixodes ricinus na lokalitě Brno-Pisárky (1996-2002). In X. Česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. 2006. ISBN 80-239-6549-2.
  5. JANOUŠKOVCOVÁ, Eva, Alena ŽÁKOVSKÁ, Karel VOSTAL a Jiří HALOUZKA. Sledování prevalence a variability Borrelia burgdorferi s.l. spirochet a jejich identifikace u hematofágních členovců a obratlovců v ČR v roce 2000-2003. In XV. konference mladých mikrobiologů, Tomáškovy dny 2006. 2006.

  2005

  1. VOSTAL, Karel, Alena ŽÁKOVSKÁ, Eva JANOUŠKOVCOVÁ, Miloš DENDIS a Jiří HALOUZKA. Identification of Borrelia burgdorferi sensu lato isolates from rodents in some localities of the Czech republic. In 5th International Conference on Ticks and Tick-borne Pathogens. 2005.
  2. NETUŠIL, Jakub, Alena ŽÁKOVSKÁ, Radek HORVÁTH, Miloš DENDIS a Eva JANOUŠKOVCOVÁ. The presence of Borrelia burgdorferi sensu lato in mites parasiting small rodents. Vector borne and zoonotic diseases. 2005, roč. 5, č. 3, s. 227-232, 5 s. ISSN 1530-3667.

  2004

  1. JANOUŠKOVCOVÁ, Eva, Alena ŽÁKOVSKÁ, Jiří HALOUZKA a Miloš DENDIS. Borrelia burgdorferi - identification of isolated strains using gradient PAGE, PCR and RFLP methods. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta MU v Brně, 2004, roč. 77, č. 2, s. 99.
  2. JANOUŠKOVCOVÁ, Eva, Kateřina PEJCHALOVÁ, Petra NEJEDLÁ, Alena ŽÁKOVSKÁ, Jiří HALOUZKA a Miloš DENDIS. Druhové zastoupení Borrelia burgdorferi na parkové lokalitě Brno-Pisárky. In Sborník abstraktů, XIII. Tomáškovy dny 2004. Brno: Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně, 2004. s. 31-31.
  3. PEJCHALOVÁ, Kateřina, Eva JANOUŠKOVCOVÁ, Petra NEJEDLÁ, Alena ŽÁKOVSKÁ, Jiří HALOUZKA a Miloš DENDIS. Identification of Borrelia burgdorferi from Ixodes ricinus ticks from Southern Moravia, Czech Republic. Clinical Microbiology and Infection. Oxford, UK: Eur. Soc. Clin. Microbiol. Infect. Dis., 2004, roč. 10, č. 3, s. 660.
  4. ŽÁKOVSKÁ, Alena a Eva JANOUŠKOVCOVÁ. Identification of 33 isolated strains of Borrelia burgdorferi obtained from various hosts and vectors using RFLP, PCR AND gradient PAGE methods. In HALOUZKA, Jiří a Miloš DENDIS. Molecular Determinants of T-cell Immunity. Praha: Institute of Molecular Genetics, Academy of Sciences, 2004. s. 43-102.
  5. JANOUŠKOVCOVÁ, Eva, Alena ŽÁKOVSKÁ, Jiří HALOUZKA a Miloš DENDIS. Occurrence of Borrelia afzelii and Borrelia garinii in Ixodes ricinus Ticks from Southern Moravia, Czech Republic. Vector-Borne and Zoonotic Diseases. New York, USA: Mary Ann Liebert, Inc., 2004, roč. 4, č. 1, s. 43-52. ISSN 1530-3667.
  6. JANOUŠKOVCOVÁ, Eva, Kateřina PEJCHALOVÁ, Karel VOSTAL, Petra NEJEDLÁ, Alena HOLÍKOVÁ, Marie MEJZLÍKOVÁ, Hana MARTINÍKOVÁ, Alena ŽÁKOVSKÁ, Jiří HALOUZKA a Miloš DENDIS. Species identification of Borrelia burgdorferi sensu lato from tick, rodent, mite and mosquito isolates in the Czech Republic. In IX European multicolloquium of parasitology. Valencia, Spain: European federation of parasitologists, 2004. s. 413. ISBN 84-609-1732-0.
  7. VOSTAL, Karel, Jakub NETUŠIL, Alena ŽÁKOVSKÁ, Milan DANIEL a Eva JANOUŠKOVCOVÁ. The presence of antibodies against Borrelia burgdorferi sensu lato in rodents and occurence of this spirochaete in the mites parasitizing on them. Clinical Microbiology and Infection. Oxford, UK: Eur. Soc. Clin. Microbiol. Infect. Dis., 2004, roč. 10, č. 3, s. 660.
  8. JANOUŠKOVCOVÁ, Eva, Kateřina PEJCHALOVÁ, Petra NEJEDLÁ, Alena ŽÁKOVSKÁ, Jiří HALOUZKA a Miloš DENDIS. Výskyt patogenních spirochet Borrelia burgdorferi na parkové lokalitě Brno-Pisárky. In Sborník abstraktů, Česko-slovenská studentská vědecká konference. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 37. ISBN 80-210-3376-2.

  2003

  1. JANOUŠKOVCOVÁ, Eva, Marie MEJZLÍKOVÁ, Kateřina PEJCHALOVÁ, Petra NEJEDLÁ, Jiří HALOUZKA a Alena ŽÁKOVSKÁ. Průkaz pozitivity Ixodes ricinus na Borrelia burgdorferi na parkové lokalitě Pisárky, Brno metodou kultivace, DFM, PCR. In Program a Sborník abstrakt, 19. Pečenkovy epidemiologické dny 2003. Poděbrady: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii, 2003. s. 36.

  2002

  1. JANOUŠKOVCOVÁ, Eva, Alena ŽÁKOVSKÁ, Jiří HALOUZKA a Miloš DENDIS. Borrelia burgdorferi - identifikace izolátů patogenních spirochet. Správy klinickej mikrobiológie. Bratislava: Sekcia klinickej mikrobiológie, Mikrobiologicko-epidemiologickej spoločnosti, Slovenskej lekárskej spoločnosti, 2002, II., D/2002, s. 46-47. ISSN 1335-8219.
  2. JANOUŠKOVCOVÁ, Eva, Alena ŽÁKOVSKÁ, Jiří HALOUZKA a Miloš DENDIS. Borrelia burgdorferi - identifikace získaných izolátů metodami gradient PAGE, PCR a RFLP. In Sborník souhrnů přednášek, XI. Tomáškovy dny 2002. Brno: Mikrobiologický ústav LF MU v Brně a FN u sv. Anny v Brně, 2002. s. 7-8.
  3. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Karel VOSTAL, Marcela NEČASOVÁ a Eva JANOUŠKOVCOVÁ. Detection of the presence of anti-Borrelia antibodies and isolation of Borrelia afzelii from tissues of wild rodents. In Program and Abstracts, 4th International Conference on Ticks and Tick-Borne Pathogens. Banff: University of Alberta, 2002. s. 36-37.
  4. JANOUŠKOVCOVÁ, Eva, Alena ŽÁKOVSKÁ a Miloš DENDIS. Identification of Ag structures of Borrelia burgdorferi and protein changes of individual passages using SDS-gradient PAGGE. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta MU v Brně, 2002, roč. 75, č. 1, s. 37.
  5. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Eva JANOUŠKOVCOVÁ, Miloš DENDIS a Jiří HALOUZKA. Identification of isolated strains of Borrelia from rodent tissues using gradient PAGE and PCR methods. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biology, Brno : Masaryk University. Brno: Masaryk University Printer, 2002, roč. 28, č. 28, s. 51-60.
  6. JANOUŠKOVCOVÁ, Eva, Alena ŽÁKOVSKÁ, Jiří HALOUZKA a Miloš DENDIS. Identification of 33 isolated strains of Borrelia burgdorferi obtained from various hosts and vectors using RFLP, PCR and gradient PAGE methods. In Program and Abstracts, 4th International Conference on Ticks and Tickk-borne pathogens. Banff: University of Alberta, 2002. s. 36.
  7. JANOUŠKOVCOVÁ, Eva, Alena ŽÁKOVSKÁ, Miloš DENDIS, Jiří HALOUZKA a Omar ŠERÝ. Identification of 33 spirochaete isolates and determination of Borrelia burgdorferi patogen strains using SDS-gradient PAGE and PCR method. In Sborník příspěvků, VI. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 79. ISBN 80-210-2777-0.
  8. JANOUŠKOVCOVÁ, Eva, Alena ŽÁKOVSKÁ, Jiří HALOUZKA a Miloš DENDIS. Identifikace 33 izolátů Borrelia burgdorferi z různých hostitelů a vektorů metodami gradientové PAGE, PCR, PCR - RFLP. In Program a Sborník abstrakt, 18. Pečenkovy epidemiologické dny 2002. Pec pod Sněžkou: Čs. lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002. s. 72.
  9. JANOUŠKOVCOVÁ, Eva, Alena ŽÁKOVSKÁ, Jiří HALOUZKA a Miloš DENDIS. Infection frequency of Borrelia genospecies in ticks (Ixodes ricinus) in few localities in the Czech Republic. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biology, Brno : Masaryk University. Brno: Masaryk University Printer, 2002, roč. 28, č. 28, s. 41-50.
  10. ČAPKOVÁ, Lucie, Alena ŽÁKOVSKÁ, Eva JANOUŠKOVCOVÁ, Jan KNOZ, Omar ŠERÝ a Miloš DENDIS. Presence of Borrelia burgdorferi as a tick-borne pathogens in mosquitoes. In Program and Abstracts, 4th International Conference on Ticks and Tickk-borne pathogens. Banff: University of Alberta, 2002. s. 78-79.
  11. JANOUŠKOVCOVÁ, Eva, Alena ŽÁKOVSKÁ, Miloš DENDIS, Jiří HALOUZKA a Omar ŠERÝ. Výskyt a identifikace patogenních spirochet Borrelia burgdorferi izolovaných z klíšťat, roztočů, hlodavců a komárů. In Abstrakta referátů z konference, Zoologické dny. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2002. s. 172.

  2001

  1. JANOUŠKOVCOVÁ, Eva, Alena ŽÁKOVSKÁ a Miloš DENDIS. Identifikace Ag struktur patogenních spirochet Borrelia burgdorferi a změny proteinového složení jednotlivých pasáží metodou SDS - gradient PAGE. In Sborník souhrnů přednášek, X.Tomáškovy dny 2001. Brno: Mikrobiologický ústav LF MU, 2001. s. 11-12.
  2. JANOUŠKOVCOVÁ, Eva, Alena ŽÁKOVSKÁ a Miloš DENDIS. Identifikace 33 izolátů spirochet a určení patogenní Borrelia burgdorferi u vzorků izolovaných z roztočů, klíšťat, komárů a hlodavců. In Sborník abstrakt, VI. česko-slovenský kongres o infekčních chorobách. Brno: Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, 2001. s. 67.
  3. ŠIKUTOVÁ, Silvie, Kateřina PEJCHALOVÁ, Eva JANOUŠKOVCOVÁ, Lucie ČAPKOVÁ, Miloš DENDIS a Alena ŽÁKOVSKÁ. The study of presence and identification of spirochetes focused on Borrelia burgdorferi sensu lato with PCR and SDS-PAGGE methods in haematophagous and non haematophagous arthropods, wild-living rodents. In Sborník příspěvků, 5th Workshop of Biochemists and Molecular Biologists. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. s. 28.

  2000

  1. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Eva JANOUŠKOVCOVÁ, Jiří HALOUZKA a Miloš DENDIS. Determination of spirochete isolates and studium of their protein composition with the PAGGE method. Acta Parasitologica. Warszawa: W. Stefanski Institute of Parasitology, 2000, roč. 45, č. 3, s. 213. ISSN 1230-2821.
  2. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Eva JANOUŠKOVCOVÁ a Jiří HALOUZKA. Identification of Ag structures of Borrelia spirochaetes and changes in their protein composition during passages with the SDS - PAGGE method. In Biochemistry and molecular biology on the treshold of a new century. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 67-67. ISBN 80-210-2266-3.
  3. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Miloš DENDIS, Eva JANOUŠKOVCOVÁ a Soňa TESAŘOVÁ. Identification of Lyme borreliosis causal organism and its manifestation at vectors and hosts by immunological methods (ELISA, CFR, PAGGE). In Book of Abstracts, 4th EFIS Tatra immunology Conference. Praha: Institute of Molecular Genetics, 2000. s. 5.
  4. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Eva JANOUŠKOVCOVÁ, Jiří HALOUZKA a Miloš DENDIS. Identifikace izolátů z klíšťat a divoce žijících hlodavců a studium jejich proteinového složení metodou SDS-PAGGE. In Abstrakta referátů z konference, Zoologické dny. Brno: Česká zoologická společnost, 2000. s. 95-96.
  5. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Omar ŠERÝ, Kateřina PEJCHALOVÁ, Radek HORVÁTH, Eva JANOUŠKOVCOVÁ a Jiří HALOUZKA. Monitoring of Presence of Borrelia burgdorferi sensu lato in Ixodes Ricinus Ticks in Park Pisárky (BRNO) in 1996-1998: Dark-field Microscopy and PCR Method. In Ticks and Tick-borne Pathogens: Into the 21st Century. První vydání. Bratislava: Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, 2000. s. 97-103. 1. ISBN 80-88780-35-7.
  6. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Marcela NEČASOVÁ, Jiří HALOUZKA a Eva JANOUŠKOVCOVÁ. Sledování pozitivity na výskyt spirochet se zvláštním zřetelem na Borrelia burgdorferi v sérech, tkáních a orgánech hlodavců v CHKO Poodří. In Sborník příspěvků, Příroda Poodří. první. Brno: Masarykova Univerzita, 2000. s. 44-99. ISBN 80-210-2298-1.

  1999

  1. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Jiří HALOUZKA, Eva JANOUŠKOVCOVÁ a Radek HORVÁTH. Changes in Protein Composition of Spirochaete Isolates during the passage with the PAGGE method. In Abstract book of VIII. Int. Conference on Lyme Borreliosis. Prvni vydani. Munich: Munich - VIII.ICLB, 1999. s. 85.
  2. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Omar ŠERÝ, Kateřina PEJCHALOVÁ, Jiří BAŠTA, Radek HORVÁTH, Eva JANOUŠKOVCOVÁ a Jiří HALOUZKA. Monitoring of presence of Borrelia burgdorferi sensu lato in Ixodes ricinus ticks in the years 1996-1998 in park Pisarky (Brno): dark-field microscopy and PCR method. In Abstractbook of 3rd International Conference TICK AND TICK-BORNE PATHOGENS: INTO THE 21st CENTURY. první. Bratislava: Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, 1999. s. 67. ISBN 80-88780-29-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 2. 2024 17:46