Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. PALANOVÁ, Petra, Veronika MRKVICOVÁ, Marta NEDBALKOVA, Michaela SOSIKOVA, Petr KONEČNÝ, Jiří JARKOVSKÝ, Emanuel CARVALHEIRO MARQUES, Marie NOVÁKOVÁ, Michal POHANKA, Miroslav SOUCEK a Petr DOBŠÁK. Home-based training using neuromuscular electrical stimulation in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis: A pilot study. Artificial organs. USA: WILEY-BLACKWELL, 2019, roč. 43, č. 8, s. 796-805. ISSN 0160-564X. doi:10.1111/aor.13421.
 2. 2017

 3. HORAK, S., E. SOVOVA, D. PASTUCHA, Petr KONEČNÝ, Lenka RADOVÁ, N. CALABOVA, J. JANOUTOVA a V. JANOUT. COMPREHENSIVE GROUP THERAPY OF OBESITY AND ITS IMPACT ON SELECTED ANTHROPOMETRIC AND POSTURAL PARAMETERS. Central European Journal of Public Health. Prague: National Institute of Public Health, 2017, roč. 25, č. 4, s. 326-331. ISSN 1210-7778. doi:10.21101/cejph.a4780.
 4. KONEČNÝ, Petr, Robert VYSOKÝ, Milan ELFMARK a Karel URBÁNEK. Efekty cílené orofaciální rehabilitace u pacientů s poruchou řečových funkcí po cévní mozkové příhodě. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 80/113, č. 3, s. 316-322. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2017316.
 5. KONEČNÝ, Petr, M. ELFMARK, M. ROSOLOVÁ, P. BASTLOVÁ, I. LERCHOVÁ a A. MŮČKOVÁ. Elektrostimulace suprahyoidních svalů u pacientů po cévní mozkové příhodě s dysfagií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2017, roč. 80, č. 5, s. 578-581. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2017578.
 6. KONEČNÝ, Petr a Martina TARASOVÁ. The Influence of Combinations Air-splinting and Botulinum Toxin-A Therapy to Changes. Profese online. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, roč. 10/2017, 10/1, s. 22-27, 5 s. ISSN 1803-4330. doi:10.5507/pol.2017.004.
 7. 2016

 8. WOTKE, Jiří, Pavel HOMOLKA, Jaromír VASKU, Petr DOBŠÁK, Petra PALANOVÁ, Veronika MRKVICOVÁ, Petr KONEČNÝ, Vladimír SOŠKA, Michal POHANKA, Marie NOVÁKOVÁ, Terumi YURIMOTO, Itsuro SAITO, Yusuke INOUE, Takashi ISOYAMA a Yusuke ABE. Histopathology Image Analysis in Two Long-Term Animal Experiments with Helical Flow Total Artificial Heart. Artificial organs. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 40, č. 12, s. 1137-1145. ISSN 0160-564X. doi:10.1111/aor.12689.
 9. 2015

 10. PASTUCHA, Dalibor, Jana MALINČÍKOVÁ, Stanislav HORÁK, Jana POVOVÁ a Petr KONEČNÝ. Effect of Physical Activity in Treatment of Paediatric Obesity. Central European Journal of Public Health. Prague: National Institute of Public Health, 2015, roč. 23, "Suppl", s. "S57"-"S61", 5 s. ISSN 1210-7778.
 11. STRAČINA, Tibor, Iva SLANINOVÁ, Hana POLANSKÁ, Martina AXMANOVÁ, Veronika OLEJNÍČKOVÁ, Petr KONEČNÝ, Michal MASAŘÍK, Olga KRIZANOVA a Marie NOVÁKOVÁ. Long-term haloperidol treatment prolongs QT interval and increases expression of sigma 1 and IP3 receptors in guinea pig hearts. Tohoku Journal of Experimental Medicine. Miyagi: Tohoku University Medical Press, 2015, roč. 236, č. 3, s. 199-207. ISSN 0040-8727. doi:10.1620/tjem.236.199.
 12. 2014

 13. KONEČNÝ, Petr, Milan ELFMARK, Petr KAŇOVSKÝ, Stanislav HORÁK, Dalibor PASTUCHA a Alois KROBOT. Central facial paresis and its impact on mimicry, psyche a quality of life in patients after stroke. Biomedical Papers. Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, roč. 158, č. 1, s. 133-137, 4 s. ISSN 1213-8118.
 14. PASTUCHA, Dalibor a Petr KONEČNÝ. Tělovýchovné lékařství - Funkční vyšetření pohybového systému. Praha: Grada, 2014. s. 118-123, 5 s. ISBN 978-80-247-4837-5.
 15. DOBŠÁK, Petr, Jarmila SIEGELOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Pavlína SVOBODOVÁ, Leona DUNKLEROVÁ, Soňa PAVLOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel HOMOLKA, Petr KONEČNÝ, Michal POHANKA a Ondřej SOCHOR. V. Dny fyzioterapie – zdraví a pohybová aktivita. 2014.
 16. 2011

 17. KONEČNÝ, Petr, Milan ELFMARK a Karel URBÁNEK. Facial paresis after stroke and its impact on patients´ facial movement and mental status. Journal of Rehabilitation Medicine. 2011, č. 1, s. 73-75. ISSN 1650-1977.
 18. 2010

 19. KONEČNÝ, Petr a Robert VYSOKÝ. Rehabilitace orofaciální oblasti při centrální paréze lícního nervu. Rehabilitace a fyzikální lékařství. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2010, Vol. 17, No. 3, s. 123-126. ISSN 1211-2658.
 20. 2007

 21. VYSOKÝ, Robert a Petr KONEČNÝ. Výsledky cílené orofaciální rehabilitace u neurologických pacientů s poruchou artikulace a fonace. Rehabilitace a fyzikální lékařství. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2007, roč. 14, č. 1, s. 18-23. ISSN 1211-2658.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 3. 2021 18:05