prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.

učo 2067
Zástupkyně přednosty kliniky KTLR FN USA LF MU

Akademické a řídící funkce

Pracoviště

Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Pracovní zařazeníprofesorka
Místnost255 (Komenského nám. 2, Brno — 2. nadzemní podlaží)
Telefon549 49 4576
Fax543 182 998

Členství v akademických orgánech

Lékařská fakulta
Programové rady
Oborové komise
  • Školitelé PhD (obory Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (angl.), Vnitřní nemoci a Vnitřní nemoci (angl.))
Školitelé