Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. CORNELISSEN, Germaine, Yoshihiko WATANABE, Larry A. BEATY, Chase TURNER, Robert SOTHERN, Jarmila SIEGELOVÁ, Tamara BREUS, Denis GUBIN, Abdullah AL-ABDULGADER, Rollin MCCRATY a Kuniaki OTSUKA. As-One-Goes Blood Pressure and Heart Rate Monitoring: A Chronobiology Approach with Applications in Clinical Practice and Basic Science. Cardiology & Vascular Research. SciVisions Publishers, 2021, roč. 5, č. 1, s. 1-10. ISSN 2639-8486.
 2. 2020

 3. SIEGELOVÁ, Jarmila, Leona DUNKLEROVÁ, Petr DOBŠÁK, Alena HAVELKOVÁ, Mário VANÁT, R. B. SINGH a Germain CORNELISSEN. Best Time of Exercise According to Circadian Rhythm. In Germain Cornelissen, Jarmila Siegelová, Petr Dobšák. Noninvasive methods in cardiology 2020. Brno: Masaryk University Press, 2020. s. 49-77. ISBN 978-80-210-9715-5.
 4. SIEGELOVÁ, Jarmila, Leona DUNKLEROVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jiří DUŠEK, Michal POHANKA, Petr DOBŠÁK a G. CORNELISSEN. Night-to-Day Blood Pressure Ratio During Seven-Day Ambulatory Blood Pressure Monitoring. In Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2020. Brno: Masaryk University Press, 2020. s. 93-112. ISBN 978-80-210-9715-5.
 5. CORNÉLISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2020. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2020. 119 s. ISBN 978-80-210-9715-5.
 6. CORNELISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2020. Brno: Masaryk University Press, 2020. 120 s. ISBN 978-80-210-9715-5.
 7. 2019

 8. LUNDEEN, L. S., Alena HAVELKOVÁ, L. A. BEATY, M. VOTH, Jarmila SIEGELOVÁ, K. OTSUKA a G. CORNELISSEN. Day-to-day variation in day-night ratio of blood pressure. In Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2019. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 41-50. ISBN 978-80-210-9442-0.
 9. DOBŠÁK, Petr, Leona MÍFKOVÁ, Michal POHANKA, Alena HAVELKOVÁ, Radka LATALOVA, Pavel HOMOLKA, Veronika MRKVICOVÁ, Petra PALANOVA, Michaela SOSÍKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Eccentric Training in Ambulatory Rehabilitation Program of Patients with Chronic Heart Failure: a Pilot Study. In Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2019. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 69-80. ISBN 978-80-210-9442-0.
 10. CORNELISSEN, G., Alena HAVELKOVÁ, C. L. GIERKE, L. S. LUNDEEN a Jarmila SIEGELOVÁ. Effect of shift-work on the circadian rhythm of blood pressure. In Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2019. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2019. s. 31-40. ISBN 978-80-210-9442-0.
 11. GERMAINE, Cornelissen, Yoshihiko WATANABE, Jarmila SIEGELOVÁ, Lerry A BEATY, Raj K SINGH, Ranjana SINGH, Ram B SINGH, Alain DELCOURT, Lyazzat GUMAROVA, Denis GUBIN, Chen-Huan CHEN a Kuniaki OTSUKA. Chronobiologically interpreted ambulatory blood pressure monitoring: past, present, and future. Biological Rhythm Research. Oxon: Taylor & Francis Ltd., 2019, roč. 50, č. 1, s. 46-62. ISSN 0929-1016. doi:10.1080/09291016.2018.1491193.
 12. DOBŠÁK, Petr, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Radka LÁTALOVÁ, Olga PROCHÁZKOVÁ, Pavel HOMOLKA, Michaela SOSÍKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Improvement of arterial stiffnes folowing supervised 15´ cardiovascular rehabilitation programme. In X. DNY FYZIOTERAPIE A LÁZEŇSTVÍ. 2019.
 13. DOBŠÁK, Petr, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Radka LÁTALOVÁ, Olga PROCHÁZKOVÁ, Pavel HOMOLKA, Michaela SOSÍKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Improvement of arterial stiffnes folowing supervised 15´ cardiovascular rehabilitation programme. In X. DNY FYZIOTERAPIE A LÁZEŇSTVÍ. 2019.
 14. CORNÉLISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2019. In Noninvasive methods in cardiology 2019. Brno: Masaryk University Press, 2019. s. 1-121. ISBN 978-80-210-9442-0.
 15. CORNÉLISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2019. Brno: Masaryk University Press, 2019. 121 s. ISBN 978-80-210-9442-0.
 16. SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, Marie KRABKOVA, Jiří DUŠEK, Michal POHANKA, Leona DUNKLEROVÁ, Petr DOBŠÁK a G. CORNELISSEN. Seven day/24-h ambulatory blood pressure monitoring in night shift workers: Excessive Pulse Pressure. In Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2019. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 57-66. ISBN 978-80-210-9442-0.
 17. 2018

 18. SIEGELOVÁ, Jarmila, P. ONDREJKA, Alena HAVELKOVÁ, Jiří DUŠEK, Pavel VANK a Petr DOBŠÁK. Cirkadiánní kolísání krevního tlaku u pacientů v kardiovaskulární rehabilitaci: diurnální index. In XXVI. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2018.
 19. VAŠÍČKOVÁ, Lia, Michal MAŠEK a Jarmila SIEGELOVÁ. Dekubity u pa­cientů spinální ambulance celoživotní péče FN Brno 2013-2016. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 81, Supl. 1, s. 38-42. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2018S38.
 20. VÍTKOVÁ, Petra, Veronika MRKVICOVÁ, J. PERNICOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Miroslav SOUČEK, Masahiro KOHZUKI a Petr DOBŠÁK. Home-based Training using Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES) in Patients on CAPD. In The 56th Annual Meeting of the Japanese Society of Artificial Organs. 2018. ISSN 0300-0818.
 21. CORNELISSEN, Germaine, Yoshihiko WATANABE, Jarmila SIEGELOVÁ, A.Chase TURNER, Larry BEATY a Otsuka KUNIAKI. Importance of chronobiology protocols in chronomedicine. In S.M. Chibisov, S.I. Rapoport, M.L. Blagonravov. Chronobiologija i chronomedicina. Moskva: RUDN, 2018. s. 473-500. ISBN 978-5-209-08567-6.
 22. CORNELISSEN, Germaine, Y. WATANABE, Jarmila SIEGELOVÁ, A. C. TURNER, L. BEATY a K. OTSUKA. Importance of chronotherapy protocols in chronomedicine. In Chibisov S. M. , Rapoport S. I,. Blagonravov M. L . Chronobiologiya i Chronomeditsina: monografiya. Moskva: People’s Friendship University of Russia, 2018. s. 473-500. ISBN 978-5-209-08567-6.
 23. CORNÉLISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2018. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2018. 182 s. ISBN 978-80-210-9109-2.
 24. CORNELISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2018. First edition. Brno: Masaryk University, 2018. 182 s. ISBN 978-80-210-9109-2.
 25. SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, Petr DOBŠÁK a G. CORNÉLISSEN. Seven days/24 H ambulatory blood pressure monitoring: Circadian and half-weekly variability. In 10th ESGCO (European Study Group on Cardiovascular Oscillations) Vienna, Austria. 2018.
 26. SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, M. KRÁBKOVÁ, Jiří DUŠEK, Michal POHANKA, Leona DUNKLEROVÁ, Petr DOBŠÁK a G. CORNELISSEN. Seven Day/24-h Ambulatory Blood Pressure Monitoring in Night Shift Workers. In Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 71-78. ISBN 978-80-210-9109-2.
 27. VAŠÍČKOVÁ, Lia, Jarmila SIEGELOVÁ a Michal MAŠEK. Výskyt dekubitů u chronických pacientů s lézí míšní přijatých na spinální jednotku Kliniky úrazové chirurgie Fakultní nemocnice Brno 2013 až 2016. Léčba ran. Praha: Vzdělávání IN s.r.o., 2018, roč. 4, č. 2, s. 7-10. ISSN 2336-520X.
 28. 2017

 29. MÍFKOVÁ, Leona, Alena HAVELKOVÁ, Radka LÁTALOVÁ, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Ladislav SVOBODA, Michaela SOSÍKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Ambulatory Rehabilitation Program for Patients with Cardiovascular Diseases. In Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 133-138. ISBN 978-80-210-8794-1.
 30. CORNELISSEN, G., Y. WATANABE, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, Alena HAVELKOVÁ, Leona DUNKLEROVÁ, C. TURNER, L. BEATY a K. OTSUKA. Different Chronotherapy Protocols Applied to Blood Pressure. In Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 69-82. ISBN 978-80-210-8794-1.
 31. HAVELKOVÁ, Alena, Leona MÍFKOVÁ, Petra PALANOVÁ, Veronika MRKVICOVÁ, Michaela SPÁČILOVÁ, Jiří JANČÍK, František VÁRNAY, Jiří JARKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Michaela SOSÍKOVÁ, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Effect of Cv-Rhb Program on Main Functional Parameters and Arterial Stiffness in Patients with Cardiovascular Diseases. In Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 139-144. ISBN 978-80-210-8794-1.
 32. CORNÉLISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 156 s. ISBN 978-80-210-8794-1.
 33. CORNÉLISSEN, G., Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY 2017. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY 2017. 1st. ed. Brno: Masaryk University, 2017. ISBN 978-80-210-8794-1.
 34. CORNELISSEN, Germaine, Larry BEATY, Jarmila SIEGELOVÁ, Kuniaki OTSUKA, Yoshihiko WATANABE, R.K. SINGH, Ranjana SINGH, R.B. SINGH, Brigitte KENNER a Thomas KENNER. Obituary: Dr. Othild Schwartzkopff: 18 May 1922 – 23 May 2017. New York: Nova Science Publishers, 2017. s. 173-175. ISSN 1556-4002.
 35. SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, Jiří DUŠEK, Leona DUNKLEROVÁ, Petr DOBŠÁK a G. CORNÉLISSEN. Sedmidenní ambulantní monitorování krevního tlaku a jeho variabilita: během pohybové léčby s různým typem zátěže. In XXV. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2017.
 36. SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, K. MICHALČINOVÁ, Jiří DUŠEK, Michal POHANKA, Leona DUNKLEROVÁ, Pavel VANK, Petr DOBŠÁK a G. CORNELISSEN. Seven Day Blood Pressure Variability: The Effect of Sauna Procedure and Whole Body Cryotherapy Procedure on 24 Hour Blood Pressure Profile in Healthy Subjects. In Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8794-1.
 37. SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, D. RAKOVÁ, Jiří DUŠEK, Michal POHANKA, Leona DUNKLEROVÁ, Petr DOBŠÁK a G. CORNELISSEN. Seven-Day Ambulatory Blood Pressure Monitoring after 4 Months of Exercise Training. In Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 117-124. ISBN 978-80-210-8794-1.
 38. VAŠÍČKOVÁ, Lia, Michal MAŠEK a Jarmila SIEGELOVÁ. Výskyt dekubitů u pacientů s lézí míšní na spinální jednotce Kliniky úrazové chirurgie LF MU a FN Brno 2013-2016. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 80, Suppl. 1, s. "S45"-"S49", 5 s. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2017S45.
 39. MÍFKOVÁ, Leona, F. VÁRNAY, Alena HAVELKOVÁ, P. HOMOLKA a Jarmila SIEGELOVÁ. Význam obou ventilačních prahů (VT1 a VT2) pro posouzení efektu kardiovaskulární rehabilitace. In XXV. výročního sjezdu ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2017.
 40. SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, Jiří DUŠEK, Leona DUNKLEROVÁ, Petr DOBŠÁK a G. CORNELISSEN. When to Exercise for Better Health. In Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 125-132. ISBN 978-80-210-8794-1.
 41. HAVELKOVÁ, Alena, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Pavel VANK, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ a G. CORNÉLISSEN. 24hodinový profil krevního tlaku po kombinovaném tréninku pacientů s ischemickou chorobou srdeční. In XXV. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2017.
 42. 2016

 43. CORNELISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ a Kuniaki OTSUKA. Editorial: Circadian Disruption of the Blood Pressure Rhythm as Predictor of Adverse Cardiovascular Outcome and Overall Mortality. World Heart Journal. New York: Nova Science Publishers, 2016, roč. 8, č. 1, s. 5-10. ISSN 1556-4002.
 44. HAVELKOVÁ, Alena, Leona MÍFKOVÁ, Petra PALANOVÁ, Veronika MRKVICOVÁ, Michaela SPÁČILOVÁ, Jiří JANČÍK, František VÁRNAY, Jiří JARKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Michaela SOSÍKOVÁ, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Effects of Exercise Training on Arterial Stiffness in Patients with Ischemic Coronary Artery Disease. In Kenner T., Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2016. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 81-90. ISBN 978-80-210-8391-2.
 45. OMBONI, Stefano, Dagnovar ARISTIZABAL, Alejandro De la SIERRA, Eamon DOLAN, Geoffrey HEAD, Thomas KAHAN, Ilkka KANTOLA, Kazuomi KARIO, Kalina KAWECKA-JASZCZ, Leoné MALAN, Krzysztof NARKIEWICZ, José A. OCTAVIO, Takayoshi OHKUBO, Paolo PALATINI, Jarmila SIEGELOVÁ, Eglé SILVA, George STERGIOU, Yuqing ZHANG, Giuseppe MANCIA a Gianfranco PARATI. Hypertension types defined by clinic and ambulatory blood pressure in 14143 patients referred to hypertension clinics worldwide. Data from the ARTEMIS study. Journal of Hypertension. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2016, roč. 34, č. 11, s. 2187-2198. ISSN 0263-6352. doi:10.1097/HJH.0000000000001074.
 46. CORNELISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Leona DUNKLEROVÁ a Jiří DUŠEK. Changes with Age in the Time Structure of Blood Pressure. World Heart Journal. New York: Nova Science Publishers Inc, 2016, roč. 8, č. 2, s. 141-156. ISSN 1556-4002.
 47. CORNELISSEN, G., K. OTSUKA, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, Alena HAVELKOVÁ, R. K. SINGH, A. DELCOURT, L. GUMAROVA, Y. WATANABE a L. BEATY. Lessons Learned from Worldwide Chronobiologically-Interpreted Blood Pressure Monitoring. In Kenner T., Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2016. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 33-40. ISBN 978-80-210-8391-2.
 48. SIEGELOVÁ, Jarmila. Mezinárodní workshop V 2016 s videokonferencí. 2016.
 49. KENNER, T., G. CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2016. First edition. Brno: Masaryk University, 2016. 145 s. ISBN 978-80-210-8391-2.
 50. KENNER, Thomas, Germaine CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 145 s. ISBN 978-80-210-8391-2.
 51. SIEGELOVÁ, Jarmila. NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY 2016 - Mezinárodní kongres s videopřenosem. 2016.
 52. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jiří DUŠEK, Alena HAVELKOVÁ, Michal POHANKA, Leona DUNKLEROVÁ, Petr DOBŠÁK a G. CORNELISSEN. Seven Day/24 h Ambulatory Blood Pressure Monitoring: Circadian Variability of Pulse Pressure. In Kenner T., Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2016. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 59-72. ISBN 978-80-210-8391-2.
 53. SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ a Petr DOBŠÁK. Seven-day/24-h ambulatory blood pressure monitoring: night-time blood pressure and dipping status. Journal of Hypertension. Philadelphia: William and Wilkins, 2016, roč. 34, č. 4, s. 807. ISSN 0263-6352. doi:10.1097/HJH.0000000000000863.
 54. SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, Jiri DUSEK, Michal POHANKA, Petr DOBŠÁK a Germaine CORNÉLISSEN. Seven-day/24-hour ambulatory blood pressure monitoring in patients after myocardial infarction in the Czech Republic. World Heart Journal. New York: Nova Science Publishers, 2016, roč. 8, č. 2, s. 157-170. ISSN 1556-4002.
 55. CORNELISSEN, G., Jarmila SIEGELOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Leona DUNKLEROVÁ, Jiří DUŠEK, L. BEATY a K. OTSUKA. Time Structure of Blood Pressure and Aging: the Brno Database. In Kenner T., Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2016. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 19-32. ISBN 978-80-210-8391-2.
 56. VAŠÍČKOVÁ, Lia, Jarmila SIEGELOVÁ a Michal MAŠEK. Význam tlakové mapy (pressure mapping system) pro pacienty s mobilitou na vozíku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2016, roč. 79, Supplement 1, s. "S15"-"S19", 5 s. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2016S15.
 57. 2015

 58. CORNELISSEN, Germaine, Cathy Lee GIERKE, Yoshihiko WATANABE, Larry A. BEATY, Jarmila SIEGELOVÁ, Alain DELCOURT, Christian DERUYCK, Ram B. SINGH, Miguel A. REVILLA a Kuniaki OTSUKA. Ambulatory Blood Pressure Monitoring for Clinical Applications and Basic Science. World Heart Journal. New York: Nova Science Publishers, 2015, roč. 7, č. 2, s. 107-117. ISSN 1556-4002.
 59. CORNELISSEN, G., K. OTSUKA, Y. WATANABE, F. HALBERG, J. HALBERG, L. BEATY, Jiří DUŠEK, Alena HAVELKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Applications of Chronobiologically - Interpreted 7-day/24-hour Ambulatory Blood Pressure Monitoring: From Health Maintenance and Primary Prevention to Chronotherapy. In Kenner T., Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 19-36. ISBN 978-80-210-8031-7.
 60. SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, J. DUSEK, Michal POHANKA, Leona DUNKLEROVÁ, Petr DOBŠÁK a G. CORNELISSEN. BLOOD PRESSURE VARIABILITY AT REST AND DURING EXERCISE IN HEALTHY MEN: SEVEN DAY AMBULATORY BLOOD PRESSURE MONITORING. In 25th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection. 2015. ISSN 0263-6352.
 61. SIEGELOVÁ, Jarmila, J. DUSEK, Alena HAVELKOVÁ, Petr DOBŠÁK a G. CORNELISSEN. CIRCADIAN RHYTHM IN BLOOD PRESSURE IN NEWBORNS AND ADULTS. In 25th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection. 2015. ISSN 0263-6352.
 62. VYMAZALOVÁ, Lucie, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK a Lenka ŠPINAROVÁ. Hospitalizační kardiovaskulární rehabilitace ve FN u sv. Anny. In VI.DNY FYZIOTERAPIE – ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA. 2015.
 63. PALANOVÁ, Petra, Veronika MRKVICOVÁ, A. REICHERTOVA, S. BRYCHTOVA, M. NEDBALKOVA, P. VANK, M. SOSIKOVA, Pavel HOMOLKA, A. HAVELKOVA, Miroslav SOUČEK, M. KOHZUKI, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Intra-Dialytic Exercise Training Could Improve Vascular Tone in Hemodialyzed Patients: a Preliminary Report. In Kenner T., Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2015. 1st. ed. Brno: Masaryk University, 2015. s. 99-110. ISBN 978-80-210-8031-7.
 64. SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, H. SVAČINOVÁ, Jiří DUŠEK a Petr DOBŠÁK. Kardiovaskulární rehabilitace u nemocných se srdečním onemocněním a diabetem. In XXIII. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2015.
 65. HAVELKOVÁ, Alena, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Pavel VANK, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ a G. CORNÉLISSEN. Kardiovaskulární trénink a variabilita krevního tlaku pacientů po infarktu myokardu. In XXIII. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2015.
 66. SIEGELOVÁ, Jarmila. Mezinárodní workshop IV 2015 s videokonferencí. 2015.
 67. KENNER, T., G. CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2015. 1st. ed. Brno: Masaryk University, 2015. 135 s. ISBN 978-80-210-8031-7.
 68. SIEGELOVÁ, Jarmila, Petr DOBŠÁK, Thomas KENNER a Germaine CORNÉLISSEN. Noninvasive methods in cardiology 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 134 s. ISBN 978-80-210-8031-7.
 69. SIEGELOVÁ, Jarmila. NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY 2015 - Mezinárodní kongres s videopřenosem. 2015.
 70. VYMAZALOVÁ, Lucie, J. KREJČÍ, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK a L. ŠPINAROVÁ. Nové trendy v hospitalizační kardiovaskulární rehabilitaci ve FN u sv. Anny. In XXIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti. 2015.
 71. MÍFKOVÁ, Leona, F. VÁRNAY, Pavel HOMOLKA, J. JANČÍK, Roman PANOVSKÝ, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ a Lenka ŠPINAROVÁ. Přímé versus nepřímé metody stanovení intenzity zatížení v kardiovaskulární rehabilitaci. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2015, roč. 17, č. 2, s. 141-148. ISSN 2336-288X.
 72. SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, Jiří DUŠEK, Michal POHANKA, Leona DUNKLEROVÁ, Petr DOBŠÁK a G. CORNELISSEN. Seven day blood pressure variability at rest and during exercise in healthy men and patients. In Kenner T., Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 79-88.
 73. SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, Jiří DUŠEK, Leona DUNKLEROVÁ, Michal POHANKA, Petr DOBŠÁK a G. CORNELISSEN. Seven-day ambulatory blood pressure monitoring at rest and during exercise: variability of night-to-day blood pressure ratio. In Kenner T., Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 69-78. ISBN 978-80-210-8031-7.
 74. MRKVICOVÁ, Veronika, Petra PALANOVÁ, R. TUROŇOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. The use of neuromuscular electrical stimulation in early phase of rehabilitation in patients after total knee arthroplasty to enhance quadriceps femoris muscle strength. In Kenner T., Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2015. 1st. ed. Brno: Masaryk University, 2015. s. 111-116. ISBN 978-80-210-8031-7.
 75. MÍFKOVÁ, Leona, Alena HAVELKOVÁ, P. HOMOLKA, F. VÁRNAY, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Účinek ambulantního rehabilitačního programu u pacientů po akutním infarktu myokardu. In XXIII. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2015.
 76. DOBŠÁK, Petr, Petra VÍTKOVÁ, Veronika MRKVICOVÁ, Pavel VANK, Miroslav SOUČEK a Jarmila SIEGELOVÁ. Vliv pravidelného intradialyzačního tréninku na parametry funkční zdatnosti u pacientů s chronickou renální insuficiencí. In VI.DNY FYZIOTERAPIE – ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA. 2015.
 77. CORNELISSEN, G., K. OTSUKA, Y. WATANABE, C. L. GIERKE, L. BEATY, Alena HAVELKOVÁ, Jiří DUŠEK a Jarmila SIEGELOVÁ. Why 7-day/24-hour Ambulatory Blood Pressure Monitoring? Day-to-Day Variability in Blood Pressure and the Novelty Effect. In Kenner T., Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 9-18. ISBN 978-80-210-8031-7.
 78. 2014

 79. MÍFKOVÁ, Leona, Alena HAVELKOVÁ, Pavel HOMOLKA, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Ambulantní rehabilitační program u mužů a žen po akutním infarktu myokardu. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2014, roč. 23, č. 2, s. 55-65. ISSN 1210-5481.
 80. SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, Jiří DUŠEK, Michal POHANKA, Leona DUNKLEROVÁ, Petr DOBŠÁK a G. CORNELISSEN. Blood pressure variability at rest and during exercise in healthy men: seven day ambulatory blood pressure monitoring. In Kenner T., Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 99-108. ISBN 978-80-210-7514-6.
 81. KONEČNÝ, P., M. ELFMARK, S. HORÁK, D. HANÁKOVÁ, P. TRVDÝ, R. MIKULIK, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Cervikocranialgie při dysfunkci temporomandibulárního komplexu TMK. In XXI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, 23. - 24. května 2014, Luhačovice. 2014. ISBN 978-80-87450-10-9.
 82. SOŠKA, Vladimír, Petr DOBŠÁK, Michal POHANKA, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Jan KREJČÍ, Petr HUDE, Pavel HOMOLKA, Marie NOVÁKOVÁ, Jean-Christophe EICHER, Jean-Eric WOLF, Ladislav DUŠEK a Jarmila SIEGELOVÁ. Exercise training combined with electromyostimulation in the rehabilitation of patients with chronic heart failure: A randomized trial. Biomedical Papers. Olomouc: Palacky University, 2014, roč. 158, č. 1, s. 98-106. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2012.096.
 83. FOX, K, I FORD, PG STEG, JC TARDIF, M TENDERA a R FERRARI. Ivabradine in Stable Coronary Artery Disease without Clinical Heart Failure. New England Journal of Medicine. USA: MASSACHUSETTS MEDICAL SOC, 2014, roč. 371, č. 12, s. 1091-1099. ISSN 0028-4793. doi:10.1056/NEJMoa1406430.
 84. DOBŠÁK, Petr, Vladimír SOŠKA, T. ŠRÁMKOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Veronika MRKVICOVÁ, Petra PALANOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a K. SHIRAI. Klinický význam parametru CAVI (Cardio-Ankle Vascular Index) v prevenci, diagnostice a terapii. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2014, roč. 16, č. 4, s. 272-279. ISSN 2336-288X.
 85. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jiří DUŠEK, K. OTSUKA a G. CORNELISSEN. Mathematical Model of Cardiovascular Disease Risk Based on Vascular Variability Disorders. World Heart Journal. Nova Science Publishers Inc, 2014, roč. 6, č. 1, s. 57-62. ISSN 1556-4002.
 86. SIEGELOVÁ, Jarmila a Petr DOBŠÁK. Modifikace systému vzdělávání v oblasti fyzioterapie - Kongres III. s videopřenosem 2014. 2014.
 87. SIEGELOVÁ, Jarmila a Petr DOBŠÁK. Modifikace systému vzdělávání v oblasti fyzioterapie - Workshop III. s videopřenosem 2014. 2014.
 88. HAVELKOVÁ, Alena, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Pavel VANK, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Několikaletý účinek kardiovaskulární rehabilitace u pacientů po infarktu myokardu. In XXI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, 23. - 24. května 2014, Luhačovice. 2014. ISBN 978-80-87450-10-9.
 89. VYMAZALOVÁ, Lucie, Veronika MRKVICOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Lucie NAGYOVÁ, L. ŠPINAROVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Nízkofrekvenční elektrická stimulace (NFES) u pacientů s chronickým srdečním selháním (CHSS). In XXII. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2014.
 90. KENNER, T., G. CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive Methods in Cardiology 2014. First ed. Brno: Masaryk University, 2014. 149 s. ISBN 978-80-210-7514-6.
 91. KENNER, Thomas, Germaine CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive Methods in Cardiology 2014. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 149 s. ISBN 978-80-210-7514-6.
 92. SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Leona DUNKLEROVÁ, Jiří DUŠEK a Petr DOBŠÁK. Sedmidenní monitorování krevního tlaku u pacientů po infarktu myokardu v kardiovaskulární rehabilitaci. In XXI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, 23. - 24. května 2014, Luhačovice. 2014. ISBN 978-80-87450-10-9.
 93. SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Leona DUNKLEROVÁ, Jiří DUŠEK, Petr DOBŠÁK, Michal POHANKA a G. CORNÉLISSEN. Sedmidenní monitorování krevního tlaku u pacientů po infarktu myokardu ve II. fázi kardiovaskulrání rehabilitace: variabilita krevního tlaku ve dnech se cvičením a po cvičení. In XXII. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2014.
 94. SIEGELOVÁ, Jarmila, G. CORNELISSEN, Alena HAVELKOVÁ, Jiří DUŠEK, Pavel VANK a Petr DOBŠÁK. Seven day ambulatory blood pressure monitoring: circadian and circaseptan rhythm in adults. In Kenner T., Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 109-124. ISBN 978-80-210-7514-6.
 95. SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, Jiří DUŠEK, Pavel VANK, Michal POHANKA, Petr DOBŠÁK a G. CORNELISSEN. SEVEN DAYS AMBULATORY BLOOD PRESSURE MONITORING: CIRCADIAN AND HALF-WEEKLY VARIABILITY. In Hypertension Athens, JUNE 13 - 16, 2014, GREECE. 2014. ISSN 0263-6352.
 96. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jiří DUŠEK, Alena HAVELKOVÁ, Petr DOBŠÁK a G. CORNELISSEN. SEVEN DAYS AMBULATORY BLOOD PRESSURE MONITORING: DETERMINATION OF HIGH BLOOD PRESSURE RISK FOR STROKE. In Hypertension Athens, JUNE 13 - 16, 2014, GREECE. 2014. ISSN 0263-6352.
 97. MÍFKOVÁ, Leona, Alena HAVELKOVÁ, F. VÁRNAY, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Účinek řízeného ambulantního rehabilitačního programu u pacientů po akutním infarktu myokardu na zdatnost a svalovou sílu. In XXI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, 23. - 24. května 2014, Luhačovice. 2014. ISBN 978-80-87450-10-9.
 98. HAVELKOVÁ, Alena, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Pavel VANK, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Účinnost III. fáze kardiovaskulární rehabilitace u pacientů po infarktu myokardu. In XXII. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2014.
 99. DOBŠÁK, Petr, Jarmila SIEGELOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Pavlína SVOBODOVÁ, Leona DUNKLEROVÁ, Soňa PAVLOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel HOMOLKA, Petr KONEČNÝ, Michal POHANKA a Ondřej SOCHOR. V. Dny fyzioterapie – zdraví a pohybová aktivita. 2014.
 100. MRKVICOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Vliv intenzivní rehabilitace na funkci kolenního kloubu po implantaci totální endoprotézy. In XXI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, 23. - 24. května 2014, Luhačovice. 2014. ISBN 978-80-87450-10-9.
 101. PALANOVÁ, Petra, Veronika MRKVICOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Vliv kombinovaného domácího tréninku na pacienty s peritoneální dialýzou. In XXI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, 23. - 24. května 2014, Luhačovice. 2014. ISBN 978-80-87450-10-9.
 102. 2013

 103. SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, Jiří DUŠEK, Michal POHANKA, Leona DUNKLEROVÁ, Petr DOBŠÁK, G. CORNELISSEN a F. HALBERG. Ambulatory blood pressure monitoring lasting 7 days: day and night blood pressure variability. 2013. ISSN 0767-3981.
 104. PALANOVÁ, Petra, Jan SVOJANOVSKÝ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Anna REICHERTOVÁ, J. BEDNAŘÍKOVÁ, Pavel STUDENÍK, Miroslav SOUČEK, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Intradialyzační kondiční trénink. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 5-8. ISSN 1805-7950.
 105. SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, H. SVAČINOVÁ, Jiří DUŠEK a Petr DOBŠÁK. Kardiovaskulární rehabilitace u nemocných se srdečním onemocněním a diabetem. In XXI. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2013.
 106. HAVELKOVÁ, Alena, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Pavel VANK, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ a G. CORNÉLISSEN. Kardiovaskulární trénink a variabilita krevního tlaku pacientů po infarktu myokardu. In XXI. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2013.
 107. HALBERG, F., G. CORNÉLISSEN, K. OTSUKA, I. WATANABE, L. BEATY, L. GUMAROVA, M. REVILLA, O. SCHWARTZKOPFF, Jarmila SIEGELOVÁ a R.B. SINGH. Monitoring chrononoosfery dlja poznanija čelověkom sebja i okružajuščej sredy. Geofizičeskie processy i biosfera. Moskva: Učreždenie Rossijskoj akademii nauk Institut fiziky Zemli im. O.Ju. Šmidta RAN, 2013, roč. 12, č. 4, s. 5-35. ISSN 1811-0045.
 108. KENNER, Thomas, Germaine CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2013. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 144 s. ISBN 978-80-210-6534-5.
 109. SINGH, R.B., Franz HALBERG, Germaine CORNELISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ, Krasimira HRISTOVÁ, Eri TODA, Takahashi TORU, Jan FEDACKO a Kuniaki OTSUKA. Personalized Circadian Timing of Exercise. World Heart Journal. Hauppauge: Nova Science Publishers, 2013, roč. 5, č. 2, s. 79-90. ISSN 1556-4002.
 110. SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, Jiří DUŠEK, Michal POHANKA, Pavel VANK, Petr DOBŠÁK, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Sedmidenní ambulantní monitorování krevního tlaku a index masy levé komory u pacientů v kardiovaskulární rehabilitaci. In XXI. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2013.
 111. SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, Jiří DUŠEK, Pavel VANK, Michal POHANKA, G. CORNELISSEN a F. HALBERG. Seven day ambulatory blood pressure monitoring and left ventricular mass index in patients after infarctus of myocardium in cardiovascular rehabilitation. In Kenner T., Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 123-137. ISBN 978-80-210-6534-5.
 112. SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, Jiří DUŠEK, Michal POHANKA, Leona DUNKLEROVÁ, Petr DOBŠÁK, R. B. SINGH a G. CORNELISSEN. Seven-day ambulatory blood pressure monitoring: blood pressure variability at rest and during exercise. In Kenner T., Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 87-95. ISBN 978-80-210-6534-5.
 113. HAVELKOVÁ, Alena, Leona MÍFKOVÁ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Srovnání účinnosti II. fáze kardiovaskulární rehabilitace u mužů a žen po infarktu myokardu. In XXI. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2013.
 114. MÍFKOVÁ, Leona, Alena HAVELKOVÁ, P. HOMOLKA, F. VÁRNAY, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Účinek ambulantního rehabilitačního programu u pacientů po akutním infarktu myokardu. In XXI. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2013.
 115. 2012

 116. SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, Michal POHANKA, Jiří DUŠEK, Leona DUNKLEROVÁ, Petr DOBŠÁK, G. CORNELISSEN a F. HALBERG. Day-to-day variability of 24-hour mean blood pressure in man: seven-day ambulatory blood pressure monitoring. In HALBERG F., KENNER T., SIEGELOVÁ J., DOBŠÁK P. Noninvasive methods in cardiology 2012. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 124-127. ISBN 978-80-210-6026-5.
 117. DOBŠÁK, Petr, Josef TOMANDL, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Ladislav DUŠEK, Marie NOVÁKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jan KREJČÍ, Petr HUDE, Tomáš HONEK, Jarmila SIEGELOVÁ a Pavel HOMOLKA. Effects of Neuromuscular Electrical Stimulation and Aerobic Exercise Training on Arterial Stiffness and Autonomic Functions in Patients With Chronic Heart Failure. Artificial organs. USA: WILEY-BLACKWELL, 2012, roč. 36, č. 10, s. 920-930. ISSN 0160-564X. doi:10.1111/j.1525-1594.2012.01474.x.
 118. HALBERG, Franz, Germaine CORNÉLISSEN, Dewayne HILLMAN, Larry A. BEATY, Shiyu HONG, Othild SCHWARTZKOPFF, Yoshihiko WATANABE, Kuniaki OTSIKA a Jarmila SIEGELOVÁ. Chronobiologically Interpreted Ambulatory Blood Pressure Monitoring in Health and Disease. Global Advances in Health and Medicine. 2012, roč. 1, č. 2, s. 66-123. ISSN 2164-9561.
 119. CORNELISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ, Yoshihiko WATANABE, Kuniaki OTSUKA a Franz HALBERG. Chronobiologically-Interpreted ABPM Reveals Another Vascular Variability Anomaly (VVA): Excessive Pulse Pressure Product (PPP) Updated Conference Report. World Heart Journal. Hauppauge, Spojené státy americké: Nova Science Publishers, 2012, roč. 4, č. 4, s. 237-245. ISSN 1556-4002.
 120. SVAČINOVÁ, Hana, Eva NOSAVCOVOVÁ, Veronika MRKVICOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Chronotropní efekt kardiovaskulární rehabilitace u diabetiků s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In XLVIII. Diabetologické dny, Luhačovice 2012. 2012. ISSN 1211-9326.
 121. HAVELKOVÁ, Alena, Jaroslava POCHMONOVÁ, Petr KONEČNÝ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Kardiovaskulární rehabilitace II. fáze pacientů po infarktu myokardu. In XX. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2012.
 122. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Kardiovaskulární rehabilitační program u pacientů s ischemickou chorobou srdeční. In XIX. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, 11.-12. května 2012, Luhačovice. 2012.
 123. HALBERG, Franz, Thomas KENNER, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 184 s. ISBN 978-80-210-6026-5.
 124. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Alena HAVELKOVÁ, Petr KONEČNÝ, H. SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Leona MÍFKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Rehabilitace pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In XX. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2012.
 125. SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, Michal POHANKA, Jiří DUŠEK, Petr DOBŠÁK, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Sedmidenní monitorování krevního tlaku u pacientů po infarktu myokardu v kardiovaskulární rehabilitaci: ambulantní arteriální index tuhosti tepny. In XIX. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, 11.-12. května 2012, Luhačovice. 2012.
 126. SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, Jiří DUŠEK, Michal POHANKA, Leona DUNKLEROVÁ, Pavel VANK, G. CORNELISSEN a F. HALBERG. Seven-day ambulatory blood pressure monitoring: blood pressure variability at rest and during exercise. In HALBERG F., KENNER T., SIEGELOVÁ J., DOBŠÁK P. Noninvasive methods in cardiology 2012. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 128-136. ISBN 978-80-210-6026-5.
 127. SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jiří DUŠEK, Leona DUNKLEROVÁ, Petr DOBŠÁK, Michal POHANKA, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Variabilita krevního tlaku hodnocená pomocí sedmidenního monitorování u pacientů po infarktu myokardu ve II. fázi kardiovaskulární rehabilitace. 2012.
 128. MÍFKOVÁ, Leona, F. VÁRNAY, Jaroslava POCHMONOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Význam spiroergometrického vyšetření v rehabilitaci kardiaků. In XX. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2012.
 129. 2011

 130. KONEČNÝ, L., Jaroslava POCHMONOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, B. FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Baroreflexní senzitivita u sklerózy multiplex. In XIX. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2011.
 131. HALBERG, Franz, Germaine CORNÉLISSEN, Thomas KENNER, Jiří DUŠEK, Brigitte KENNER, Othild SCHWARTZKOPFF a Jarmila SIEGELOVÁ. Bohumil Fiser (22.10.1943-21.03.2011): Chronobiologist, Emeritus Head of the Physiology Department at Masaryk University (Brno, Czech Republic), Czech Minister of Health, and Executive Board Member of the World Health Organization: His Legacies for Pub. World Heart Journal. Nova Science Publishers, 2011, roč. 3, č. 1, s. 63-71. ISSN 1556-4002.
 132. SIEGELOVÁ, Jarmila a Bohumil FIŠER. Day-to-day variability of 24-h mean values of SBP and DBP in patients monitored for 7 consecutive days. Journal of Hypertension. 2011, roč. 29, č. 4, s. 818-819. ISSN 0263-6352. doi:10.1097/HJH.0b013e32834443c2.
 133. KONEČNÝ, Lumír, Eduard MINKS, Jaroslava POCHMONOVÁ, Ivica HUSÁROVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Martin BAREŠ, Petr DOBŠÁK a Lukáš KATZER. Efekt bipolární formy elektrostimulace na fokální neuropatii nervus ulnaris v oblasti lokte - pilotní studie. In Neurológia pre prax, 12, S2, 34-35. 2011. ISSN 1337-4451.
 134. BÁRTLOVÁ, Barbora, Martina TARASOVÁ, Marcela NOVÁKOVÁ, Eva POSPÍŠILOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ a Michaela SOSÍKOVÁ. Hodnocení funkční nezávislosti v denních činnostech u pacientů po cévní mozkové příhodě. Medicina Sportiva Bohemica Slovaca. 2011, roč. 20, č. 1, s. 10-16. ISSN 1210-5481.
 135. PARATI, G., S. OMBONI, G. STERGIOU, A. SIERA DE LA, E. DOLAN, G. HEAD, T. KAHAN, I. KANTOLA, K. KAWECKA-JASZCZ, K. NARKIEWICZ, T. OHKUBO, Jarmila SIEGELOVÁ, E. SILVA, Y. ZHANG a G. MANCIA. Hypertension phenotypes defined by office and ambulatory blood pressure in 9,153 subjects referred to hypertension clinics in four continents: the Artemis International Registry. In Journal of Hypertension. 2011. ISSN 0263-6352.
 136. HAVELKOVÁ, Alena, Jaroslava POCHMONOVÁ, Petr KONEČNÝ, B. FIŠER, Pavel VANK, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Kardiovaskulární rehabilitace II. fáze pacientů s ischemickou chorobou srdeční. In XIX. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2011.
 137. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Alena HAVELKOVÁ, Lumír KONEČNÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Kardiovaskulární rehabilitace u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční s ohledem na jejich vstupní výkonnost. In Martin Jílek, Pavel Šmíd. Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2011. s. 90-97. ISBN 978-80-7435-152-5.
 138. SVAČINOVÁ, Hana, Veronika MRKVICOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Blanka ROSENBERGOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jiří VÍTOVEC. Kombinovaný trénink u mužů s metabolickým syndromem po akutní koronární příhodě. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 9, s. 764-771. ISSN 0042-773X.
 139. HALBERG, Franz, Thomas KENNER a Jarmila SIEGELOVÁ. Noninvasive methods in cardiology 2011. 1. vyd. Brno: Masarykova universita Brno, 2011. 198 s. 1 st edition. ISBN 978-80-210-5672-5.
 140. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Alena HAVELKOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Ovlivnění kvality života kardiovaskulární rehabilitací u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční s ohledem na velikost jejich ejekční frakce levé komory. In Petr Dobšák, Jarmila Siegelová, Michaela Sosíková, Pavel Homolka. Celostátní konference III. dny fyzioterapie - zdraví a pohybová aktivita. Brno: MSD, 2011. s. 51-56. ISBN 978-80-7392-171-2.
 141. SVAČINOVÁ, Hana, Veronika MRKVICOVÁ, Lucie NAGYOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Přínos kardiovaskulární rehabilitace pro diabetiky po akutní koronární příhodě. In 47. diabetologické dny. 2011. ISSN 1211-9326.
 142. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Alena HAVELKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, H. SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Leona MÍFKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Rehabilitace pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční a jejich výkonnost. In XIX. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2011.
 143. DOBŠÁK, Petr, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Pavel HOMOLKA, Jiří WOTKE, J.-C. EICHER, J.-E. WOLF, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI a Jarmila SIEGELOVÁ. Řízený kondiční trénink kombinovaný s elektromyostimulací extenzorů dolních končetin v rehabilitaci pacientů s chronickým srdečním selháním. Medicina Sportiva Bohemica Slovaca. 2011, roč. 20, č. 3, s. 122–130. ISSN 1210-5481.
 144. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Bohumil FIŠER, Germaine CORNELISSEN a Franz HALBERG. SEDMIDENNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU: CIRKADIÁNNÍ VARIABILITA. In Martin Jílek, Pavel Šmíd. Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2011. s. 86-89. ISBN 978-80-7435-152-5.
 145. SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, B. FIŠER, Jiří DUŠEK, Petr DOBŠÁK, Michal POHANKA, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Sedmidenní monitorování krevního tlaku u pacientů po infarktu myokardu ve ii. fázi kardiovaskulární rehabilitace. In XIX. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2011.
 146. SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Michal POHANKA, Leona DUNKLEROVÁ, Germaine CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Seven-day ambulatory blood pressure monitoring and day and night blood pressure variability. In Journal of Hypertension. 2011. ISSN 0263-6352.
 147. DUŠEK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Bohumil FIŠER, Michal POHANKA, Jaroslava POCHMONOVÁ, Germaine CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Seven-day ambulatory blood pressure monitoring and night-to-day blood pressure reation. In Journal of Hypertension. 2011. ISSN 0263-6352.
 148. VACEK, Jan, Michal POHANKA a Jarmila SIEGELOVÁ. Statistické hodnocení efektivity léčby bolestivých stavů lumbosakrální oblasti. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2011, roč. 18, č. 3, s. 111-119. ISSN 1211-2658.
 149. KONEČNÝ, Lumír, Jaroslava POCHMONOVÁ, Eduard MINKS, Ivica HUSÁROVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Irena DOLEŽALOVÁ, Lukáš KATZER, Petr DOBŠÁK a Martin BAREŠ. VLIV ELEKTROSTIMULACE NA FOKÁLNÍ NEUROPATII NERVUS ULNARIS V OBLASTI LOKTE – PILOTNÍ STUDIE. In Martin Jílek, Pavel Šmíd. Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2011. s. 78-85. ISBN 978-80-7435-152-5.
 150. DOBŠÁK, Petr, Michaela FRANTISOVÁ, Jiří JANČÍK, Pavel HOMOLKA, M. POHANKA, Michaela SOSÍKOVÁ, Ladislav DUŠEK a Jarmila SIEGELOVÁ. Vliv řízené pohybové aktivity na parametr cévní tuhosti CAVI (Cardio-Ankle Vascular Index) u pacientů s chronickým srdečním selháním. In Petr Dobšák, Jarmila Siegelová, Michaela Sosíková, Pavel Homolka. Celostátní konference III. dny fyzioterapie - zdraví a pohybová aktivita. Brno: MSD, 2011. s. 80-84. ISBN 978-80-7392-171-2.
 151. SVAČINOVÁ, Hana, Veronika MRKVICOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Výsledky kardiovaskulární rehabilitace pacientů s metabolickým syndromem po akutní koronární příhodě. In XIX. Výroční sjezd České kardiologické společnosti. 2011. ISSN 0010-8650.
 152. BÁRTLOVÁ, Barbora, Petra WÖGEBAUEROVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Eva POSPÍŠILOVÁ, Marcela NOVÁKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Michaela SOSÍKOVÁ. Výsledky následné rehabilitace u pacientů po cévní mozkové příhodě z pohledu proximálního a distálního přístupu rehabilitace. In Petr Dobšák, Jarmila Siegelová, Michaela Sosíková, Pavel Homolka. Celostátní konference III. dny fyzioterapie - zdraví a pohybová aktivita. Brno: MSD, 2011. s. 33-38. ISBN 978-80-7392-171-2.
 153. KONEČNÝ, Lumír, Jana KOCOURKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Vývoj regulace krevního oběhu u roztroušené sklerózy mozkomíšní. In Petr Dobšák, Jarmila Siegelová, Michaela Sosíková, Pavel Homolka. Celostátní konference III. dny fyzioterapie - zdraví a pohybová aktivita. Brno: MSD, 2011. s. 39-42. ISBN 978-80-7392-171-2.
 154. MÍFKOVÁ, Leona, F. VÁRNAY, Jaroslava POCHMONOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Význam poměru respirační výměny pro hodnocení vo2peak při spiroergometrickém vyšetření u mužů a žen s ichs. In XIX. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2011.
 155. BÁRTLOVÁ, Barbora, Petra WÖGEBAUEROVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Eva POSPÍŠILOVÁ, Marcela NOVÁKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Michaela SOSÍKOVÁ. Zhodnocení následné rehabilitace u pacientů po cévní mozkové příhodě do 75 let věku z pohledu proximálního a distálního přístupu rehabilitace. In Martin Jílek, Pavel Šmíd. Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2011. s. 98-104. ISBN 978-80-7435-152-5.
 156. 2010

 157. MRKVICOVÁ, Veronika, Petra PALANOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. Aerobní kapacita a rizikové faktory sdružené v metabolickém syndromu u obézních žen. In Dny sportovní medicíny 2010. 2010. ISSN 1210-5481.
 158. DOBŠÁK, Petr, Michaela SOSÍKOVÁ, Jiří DUŠEK, Miroslav SOUČEK, Marie NOVÁKOVÁ, T. YAMBE, Jean-Eric WOLF, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Vladimír SOŠKA, Bohumil FIŠER a Jarmila SIEGELOVÁ. Arterial stiffness in czech population measured by Vasera1500. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2010, roč. 83/2010, č. 2, s. 85-91. ISSN 1211-3395.
 159. KUKLA, Pavel, Roman PANOVSKÝ, Radek JANČÁR, Vladimír KINCL, František VÁRNAY, Veronika CHLUDILOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jiří JANČÍK a Jarmila SIEGELOVÁ. Assesment of the left ventricle diastolic function in a group of patients with chronic ischaemic heart disease and regular physical activity. Scripta medica. Brno: LF MU Brno, 2010, roč. 83, č. 2, s. 137-141. ISSN 1211-3395.
 160. KUKLA, Pavel, Roman PANOVSKÝ, Radek JANČÁR, Vladimír KINCL, František VÁRNAY, Veronika CHLUDILOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jiří JANČÍK a Jarmila SIEGELOVÁ. Assessing the left ventricle diastolic function in group of patients with chronic ischemic heart disease and regular physical activity. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2010, roč. 83/2010, č. 2, s. 137-141. ISSN 1211-3395.
 161. FIŠER, Bohumil, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jiří DUŠEK, G. CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Baroreflex open-loop gain during 24 hours. Scripta medica. Brno: LF MU Brno, 2010, roč. 83, č. 1, s. 38-40. ISSN 1211-3395.
 162. CORNÉLISSEN, G., Franz HALBERG, R.B. SOTHERN, D.C. HILLMAN a Jarmila SIEGELOVÁ. Blood pressure, heart rate and melatonin cycles synchronization with the season, earth magnetism and solar flares. Scripta medica. Brno: LF MU Brno, 2010, roč. 83, č. 1, s. 16-32. ISSN 1211-3395.
 163. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jaroslava POCHMONOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK a Bohumil FIŠER. Cardiopulmonary exercise training in patients with ischemic heart disease: systolic function and quality of life. 2010. ISSN 1741-8267.
 164. POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Lukáš KATZER, Martina TARASOVÁ, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Cardiovascular parameters and baroreflex sensitivity in parkinson's disease. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2010, roč. 83/2010, č. 2, s. 107-114, 14 s. ISSN 1211-3395.
 165. HAVELKOVÁ, Alena, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Barbora BÁRTLOVÁ, Bohumil FIŠER, František VÁRNAY, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Cardiovascular rehabilitation programme in men after acute myocardial infarction. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2010, roč. 83/2010, č. 2, s. 92-97. ISSN 1211-3395.
 166. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Alena HAVELKOVÁ, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Michal POHANKA, Michal MAŠEK, G. CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Circadian blood pressure variation analysed from 7-day ambulatory blood pressure monitoring in patients with ischaemic heart disease. Scripta medica. Brno: LF MU Brno, 2010, roč. 83, č. 1, s. 41-48. ISSN 1211-3395.
 167. KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Pavel VANK, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Combination aerobic and resistant training in multiple sclerosis. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2010, roč. 83/2010, č. 2, s. 98-106. ISSN 1211-3395.
 168. HALBERG, Franz, G. CORNÉLISSEN, G.S. KATINAS, Y. WATANABE a Jarmila SIEGELOVÁ. Cosmic inheritance rules: Implications for health care and science. Scripta medica. Brno: LF MU Brno, 2010, roč. 83, č. 1, s. 5-15. ISSN 1211-3395.
 169. SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, B. FIŠER, Jiří DUŠEK, Michal POHANKA, M. MAŠEK, Leona DUNKLEROVÁ, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Day and night blood pressure variability during seven-day ambulatory blood pressure monitoring. In Halberg F., Kennert., Fišer B., Siegelová J. Noninvasive methods in cardiology 20210. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 133-138. ISBN 978-80-210-5356-4.
 170. HAVELKOVÁ, Alena, Jaroslava POCHMONOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Bohumil FIŠER, Michal POHANKA a Jarmila SIEGELOVÁ. Druhá fáze kardiovaskulární rehabilitace pacientů s ischemickou chorobou srdeční. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2010. s. 109-115. ISBN 978-80-7435-076-4.
 171. HAVELKOVÁ, Alena, Jana ŘEZANINOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Bohumil FIŠER, Michal POHANKA, Zdeněk PLACHETA, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Efekt kombinovaného aerobního a odporového tréninku u pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Medicina sportiva. Bohemica & Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství., 2010, roč. 19, č. 1, s. 41-46. ISSN 1210-5481.
 172. DOBŠÁK, Petr, Jiří JANČÍK, Michaela SOSÍKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Miroslav SOUČEK, Masahiro KOHZUKI, Makoto NAGASAKA a J. EICHER. Elektromyostimulation of leg extensor improves the vasomotion in patients with chronic heart failure. In XVIII. sjezd české kardiologické společnosti. 2010. ISSN 0010-8650.
 173. EICHER, J., Jean-Eric WOLF, Petr DOBŠÁK, B. VERGES, J. MAILLEFERT, Jarmila SIEGELOVÁ a J. CESILLAS. Exercise training in chronic congestive heart failure: comparison of bicycle training and muscle electrical stimulation. In XVIII. sjezd české kardiologické společnosti. 2010. ISSN 0010-8650.
 174. KONEČNÝ, Lumír, Jaroslava POCHMONOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Heart rate variability in multiple cerebrospinal sclerosis. In Halberg F., Kenner t., Fišer B., Siegelová J. Noninvasive methods in cardiology 2010. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 146-157. ISBN 978-80-210-5356-4.
 175. SVAČINOVÁ, Hana, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Impact of combined exercise training on quality of life and exercise tolerance in patients with diabetes melitus and stable coronary artery disease. In EuroPRevent 2010. 2010. ISSN 1741-8267.
 176. SWEDBERG, K, M KOMAJDA, M BOHM, JS BORER, I FORD, A DUBOST-BRAMA, G LEREBOURS a L TAVAZZI. Ivabradine and outcomes in chronic heart failure (SHIFT): a randomised placebo-controlled study. Lancet. NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2010, roč. 376, č. 9744, s. 875-885. ISSN 0140-6736. doi:10.1016/S0140-6736(10)61198-1.
 177. HAVELKOVÁ, Alena, Jaroslava POCHMONOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, František VÁRNAY, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Kardiovaskulární rehabilitace u žen s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In XVIII. sjezd české kardiologické společnosti. 2010. ISSN 0010-8650.
 178. DOBŠÁK, Petr, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří VÍTOVEC, B.J.-C. EICHER, Makoto NAGASAKA, Jean-Eric WOLF, M. IMACHI a Masahiro KOHZUKI. Low frequency electrical stimulation and muscle strenght in patients with severe heart failure. In Fundamental and Clinical Pharmacology. 2010. ISSN 0767-3981.
 179. DOBŠÁK, Petr, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří VÍTOVEC, B.J.C. EICHER, Makoto NAGASAKA, Jean-Eric WOLF, C.K. IMACHI a Masahiro KOHZUKI. Low frequency electrical stimulation and muscle strenght in patients with severe heart failure. 2010. ISSN 1744-3377.
 180. HOMOLKA, Pavel, Peter KOLLÁR, Lea PINKOVÁ, Ivan ŘIHÁČEK, Daniel SCHWARTZ a Jarmila SIEGELOVÁ. Monitorování krevního tlaku v klinické praxi a biologické rytmy. Grada Publishing, a.s. Praha: Grada, 2010. 208 s. 1.vydání. ISBN 978-80-247-2896-4.
 181. HALBERG, Franz, Thomas KENNER, Bohumil FIŠER a Jarmila SIEGELOVÁ. Noninvasive methods in cardiology 2010. Brno: Masarykova universita Brno, 2010. 163 s. 1 st edition. ISBN 978-80-210-5356-4.
 182. DOBŠÁK, Petr, Veronika MRKVICOVÁ, Petra PALANOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Jan SVOJANOVSKÝ, Eva DRÁPELOVÁ, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Miroslav SOUČEK. Nové postupy v intradialytické rehabilitaci chronicky hemodialyzovaných pacientů. In Dny sportovní medicíny 2010. 2010. ISSN 1210-5481.
 183. HALBERG, Franz, Germaine CORNÉLISSEN, Petricia GRAMBSCH, Rollin MCCRATY, Larry BEATY, Jarmila SIEGELOVÁ a Pavel HOMOLKA. Personalized chronobiologic cybercare; other chronomics' progress by transdisciplinary cycles' congruences: season's appreciations 2009. Journal of Applied Biomedicine. 2010, roč. 9, č. 1, s. 1-34. ISSN 1214-021X. doi:10.2478/v10136-009-0022-8.
 184. PLACHETA, Zdeněk, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Ivan MÜLLER, Libor PÁČ, Jarmila SIEGELOVÁ, Svatopluk SYNEK a František ZAJÍČEK. Pokyny pro vypracování magisterské diplomové práce. 2. vyd. Brno: Muni Pressd, 2010. 41 s. ISBN 978-80-210-5172-0.
 185. VYSOKÝ, Robert, Šárka CHALOUPKOVÁ, Ladislav BAŤALÍK, Václav CHALOUPKA, Svatopluk NEHYBA, Iva TOMÁŠKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Porovnání účinku kombinovaného tréninku na vybrané parametry u skupiny nemocných s anginou pectoris a po infarktu myokardu. In Sborník abstrakt, II. dny fyzioterapie - zdraví a pohybová aktivita. Brno: Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU a Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU, 2010. s. 16-33. ISBN 978-80-7392-138-5.
 186. PLACHETA, Zdeněk, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Jiří JANČÍK, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ VYMAZALOVÁ, Leona DUNKLEROVÁ, Jiří DUŠEK a Tomáš KÁRA. Praktická cvičení z klinické fyziologie pro bakalářské studium Specializace ve zdravotnictví. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 57 s. ISBN 978-80-210-3620-8.
 187. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Alena HAVELKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří VÍTOVEC a Petr DOBŠÁK. Rehabilitační program u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční: ovlivnění kvality života v závislosti na velikosti ejekční frakce. In XVIII. sjezd české kardiologické společnosti. 2010. ISSN 0010-8650.
 188. PALANOVÁ, Petra, Veronika MRKVICOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Rehabilitační programy a jejich srovnávání v průběhu hemodialýzy u pacientů v terminálním stádiu chronické renální insuficience. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2010. s. 137-146. ISBN 978-80-7435-076-4.
 189. HAVELKOVÁ, Alena, Jaroslava POCHMONOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Bohumil FIŠER, Michal POHANKA a Jarmila SIEGELOVÁ. Second phase of cardiovascular rehabilitation in patients with ischemic heart disease. In Halberg F., Kenner t., Fišer B., Siegelová J. Noninvasive methods in cardiology 2010. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 158-163. ISBN 978-80-210-5356-4.
 190. SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, Bohumil FIŠER, Pavel VANK, Jiří DUŠEK, Michal POHANKA, G. CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Seven day blood pressure monitoring in patients after myocardinal infarction in secondary phase of cardiovascular rehabilitation. 2010. ISSN 1741-8267.
 191. KONEČNÝ, Lumír, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Spektrální analýza variability srdeční frekvence u roztroušené sklerózy mozkomíšní. In Dny sportovní medicíny 2010. 2010. ISSN 1210-5481.
 192. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Bohumil FIŠER, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Jaroslava POCHMONOVÁ, Hana SVAČINOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Spiroergometry before and after ambulatory exercise training in patients after acute myocardial infarction. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2010, roč. 83/2010, č. 2, s. 115-120. ISSN 1211-3395.
 193. SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, B. FIŠER, J. ŘEZANINOVÁ, Jiří DUŠEK, Petr DOBŠÁK, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Twenty-four-hour profile of blood pressure after 60 minutes lasting cardiac exercise training in patiens after myocardial infarction. 2010. ISSN 0263-6352.
 194. MRKVICOVÁ, Veronika, Petra PALANOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Ucelená rehabilitace pacientů po arteroplastice kolenního kloubu u žen. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2010. s. 130-136. ISBN 978-80-7435-076-4.
 195. TARASOVÁ, Martina, Barbora BÁRTLOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Ucelená rehabilitace u akutní cévní mozkové příhody. In XVIII. sjezd české kardiologické společnosti. 2010. ISSN 0010-8650.
 196. BÁRTLOVÁ, Barbora, Martina TARASOVÁ, Eva POSPÍŠILOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Marcela NOVÁKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Úspěšnost následné léčebné rehabilitace v závislosti na míře funkčního postižení pacientů s cévní mozkovou příhodou. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2010. s. 100 - 108. ISBN 978-80-7435-076-4.
 197. KONEČNÝ, Lumír, Jaroslava POCHMONOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Variabilita srdeční frekvence u roztroušené sklerozy mozkomíšní. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2010. s. 116 - 129. ISBN 978-80-7435-076-4.
 198. POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Martina TARASOVÁ, Lukáš KATZER, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Variabilita srdeční frekvence v chronické fázi po ischemické cévní mozkové příhodě. In XVIII. sjezd české kardiologické společnosti. 2010. ISSN 0010-8650.
 199. HOMOLKA, Pavel, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Variability krevního tlaku a nové možnosti její diagnostiky v klinické praxi. In Dny sportovní medicíny 2010. 2010. ISSN 1210-5481.
 200. SVAČINOVÁ, Hana, Veronika MRKVICOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel VANK a Petr DOBŠÁK. Vliv kombinovaného tréninku na kardiorespirační zdatnost u diabetiků 2.typu po akutní koronární příhodě. In Dny sportovní medicíny 2010. 2010. ISSN 1210-5481.
 201. SVAČINOVÁ, Hana, Veronika MRKVICOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel VANK a Petr DOBŠÁK. Vliv kombinovaného tréninku na kardiorespirační zdatnost u diabetiků 2.typu po akutní koronární příhodě. In II.dny fyzioterapie - zdraví a pohybová aktivita. 2010. ISBN 978-80-7392-138-5.
 202. TOMÍČKOVÁ, Jitka, Jiří JANČÍK, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ a Roman PANOVSKÝ. Vliv kombinovaného vytrvalostního/silového tréninku na vyriabilitu srdeční frekvence u mužů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2010, roč. 2010/4, č. 1, s. 5-11. ISSN 1802-7679.
 203. 2009

 204. TARASOVÁ, Martina, Barbora BÁRTLOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI a Jarmila SIEGELOVÁ. Akutní rehabilitační péče pacientů s cévní mozkovou příhodou. In XVI. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 1. vyd. ČLS J.E.Purkyně, Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2009. s. 25. ISBN 978-80-254-3884-8.
 205. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Alena HAVELKOVÁ, Michal POHANKA a Petr DOBŠÁK. Ambulatory arterial stiffness index of 24-h blood pressure values in patients monitored for six consecutive days. 2009. ISSN 0767-3981.
 206. HALBERG, Franz, Tomoshige KINO, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Judy FINLEY, Germaine CORNÉLISSEN, Jiří DUŠEK a Bohumil FIŠER. Amplitude ratios of half-weekly vs.daily variability in diastolic blood pressure in putative magnetolability. In Noninvasive methods in cardiology 2009. Brno: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 192-207. ISBN 978-80-7013-501-3.
 207. SIEGELOVÁ, Jarmila, Petr DOBŠÁK, Pavel VANK, Pavel HOMOLKA, Zdeněk PLACHETA, Alena HAVELKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ a Leona MÍFKOVÁ. Anaerobní práh v kardiovaskulární rehabilitaci. In Fyzioterapeutické dny. Brno: KFDR LF MU a FNUSA, 2009. s. 41-45. ISBN 978-80-7392-099-9.
 208. POSPÍŠIL, Petr, Lukáš KATZER, Lumír KONEČNÝ, Lenka DRLÍKOVÁ, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Autonomní nervový systém u parkinsonovy choroby. Supplementum Cor et Vasa. Abstrakta XVII. výročního sjezdu ČKS Brno. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 163. ISSN 0010-8650.
 209. POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Lukáš KATZER, Martina TARASOVÁ, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Baroreflex sensitivity in Parkinsons disease. In Noninvasive methods in cardiologyc 2009. Brno: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 388-402. ISBN 978-80-7013-501-3.
 210. POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Lukáš KATZER, Martina TARASOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Baroreflexní sensitivita u parkinsonovy nemoci. In Optimální působení tělesné zátěže 2009 Kinantropologické dny MUDr.V.Soulka. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2009. s. 122-132, 10 s. Optimální působení tělesné zátěže, XVI.ročník. ISBN 978-80-7435-004-7.
 211. POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Lukáš KATZER, Martina TARASOVÁ, Jana URBANOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Baroreflexní sensitivita v různých stádiích klinického postižení parkinsonovou nemocí. In XVI. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. ČLS J.E.Purkyně, Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2009. s. 17-18. ISBN 978-80-254-3884-8.
 212. KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Farag Hassan ANBAIS, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Baroreflexní senzitivita u roztroušené sklerózy mozkomíšní. In XVI. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. ČLS J.E.Purkyně, Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2009. s. 65. ISBN 978-80-254-3884-8.
 213. SIEGELOVÁ, Jarmila, Alena HAVELKOVÁ, Bohumil FIŠER, Pavel VANK, Jiří DUŠEK, Petr DOBŠÁK, G. CORNELISSEN a Franz HALBERG. Blood pressure variability in patients after myocardial infarction. Journal of Hypertension. Milan, Italy, 2009, roč. 2009, č. 27, s. 39. ISSN 0263-6352.
 214. DOBŠÁK, Petr, Jiří DUŠEK, T. YAMBE, K. TAKAHASHI, Jarmila SIEGELOVÁ, Marcela NOVÁKOVÁ, Miroslav SOUČEK, Bohumil FIŠER, Jean-Eric WOLF a Vladimír SOŠKA. Cardio-ankle vascular index (CAVI) evaluation in adult Czech healthy population by device VaSera 1500. Fundamental & Clinical Pharmacology. Paříž, Francie: Elsevier, 2009, roč. 23, č. 1, s. 15. ISSN 0767-3981.
 215. HAVELKOVÁ, Alena, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Barbora BÁRTLOVÁ, Bohumil FIŠER, František VÁRNAY, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Cardiovascular exercise training in men after acute myocardial infarction. In Noninvasive methods in cardiology 2009. 1. vyd. Brno: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 365-373. ISBN 978-80-7013-501-3.
 216. CORNÉLISSEN, Germaine, Kuniaki OTSUKA, Franz HALBERG, G. YAMANAKA, N. HOTTA, S. MURAKAMI, Y. KUBO, O. MATSUOKA, E. TAKASUGI, T. YAMANAKA, M. SHINAGAWA, S. NUNODA, Y. NISHIMURA, K. SHIBATA, H. SAITOH, M. NISHINAGA, M. ISHINE, T. WADA, K. OKUMIYA, K. MATSUBAYASHI, S. YANO, S. ISHIZUKA, K. ICHIHARA a Jarmila SIEGELOVÁ. Circadian amplitude of human heart rate along a geriatric depresion scale. In Noninvasive methods in cardiology 2009. 1. vyd. Brno 2009: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 314-317. ISBN 978-80-7013-501-3.
 217. CORNÉLISSEN, Germaine, Franz HALBERG, Kuniaki OTSUKA, Yoshihiko WATANABE, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, Pavel PŘIKRYL a Bohumil FIŠER. Circadian and circaseptan stage determine misdiagnoses (pseudo-hypertension, pseudo-white-coat hypertension and pseudo-normotension). In Noninvasive methods in cardiology 2009. Brno 2009: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 176-191. ISBN 978-80-7013-501-3.
 218. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Petr DOBŠÁK, G. CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Cirkadiální variabilita krevního tlaku v průběhu rehabilitace kardiaků. In Dny sportovní medicíny. 2009.
 219. DOBŠÁK, Petr, Jiří DUŠEK, T. YAMBE, K. TAKAHASHI, Jarmila SIEGELOVÁ, Miroslav SOUČEK, Jiří VÍTOVEC, Marcela NOVÁKOVÁ, J. EICHER a Jean-Eric WOLF. Comparison of cardio-ankle vascular index (CAVI) in healthy subjects and patients with hypertension, diabetes and coronary artery disease by the device VaSera 1500. Supplementum Cor et Vasa. Abstrakta XVII. výročního sjezdu ČKS Brno. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 30-31. ISSN 0010-8650.
 220. HALBERG, Franz, Germaine CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Jiří DUŠEK a Bohumil FIŠER. Diferences in time structural environmental congruence of vascular variables in an elderly man. In Noninvasive methods in cardiology 2009. Brno: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 271-279. ISBN 978-80-7013-501-3.
 221. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Farag Hassan ANBAIS, Roman PANOVSKÝ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Dvanáctidenní kombinovaný trénink u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Supplementum Cor et Vasa. Abstrakta XVII. výročního sjezdu ČKS Brno. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 157. ISSN 0010-8650.
 222. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, H. SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, A. A. ERAJHI, F. ANBAIS, R. PANOVSKÝ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Dvanáctitýdenní kombinovaný trénink u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In XVII. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2009.
 223. KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Pavel VANK, Jaroslava POCHMONOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Efekt 8-týdenního rehabilitačního programu u roztroušené sklerózy mozkomíšní: Kombinace aerobního a posilovacího tréninku. In Optimální působení tělesné zátěže 2009 Kinantropologické dny MUDr.V.Soulka. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2009. s. 95-107. Optimální působení tělesné zátěže, XVI.ročník. ISBN 978-80-7435-004-7.
 224. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jaroslava POCHMONOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Bohumil FIŠER a Petr DOBŠÁK. Excercise training in patients with chronic ischemic heart disease: influence on quality of life depending on ejection fraction. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. 2009, roč. 16, č. 1, s. 113. ISSN 1741-8267.
 225. DOBŠÁK, Petr, Jiří JANČÍK, Jaromír VAŠKŮ, Michaela SOSÍKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Miroslav SOUČEK, Masahiro KOHZUKI, Makoto NAGASAKA, Atsushi BABA, J.C. EICHER a Jean-Eric WOLF. Exercise training using low-frequency electrostimulation of leg muscles improves vasomotion in patients with CHF. The Japanese Journal of Artificial Organs. 2009, roč. 38, č. 2, 2 s. ISSN 0300-0818.
 226. HALBERG, Franz, Germaine CORNÉLISSEN, Kuniaki OTSUKA, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, Salvador Sánchez DE LA PEŃA a R.B. SINGH. Extended consensus on need and means to detect vascular variability disorders (VVDs) and vascular variability syndromes (VVSs). World Heart Journal. Nova Science Publishers, 2009, roč. 2, č. 4, s. 279-305. ISSN 1556-4002.
 227. HALBERG, Franz, Germaine CORNÉLISSEN, George S. KATINAS, Yoshihiko WATANABE a Jarmila SIEGELOVÁ. Follow-up to the Cornelissen-series Inheritance of from in space from parents and of form in time from the cosmos: from Brnos Mendel and Siegelová, respectively. In Noninvasive methods in cardiology 2009. Brno: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 13-39. ISBN 978-80-7013-501-3.
 228. BÁRTLOVÁ, Barbora, Martina TARASOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Lenka DRLÍKOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS a Jarmila SIEGELOVÁ. Fyzioterapie a ergoterapie v rehabilitaci cévní mozkové příhody. In Fyzioterapeutické dny. Brno: KFDR LF MU a FNUSA, 2009. s. 7-11. ISBN 978-80-7392-099-9.
 229. DRLÍKOVÁ, Lenka, Naděžda ZACHAŘOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Helena ZEMANOVÁ, Eva POSPÍŠILOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Hodnocení hrubě motorických funkcí a jemné motoriky ruky pacientů s DMO. In XVI. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 1. vyd. ČLS J.E.Purkyně, Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2009. s. 45. ISBN 978-80-254-3884-8.
 230. DRLÍKOVÁ, Lenka, Alena HAVELKOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Michaela SOSÍKOVÁ, H. ZEMANOVÁ, Eva POSPÍŠILOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Hodnocení motorických funkcí ruky u pacientů s dětskou mozkovou obrnou. In Dny sportovní medicíny. 2009.
 231. FIŠER, Bohumil, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jiří DUŠEK. Chronobiology and baroreflex sensitivity. In Noninvasive methods in cardiology 2009. Brno: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 325-329. ISBN 978-80-7013-501-3.
 232. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Roman PANOVSKÝ, Jiří VÍTOVEC, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Kardiovaskulární rehabilitace u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In Dny sportovní medicíny. 2009.
 233. DOBŠÁK, Petr, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel HOMOLKA, Leona DUNKLEROVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ a Zdeněk PLACHETA. Klinická fyziologie tělesné zátěže. 2009. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 98 s. <AA-9,10>. ISBN 978-80-210-4965-9.
 234. HAVELKOVÁ, Alena, Jana ŘEZANINOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, František VÁRNAY, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Roman PANOVSKÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Kombinovaný trénink u nemocných po akutním infarktu myokardu. In Fyzioterapeutické dny. Brno: KFDR LF MU a FNUSA, 2009. s. 22.
 235. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Jiří VÍTOVEC a Jarmila SIEGELOVÁ. Kombinovaný trénink u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In XVI. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 1. vyd. ČLS J.E.Purkyně, Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2009. s. 75. ISBN 978-80-254-3884-8.
 236. TARASOVÁ, Martina, Lenka DRLÍKOVÁ, Barbora BÁRTLOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Ashref Ali ERAJHI, Farag Hassan ANBAIS, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Kvalita života po akutní atace cévní mozkové příhody. Supplementum Cor et Vasa. Abstrakta XVII. výročního sjezdu ČKS Brno. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 195-196. ISSN 0010-8650.
 237. BÁRTLOVÁ, Barbora, Martina TARASOVÁ, Eva POSPÍŠILOVÁ, Marcela NOVÁKOVÁ, Lenka DRLÍKOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI a Jarmila SIEGELOVÁ. Léčebná rehabilitace pacientů po cévní mozkové příhodě v kombinaci s ergoterapií. In Optimální působení tělesné zátěže 2009 Kinantropologické dny MUDr.V.Soulka. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2009. s. 82-88. ISBN 978-80-7435-004-7.
 238. DUŠEK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Pavel VANK, Petr DOBŠÁK, G. CORNELISSEN a Franz HALBERG. Long term blood pressure monitoring. Journal of Hypertension. Milan, Italy, 2009, roč. 2009, č. 27, s. 39. ISSN 0263-6352.
 239. DOBŠÁK, Petr, S. AL-GERGAWI, Jarmila SIEGELOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Miroslav SOUČEK, Masahiro KOHZUKI, J.C. EICHER a Jean-Eric WOLF. Low-frequency electromyostimulation improves autonomic nervous regulation in patients with end-stage chronic heart failure. In th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. Istanbul, Turkey: 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, 2009. s. 23-25. ISBN 978-88-7711-616-1.
 240. HALBERG, Franz, Germaine CORNÉLISSEN, Anna MATALOVA, Jarmila SIEGELOVÁ, Robert SONKOWSKY, Sergei M. CHIBISOV, Waldemar ULMER, Douglas WILSON, Miguel REVILLA, George S. KATINAS, Pavel HOMOLKA, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Salvador Sanchez de la PENA, Othild SCHWARTZKOPFF a Larry A. BEATY. Mendels chronoastrobiological legacy for transdisciplinary science in personalized health care. In Noninvasive methods in cardiology 2009. 1. vyd. Brno: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 77-111. ISBN 978-80-7013-501-3.
 241. CORNÉLISSEN, Germaine, Franz HALBERG, Robert SONKOWSKY, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Jiří DUŠEK a Bohumil FIŠER. Meta-analysis Horrebows and Schwabes scholarship with a view of sampling requirements. In Noninvasive methods in cardiology 2009. Brno 2009: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 141-158. ISBN 978-80-7013-501-3.
 242. DRLÍKOVÁ, Lenka, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Helena ZEMANOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Motorická dovednost po šestiměsíční fyzioterapii pacientů s dětskou mozkovou obrnou. In Fyzioterapeutické dny. Brno: KFDR LF MU a FNUSA, 2009. s. 12.
 243. HALBERG, Franz, Germaine CORNÉLISSEN, Othild SCHWARTZKOPFF, Yoshihiko WATANABE, Jarmila SIEGELOVÁ a Bohumil FIŠER. MUDr. Jiří Dušek, CSc.: A fruitful cooperation. In Noninvasive methods in cardiology 2009. Brno: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 49-63. 57-862-09. ISBN 978-80-7013-501-3.
 244. DOBŠÁK, Petr, Michaela SOSÍKOVÁ, Jiří DUŠEK, Miroslav SOUČEK, Marie NOVÁKOVÁ, Tomoyuki YAMBE, Jean-Eric WOLF, Jiří VÍTOVEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Vladimír SOŠKA, Bohumil FIŠER a Jarmila SIEGELOVÁ. Non-invasive evaluation of arterial stiffness in czech adult population using the device VaSera 1500. In Noninvasive methods in cardiology 2009. Brno 2009: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 345-355. ISBN 978-80-7013-501-3.
 245. DOBŠÁK, Petr, Jana ŘEZANINOVÁ, Jiří DUŠEK, Michaela SOSÍKOVÁ, Anna RAJDOVÁ, Hana DOSTÁLOVÁ, Petra PALANOVÁ, Vladimír SOŠKA, T. YAMBE, Jiří VÍTOVEC, Marie NOVÁKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Non-invasive evaluation of the vascular age in Czech population sample using VaSera 1500. In Dny sportovní medicíny. Brno: KFDR FN u sv.Anny v Brně, ČSTL, 2009. 1 s.
 246. HALBERG, Franz, Thomas KENNER, Bohumil FIŠER a Jarmila SIEGELOVÁ. Noninvasive methods in Cardiology. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, Masarykova Univerzita, 2009. 402 s. ISBN 978-80-7013-501-3.
 247. SIEGELOVÁ, Jarmila. Nové trendy v kardiovaskulární rehabilitaci. In Optimální působení tělesné zátěže 2009 Kinantropologické dny MUDr.V.Soulka. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2009. s. 13-24. Optimální působení tělesné zátěže, XVI.ročník. ISBN 978-80-7435-004-7.
 248. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Bohumil FIŠER, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Jaroslava POCHMONOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Poměr respirační výměny při maximální zátěži před a po absolvování řízeného ambulantního rehabilitačního programu u pacientů po akutním infarktu myokardu. In Optimální působení tělesné zátěže 2009 Kinantropologické dny MUDr.V.Soulka. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2009. s. 114-121. ISBN 978-80-7435-004-7.
 249. SVAČINOVÁ, Hana, Veronika MRKVICOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Pavel VANK. Práce pojednává o hodnocení tělesné zdatnosti, regulace krevního tlaku a srdeční frekvence u žen s metabolickým syndromem. Vnitřní lékařství. 2009, roč. 55, č. 9, 1 s. ISSN 0042-773X.
 250. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Jitka TOMÍČKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Roman PANOVSKÝ. Quality of life in elderly men with chronic coronary artery disease: efect of combined exercise training. In Sport Sciences: Nature, nurture and culture. Germany: European College of Sport Science, 2009. s. 50-51. ISBN 978-82-502-0420-1.
 251. POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Lukáš KATZER, Martina TARASOVÁ, J. URBANOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Regulace krevního tlaku u nemocných s Parkinsonovou chorobou. In Dny sportovní medicíny. 2009.
 252. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Pavel HOMOLKA, G. CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Regulace krevního tlaku v průběhu rehabilitace kardiaků. In XVI. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 1. vyd. ČLS J.E.Purkyně, Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2009. s. 16. ISBN 978-80-254-3884-8.
 253. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Roman PANOVSKÝ, Jiří VÍTOVEC a Jarmila SIEGELOVÁ. Rehabilitace pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In Fyzioterapeutické dny. Brno: KFDR LF MU a FNUSA, 2009. s. 34.
 254. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Alena HAVELKOVÁ, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Michal POHANKA, Michal MAŠEK, Germaine CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Relationship between circadian blood pressure variation and age analyzed from 7-day monitoring in healthy subjects and patients with ischemic heart disease. In Noninvasive methods in cardiology 2009. Brno 2009: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 330-344. ISBN 978-80-7013-501-3.
 255. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Bohumil FIŠER, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Respirační výměna při maximální zátěži. In XVII. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2009.
 256. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Bohumil FIŠER, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Jaroslava POCHMONOVÁ, Hana SVAČINOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Respiration exhange ratio at maximum load before and after termination of controlled ambulatory rehabilitation program in patients after acute myocardial infarction. In Noninvasive methods in cardiology 2009. Brno: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. 9 s. ISBN 978-80-7013-501-3.
 257. CORNÉLISSEN, Germaine, Franz HALBERG, Robert B. SOTHERN, Devayne C. HILLMAN a Jarmila SIEGELOVÁ. Selectively environmentally congruent biotic cis-half-year unmasked with neighboring spectral components. In Noninvasive methods in cardiology 2009. Brno: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 112-140. ISBN 978-80-7013-501-3.
 258. POSPÍŠIL, Petr, Lukáš KATZER, Lumír KONEČNÝ, Anna RAJDOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Snížení variability srdeční frekvence u pacientů s parkinsonovou chorobou. In Fyzioterapeutické dny. Brno: KFDR LF MU a FNUSA, 2009. s. 35-40. ISBN 978-80-7392-099-9.
 259. BÁRTLOVÁ, Barbora, Martina TARASOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Marcela NOVÁKOVÁ, Lenka DRLÍKOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI a Jarmila SIEGELOVÁ. Soběstačnost u cévní mozkové příhody po rehabilitaci. Supplementum Cor et Vasa. Abstrakta XVII. výročního sjezdu ČKS Brno. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 6-7. ISSN 0010-8650.
 260. WATANABE, Yoshihiko, Germaine CORNÉLISSEN, Fumihiko WATANABE, Roberto TARQUINI, Federico PERFETTO, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA a Franz HALBERG. Solar signatures in a boys blood pressure and heart rate. In Noninvasive methods in cardiology 2009. Brno: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 211-225. ISBN 978-80-7013-501-3.
 261. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Bohumil FIŠER, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Hana SVAČINOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Spiroergometrické vyšetření kardiaků: respirační výměna při maximální zátěži. In Fyzioterapeutické dny. Brno: KFDR LF MU a FNUSA, 2009. s. 33.
 262. HALBERG, Franz, Germaine CORNÉLISSEN, Dewayne HILLMAN, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA a Jiří DUŠEK. Steps toward Mikuleckys semimillennials in the emergence of outstanding individuals. In Noninvasive methods in cardiology 2009. Brno 2009: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 64-76. ISBN 978-80-7013-501-3.
 263. EICHER, J., F. SAINT-PIERRE, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ, P. LOUIS a Jean-Eric WOLF. Systolic and diastolic dysfunction in heart failure. Supplementum Cor et Vasa. Abstrakta XVII. výročního sjezdu ČKS Brno. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 34-35. ISSN 0010-8650.
 264. MRKVICOVÁ, Veronika, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Tělesná zdatnost a autonomní funkce u obézních žen s metabolickým syndromem. In Dny sportovní medicíny. 2009.
 265. KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Pavel VANK, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. The effect of 8-week rehabilitation program in multiple sclerosis: combination of aerobic and resistant training. In Noninvasive methods in cardiology 2009. Brno 2009: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 374-387, 13 s. ISBN 978-80-7013-501-3.
 266. CORNÉLISSEN, Germaine, Franz HALBERG, Dewayne HILLMAN, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA a Bohumil FIŠER. Trans-tridecadal, decadal and time-varying CIS-half-yearly, CIS-yearly and trans-yearly components in solar flares with biospheric signatures. In Noninvasive methods in cardiology 2009. Brno 2009: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 159-175. ISBN 978-80-7013-501-3.
 267. TARASOVÁ, Martina, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Ladislav SVOBODA, Barbora BÁRTLOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI a Jarmila SIEGELOVÁ. Ucelená rehabilitace po akutní atace cévní mozkové příhody. In Fyzioterapeutické dny. Brno: KFDR LF MU a FNUSA, 2009. s. 52.
 268. CHLUDILOVÁ, Veronika, František VÁRNAY, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Účinek kombinovaného tréninku u nemocných po akutním infarktu myokardu. Supplementum Cor et Vasa. Abstrakta XVII. výročního sjezdu ČKS Brno. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 24-25. ISSN 0010-8650.
 269. CHLUDILOVÁ, V., F. VÁRNAY, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, R. PANOVSKÝ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Účinek kombinovaného tréninku u nemocných po akutním infarktu myokardu. In XVII. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2009.
 270. TARASOVÁ, Martina, Barbora BÁRTLOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Účinnost akutní rehabilitační péče u pacientů s cévní mozkovou příhodou. In Dny sportovní medicíny. 2009.
 271. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Pavel VANK, Michal POHANKA, G. CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Velikost krevního tlaku po zátěži kombinovaným aerobně-silovým tréninkem. In Fyzioterapeutické dny. Brno: KFDR LF MU a FNUSA, 2009. s. 23.
 272. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Pavel VANK, Michal POHANKA, G. CORNÉLISSEN, Franz HALBERG a Petr DOBŠÁK. Vliv kombinovaného aerobně-silového tréninku na velikost krevního tlaku po zátěži. In XVII. výroční sjezd ČKS Brno, Česká republika, Česká kardiologická společnost. 2009.
 273. KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Lenka DRLÍKOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr DOBŠÁK, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. Výkonnost a kapacita transportního systému u roztroušené sklerózy mozkomíšní. In Fyzioterapeutické dny. Brno: KFDR LF MU a FNUSA, 2009. s. 26-31. ISBN 978-80-7392-099-9.
 274. BÁRTLOVÁ, Barbora, Eva NOSAVCOVOVÁ, Marcela NOVÁKOVÁ, Lenka DRLÍKOVÁ, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI a Jarmila SIEGELOVÁ. Výsledky fyzioterapie a kombinace fyzioterapie a ergoterapie po cévní mozkové příhodě. In XVI. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 1. vyd. ČLS J.E.Purkyně, Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2009. s. 26-32. ISBN 978-80-254-3884-8.
 275. HAVELKOVÁ, Alena, Jaroslava POCHMONOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, František VÁRNAY, Veronika CHLUDILOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Vývoj aerobní kapacity a výkonnosti u pacientů po aorto-koronárním bypasu. In Optimální působení tělesné zátěže 2009 Kinantropologické dny MUDr.V.Soulka. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2009. s. 89-94. Optimální působení tělesné zátěže, XVI.ročník. ISBN 978-80-7435-004-7.
 276. BÁRTLOVÁ, Barbora, Martina TARASOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Marcela NOVÁKOVÁ, Eva POSPÍŠILOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Vývoj motorických a kognitivních funkcí u pacientů po cévní mozkové příhodě v průběhu tříměsíční rehabilitace. In Dny sportovní medicíny. 2009.
 277. WATANABE, Yoshihiko, Germaine CORNÉLISSEN, Larry A. BEATY, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA a Franz HALBERG. White-coat hypertension in a cardiologist: Decades of monitoring lead to transient occupational MESOR-hypertension absent during vacation: strain test. In Noninvasive methods in cardiology. 1. vyd. Brno: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. 21 s. ISBN 978-80-7013-501-3.
 278. 2008

 279. SOTHERN, Robert B., George S. KATINAS, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ, Germaine CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. A transtridecadal cycle in human heart rate: Selective infradian, notably multidecadal solar-physiologic BEL congruences. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 204-213. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 280. TARASOVÁ, Martina, Jana NEČASOVÁ, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Lenka DRLÍKOVÁ, Barbora BÁRTLOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Akutní cévní mozkové příhody: současné postupy fyzioterapie. In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD,Lidická 23, Brno, 2008. s. 65. ISBN 978-80-7392-046-3.
 281. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Alena HAVELKOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jiří DUŠEK, Michal POHANKA, Germaine CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. AMBULATORY ARTERIAL STIFFNESS INDEX IN PATIENTS MONITORED FOR 6 CONSECUTIVE DAYS. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 233-237. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 282. HÖRMANN, Harald, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Germaine CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Ambulatory profile in a non-ambulatory subject: a sphygmochron with gaps (when we should measure again, not interpolate). In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 137-143. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 283. FIŠER, Bohumil, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jiří DUŠEK. ARTERIAL STIFFNESS DETERMINED BY PRESSURE WAVE VELOCITY, AORTIC COMPLIANCE AND CARDIO-ANKLE VASCULAR INDEX. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 227-232. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 284. CORNÉLISSEN, Germaine, Franz HALBERG, Miguel REVILLA, Jarmila SIEGELOVÁ, Othild SCHWARTZKOPFF, Jerzy CZAPLICKI, Salvador Sanchez de la PEŇA a Wilfried SCHRÖDER. Auroral aeolian periodicity during 1545-1724, including the Maunder minimum. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 124-127. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 285. POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. AUTONOMIC DYSFUNCTION AND PROGRESSION OF PARKINSON'S DISEASE. Scripta medica. Brno: Masaryk University,Faculty of Medicine, 2008, roč. 82, č. 4, s. 95-103. ISSN 1211-3395.
 286. POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM IN PARKINSON'S DISEASE. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 288-297, 9 s. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 287. POSPÍŠIL, Petr, Lukáš KATZER, Lumír KONEČNÝ, Lenka DRLÍKOVÁ, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Autonomní nervový systém v různých stádiích postižení Parkinsonovou nemocí. In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008.
 288. KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Farag Hassan ANBAIS, Bohumil FIŠER, Michal POHANKA, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. BAROREFLEX SENSITIVITY IN MULTIPLE SCLEROSIS. Scripta medica. Brno: Masaryk University,Faculty of Medicine, 2008, roč. 82, č. 4, s. 87-95. ISSN 1211-3395.
 289. KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Farag Hassan ANBAIS, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. BAROREFLEX SENSITIVITY IN MULTIPLE SCLEROSIS. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 251-261. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 290. KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Martina TARASOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. BAROREFLEXNÍ SENZITIVITA U ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY MOZKOMÍŠNÍ. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: GAUDEAMUS při Univerzitě Hradec Králové, 2008. s. 77-84. 858. ISBN 978-80-7041-994-6.
 291. SVAČINOVÁ, Hana, Marie NOVÁKOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Masahiro KOHZUKI, Makoto NAGASAKA, Naoyoshi MINAMI, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Benefit of combined cardiac rehabilitation on exercise capacity and cardiovascular parameters in patients with type 2 diabetes. Tohoku Journal of Experimental Medicine. Tohoku, Japonsko: Tohoku University Medical Press, 2008, roč. 215, April 2008, s. 103-111. ISSN 0040-8727.
 292. SIEGELOVÁ, Jarmila, M. NOVÁK, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Jiří VÍTOVEC a Petr DOBŠÁK. Blood pressure control in patients with dual chamber pacemaker. PHARMACOLOGY. 2008, roč. 22, č. 1, s. 29 Suppl. 1, 1 s. ISSN 0031-7012.
 293. HALBERG, Franz, Germaine CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Petr DOBŠÁK, Thomas KENNER, Zdeněk PLACHETA, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, Mohamed AL-KUBATI, Othild SCHWARTZKOPFF, Mikhail B. BLAGONRAVOV, Sergei M. CHIBISOV a Agarwal K. RAJESH. Blood pressure or, rather, blood pressure variability disorders, VVDS, discussed in Brno on october 6, 2008. Bulletin of Peoples' Friendship University of Russia. 2008, roč. 2008, č. 7, s. 26-30. ISSN 0869-8732.
 294. CORNÉLISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ, Jerome ABRAMSON, Balasasikumar SUNDARAM, Jack MENDEL, Dan HOLLEY a Franz HALBERG. BODY MASS INDEX (BMI), PULSE PRESSURE (PP) AND PREMETABOLIC SYNDROME. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 116-123. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 295. HALBERG, Franz, Germaine CORNÉLISSEN, Jerzy CZAPLICKI, S.R.Prabhakaran NAYAR a Jarmila SIEGELOVÁ. Brückner-Egeson-Lockyer (BEL) climate cycle in original Brückner's, Lockyer's and follow-up data. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 74-89. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 296. CORNÉLISSEN, Germaine, S.R.Prabhakaran NAYAR, Jerzy CZAPLICKI, Jarmila SIEGELOVÁ, Blanca MENDOZA a Franz HALBERG. Brückner-Egeson-Lockyer (BEL) cycle in heliogeomagnetics. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 106-115. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 297. KATINAS, George S., Franz HALBERG, Germaine CORNÉLISSEN, Salvador Sanchez de la PEŇA, Jerzy CZAPLICKI a Jarmila SIEGELOVÁ. C-ABPM reveals solar cis-halfyear and transyear signatures in human diastolic blood pressure. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 144-146. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 298. FIŠER, Bohumil, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jiří DUŠEK. Cardio-ankle vascular index, aortic compliance,and pressure wave velocity as measures of arterial stiffness. Scripta medica. Brno: Masaryk University,Faculty of Medicine, 2008, roč. 82, č. 3, s. 176-180. ISSN 1211-3395.
 299. BÁRTLOVÁ, Barbora, Martina TARASOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Marcela NOVÁKOVÁ, Lenka DRLÍKOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI a Jarmila SIEGELOVÁ. Cévní mozková příhoda individuálně rehabilitovaná tři měsíce. In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008.
 300. BÁRTLOVÁ, Barbora, Martina TARASOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Marcela NOVÁKOVÁ, Lenka DRLÍKOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Cévní mozková příhoda: zásady ergoterapie. In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD,Lidická 23, Brno, 2008. s. 12. ISBN 978-80-7392-046-3.
 301. HALBERG, Franz, Germaine CORNÉLISSEN, Robert B. SOTHERN, Kuniaki OTSUKA, Miguel REVILLA, Jarmila SIEGELOVÁ a Bohumil FIŠER. Circadian stage-dependent infradian-modulated changes in a mental function during aging. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 26-31. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 302. SVAČINOVÁ, Hana, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ a Veronika CHLUDILOVÁ. Diferencovaný přístup k preskripci fyzické aktivity u nemocných s dysfunkcí levé komory srdeční. Vnitřní lékařství. Česká republika: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 54/2008, č. 1, s. 53-61. ISSN 0042-773X.
 303. WATANABE, Fumihiko, Germaine CORNÉLISSEN, Yoshihiko WATANABE, Jarmila SIEGELOVÁ, Jerzy CZAPLICKI a Franz HALBERG. Differing far-transyear/calendar year amplitude ratios in blood pressure vs. heart rate in adolescence. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 177-183. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 304. KOHZUKI, Masahiro, M NAGASAKI, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Efects of phase II cardiac rehabilitation on insulin resistance and myocardial remodeling in patients with acute myocardial infarction. In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008.
 305. NAGASAKI, M., M. KOHZUKI, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Effect of low and high voltage electrical stimulation on angiogenesis for ischemic disease on hypertensive arteriosclerosis. JOURNAL OF HYPERTENSION. 2008, roč. 26, Suppl. 1, 1 s. ISSN 0263-6352.
 306. TARASOVÁ, Martina, Barbora BÁRTLOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Michal POHANKA, Bohumil FIŠER, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Effectiveness of physiotherapy in acute phase of stroke. Scripta medica. Brno: Masaryk University,Faculty of Medicine, 2008, roč. 82, č. 3, s. 185-194. ISSN 1211-3395.
 307. TARASOVÁ, Martina, Barbora BÁRTLOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Bohumil FIŠER, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. EFFECTIVITY OF PHYSIOTHERAPY IN STROKE IN ACUTE PHASE. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 262-271. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 308. KOHZUKI, M., M. NAGASAKA, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. EFFECTS of Phase II CARDIAC REHABILITATION on INSULIN RESISTANCE and MYOCARDIAL REMODELLING in PATIENTS with ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 214-226, 12 s. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 309. KOHZUKI, Masahiro, Makoto NAGASAKA, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a J.E. WOLF. EFFECTS OF PHASE II CARDIAC REHABILITATION ON INSULIN RESISTANCE AND MYOCARDIAL REMODELLING IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION. Scripta medica. Brno: Masaryk University,Faculty of Medicine, 2008, roč. 82, č. 3, s. 165-174. ISSN 1211-3395.
 310. KOHZUKI, M., M. NAGASAKI, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Effects of phase II cardiac rehabilitation on insulin resistance and myocardial remodeling in patients with acute myocardial infarction. In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008.
 311. HALBERG, Franz, Germaine CORNÉLISSEN, Kuniaki OTSUKA, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, Salvador Sánchez DE LA PEŃA a R.B. SINGH. Extended consensus on need and means to detect vascular variability disorders (VVDs) and vascular variability syndromes (VVSs). Geronto Geriatrics. Mexico: Instituto Politécnico Nacional, 2008, roč. 11, č. 14, 28 s.
 312. ELLIS, SG, M TENDERA, Belder MA DE, Boven AJ VAN, Petr WIDIMSKÝ, L JANSSENS, HR ANDERSEN, A BETRIU, S SAVONITTO, J ADAMUS, JZ PERUGA, M KOSMIDER, O KATZ, T NEUNTEUFL, J JORGOVA, M DOROBANTU, L GRINFELD, P ARMSTRONG, BR BRODIE, HC HERRMANN, G MONTALESCOT, FJ NEUMANN, MB EFFRON, ES BARNATHAN a EJ TOPOL. Facilitated PCI in patients with ST-elevation myocardial infarction. New England Journal of Medicine. USA: MASSACHUSETTS MEDICAL SOC, 2008, roč. 358, č. 21, s. 2205-2217. ISSN 0028-4793. doi:10.1056/NEJMoa0706816.
 313. DRLÍKOVÁ, Lenka, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Alena HAVELKOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, H. ZEMANOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Funkční hodnocení dětí s dětskou mozkovou obrnou po šestiměsíční léčbě. In XV.sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny - Luhačovice. 2008. ISBN 978-80-254-1238-1.
 314. BÁRTLOVÁ, Barbora, Eva NOSAVCOVOVÁ, Martina TARASOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Marcela NOVÁKOVÁ, Lenka DRLÍKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Funkční výsledky rehabilitace po cévní mozkové příhodě po dobu tří měsíců. In XV.sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny - Luhačovice. 2008. ISBN 978-80-254-1238-1.
 315. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Pavel HOMOLKA a Pavel VANK. FYZICKÁ AKTIVITA A 24-HODINOVÝ PROFIL KREVNÍHO TLAKU. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: GAUDEAMUS při Univerzitě Hradec Králové, 2008. s. 66-70. 858. ISBN 978-80-7041-994-6.
 316. KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Michal DUFEK, Lenka DRLÍKOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr DOBŠÁK, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. Fyzioterapie u roztroušené sklerózy mozkomíšní. In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD,Lidická 23, Brno, 2008. s. 31. ISBN 978-80-7392-046-3.
 317. WATANABE, Yoshihiko, Germaine CORNÉLISSEN, Franz HALBERG, Larry BEATY, Jarmila SIEGELOVÁ, Kuniaki OTSUKA a Earl E. BAKKEN. HARM VS. BENEFIT FROM LOSARTAN WITH HYDROCHLOROTHIAZIDE AT DIFFERENT CIRCADIAN TIMES IN MESOR-HYPERTENSION OR CHAT. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 149-167. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 318. DOBŠÁK, Petr, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Pavel HOMOLKA, Jiří VÍTOVEC, Jean-Claude EICHER, Jean-Eric WOLF a Jarmila SIEGELOVÁ. Changes of hemoglobin content in stimulated skeletal muscles in patients with congestive heart failure. In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008.
 319. WATANABE, Yoshihiko, Germaine CORNÉLISSEN, George S. KATINAS, Fumihiko WATANABE, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ, Othild SCHWARTZKOPFF a Franz HALBERG. Chronomics: Anxiety disorder in adolescence and heart rate asynchronized with weekly schedule. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 189-203. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 320. DOBŠÁK, Petr, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Jiří VÍTOVEC, M. KOHZUKI, A. BABA, K. IMACHI, J.C. EICHER, J.E. WOLF a Jarmila SIEGELOVÁ. Improvement of the autonomic nervous system functions by exercise training or electromyostimulation in patients with congestive heart failure. In PHARMACOLOGY, 22, 1, od s. 20. 2008. ISSN 0031-7012.
 321. HALBERG, Franz, Germaine CORNÉLISSEN, George KATINAS, Jarmila SIEGELOVÁ, Yoshihiko WATANWBW a Salvador Sanchez DE LA PEŃA. Internet- and self-help-based, scientific, preventive and curative chronobiological health care: much more for less. Geronto Geriatrics. 2008, roč. 11, č. 14, s. 110-118.
 322. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Bohumil FIŠER, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. INTERVAL AND CONTINUOUS TRAINING IN CARDIOVASCULAR REHABILITATION IN MEN AFTER ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION: INFLUENCE ON AEROBIC CAPACITY AND PERFORMANCE ON THE LEVEL OF ANAEROBIC THRESHOLD. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 244-250. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 323. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Bohumil FIŠER, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. INTERVAL AND CONTINUOUS TRAINING IN PATIENTS AFTER ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION. Scripta medica. Brno: Masaryk University,Faculty of Medicine, 2008, roč. 82, č. 4, s. 67-72. ISSN 1211-3395.
 324. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Pavel VANK, Hana SVAČINOVÁ, Bohumil FIŠER, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. INTERVALOVÝ A KONTINUÁLNÍ TRÉNINK V KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACI MUŽŮ PO AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU: OVLIVNĚNÍ AEROBNÍ KAPACITY A VÝKONNOSTI NA ÚROVNI ANAEROBNÍHO PRAHU. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: GAUDEAMUS při Univerzitě Hradec Králové, 2008. s. 71-76. 858. ISBN 978-80-7041-994-6.
 325. SVAČINOVÁ, Hana, Veronika MRKVICOVÁ, Lucie NAGYOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Kardiovaskulární rehabilitace a její přínos pro diabetiky 2.typu ve srovnání s nediabetiky. In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD,Lidická 23, Brno, 2008. s. 62. ISBN 978-80-7392-046-3.
 326. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavel VANK, Pavel HOMOLKA, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Krátkodobý efekt kardiovaskulární rehabilitace na parametry krevního tlaku. In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008.
 327. TARASOVÁ, Martina, Jana NEČASOVÁ, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Lenka DRLÍKOVÁ, Barbora BÁRTLOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Marcela NOVÁKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Kvalita života po akutní atace cévní mozkové příhody. In XV.sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny - Luhačovice. 2008. ISBN 978-80-254-1238-1.
 328. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Pavel VANK, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. KVALITA ŽIVOTA PO KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACI U CHRONICKÉ ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: GAUDEAMUS při Univerzitě Hradec Králové, 2008. s. 85-91. 858. ISBN 978-80-7041-994-6.
 329. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Veronika CHLUDILOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Pavel VANK, Pavel HOMOLKA, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Metodické postupy spiroergometrického vyšetření v rehabilitaci kardiaků. In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD,Lidická 23, Brno, 2008. s. 42. ISBN 978-80-7392-046-3.
 330. DRLÍKOVÁ, Lenka, Alena HAVELKOVÁ, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Michal MAŠEK, Michal POHANKA, Lumír KONEČNÝ, Helena ZEMANOVÁ, Bohumil FIŠER a Jarmila SIEGELOVÁ. MUSCLE STRENGTH EXAMINATION OF HAND AND MOTOR SKILLS OF HAND IN CEREBRAL PALSY. Scripta medica. Brno: Masaryk University,Faculty of Medicine, 2008, roč. 82, č. 4, s. 61-66. ISSN 1211-3395.
 331. DRLÍKOVÁ, Lenka, Alena HAVELKOVÁ, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Michal MAŠEK, Lumír KONEČNÝ, Helena ZEMANOVÁ, Bohumil FIŠER a Jarmila SIEGELOVÁ. MUSCLE STRENGTH EXAMINATION OF HAND AND MOTOR SKILLS OF HAND IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 272-278. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 332. AL-MAHMODI, Nabil Abdulah Ibrahim, Veronika CHLUDILOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Michaela SOSÍKOVÁ, Pavel HOMOLKA, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Nízkofrekvenční elektrická stimulace: Vliv na kvalitu života, hemodynamické parametry a svalovou sílu u pacientů s chronickým srdečním selháním. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. 2008, roč. 17, č. 4, s. 184-190. ISSN 1210-5481.
 333. HALBERG, Franz, T. KENNER, Bohumil FIŠER a Jarmila SIEGELOVÁ. Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. 304 s. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 334. CZAPLICKI, Jerzy, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Germaine CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. On Gaps and Interpolation Methods to Avoid Errors in Period Estimation with Conventional Time Series Analysis. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 128-136. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 335. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, František VÁRNAY, Michal POHANKA, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Ovlivnění kvality života rehabilitačním programem u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In XV.sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny - Luhačovice. 2008. ISBN 978-80-254-1238-1.
 336. KATINAS, George S., Germaine CORNÉLISSEN, Franz HALBERG, Salvador Sanchez de la PEŇA, Jerzy CZAPLICKI a Jarmila SIEGELOVÁ. Pain and the cardiovascular system revisited in a long-term monitoring. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 147-148. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 337. KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Michal DUFEK, Lenka DRLÍKOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr DOBŠÁK, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. Parametry funkční zdatnosti u pacientů s roztroušenou sklerózou. In XV.sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny - Luhačovice. 2008. ISBN 978-80-254-1238-1.
 338. BÁRTLOVÁ, Barbora, Eva NOSAVCOVOVÁ, Marcela NOVÁKOVÁ, Lenka DRLÍKOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI a Jarmila SIEGELOVÁ. PATIENTS WITH STROKE: RESULTS OF PHYSIOTHERAPY AND OCCUPATIONAL THERAPY. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 298-304. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 339. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Michal POHANKA, Pavel VANK, G. CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. PHYSICAL ACTIVITY AND 24-HOUR PROFILE OF BLOOD PRESSURE. Scripta medica. Brno: Masaryk University,Faculty of Medicine, 2008, roč. 82, č. 4, s. 81-86. ISSN 1211-3395.
 340. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Michal POHANKA, Germaine CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. PHYSICAL ACTIVITY AND 24-HOUR PROFILE OF BLOOD PRESSURE. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 238-243. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 341. BÁRTLOVÁ, Barbora, Eva NOSAVCOVOVÁ, Marcela NOVÁKOVÁ, Lenka DRLÍKOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI a Jarmila SIEGELOVÁ. Physiotherapy and occupational therapy in patients with stroke. Scripta medica. Brno: Masaryk University,Faculty of Medicine, 2008, roč. 82, č. 3, s. 195-201. ISSN 1211-3395.
 342. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Roman PANOVSKÝ, Jiří VÍTOVEC a Jarmila SIEGELOVÁ. Pohybová léčba u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008.
 343. CORNÉLISSEN, G., Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, J. ABRAMSON, B. SUNDARAM, J. MANDEL, D. HOLLEY a Franz HALBERG. Premetabolic syndrome, body mass index and pulse pressure. Scripta medica. Brno: Masaryk University,Faculty of Medicine, 2008, roč. 82, č. 3, s. 141-158. ISSN 1211-3395.
 344. POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Martina TARASOVÁ, Pavel VANK, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. PROGRESE AUTONOMNÍCH DYSFUNKCÍ V PRŮBĚHU PARKINSONOVY NEMOCI. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: GAUDEAMUS při Univerzitě Hradec Králové, 2008. s. 98-105. 858. ISBN 978-80-7041-994-6.
 345. PANOVSKÝ, Roman, Pavel KUKLA, Jaroslav MELUZÍN, Radek JANČÁR, Vladimír KINCL, Jiří JANČÍK, František VÁRNAY, Jitka TOMÍČKOVÁ, Radka HRUŠKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Příznivé ovlivnění systolické funkce levé komory pravidelnou tělesnou aktivitou je dáno zlepšením regionální funkce stěn v povodí uzavřených věnčitých tepen. Cor et Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2008, roč. 50, 7-8, s. K136, 1 s. ISSN 0010-8650.
 346. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. QUALITY OF LIFE AFTER CARDIOVASCULAR REHABILITATION IN CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE. Scripta medica. Brno: Masaryk University,Faculty of Medicine, 2008, roč. 82, č. 4, s. 73-80. ISSN 1211-3395.
 347. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. QUALITY OF LIFE AFTER CARDIOVASCULAR REHABILITATION IN CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 279-287. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 348. HALBERG, Francine, Germaine CORNÉLISSEN, Franz HALBERG, Waldemar ULMER, Salvador Sanchez de la PEŇA, Jarmila SIEGELOVÁ a Othild SCHWARTZKOPFF. Reasons for a protocol for radiation treatment aimed at exploiting weekly rhythms. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 63-73. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 349. DRLÍKOVÁ, Lenka, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Helena ZEMANOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Rehabilitace pacientů s dětskou mozkovou obrnou. In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD,Lidická 23, Brno, 2008. s. 17. ISBN 978-80-7392-046-3.
 350. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Roman PANOVSKÝ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Řízený ambulantní trénink u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD,Lidická 23, Brno, 2008. s. 56. ISBN 978-80-7392-046-3.
 351. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Alena HAVELKOVÁ, Petr DOBŠÁK, Michal POHANKA, Jiří DUŠEK, G. CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Seven-day ambulatory blood pressure monitoring and ambulatory arterial stiffness index. Scripta medica. Brno: Masaryk University,Faculty of Medicine, 2008, roč. 82, č. 3, s. 181-184. ISSN 1211-3395.
 352. HALBERG, Franz, G. CORNÉLISSEN, S.C. KAUFMAN, Sanchez DE LA PEŃA, K. OTSUKA, Jarmila SIEGELOVÁ a Bohumil FIŠER. SEVEN-DAY/24-HOUR CHRONOBIOLOGICALLY INTERPRETED BLOOD PRESSURE MONITORING AND SINGLE MEASUREMENTS BEFORE CATARACT SURGERY. Scripta medica. Brno: Masaryk University,Faculty of Medicine, 2008, roč. 82, č. 3, s. 141-158. ISSN 1211-3395.
 353. SIEGELOVÁ, Jarmila, Miroslav NOVÁK, Bohumil FIŠER, Pavel VANK a Jiří VÍTOVEC. Short-term blood pressure control in patients with 3rd degree atrioventricular block treated by dual chamber pacemaker. In 18th Scientific Meeting of the European-Society-of-Hypertension/22nd Scientific Meeting of the International-Society-of-Hypertension. 2008. ISSN 0263-6352.
 354. CORNÉLISSEN, Germaine, Stephen C. KAUFMAN, Salvador Sanchez de la PEŇA, Kuniaki OTSUKA, Jarmila SIEGELOVÁ a Bohumil FIŠER. Should 7-day/24-hour chronobiologically interpreted blood pressure monitoring replace single measurements before cataract surgery? In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 90-105. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 355. HALBERG, Franz, Germaine CORNÉLISSEN, Michael BERK, Seetal DODD, Margaret HENRY, Lennart WETTERBERG, Ellis NOLLEY, Larry BEATY, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER a Petr WOLFF. Solar signatures in Australian suicide incidence:gender differences in prominence of photic vs. nonphotic spectral components. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 44-62. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 356. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Veronika CHLUDILOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Bohumil FIŠER, Alena HAVELKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Spiroergometrické vyšetření a respirační výměna. In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008.
 357. POSPÍŠIL, Petr, Lukáš KATZER, Lumír KONEČNÝ, Lenka DRLÍKOVÁ, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Sympatický nervový systém v různých stádiích postižení Parkinsonovou nemocí. In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD,Lidická 23, Brno, 2008. s. 57. ISBN 978-80-7392-046-3.
 358. DRLÍKOVÁ, Lenka, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, H. ZEMANOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Šestiměsíční fyzioterapie pacientů s dětskou mozkovou obrnou. In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008.
 359. HALBERG, Franz, George S. KATINAS, Dewayne HILLMAN, Sigrid BERGER, John C. WOOLUM, Salvador Sanchez de la PEŇA a Jarmila SIEGELOVÁ. The cosmos in a eukaryotic unicell. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 32-43. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 360. DUŠEK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER a Pavel VANK. The estimation of aortic compliance by task force monitor. In 18th Scientific Meeting of the European-Society-of-Hypertension/22nd Scientific Meeting of the International-Society-of-Hypertension. 2008. ISSN 0263-6352.
 361. WATANABE, Yoshihiko, Germaine CORNÉLISSEN, Kuniaki OTSUKA, Miguel REVILLA, Jerzy CZAPLICKI, Othild SCHWARTZKOPFF, Jarmila SIEGELOVÁ a Franz HALBERG. Time-specified norms reveal full systolic but incomplete diastolic early MESOR-hypertension, MH. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 168-176. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 362. KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Michal DUFEK, Lenka DRLÍKOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr DOBŠÁK, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. Transportní systém kyslíku a výkonnost u roztroušené mozkomíšní sklerózy. In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008.
 363. CHLUDILOVÁ, Veronika, František VÁRNAY, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Transportní systém kyslíku po akutním infarktu myokardu: řízený kardiovaskulární tránink. In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD,Lidická 23, Brno, 2008. s. 26. ISBN 978-80-7392-046-3.
 364. WATANABE, Yoshihiko, Germaine CORNÉLISSEN, Franz HALBERG, Dewayne HILLMAN, Jerzy CZAPLICKI, Robert B. SOTHERN, Kuniaki OTSUKA a Jarmila SIEGELOVÁ. Transyears, no calendar-year in blood pressure decades before MESOR-hypertension: normal or abnormal? In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 184-188. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 365. TARASOVÁ, Martina, Barbora BÁRTLOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Bohumil FIŠER, Michaela SOSÍKOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. ÚČINNOST FYZIOTERAPIE V AKUTNÍ FÁZI CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: GAUDEAMUS při Univerzitě Hradec Králové, 2008. s. 115-122. 858. ISBN 978-80-7041-994-6.
 366. SIEGELOVÁ, Jarmila a Bohumil FIŠER. Variability of ambulatory arterial stiffness index and of 24-h blood pressure values in patients monitored for 6 consecutive days. Journal of Hypertension. 2008, roč. 26, č. 7, s. 1501-1502. ISSN 0263-6352.
 367. HALBERG, F., G. CORNÉLISSEN, O. SCHWARTZKOPFF, M.L. BLAGONRAVOV, S.M. CHIBISOV, K. OTSUKA, Jarmila SIEGELOVÁ, L. BEATY, E. NOLLEY, S. SANCHEZ DE LE PEŇA, R. ZASLAVSKAYA a I.V. RADYSH. Vascular variability disorders (VVDs) and syndromes (VVSs): Mesor - Hypertension, Chat and other. In Physiology of adaptation and quality of life: problems of traditional medicine and innovation. Moskva, Rusko: People's Friendship University of Russia, 2008. s. 401-403. 1,1. ISBN 978-5-209-03240-3.
 368. HALBERG, Franz, Othild SCHWARTZKOPFF, Germaine CORNÉLISSEN, Rüdiger HARDELAND, Thomas MÜLLER-BOHN, George KATINAS, Miguel A. REVILLA, Larry BEATY, Kuniaki OTSUKA, Rita JOZSA, Michal ZEMAN, Valer CSERNUS, Willemijntje A. HOOGERWERF, György NAGY, Katarina STEBELOVA, Andras OLAH, R.B. SINGH, R.K. SINGH, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Jerzy CZAPLICKI, Yuji KUMAGAI, Sergei M. CHIBISOV a Victor A. FROLOV. Vasculäres Variabilitäts-Syndrom (VVS) und andere Chronomik 2005-2007. In Facetten der Chronobiologie. Berlin: trafo verlag Berlin, 2008. s. 89-154. první vydání. ISBN 978-3-89626-815-0.
 369. SVAČINOVÁ, Hana, Veronika MRKVICOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Vliv kardiovaskulární rehabilitace na antropometrické parametry a zátěžovou kapacitu diabetiků 2.typu po akutní koronární příhodě. Vnitřní lékařství. Praha: Ćeská lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 54, č. 9, s. 913-914. ISSN 0042-773X.
 370. PANOVSKÝ, Roman, Pavel KUKLA, Radek JANČÁR, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, František VÁRNAY, Jiří JANČÍK, Veronika CHLUDILOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Radka HRUŠKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Vliv pravidelné tělesné aktivity na diastolickou funkci levé komory. Kardiológia - Cardiology. Bratislava: Slovenská kardiologická spoločnosť, 2008, roč. 17, S2, s. 27S, 1 s. ISSN 1336-2429.
 371. BÁRTLOVÁ, Barbora, Eva NOSAVCOVOVÁ, Marcela NOVÁKOVÁ, Lenka DRLÍKOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI a Jarmila SIEGELOVÁ. VÝSLEDKY FYZIOTERAPIE A KOMBINACE FYZIOTERAPIE A ERGOTERAPIE PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: GAUDEAMUS při Univerzitě Hradec Králové, 2008. s. 54-59. 858. ISBN 978-80-7041-994-6.
 372. POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Vztah dysfunkce autonomního nervového systému ke klinickému hodnocení postižení u Parkinsonovy nemoci. In XV.sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny - Luhačovice. 2008. ISBN 978-80-254-1238-1.
 373. DRLÍKOVÁ, Lenka, Alena HAVELKOVÁ, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Michal MAŠEK, Lumír KONEČNÝ, Helena ZEMANOVÁ, Bohumil FIŠER a Jarmila SIEGELOVÁ. VZTAH MEZI VYŠETŘENÍM SVALOVÉ SILY RUKY A FUNKČNÍMI SCHOPNOSTMI RUKY U PACIENTŮ S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: GAUDEAMUS při Univerzitě Hradec Králové, 2008. s. 60-65. 858. ISBN 978-80-7041-994-6.
 374. DOBŠÁK, Petr, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Michaela SOSÍKOVÁ, Pavel HOMOLKA, Masahiro KOHZUKI, Jean-Eric WOLF a Jarmila SIEGELOVÁ. Změny obsahu hemoglobinu ve stimulovaných svalech u pacientů s chronickým srdečním selháním. In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD, Lidická 23, Brno, 2008. s. 16. ISBN 978-80-7392-046-3.
 375. CHLUDILOVÁ, Veronika, František VÁRNAY, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Michal POHANKA, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Změny transportního systému kyslíku vlivem kombinovaného tréninku u mužů s akutní a chronickou ischemickou chorobou srdeční. In XV.sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny - Luhačovice. 2008. ISBN 978-80-254-1238-1.
 376. CHLUDILOVÁ, Veronika, František VÁRNAY, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Roman PANOVSKÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Změny v příjmu kyslíku a výkonnosti na úrovni anaerobního prahu u mužů po akutním infarktu myokardu. In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008.
 377. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavel VANK, Pavel HOMOLKA, Petr DOBŠÁK, G. CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. 24-hodinový profil krevního tlaku a fyzická aktivita. In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD,Lidická 23, Brno, 2008. s. 19. ISBN 978-80-7392-046-3.
 378. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Pavel HOMOLKA, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. 7 denní monitorování krevního tlaku a kardiovaskulární rehabilitace. In XV.sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny - Luhačovice. 2008. ISBN 978-80-254-1238-1.
 379. 2007

 380. CORNÉLISSEN, G., D. SCHNAITER, F. HALBERG, G. MITSUTAKE, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ, R. JOZSA, A. OLAH, E.E. BAKKEN, S. CHIBISOV a I. RADYSH. A CIS -HALF-YEAR CHARACTERIZES THE INCIDENCE OF SUDDEN CARDIAC DEATH ALSO IN AND NEAR AUSTRIA. In Problems of ecological and physiological adaptation. Moskva: Peoples Friendship University of Russia, 2007. s. 545-551. 1.
 381. FIŠER, Bohumil, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, Michal POHANKA, Michal MAŠEK, Josef BARÁK, Jiří MOUDR, Germaine CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Analysis of baroreflex function by means of mathematical model. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. 1. vyd. Brno: LF MU, 2007. s. 90-93, 162 s. Halberg, Kenner, Fišer, Siegelová. ISBN 978-80-7013-463-4.
 382. FIŠER, Bohumil, Jarmila SIEGELOVÁ, Michal POHANKA, Michal MAŠEK, Jaroslav BARÁK, Jiří MOUDR, C. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. ANALYSIS OF BAROREFLEX FUNCTION BY MEANS OF MATHEMATICAL MODEL. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2007, roč. 80/2007, č. 4, s. 175-178. ISSN 1211-3395.
 383. POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Marie ZMEŠKALOVÁ, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Balneotherapy in patients with Parkinson's disease. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2007, roč. 80/2007, č. 5, s. 233-238. ISSN 1211-3395.
 384. SVAČINOVÁ, Hana, Jana NEČASOVÁ, Blanka ROSENBERGOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Ladislav SVOBODA a Dalibor ZEMAN. Baroreflex sensitivity in obese patients with and without features of metabolic syndrome. In International Journal of Obesity. volume 31 supplement 1. London: Macmillan Publishers Ltd., 2007. s. 115. ISSN 0307-0565.
 385. SVAČINOVÁ, Hana, Jana NEČASOVÁ, Blanka ROSENBERGOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Ladislav SVOBODA a Dalibor ZEMAN. Baroreflex sensitivity in obese patients with and without features of metabolic syndrome. International Journal of Obesity. 2007, roč. 31, Suppl.1, s. 115. ISSN 0307-0565.
 386. DUŠEK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Martin FOREJT, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Jan HOLLAN, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Blood pressure and the illumination of bedroom at night. In Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams&Wilkins, 2007. s. 33-33. ISSN 0263-6352.
 387. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Michal MAŠEK, Alena HAVELKOVÁ, Germaine CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Circadian blood pressure variation analyzed from 7-day monitoring. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. 1. vyd. Brno: LF MU, 2007. s. 75-89, 162 s. Halberg, Kenner, Fišer, Siegelová. ISBN 978-80-7013-463-4.
 388. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Jiří DUŠEK, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Circardian blood pressure variability and exercise therapy. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2007, roč. 80/2007, č. 5, s. 191-196. ISSN 1211-3395.
 389. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavel VANK, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Cirkadiánní variabilita krevního tlaku a kardiovaskulární rehabilitace. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 128-133. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9.
 390. MALKOVA, Inna, Elena V SYUTKINA, Germaine CORNÉLISSEN, Anatoly MASALOV, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ a Franz HALBERG. Confidence intervals assess the congruence of periods characterizing many neonatal transdisciplinary Nikityuk cycles. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. 1. vyd. Brno: LF MU, 2007. s. 62-64, 162 s. Halberg, Kenner, Fišer, Siegelová. ISBN 978-80-7013-463-4.
 391. NOVÁK, Miroslav, Pavel KAMARÝT, Jolana LIPOLDOVÁ, Pavel HOMOLKA, Tomáš VYKYPĚL, Kateřina BUCHTOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Contribution of transthoracic impedance cardiography for determination of "optimal" dynamic atrioventricular interval in patients with 3rd degree atrioventricular block treated by dual chamber PM. Bratislavské lekárské listy. Bratislava: Slovak Aademic Press, s.r.o. Bratislava, 2007, roč. 108/2007, 1/2007, s. 39. ISSN 0006-9248.
 392. CORNÉLISSEN, Germaine, Pietro CUGINI, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER a Franz HALBERG. CUGINI'S MINIMAL CHANGE HYPERTENSIVE RETINOPATHY, RESOLVED CHRONOBIOLOGICALLY WHILE DIPPING FAILS, SUPPORTS THE CONCEPT OF 'PRE-HYPERTENSION'. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. 1. vyd. Brno: LF MU, 2007. Halberg, Kenner, Fišer, Siegelová. ISBN 978-80-7013-463-4.
 393. NOVÁK, Miroslav, Pavel KAMARÝT, Jolana LIPOLDOVÁ, Pavel HOMOLKA, Tomáš VYKYPĚL, Kateřina BUCHTOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Determination of "optimal" atrioventricular interval by means of transthoracic impedance cardiography in patients with sick sinus syndrome treated by dual-chamber pacing. Bratislavské lekárské listy. Bratislava: Slovak Aademic Press, s.r.o. Bratislava, 2007, roč. 108/2007, 1/2007, s. 38-39. ISSN 0006-9248.
 394. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ - VYMAZALOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Dvanáctidenní aerobní trénink u mužů po koronárním bypassu (CABG): Vliv na aerobní kapacitu a maximální výkon. Cor et Vasa. Praha: Praha publishing Ltd., 2007, roč. 49, 3/2007, s. 98-98, 2 s. ISSN 0010-8650.
 395. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Dvanáctitýdenní aerobní trénink u mužů po aorto-koronárním bypasu (CABG): vliv na aerobní kapacitu a maximální výkon. In XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. Konstantinovy Lázně: ČKS, 2007. s. 29-29.
 396. CHLUDILOVÁ, Veronika, Michaela FRANTISOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Dvanáctitýdenní řízený ambulantní rehabilitační pogram u mužů po aortokoronárním bypassu: vliv na aerobní kapacitu a maximální výkon. Supplementum Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 49/2007, 4/2007, s. 38-39. ISSN 0010-8650.
 397. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI a Roman PANOVSKÝ. Efekt kombinovaného tréninku na kvalitu života starších mužů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In Sport a kvalita života 2007. Brno: Masarykova Univerzita, Fakulta sportovních studií, 2007. s. 58-59. ISBN 978-80-210-4435-7.
 398. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ a Roman PANOVSKÝ. Effect of combined exercise training on quality of life and aerobic capacity in patiens with chronic coronary artery disease. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. 2007, volume 14, č. 1, s. 89-89. ISSN 1741-8267.
 399. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ a Roman PANOVSKÝ. Effect of combined exercise training on quality of life and aerobic capacity in patients with chronic coronary artery disease. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Supplement EuroPRevent Congress Madrid, 19-21 April 2007. London, UK: Lippincott Williams & Wilkins, 2007, roč. 14, Suppl.1, s. S89, 1 s. ISSN 1741-8267.
 400. ANBAIS, Farag Hassan, Ashref Ali ERAJHI, Pavel VANK, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Ivo HOFÍREK, Bohumil FIŠER a Jarmila SIEGELOVÁ. Essential hypertension: intima media thickness, pulse pressure and baroreflex sensitivity. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 101-105. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9.
 401. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, František VÁRNAY, Michal POHANKA, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Alena HAVELKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Exercise training in men after coronary artery bypass surgery. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. 1. vyd. Brno: LF MU, 2007. s. 148-155, 169 s. Halberg, Kenner, Fišer, Siegelová. ISBN 978-80-7013-463-4.
 402. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Exercise training in obese patients with chronic ischemic heart disease. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. 1. vyd. Brno: LF MU, 2007. s. 139-147, 169 s. Halberg, Kenner, Fišer, Siegelová. ISBN 978-80-7013-463-4.
 403. KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Dufek M., Lenka DRLÍKOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr DOBŠÁK, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. Fitness in Multiple Sclerosis. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. 1. vyd. Brno: LF MU, 2007. s. 121-130, 5 s. Halberg, Kenner, Fišer, Siegelová. ISBN 978-80-7013-463-4.
 404. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Fitness in obese patients with chronic ischemic heart disease. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2007, roč. 80/2007, č. 5, s. 211-218. ISSN 1211-3395.
 405. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, František VÁRNAY, Michal POHANKA, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Alena HAVELKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Functional capacity in men after coronary artery bypass surgery influenced by physical training. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2007, roč. 80/2007, č. 5, s. 203-210. ISSN 1211-3395.
 406. DRLÍKOVÁ, Lenka, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Helena ZEMANOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Functional evaluation in children with cerebral palsy after 6-months therapy. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. 1. vyd. Brno: LF MU, 2007. s. 156-162. Halberg, Kenner, Fišer, Siegelová. ISBN 978-80-7013-463-4.
 407. BÁRTLOVÁ, Barbora, Eva NOSAVCOVOVÁ, Marcela NOVÁKOVÁ, Lenka DRLÍKOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Leona DUNKLEROVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Functional evaluation of physiotherapy in patients after stroke lasting three months. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2007, roč. 80/2007, č. 5, s. 197-202. ISSN 1211-3395.
 408. TARASOVÁ, Martina, Jana NEČASOVÁ, Michal POHANKA, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Lenka DRLÍKOVÁ, Barbora BÁRTLOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Functional impairment and quality of life in patients after acute stroke. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. 1. vyd. Brno: LF MU, 2007. s. 94-105. Halberg, Kenner, Fišer, Siegelová. ISBN 978-80-7013-463-4.
 409. DRLÍKOVÁ, Lenka, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Veronika CHLUDILOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Farag Hassan ANBAIS, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI a Pavel VANK. Funkční hodnocení dětí s dětskou mozkovou obrnou. In XIV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2007. s. 30-30. XIV. sjezd, 1. ISBN 978-80-239-8744-7.
 410. DRLÍKOVÁ, Lenka, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, H. ZEMANOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Funkční hodnocení dětí s dětskou mozkovou obrnou po šesti-měsíční léčbě. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 111-115. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9.
 411. BÁRTLOVÁ, Barbora, Eva NOSAVCOVOVÁ, Marcela NOVÁKOVÁ, Lenka DRLÍKOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI a Jarmila SIEGELOVÁ. Funkční výsledky rehabilitace po cévní mozkové příhodě po dobu tří měsíců. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 106-110. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9.
 412. CORNÉLISSEN, Germaine, Waldemar ULMER, Inna MALKOVA, Elena V SYUTKINA, Anatoly MASALOV, Rüdiger HARDELAND, Hans-Joachim LINTHE, Armin GRAFE, Kuniaki OTSUKA, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER a Franz HALBERG. Geographically proximal versus global geomagnetic reference values for biological studies. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. 1. vyd. Brno: LF MU, 2007. s. 46-54. Halberg, Kenner, Fišer, Siegelová. ISBN 978-80-7013-463-4.
 413. HALBERG, Franz, Germaine CORNÉLISSEN, Robert B SOTHERN, David HILLMANN, George S KTAINAS, Ellis S NOLLEY, Larry A BEATY, Kuniaki OTSUKA, Jarmila SIEGELOVÁ, Frank GREENWAY, Alok GUPTA, Miguel REVILLA, Anatoly MASALOV, Elena V SIUTKINA, Inna MALKOVA, Sergei M CHIBISOV, Othild SCHWARTZKOPFF a Earl E BAKKEN. GLOBAL CHALLENGES OF MONITORING VASCULAR VARIABILITY AND SPACE WEATHER. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. 1. vyd. Brno: LF MU, 2007. s. 10-27. Halberg, Kenner, Fišer, Siegelová. ISBN 978-80-7013-463-4.
 414. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Petr JURÁNEK, Radek JANČÁR, Vladimír KINCL, František VÁRNAY, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří JANČÍK. Changes of the diastolic function of the left ventricle in patients with chronic coronary artery disease and regular physical activity. European Journal of Echocardiography. 2007, roč. 8/2007, Suppl 1, s. S51, 1 s. ISSN 1525-2167.
 415. DRLÍKOVÁ, Lenka, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Leona DUNKLEROVÁ, H. ZEMANOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Children with cerebral palsy after 6-month physiotherapy. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2007, roč. 80/2007, č. 5, s. 219-224. ISSN 1211-3395.
 416. CORNÉLISEN, G., F. HALBERG, E.E. BAKKEN, Z. WANG, R. TARQUINI, F. PERFETTO, G. LAFFI, C. MAGGIONI, Y. KUMAGAI, Pavel HOMOLKA, Alena HAVELKOVÁ, Jiří DUŠEK, Hana SVAČINOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Bohumil FIŠER. Chronobiology of high blood pressure. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2007, roč. 80/2007, č. 4, s. 157-166. ISSN 1211-3395.
 417. HALBERG, F., G. CORNÉLISSEN, G. KATINAS, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, Z. KARPÍŠEK, R.P. SONKOWSKY, O. SCHWARTZKOPFF, Bohumil FIŠER a Jarmila SIEGELOVÁ. Chronomics and genetics. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2007, roč. 80/2007, č. 4, s. 133-150. ISSN 1211-3395.
 418. CORNÉLISSEN, Germaine, Dana JOHNSON, Inna MALKOVA, Elena V SYUTKINA, Anatoly MASALOV, Jarmila SIEGELOVÁ a Franz HALBERG. Chronomics of solar activity and perinatal events. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. 1. vyd. Brno: LF MU, 2007. s. 28-35. Halberg, Kenner, Fišer, Siegelová. ISBN 978-80-7013-463-4.
 419. TARASOVÁ, Martina, Jana NEČASOVÁ, Lenka DRLÍKOVÁ, Barbora BÁRTLOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Index kvality života u pacientů po akutní atace cévní mozkové příhody. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 178-185. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9.
 420. DOBŠÁK, Petr, M. NAGASAKA, M. KOHZUKI, Hana SVAČINOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, František VÁRNAY, J.C. EICHER, J.E. WOLF a Jarmila SIEGELOVÁ. Induction of angiogenic factors in skeletal muscle of rat by low voltage electrical stimulation. Fundamental & Clinical Pharmacology. Paříž, Francie: Elsevier, 2007, roč. 21, Supplement, s. 87. ISSN 0767-3981.
 421. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Petr DOBŠÁK a Pavel HOMOLKA. Kolísání krevního tlaku a celkové periferní rezistence frekvencí 0,1 Hz. In XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. Konstantinovy Lázně: ČKS, 2007. s. 25-25.
 422. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Petr DOBŠÁK a Pavel HOMOLKA. Kolísání krevního tlaku a celkové periferní rezistence frekvencí 0,1 HZ. Cor et Vasa. Česká republika: Praha publishing, 2007, roč. 49, 3/2007, s. 102. ISSN 0010-8650.
 423. SVAČINOVÁ, Hana, Leona MÍFKOVÁ, B. ROSENBERGOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. Kombinovaný trénink a tělesná zdatnost u diabetiků 2. typu s ischemickou chorobou srdeční. vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost J.E. Purk, 2007, roč. 53/2007, č. 9, s. P40-P41, 2 s. ISSN 0042-773X.
 424. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, František VÁRNAY, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Jaroslava POCHMONOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI a Jarmila SIEGELOVÁ. Kombinovaný trénink mužů po aortokoronárním bypassu: svalová síla, aerobní kapacita a výkonnost. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 134-139. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9.
 425. MOHSIN, Kaid Ali Hashim, Lenka DRLÍKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, H. ZEMANOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Kvalita života dětí s dětskou mozkovou obrnou. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 120-127. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9.
 426. DOBŠÁK, Petr, Jarmila SIEGELOVÁ, Jaromír VAŠKŮ, Jiří VÍTOVEC, Pavla BALCÁRKOVÁ, Masahiro KOHZUKI, Kou IMACHI, Jean-Christophe EICHER a Jean-Eric WOLF. Low-frequency electrostimulation decreases sympathetic tone in patients with end-stage chronic heart failure. The Japanese Journal of Artificial Organs. 2007, roč. 36/2007, č. 2, s. S30, 1 s. ISSN 0300-0818.
 427. DOBŠÁK, Petr, Jarmila SIEGELOVÁ, Jaromír VAŠKŮ, Jiří VÍTOVEC, Pavla BALCÁRKOVÁ, Masahiro KOHZUKI, Kou IMACHI, Jean-Christophe EICHER a Jean-Eric WOLF. Low-frequency electrostimulation decreases sympathetic tone in patients with end-stage chronic heart failure. Artificial Organs. 2007, roč. 31/2007, č. 10, s. A59, 1 s. ISSN 0160-564X.
 428. WOLF, J., Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ, O. BARTHEZ a J. EICHER. Modern imaging of cardiac masses. Supplementum Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 49/2007, supp4/2007, s. 134. ISSN 0010-8650.
 429. TARASOVÁ, Martina, Jana NEČASOVÁ, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Michaela SOSÍKOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Motorické a kognitivní funkce pacientů po cévní mozkové příhodě v akutní fázi - efekt rehabilitace. Supplementum Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 49/2007, supp4/2007, s. 120. ISSN 0010-8650.
 430. AL-MAHMODI, Nabil Abdulah Ibrahim, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Lenka DRLÍKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Nízkofrekvenční elektrická stimulace: vliv na kvalitu života a hemodynamické parametry u pacientů s chronickým srdečním selháním. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 94-100. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9.
 431. WOLF, Jean-Eric, Petr DOBŠÁK, Olivier BARTHEZ, Jean-christophe EICHER a Jarmila SIEGELOVÁ. Non-invasive imaging techniques in cases of cardiac failure. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. 1. vyd. Brno: LF MU, 2007. s. 68-71. Halberg, Kenner, Fišer, Siegelová. ISBN 978-80-7013-463-4.
 432. HALBERG, Franz, Thomas KENNER, Bohumil FIŠER a Jarmila SIEGELOVÁ. Noninvasive methods in cardiology 2007. Brno: LF MU, 2007. 162 s. ISBN 978-80-7013-463-4.
 433. SVAČINOVÁ, Hana, Jana NEČASOVÁ, Martina TARASOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Ladislav SVOBODA, I. HRUBÝ a M. SOUČEK. Physical training in patients with obesity: the influence on sympathetic system. In Journal of Hypertension. 25. vyd. London: Lippincott Williams & Wilkins, 2007. s. 242. ISSN 0263-6352.
 434. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Jiří DUŠEK, Germaine CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Physiotherapy and circadian blood pressure variability. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. Brno: LF MU, 2007. s. 113-120. (eds.) Halberg, Kenner, Fišer, Siegelová. ISBN 978-80-7013-463-4.
 435. BÁRTLOVÁ, Barbora, Eva NOSAVCOVOVÁ, Marcela NOVÁKOVÁ, Lenka DRLÍKOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Leona DUNKLEROVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Physiotherapy lasting three months in patients after stroke. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. 1. vyd. Brno: LF MU, 2007. s. 131-138. Halberg, Kenner, Fišer, Siegelová. ISBN 978-80-7013-463-4.
 436. SIEGELOVÁ, Jarmila a Hana SVAČINOVÁ. Pohyb a zdraví. In Praktický lékař a jeho nemocní od mládí do stáří. Brno: LF, MU, 2007. s. 22-23. ISBN 978-80-903674-3-2.
 437. BARTHEZ, O., J. EICHER, M. ZELLER, Y. COTTIN, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ a J. WOLF. Prevalence and predictive factors of heart failure after non ST segment elevation myocardial infarction. Supplementum Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 49/2007, 4/2007, s. 4. ISSN 0010-8650.
 438. BUCHTOVÁ, Kateřina, Miroslav NOVÁK, Pavel KAMARÝT, Jolana LIPOLDOVÁ, Pavel HOMOLKA, Tomáš VYKYPĚL a Jarmila SIEGELOVÁ. Příspěvek ke stanovení "optimálního" atrioventrikulárního intervalu pomocí transtorakální impedanční kardiografie u pacientů se sick sinus syndromem korigovaným PM DDD. Supplementum Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 49/2007, 4/2007, s. 12-13. ISSN 0010-8650.
 439. NOVÁK, Miroslav, Pavel KAMARÝT, Jolana LIPOLDOVÁ, Pavel HOMOLKA, Tomáš VYKYPĚL, Kateřina BUCHTOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Příspěvek ke stanovení "optimálního" dynamického atrioventrikulárního intervalu pomocí transtorakální impedanční kardiografie u pacientů s pokročilou atrioventrikulární blokádou korigovanou PM DDD. Supplementum Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 49/2007, 4/2007, s. 80. ISSN 0010-8650.
 440. KOHZUKI, M., M. NAGASAKI, N. MINAMI, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Psychological and physical effect after two-week cardiac rehabilitation (phase II) in patients with acute myocardial infarction. Supplementum Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 49/2007, 4/2007, s. 50. ISSN 0010-8650.
 441. ERAJHI, Ashref Ali, Farag Hassan ANBAIS, Pavel VANK, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Ivo HOFÍREK, Bohumil FIŠER a Jarmila SIEGELOVÁ. Pulse pressure and baroreflex sensitivity in patients with essential hypertension. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 116-119. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9.
 442. TARASOVÁ, Martina, Jana NEČASOVÁ, Michal POHANKA, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Lenka DRLÍKOVÁ, Barbora BÁRTLOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Quality of life in patients after acute stroke. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2007, roč. 80/2007, č. 5, s. 243-252. ISSN 1211-3395.
 443. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Jitka TOMÍČKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI a Roman PANOVSKÝ. Quality of life in Women with Chronic Coronary Artery Disease: Effect of Combined Exercise Training. In 5th International Baltic Congress of Sports Medicine. Vilnius, Lithuania: Lietuvos sporto medicions, 2007. s. 14-14.
 444. AL-KUBATI, Mohamed, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA a Jarmila SIEGELOVÁ. RAMADAN FASTING AND THE CIRCADIAN RHYTHM OF BLOOD PRESSURE, HEART RATE AND ROBINSON INDEX. 2007.
 445. AL-KUBATI, Mohamed, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA a Jarmila SIEGELOVÁ. RAMADAN FASTING AND THE CIRCADIAN RHYTHM OF BLOOD PRESSURE, HEART RATE AND ROBINSON INDEX IN NORMOTENSIVES. In JOURNAL OF HYPERTENSION, vol. 25, Suppl. 2. 2007. ISSN 0263-6352.
 446. POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Marie ZMEŠKALOVÁ, Lenka DRLÍKOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI a Jarmila SIEGELOVÁ. Reakce základní hemodynamických parametrů na vodní imerzi u rehabilitujících pacientů s Parkinsonovou nemocí. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 166-170. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9.
 447. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Rehabilitace pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční bez obezity a s obezitou. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 159-165. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9.
 448. BALCÁRKOVÁ, Pavla, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Rehabilitace pomocí nízkofrekvenční elektrické stimulace kosterních svalů u pacientů se srdečním selháním (přednáška). Vnitřní lékařství. Česká republika: Česká lékařská společnost JE Purkyně, 2007, roč. 52, č. 11, s. 1100-1100. ISSN 0042-773X.
 449. BALCÁRKOVÁ, Pavla, Petr DOBŠÁK, Michaela FRANTISOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Jarmila SIEGELOVÁ a Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI. Rehabilitace pomocí nízkofrekvenční elektrické stimulace (NFES) kosterních svalů u pacienta s implantovaným kardiostimulátorem. Kasuistika. Supplementum Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 49/2007, 4/2007, s. 4. ISSN 0010-8650.
 450. BALCÁRKOVÁ, Pavla, Lenka ŠPINAROVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Rehabilitace u nemocných se srdečním selháním. Postgraduální medicína. Praha, 2007, roč. 2007, č. 2007, s. 60-64. ISSN 1212-4184.
 451. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ -VYMAZALOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Rehabilitační program u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční: Ovlivnění kvality života v závislosti na velikosti ejekční frakce. In XIV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2007. s. 31-32. XIV. sjezd, 1. ISBN 978-80-239-8744-7.
 452. KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. Řízené dýchaní u nemocných s roztroušenou sklerózou. In XIV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2007. s. 27-27. XIV. sjezd, 1. ISBN 978-80-239-8744-7.
 453. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, J.C. EICHER, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Short term blood pressure control in patients with cardiac transplantation. Fundamental & Clinical Pharmacology. Paříž, Francie: Elsevier, 2007, roč. 21, Supplemen1, s. 85. ISSN 0767-3981.
 454. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, Hana SVAČINOVÁ, František VÁRNAY, Pavel VANK a Jiří VÍTOVEC. Short term blood pressure variability after heart transplantation. In Journal of Hypertension. 25. vyd. London: Lippincott Williams & Wilkins, 2007. s. 241-242. ISSN 0263-6352.
 455. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Hana SVAČINOVÁ, František VÁRNAY, Pavel VANK, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Short-term blood pressure control in patients with cardiac transplantation. Supplementum Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 49/2007, 4/2007, s. 102. ISSN 0010-8650.
 456. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Petr DOBŠÁK a Pavel HOMOLKA. Short-term control of blood pressure: coherence between blood pressure and systemic peripheral resistance fluctuations around 0,1 Hz. Cor et Vasa: Kardio (abstrakta). Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 49/2007, 4/2007, s. 134. ISSN 0010-8650.
 457. FRANTISOVÁ, Michaela, Veronika CHLUDILOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ - VYMAZALOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Farag Hassan ANBAIS, Hana SVAČINOVÁ, Bohumil FIŠER, Lenka DRLÍKOVÁ, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Srovnání intervalového tréninku s posilováním s intervalovým tréninkem bez posilování: vývoj hemodynamických parametrů. Cor et Vasa. Praha: Praha publishing Ltd., 2007, roč. 49, č. 3, s. 96-97. ISSN 0010-8650.
 458. FRANTISOVÁ, Michaela, Veronika CHLUDILOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Farag Hassan ANBAIS, Hana SVAČINOVÁ, Bohumil FIŠER, Lenka DRLÍKOVÁ, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Srovnání intervalového tréninku s posilováním s intervalovým tréninkem bez posilování: vývoj hemodynamických parametrů. In XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. Konstantinovy Lázně: ČKS, 2007. s. 25-26, 1 s.
 459. FRANTISOVÁ, Michaela, Veronika CHLUDILOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Srovnání intervalového tréninku s posilováním s intervalovým tréninkem bez posilování: vývoj parametrů transportního systému. In XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. Konstantinovy Lázně: ČKS, 2007. s. 27-27.
 460. FRANTISOVÁ, Michaela, Veronika CHLUDILOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ - VYMAZALOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Srovnání intervalového tréninku s posilováním s intervalovým tréninkem bez posilování: Vývoj parametrů transportního systému. Cor et Vasa. Praha: Praha publishing Ltd., 2007, roč. 49, 3/2007, s. 97. ISSN 0010-8650.
 461. FRANTISOVÁ, Michaela, Veronika CHLUDILOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ - VYMAZALOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Srovnání intervalového tréninku s posilováním s intervalovým tréninkem bez posilování: Vývoj parametrů transportního systému a hemodynamiky. Cor et Vasa. Praha: Praha publishing Ltd., 2007, roč. 49/2007, 4/2007, s. 24. ISSN 0010-8650.
 462. FIŠER, Bohumil, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Petr DOBŠÁK a Pavel HOMOLKA. Systemic peripheral resistance fluctuations and blood pressure fluctuations around 0,1 Hz. In Journal of Hypertension. 25. vyd. London: Lippincott Williams & Wilkins, 2007. s. 242-242. Journal of Hypertension. ISSN 0263-6352.
 463. ROSENBERGOVÁ, Blanka, Jana NEČASOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Martina TARASOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Barbora BÁRTLOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Tělesná zdatnost a metabolické parametry u pacientů s obezitou. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 171-177. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9.
 464. KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, M. DUFEK, Lenka DRLÍKOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr DOBŠÁK, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. Tělesná zdatnost, únava a soběstačnost u roztroušené sklerózy mozkomíšní. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 152-158. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9.
 465. TARASOVÁ, Martina, Barbora BÁRTLOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI a Jarmila SIEGELOVÁ. Testování funkčního stavu pacientů po cévní mozkové příhodě v akutní rehabilitační péči. In XIV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2007. s. 28-28. XIV. sjezd, 1. ISBN 978-80-239-8744-7.
 466. HALBERG, F., G. CORNÉLISSEN, D. SCHNAITER, G. MITSUTAKE, K. OTSUKA, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ, A. OLAH, E.E. BAKKEN a S. CHIBISOV. The incidence of sudden cardiac death in Austria. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2007, roč. 80/2007, č. 4, s. 151-156. ISSN 1211-3395.
 467. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Michal MAŠEK, Alena HAVELKOVÁ, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. THE RELATIONSHIP BETWEEN CIRCADIAN BLOOD PRESSURE VARIATION AND AGE ANALYSED FROM 7-DAY MONITORING. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 2007, roč. 80/2007, 4/2007, s. 179-187. ISSN 1211-3395.
 468. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ - VYMAZALOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Vliv dvanáctitýdenního ambulantního řízeného programu s kombinovanou zátěží na aerobní kapacitu a maximální výkon u mužů po CABG. Cor et Vasa. Praha: Praha publishing Ltd., 2007, roč. 49, 3/2007, s. 98-99. ISSN 0010-8650.
 469. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Abdul Karim AL-FADHLI, Hana SVAČINOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Michal POHANKA, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Vliv dvanáctitýdenního ambulantního řízeného programu s kombinovanou zátěží na aerobní kapacitu a maximální výkon u mužů po CABG. In XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. Konstantinovy Lázně: ČKS, 2007. s. 28-28.
 470. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK, Roman PANOVSKÝ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lenka VYMAZALOVÁ, Pavel VANK, Jitka TOMÍČKOVÁ a Michaela FRANTISOVÁ. Vliv dvanáctitýdenního rehabilitačního programu s aerobní zátěží, kombinovanou se silovými prvky, na kvalitu života nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Supplementum Cor et vasa. Praha: Praha Publishing, 2007, roč. 49, (4), s. 40. ISSN 0010-8650.
 471. SVAČINOVÁ, Hana, Leona MÍFKOVÁ, Blanka ROSENBERGOVÁ, L. VYMAZALOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. Vliv kardiovaskulární rehabilitace na tělesnou zdatnost u diabetiků 2. typu s ischemickou chorobou srdeční. Supplementum Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 49/2007, supp4/2007, s. 105-106. ISSN 0010-8650.
 472. PANOVSKÝ, Roman, Petr JURÁNEK, Jaroslav MELUZÍN, Radek JANČÁR, Vladimír KINCL, Leona MÍFKOVÁ, František VÁRNAY, Veronika CHLUDILOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří JANČÍK. Vliv tělesného tréninku na diastolickou funkci levé komory u nemocných s ischemickou chorobou srdeční. Cor et Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 49, 4 Suppl, s. 85. ISSN 0010-8650.
 473. NEČASOVÁ, Jana, Blanka ROSENBERGOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Martina TARASOVÁ, Ladislav SVOBODA a Jarmila SIEGELOVÁ. Výsledky pohybové léčby obézních v závislosti na věku a přidružených chorobách. Supplementum Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 49/2007, 4/2007, s. 75-76. ISSN 0010-8650.
 474. POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Marie ZMEŠKALOVÁ, Hana SROVNALOVÁ, Irena REKTOROVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Water immersion and physiotherapy in patients with Parkinson disease. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. 1. vyd. Brno: LF MU, 2007. s. 106-112. Halberg, Kenner, Fišer, Siegelová. ISBN 978-80-7013-463-4.
 475. HALBERG, F., G. CORNÉLISSEN, K. OTSUKA, S. SÁNCHEZ DE LA PEŇA, O. SCHWARTZKOPFF, Y. WATANABE, A. K. PATI, D. G. WALL, P. DELMORE, K. BORER, L. A. BEATY, E. S. NOLLEY, C. ADAMS, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER a P. PŘIKRYL. Why and how to implement 7-day/24 hour blood pressure monitoring? Geronto Geriatrics. Mexico: Instituto Politécnico Nacional, 2007, roč. 2007, č. 2007, s. 1-31.
 476. POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. Změny variability srdeční frekvence u pacientů s parkinsonovou nemocí vyvolané řízeným dýcháním. In XIV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2007. s. 29-29. XIV. sjezd, 1. ISBN 978-80-239-8744-7.
 477. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, František VÁRNAY, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. Změny ve funkční zdatnosti po 12týdenním aerobním a kombinovaném tréninku u mužů po aortokoronárním bypassu. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká spol. tělovýchovného lékařství, 2007, roč. 16, 1/2007, s. 7 - 13. ISSN 1210-5481.
 478. SCHWARTZKOPFF, Othild, Otsuka KUNIAKI, Shirley STINSON, Germaine CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ, Inna MALKOVA, Elena V SYUTKINA, Anatoly MASALOV a Franz HALBERG. 1-day versus 7-day CHAT: indicators of physiological versus putatively pathological blood pressure dynamics. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. 1. vyd. Brno: LF MU, 2007. s. 36-45. Halberg, Kenner, Fišer, Siegelová. ISBN 978-80-7013-463-4.
 479. 2006

 480. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, František VÁRNAY, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Ambulantní rehabilitační program u žen s chronickou ischemickou chorobou srdeční: použití kombinovaného tréninku. In XIII. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt)., 2006. s. 30-30. ISBN 80-239-6582-4.
 481. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Abdulkarim AL-FADLI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Jarmila SIEGELOVÁ a Miroslav NOVÁK. Ambulantní řízený rehabilitační program u chronické ichemické choroby srdeční: ovlivnění kvality života. In XIII. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2006. s. 31-31. ISBN 80-239-6582-4.
 482. SVAČINOVÁ, Hana, Jana NEČASOVÁ, Martina TARASOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Ladislav SVOBODA, I. HRUBÝ, Dalibor ZEMAN a Miroslav SOUČEK. Autonomic nervous system and non-pharmacologic treatment in patiens with obesity. Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams & Wilkins Ltd., 2006, roč. 24, Suppl.4, s. S199, 1 s. ISSN 0263-6352.
 483. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Hana SVAČINOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, František VÁRNAY, Pavel VANK, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Autonomní nervová regulace srdce u pacientů se srdeční transplantací. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. 101-101. ISSN 010-8650.
 484. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Hana SVAČINOVÁ, František VÁRNAY, Pavel VANK, Leona MÍFKOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Autonomous nervous heart control in patients with cardiac transplatation. Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams and Wilkins, 2006, roč. 24, Suppl 4, s. S44, 1 s. ISSN 0952-1178.
 485. SVAČINOVÁ, Hana, Jana NEČASOVÁ, Martina TARASOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Ladislav SVOBODA, Dalibor ZEMAN a Miroslav SOUČEK. Baroreflexní senziivita a nefarmakologická léčba obézních pacientů. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. 104-104. ISSN 0010-8650.
 486. SIEGELOVÁ, Jarmila, Miroslav NOVÁK, Pavel VANK, Jiří JANČÍK, J.C. EICHER, L. WOLF, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jiří VÍTOVEC. Biventricular stimulation in female patients with chronic heart failure: evaluation of functional parameters after 3 months. Reproduction Nutrition Development. 2006, roč. 46, č. 6, s. 335-336. ISSN 1297-9708.
 487. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Hana SVAČINOVÁ, František VÁRNAY, Pavel VANK, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. BLOOD PRESSURE AND HEART RATE VARIABILITY IN PATIENTS WITH CARDIAC TRANSPLANTATION. In Noninvasive Methods in Cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006. s. 47-54. 1. ISBN 80-7013-444-5.
 488. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Hana SVAČINOVÁ, František VÁRNAY, Pavel VANK, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Blood pressure and heart rate variability in patients with cardiac transplantion. In Non-Invasive, Haemodynamic, Autonomic and Vascular Monitoring. 1. vyd. Graz, Austria: Teaching Hospital Medical University Graz, 2006. s. 32-32.
 489. ANBAIS, Farag Hassan, Ashref Ali ERAJHI, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Bohumil FIŠER, Hana SVAČINOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Jaroslava POCHMONOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Blood pressure control in esential hypertension: short-term variability of blood pressure and baroreflex sensitivity. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 106-109. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 490. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, G. CORNÉLLISSEN a F. HALBERG. Blood pressure variation analysed from seven day monitoring. Fundamental and Clinical Pharmacology. 2006, roč. 20, č. 2, s. 205. ISSN 0767-3981.
 491. DOBŠÁK, Petr, Marie NOVÁKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, M. NAGASAKA, M. KOHZUKI, J.Ch. EICHER a J.E. WOLF. Calcitonine-gene relkated peptie inhibits apoptosis in ischemia-reperfusion injury model of rat isolated working heart. Journal of Hypertension. USA: Lippincott Williams & Wilkins, 2006, roč. 24, Suppl. 6, s. 131-131. ISSN 0952-1178.
 492. SOSÍKOVÁ, Michaela, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel VANK, Veronika CHLUDILOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK a Jiří VÍTOVEC. CARDIOPULMONARY FUNCTIONS AND BAROREFLEX SENSITIVITY BEFORE AND AFTER EXERCISE TRAINING LASTING 8 WEEKS IN PATIENTS WITH CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE. In Noninvasive Methods in Cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006. s. 71-74. 1. ISBN 80-7013-444-5.
 493. FIŠER, Bohumil, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Petr DOBŠÁK a Pavel HOMOLKA. Coherence between blood pressure and systemic peripheral resistance fluctuations around 0.1 Hz. In “Non-Invasive, Haemodynamic, Autonomic and Vascular Monitoring“. 1. vyd. Graz, Austria: Teaching Hospital Medical University Graz, 2006. s. 13-13.
 494. CHLUDILOVÁ, Veronika, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Petr POSPÍŠIL, Jaroslava POCHMONOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Farag Hassan ANBAIS, František VÁRNAY, Pavel VANK, Jiří PAZDÍREK, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. COMBINED TRAINING IN WOMEN WITH ISCHEMIC HEART DISEASE: EFFECTS OF EIGHT-WEEK REHABILITATION PROGRAM. In Noninvasive metods in cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006. s. 67-70. 1. ISBN 80-7013-444-5.
 495. EICHER, J., Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ a J. WOLF. Contrast echocardiography and real-time three-dimensional echocardiography for the diagnosis of ventricular noncompaction. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. 23-23. ISSN 0010-8650.
 496. SIEGELOVÁ, Jarmila. Členství v oborové radě FRVŠ. FRVŠ, 2006.
 497. DUŠEK, Jiří, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ, J. HOLUB, V. MAZÁNKOVÁ, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Decrease of Myocardial Infarction Mortality and seasonal Mortality in the Czech Republic in the Period from 1994 to 2003. Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams and Wilkins, 2006, roč. 24, Suppl. 4, s. S246, 1 s. ISSN 0952-1178.
 498. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Zuzana BRÁZDOVÁ, Martin FOREJT, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, Jan HOLLAN, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Disturbance of circadian rhythm in blood pressure by lack of darkness at night. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2006, roč. 79, č. 3, s. 147-154. ISSN 1211-3395.
 499. HALBERG, F., G. CORNÉLISSEN, R. TARQUINI, F. PERFETTO, O. SCHWARTZKOPFF, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, G.S. KATINAS a E.E. BAKKEN. Diversity in Time Complements Diversity in space:Chronobiology and Chronomics Complenent mendel's Genetics and Purkinje's Self-Experimentation. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2006, roč. 79, č. 3, s. 135-140. ISSN 1211-3395.
 500. CHALOUPKA, V., Jarmila SIEGELOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, H. SKALICKÁ, I. KAREL a J. LEISSER. Doporučení pro rehabilitaci u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním. 1. vyd. Brno: Česká kardiologická společnost, Medica Healthworld a.s., 2006. 50 s. Brno 2006. ISBN 80-239-8480-2.
 501. ERAJHI, Ashref Ali, Farag Hassan ANBAIS, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Bohumil FIŠER, Hana SVAČINOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Jaroslava POCHMONOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Effect of exercise training on heart rate variability in patients with heart failure. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 115-119, 4 s. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 502. DOBŠÁK, Petr, Marie NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Naoyoshi MINAMI, Makoto NAGASAKA, Masahiro KOHZUKI, Tomoyuki YAMBE, Kou IMACHI, Shin-ichi NITTA, Jean-Christophe EICHER a Jean-Eric WOLF. Electrical stimulation of skeletal muscles: An alternative to aerobic exercise training in patients with chronic heart failure? International Heart Journal. Tokyo: International Heart Journal Association, 2006, roč. 47, č. 3, s. 441-453. ISSN 1349-2365.
 503. SVAČINOVÁ, Hana, Jana NEČASOVÁ, Martina TARASOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Ladislav SVOBODA, I. HRUBÝ a Dalibor ZEMAN. Exercise trainig and cardiovascular automic function in obese patients. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation,. 2006, roč. 13, Suppl.1, s. S85-S85, 1 s. ISSN 1741-8267.
 504. VANK, Pavel, Jarmila SIEGELOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Lumír KONEČNÝ, Petr POSPÍŠIL, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavla BALCÁRKOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ a J.C. EICHER. EXERCISE TRAINING AND SYMPATHETIC NERVOUS ACTIVITY IN PATIENTS WITH HEART FAILURE. In Noninvasive Methods in Cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006. s. 80-86. 1. ISBN 80-7013-444-5.
 505. DRLÍKOVÁ, Lenka, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Veronika CHLUDILOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jaroslava POCHMONOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Farag Hassan ANBAIS, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI a Pavel VANK. FUNCTIONAL IMPAIRMENT IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY. In Noninvasive Methods in Cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006. s. 87-90. 1. ISBN 80-7013-444-5.
 506. TARASOVÁ, Martina, Bohumil FIŠER, Jana NEČASOVÁ, Pavel VANK, Barbora BÁRTLOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Farag Hassan ANBAIS, Abdulkarim AL-FADLI, Jarmila SIEGELOVÁ, Josef HOLUB, Věra MAZÁNKOVÁ, Germaine CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Hodnocení dlouhodobých trendů mortality na cévní mozkovou příhodu v České republice. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 177-181. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 507. KATINAS, G., F. HALBERG, G. CORNÉLLISEN, K. OTSUKA, R.B. SOTHERN, R.B. SINGH, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, P. PRIKRYL a O. SCHWARTZKOPFF. CHRONOBIOLOGIC SERIAL SECTIONS COMPLEMENT SPECTRA TO SEEK SOCIAL VS. PHYSICAL SIGNATURES IN HUMAN HEART RATE CIRCASEPTANS. In Noninvasive Methods in Cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006. s. 39-41. 1. ISBN 80-7013-444-5.
 508. CORNÉLLISEN, G., F. HALBERG, G. KATINAS, Y. WATANABE, R.B. SOTHERN, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, P. PRIKRYL, R.B. SINGH, K. OTSUKA, O. SCHWARTZKOPF a R. REFINNETTI. CHRONOTHERANOSTICS OF MESOR-NORMOTENSION VS. CIRCADIAN OVERSWING, I.E., CHAT. In Noninvasive Methods in Cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006. s. 30-35. 1. ISBN 80-7013-444-5.
 509. SVAČINOVÁ, Hana, Jana NEČASOVÁ, Blanka ROSENBERGOVÁ, Martina TARASOVÁ, Lenka DRLÍKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Ladislav SVOBODA, I. HRUBÝ a Dalibor ZEMAN. IMPACT OF EXERCISE THERAPY ON CARDIOVASCULAR AUTONOMIC FUNCTION IN OBESE PATIENTS. In Noninvasive metods in cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006. s. 62-66. 1. ISBN 80-7013-444-5.
 510. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Jiří VÍTOVEC, Pavla BALCÁRKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, J.C. EICHER a J.E. WOLF. Improvement of regional blood supply by electrical stimulation of strength muscles in patients with end-stage congestive heart failure. Reprouction Nutrition Development. 2006, roč. 46, č. 6, s. 327-327. ISSN 1297-9708.
 511. SIEGELOVÁ, Jarmila, Leona MÍFKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bohumil FIŠER, Hana SVAČINOVÁ, František VÁRNAY, Pavel VANK, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Interval and continuous training in cardiovascular rehabilitation. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. 2006, roč. 13, Suppl. 1, s. S85-S85, 1 s. ISSN 1741-8267.
 512. MÍFKOVÁ, Leona, Jarmila SIEGELOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Roman PANOVSKÝ, Jaroslav MELUZÍN a Jiří VÍTOVEC. Intervalový a kontinuální trénink v kardiovaskulární rehabilitaci. Vnitřní lékařství. ČR: Česká lékařská společnost, 2006, roč. 52, č. 1, s. 44-50. ISSN 0042-773X.
 513. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Lucie KOŽANTOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Intervalový a kontinuální trénink v rámci kardiovaskulární rehabilitace u pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. K94-K94, 1 s. ISSN 010-8650.
 514. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Lucie KOŽANTOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Kardiovaskulární rehabilitace: srovnání intervalového a kontinuálního tréninku. In XIII. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2006. s. 29-29. ISBN 80-239-6582-4.
 515. KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Leona MÍFKOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Ivona VOHLÍDALOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Kombinovaný trénink u sclerosis multiplex. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. 53-53. ISSN 010-8650.
 516. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, František VÁRNAY, Pavel HOMOLKA, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Kombinovaný trénink u žen s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Cor et vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. K92-K93, 2 s. ISSN 0010-8650.
 517. AL-FADLI, Abdulkarim, Martina TARASOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Barbora BÁRTLOVÁ, Bohumil FIŠER, Pavel VANK, Ashref Ali ERAJHI, Farag Hassan ANBAIS, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI a Jarmila SIEGELOVÁ. Krevní tlak u esenciální hypertenze a léčba Enalaprilem. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 102-105. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 518. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Jitka TOMÍČKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Abdulkarim AL-FADLI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Kvalita života po kardiovaskulární rehabilitaci u chronické ischemické choroby srdeční. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 157-161. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 519. HALBERG, F., G. KATINAS, G. CORNÉLISSEN, K. OTSUKA, R.B. SOTHERN, R.B. SINGH, O. SCHWARTZKOPFF, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, P. PRIKRYL a R.A. REFINNETI. LESSONS ABOUT "LOADS" LEARNED WHILE DETECTING AND GREATLY REDUCING RESIDUAL MESOR-HYPERTENSION AND CHAT. In Noninvasive Methods in Cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006. s. 27-32. 1. ISBN 80-7013-444-5.
 520. NAGASAKA, Makoto, Masahiro KOHZUKI, Naoyoahi MINAMI, Masayuki KANAZAWA, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Low voltage electrical stimulation as a new treatment for ischemic disease on hypertensive arteriosclerosis. Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams and Wilkins, 2006, roč. 24, Suppl. 6, s. 237-237. ISSN 0952-1178.
 521. DOBŠÁK, Petr, Marie NOVÁKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří VÍTOVEC, Makoto NAGASAKA, Masahiro KOHZUKI, Tomoyuki YAMBE, Shin-ichi NITTA, J.Ch. EICHER, J.E. WOLF a Kou IMACHI. Low-Frequency Electrical Stimulation Increases Muscle Strength and Improves Blood Supply in Patients With Chronic Heart Failure. Circulation Journal. 2006, roč. 70, č. 1, s. 75-82. ISSN 1346-9843.
 522. DOBŠÁK, Petr, M. NAGASAKA, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří JANČÍK, J.C. EICHER, K. WOLF, K. IMACHI a M. KOHZUKI. Low-voltage elektrical stimulation improves blood flow and enhances angiogenesis in ischemic rat skeletal muscle. Reproduction Nutrition Development. 2006, roč. 46, č. 6, s. 321-321. ISSN 1297-9708.
 523. VLČEK, Jiří, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Pavel HOMOLKA, Jana SKŘIČKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. LUNG VOLUME REDUCTION SURGERY OF EMPHYSEMA PULMONUM: LUNG FUNCTION EXAMINATIONS. In Noninvasive Methods in Cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006. s. 75-79. 1. ISBN 80-7013-444-5.
 524. DUŠEK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, G. CORNÉLLISSEN, J. HOLUB, V. MAZÁNKOVÁ a F. HALBERG. Mortality data of stroke :50-year record in the Czech republic. Fundamental and Clinical Pharmacology. 2006, roč. 20, č. 2, s. 206-206. ISSN 0767-3981.
 525. HILLMAN, D., F. HALBERG, G. CORNÉLLISEN, G. KATINAS, R.B. SOTHERN, K. OTSUKA, R.B. SINGH, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, P. PRIKRYL a O. SCHWARTZKOPFF. NEED TO STANDARDIZE DATA COLLECTION AND REFERENCE VALUES. In Noninvasive Methods in Cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006. s. 36-38. 1. ISBN 80-7013-444-5.
 526. CHLUDILOVÁ, Veronika, Petr DOBŠÁK, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Jaroslava POCHMONOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Nízkofrekvenční elektrická stimulace kosterního svalstva u chronického srdečního selhání: vliv na hemodynamické parametry a kvalitu života. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 124-128. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 527. DOBŠÁK, Petr, Leona MÍFKOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, František VÁRNAY, M. KOHZUKI, J.C. EICHER, J.E. WOLF, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC a Jarmila SIEGELOVÁ. Nízkofrekvenční elektromyostimulace kosterního svalstva v domácích podmínkách u pacientů s chronickým srdečním selháním. Cor et vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. K92-K92, 1 s. ISSN 0010-8650.
 528. HALBERG, F., T. KENNER, B. FIŠER a Jarmila SIEGELOVÁ. Noninvasive methods in cardiology. 2006. ISBN 80-7013-444-5.
 529. SCHWARTZKOPFF, O., F. HALBERG, G. CORNÉLLISEN, G. KATINAS, R.B. SOTHERN, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, P. PRIKRYL a R.B. SINGH. OCCASIONAL TRANSIENT CHAT OCCURS IN THE MESOR-NORMOTENSIVE INDIVIDUAL. In Noninvasive Metods in Cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006. s. 33-35. 1. ISBN 80-7013-444-5.
 530. CORNÉLISSEN, G., Jennifer Anne DELCOURT, G. TOUSSAINT, K. OTSUKA, Y. WATANABE, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, R.B. SINGH, A. KUMAR, R.K. SINGH, S. SANCHEZ, Áxel GONZÁLEZ, D. HOLLEY, S. SUNDARAM, Z. ZHAO, B. TOMLINSON, B. FOK, K. ZEMAN, K. DULCOVA a F. HALBERG. Opportunity of detecting pre-hypertension :worldwide data on blood pressure overswinging. In International Conference on the Frontiers of Biomedical Science:Medical Chronobioology. Chengdu, China: Sichuan University, 2006. s. 123-129.
 531. CHLUDILOVÁ, Veronika, Hana SVAČINOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Ashref Ali ERAJHI, Farag Hassan ANBAIS a Jarmila SIEGELOVÁ. Osmitýdenní rehabilitační program u žen s ICHS:kombinovaný trénink. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 120-123. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 532. DUŠEK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, J. HOLUB, V. MAZÁNKOVÁ, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Pokles celkové a sezonní úmrnosti pro infarkt myokardu v České republice v letech 1994-2003. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. 21-21. ISSN 010-8650.
 533. KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Leona MÍFKOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Ivona VOHLÍDALOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Posilovací trénink v rehabilitaci pacientů se sclerosis multiplex. In XIII. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt)., 2006. s. 34-34. ISBN 80-239-6582-4.
 534. SIEGELOVÁ, Jarmila a Bohumil FIŠER. Přístroj Task Force Monitor v diagnostice synkopy pomocí testu na nakloněné rovině. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2006, roč. 52, č. 2, s. 160-166. ISSN 0042-773X.
 535. VANK, Pavel, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Jana NEČASOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Martina TARASOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Farag Hassan ANBAIS, František VÁRNAY a Jarmila SIEGELOVÁ. Rehabilitace kardiaků: aerobní trénink kombinovaný s prvky silového cvičení u nemocných se srdečním selháním. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 182-185. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 536. AL-MAHMODI, Nabil Abdulah Ibrahim, Jiří JANČÍK, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jaroslava POCHMONOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Farag Hassan ANBAIS, Leona MÍFKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Rehabilitace pacientů s ischemickou chorobou srdeční metodou cvičení v bazénu. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Optimální působení tělesné zátěže a výživy., 2006. s. 135-139. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 537. CHALOUPKA, Václav, Jarmila SIEGELOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, H SKALICKÁ, I KAREL a J LEISER. Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocnění. Doporučené postupy ČKS. Cor et Vasa. 2006, roč. 48, suppl.4, s. K127-K145, 17 s.
 538. CHALOUPKA, Václav, Jarmila SIEGELOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Hana SKALICKÁ, Ivan KAREL a Jiří LEISSER. Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním. Cor et vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, 7-8, s. k127-k145, 19 s. ISSN 0010-8650.
 539. NOSAVCOVOVÁ, Eva, Barbora BÁRTLOVÁ, Marcela NOVÁKOVÁ, Abdulkarim AL-FADLI, Martina TARASOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Blanka NOVÁKOVÁ, Ladislav SVOBODA a Jarmila SIEGELOVÁ. Rehabilitace u pacientů po cévní mozkové příhodě: srovnání skupin pacientů s diabetem mellitem a bez diabetu. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 151-156. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 540. NEČASOVÁ, Jana, Hana SVAČINOVÁ, Martina TARASOVÁ, Eva SOMOLOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Ladislav SVOBODA, Ivo HRUBÝ, Dalibor ZEMAN a Miroslav SOUČEK. Rehabilitační postupy u obézních pacientů: výsledky po tříměsíčním tréninku. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 145-150. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 541. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, M. KOHZUKI, G. CORNELLISEN a F. HALBERG. Relatioship between circadian blood pressure variation and age analyzed from 7-day ambulator monitoring. Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams, 2006, roč. 24d, Suppl.6, s. 122-122. ISSN 0952-1178.
 542. SOSÍKOVÁ, Michaela, Pavel VANK, Hana SVAČINOVÁ, Ladislav SVOBODA, Petr DOBŠÁK, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI a Jarmila SIEGELOVÁ. Rumpálová ergometrie u pacientů po amputaci dolní končetiny a pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 166-169. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 543. HALBERG, F., G. CORNÉLISSEN, O. SCHWARTZKOPFF, G. KATINAS, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA a Pavel VANK. Seven day blood pressure measurement: contraversion in single 24-H profiles of blood pressure and heart rate. In Noninvasive Methods in Cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006. s. 10-26. 1. ISBN 80-7013-444-5.
 544. DOBŠÁK, Petr, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří VÍTOVEC, Pavla BALCÁRKOVÁ, JC EICHER, M. NAGASAKA, J.E. WOLF, K. IMACHI a M. KOHZUKI. Skeletal muscle strength training using electrical stimulation in patients with advanced chronic heart failure. Fundamental and Clinical Pharmacology. 2006, roč. 20, č. 2, s. 218-218. ISSN 0767-3981.
 545. FIŠER, Bohumil, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, J. MAZÁNKOVÁ, G. CORNÉLISSEN, F. HALBERG a J. HOLUB. Spectral Analysis of the Myocardial Infarction Mortality Data in the Czech Republic. Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams and Wilkins, 2006, roč. 24, suppl.4, s. S245, 1 s. ISSN 0952-1178.
 546. FIŠER, Bohumil, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, J. HOLUB, V. MAZÁNKOVÁ, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Spektrální analýza úmrtnosti na infarkt myokardu v České republice. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. 26-26. ISSN 010-8650.
 547. CORNÉLISSEN, G., F. HALBERG, G. KATINAS, O. SCHWARTZKOPFF, D. HOLLEY, K. BORER, Pavel HOMOLKA, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, K. OTSUKA, A. YANO, A. DELCOURT, G. TOUSSAINT, S. SANCHEZ DE LA PENA, C. GONZÁLEZ, Z. ZHAO, N. ASLANIAN, R.B. SINGH, A. KUMAR, R. TARQUINI a F. PERFETTO. Stroke and Other Vascular Disease Prevention by Chronomics. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2006, roč. 79, č. 3, s. 141-146. ISSN 1211-3395.
 548. FIŠER, Bohumil, G. CORNÉLLISEN, Jarmila SIEGELOVÁ, Michal POHANKA, Martina TARASOVÁ, Barbora BÁRTLOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, Ashref Ali ERAJHI, Farag Hassan ANBAIS, J. HOLUB, V. MAZÁNKOVÁ a F. HALBERG. STROKE IN THE CZECH REPUBLIC. In Noninvasive Methods in Cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006. s. 55-61. 1. ISBN 80-7013-444-5.
 549. TARASOVÁ, Martina, Jana NEČASOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Abdulkarim AL-FADLI, Barbora BÁRTLOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Testování funkčního stavu pacientů po cévní mozkové příhodě s hypertenzí a diabetem. In XIII. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt)., 2006. s. 32-32. ISBN 80-239-6582-4.
 550. WATANABE, Y., G. KATINAS, G. CORNÉLLISEN, R.B. SOTHERN, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, P. PRIKRYL, R.B. SINGH, O. SCHWARTZKOPFF a F. HALBERG. TIME COURSE OF BLOOD PRESSURES OVER 18 YEARS ANALYZED SEPARATELY BY DAY AND BY WEEK. In Noninvasive Metods in Cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006. s. 42-46. 1. ISBN 80-7013-444-5.
 551. HALBERG, F., G. CORNÉLISSEN, G. KATINAS, V. SYUTKINA, R. SOTHERN, R. ZASLAVSKAYA, F. HALBERG, Y. WATANABE, O. SCHWARTZKOPFF, K. OTSUKA, R. TARQUINY, P. FREDERICO a Jarmila SIEGELOVÁ. Transdisciplinari unifying implications of circadian findings in the 1950s. In International Conference on the Frontiers of Biomedical Science: Medical Chronobiology. China, Chengdu: Sichuan University, 2006. s. 19-19.
 552. BÁRTLOVÁ, Barbora, Eva NOSAVCOVOVÁ, Martina TARASOVÁ, Abdulkarim AL-FADLI, Marcela NOVÁKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Tříměsíční rehabilitace u pacientů s cévní mozkovou příhodou:míra funkčního postižení. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 110-114, 4 s. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 553. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavel VANK, Pavel HOMOLKA, Miroslav NOVÁK, Jiří VÍTOVEC a Jarmila SIEGELOVÁ. Účinnost intervalového a kontinuálního tréninku v rámci kardiovaskulární rehabilitace. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. 73-73. ISSN 010-8650.
 554. POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Ladislav SVOBODA, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. Variabilita srdeční frekvence u nemocných Parkinsonovou chorobou trpících kardovaskulárním onemocněním. In XIII. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). Luhačovice: Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt)., 2006. s. 33-33. ISBN 80-239-6582-4.
 555. POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI a Jarmila SIEGELOVÁ. Variabilita srdeční frekvence u Parkinsonovy choroby s kardiovaskulárním onemocněním. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 162-165. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 556. DOBŠÁK, Petr, Jarmila SIEGELOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Jiří VÍTOVEC, Pavla BALCÁRKOVÁ, M. KOHZUKI, K. IMACHI, S. NITTA, J. EICHER a J. WOLF. Vliv elektrostimulace kosterního svalstva na variabilitu srdeční frekvence a svalovou sílu u pacientů s pokročilým stupněm chronického srdečního selhání. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. 19-19. ISSN 010-8650.
 557. PANOVSKÝ, Roman, Radek JANČÁR, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, Roman MIKLÍK, František VÁRNAY, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří JANČÍK. Vliv pravidelné fyzické aktivity na systolickou funkci levé komory u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Cor et Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. 89. ISSN 0010-8650.
 558. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel HOMOLKA, Abdulkarim AL-FADLI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Vliv rehabilitace na kvalitu života, výkonnost a transport kyslíku u chronické ischemické choroby srdeční. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. 93-94. ISSN 010-8650.
 559. KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Ladislav SVOBODA, Abdulkarim AL-FADLI, Kaid Ali Hashim MOHSIN a Jarmila SIEGELOVÁ. Vliv řízené rehabilitace na vývoj tělesné zdatnosti a kvalita života pacientů s roztroušenou sklerózou. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 129-134, 5 s. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 560. PANOVSKÝ, Roman, Radek JANČÁR, Vladimír KINCL, Roman MIKLÍK, Jaroslav MELUZÍN, František VÁRNAY, Leona MÍFKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří JANČÍK. Vliv tělesného tréninku na systolickou funkci levé komory u nemocných s ICHS. Kardiológia - Cardiology. Bratislava: Slovenská kardiologická spoločnosť, 2006, roč. 15, suppl 1, s. 27S, 2 s. ISSN 1336-2429.
 561. MOHSIN, Kaid Ali Hashim, Lucie KOŽANTOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Abdulkarim AL-FADLI, Lumír KONEČNÝ, Jaroslava POCHMONOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Vyšetření izometrickou zátěží u dětské mozkové obrny. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 140-144. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 562. SIEGELOVÁ, Jarmila. Výuka praktických dovedností fyzioterapie na LF MU. In II.celofakultní konference o studiu na lékařské fakultě MU Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 35-37. ISBN 80-210-3973-6.
 563. ROSTAGNO, C., G. CORNÉLISSEN, F. HALBERG, R. TARQUINI, F. PERFETTO, R. JOZSA, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, P. PRIKRYL a E.E. BAKKEN. Yet another cis-semiannual (cis-halfyear) spectral component in car diac arrhythmia: in Italy. In International Conference on the Frontiers of Biomedical Science:Medical Chronobioology. Chengdu, China: Sichuan University, 2006. s. 61-63.
 564. PANOVSKÝ, Roman, Radek JANČÁR, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, Leona MÍFKOVÁ, Jiří JANČÍK, Lucie KOŽANTOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Zásadní úloha individuální aerobní tělesné aktivity u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. K94-K95, 2 s. ISSN 010-8650.
 565. NEČASOVÁ, Jana, Martina TARASOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Michaela SOSÍKOVÁ, Jiří DUŠEK a Miroslav SOUČEK. Změny antropometrických parametrů a tělesné výkonnosti v průběhu rehabilitace pacientů s obezitou. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. 77-77. ISSN 010-8650.
 566. NEČASOVÁ, Jana, Martina TARASOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Michaela SOSÍKOVÁ, Jiří DUŠEK a Miroslav SOUČEK. Změny antropometrických parametrů a tělesné výkonnosti v průběhu rehabilitace pacientů s obezitou. In XIII. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2006. s. 51-51. ISBN 80-239-6582-4.
 567. PANOVSKÝ, Roman, Petr JURÁNEK, Radek JANČÁR, Roman MIKLÍK, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, Leona MÍFKOVÁ, František VÁRNAY, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří JANČÍK. Změny diastolické funkce levé komory hodnocené tkáňovým dopplerovským zobrazením u nemocných s ischemickou chorobou srdeční a pravidelnou tělesnou aktivitou. Cor et Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 9, s. 189. ISSN 0010-8650.
 568. 2005

 569. DUŠEK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Bohumil FIŠER, Pavel VANK, Michal MAŠEK, G. CORNELISSEN a F. HALBERG. Ambulatory blood pressure monitoring lasting seven days. Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams, 2005, roč. 23, Suppl.2, s. S154, 1 s. ISSN 0952-1178.
 570. HALBERG, F., G. KATINAS, G. CORNÉLISSEN, O. SCHWARTZKOPFF, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK a Jiří JANČÍK. Ambulatory Blood Pressure Monitoring: The Need of 7-Day Record. Scripta medica. Brno: LF MU Brno, 2005, roč. 78, č. 2, s. 83-88. ISSN 1211-3395.
 571. HALBERG, F., G. KATINAS, O. SCHWARTZKOPFF, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK a G. CORNÉLISSEN. AN ABOUT 2-YEAR COMPONENT IN 15-YEAR, LARGELY HALF-HOURLY HUMAN BLOOD PRESSURE BUT NOT HEART RATE RECORDS. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2005. s. 7-7. 1. ISBN 80-86607-16-X.
 572. FIŠER, Bohumil, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, Jiří MOUDR, G. CORNELISSEN a F. HALBERG. Assessment of high Blood pressure risk for stroke. Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams, 2005, roč. 23, Suppl.2, s. S151, 1 s. ISSN 0952-1178.
 573. POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Veronika CHLUDILOVÁ, Farag Hassan ANBAIS, Ladislav SVOBODA, Pavel VANK, Ivona VOHLÍDALOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Autonomní funkce u pacientů se sclerosis multiplex. Variabilita srdeční frekvence. In XII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). 1. vyd. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2005. s. 24-24. ISBN 80-239-4173-9.
 574. SVAČINOVÁ, Hana, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Jiří JANČÍK, Ladislav SVOBODA, I. HRUBÝ a Miroslav SOUČEK. Baroreflex sensitivity in obese patients without and with diabetes mellitus type 2. Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams, 2005, roč. 23, Suppl.2, s. S207, 1 s. ISSN 0952-1178.
 575. SIEGELOVÁ, Jarmila, Miroslav NOVÁK, Pavel VANK, Jiří JANČÍK, J.C. EICHER, J.E. WOLF, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jiří VÍTOVEC. Biventricular stimulation in female patients with chronic heart failure: Evaluation of functional parameters after 3 months. In Actes du colloque. Rennes: congres de la Sociéte de Physiologie, 2005. s. 41-41.
 576. MÍFKOVÁ, Leona, Miroslav NOVÁK, Pavel VANK, Jiří JANČÍK, J. EICHER, Hana SVAČINOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Bivertikulární stimulace u pacientek s chronickým srdečním selháním:vývoj funkčních ukazatelů po třech měsících. Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd., 2005, roč. 47, č. 4, s. 71-71. ISSN 0010-8650.
 577. MURAKAMI, S., G. CORNERLISSEN, G. KATINAS, G. MITSUTAKE, K. OTSUKA, T. BREUS, M. GIGOLASHVILI, B FIŠER, Jiří PAZDÍREK, Hana SVAČINOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Circamultiseptan aspect of sudden death: competing socio-ecological synchronizers: alcohol and magnetics? Scripta medica. Brno: LF MU Brno, 2005, roč. 78, č. 2, s. 67-74. ISSN 1211-3395.
 578. SOTHERM, R.B., G. CORNÉLISSEN, G. KATINAS, G. MITSUTAKE, S. NINTCHEU-FATA, Jarmila SIEGELOVÁ, B. FIŠER, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK a F. HALBERG. Circannual Variation in Human Diastolic Blood Pressure during Consecutive Solar Cycles. Scripta medica. Brno: LF MU, 2005, roč. 78, č. 2, s. 107-114. ISSN 1211-3395.
 579. GVOZDJÁKOVÁ, A., J. KUCHARSKÁ, G. CORNÉLISSEN, R.B. SINGH, M. MIKULECKÝ, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK a F. HALBERG. COENZYME Q10 AND THE CIRCADIAN SYSTEM OF CARDIAC OXIDATIVE PHOSPHORYLATION IN RATS. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2005. s. 24-24. 1. ISBN 80-86607-16-X.
 580. CORNÉLISSEN, G., F. HALBERG, O. SCHWARTZKOPFF, A. GVOZDJÁKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Leona MÍFKOVÁ, R.K. CHOPRA a R.B. SINGH. COENZYME-Q10 EFFECT ON BLOOD PRESSURE VARIABILITY. In Noninvazive methods in cardiology. 1. vyd. Brno: Kongresové centrum Brno, 2005. s. 10-10. 1. ISBN 80-86607-16-X.
 581. PANOVSKÝ, Roman, Radek JANČÁR, Jaroslav MELUZÍN, Vladimír KINCL, Jiří JANČÍK, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Comparison of controlled and uncontrolled aerobic physical training of patients with chronic coronary heart disease. Kardiológia - Cardiology. Bratislava: Slovenská kardiologická spolonočnost, 2005, roč. 14/2005, č. 3, s. K/C 102, 1 s. ISSN 1336-2429.
 582. SIEGELOVÁ, Jarmila. členka akreditační komise pro rehabilitační a fyzikální medicínu. MZCR, 2005.
 583. SIEGELOVÁ, Jarmila, Miroslav NOVÁK, Pavel VANK, Leona MÍFKOVÁ, Jiří JANČÍK, J.C. EICHER, Hana SVAČINOVÁ, Jiří DUŠEK, Zdeněk PLACHETA, Lucie KOŽANTOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jiří VÍTOVEC a J.E. WOLF. Development of functional parameters in patients with heart failure after three months of biventricular stimulation. In The Long-term approach in cardiovascular prevention and rehabilitation. Abstract book. Leuven, Belgie: European Society of Cardiology, 2005. s. 140-140.
 584. CORNÉLISSEN, G., O. SCHWARTZKOPFF, G. KATINAS, F. HALBERG, E.E. BAKKEN, D. HOLLEY, S, SUNDARAM, S. SÁNCHEZ, C. GONZÁLEZ, A. DELCOURT, G. TOUSSAINT, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, M. ZEMAN, K. DULKOVÁ, K. OTSUKA, Y. WATANABE, B. TOMLISON, B. FOK, Z. ZHAO, R.B. SINGH, R.K. SINGH, A. KUMAR a S.M. CHIBISOV. Diagnosing Blood Pressure overswinging chronomically worldwide. In III. international conference "Civilization diseases in the spirit of V.I. Vernadsky". Moscow: Peoples Friendship University of Russia Moscow, 2005. s. 34-35. 1.
 585. SIEGELOVÁ, Jarmila a Bohumil FIŠER. Diagnostika hypertenze-současnost a budoucnost. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2005, roč. 51, S3, s. S50-S53, 4 s. ISSN 0042-773X.
 586. CHLUDILOVÁ, Veronika, Jiří JANČÍK, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Abdulkarim AL-FADLI, Pavel VANK, Jiří VLČEK a Jarmila SIEGELOVÁ. Dvanáctitýdenní rehabilitační program u nemocných i ICHS: kombinace aerobního a silového tréninku. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2005. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 197-201. UHK. ISBN 80-7041-487-1.
 587. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK a J.C. EICHER. Efects of combined aerobic and resistence training versus aerobic training alone in patients with chronic heart failure. In The Long-term approach in cardiovascular prevention and rehabilitation. Abstract book. Leuven, Belgie: European Society of Cardiology, 2005. s. 161-161.
 588. SINGH, R.B., G. CORNÉLISSEN, A. KUMAR, S. BATHINA, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Ivona VOHLÍDALOVÁ a F. HALBERG. EFFECT OF PRAYER ON HEART RATE VARIABILITY IN ASIAN INDIANS. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2005. s. 20-20. 1. ISBN 80-86607-16-X.
 589. DOBŠÁK, Petr, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří VÍTOVEC, M. KOHZUKI, K. IMACHI, S. NITTA, J. VAŠKŮ, J.Ch. EICHER a J.E. WOLF. Effects of Skeletal Muscle Stimulation on Exercise Capacity and Heart Rate Variability in Patients with Chronic Heart Failure. The Japanese Journal of Artificial Organs. Tokyo: Springer-Verlag, 2005, roč. 34, č. 2, s. 186-187. ISSN 0300-0818.
 590. HOMOLKA, Pavel, G. CORNÉLISSEN, A. HOMOLKA, Jarmila SIEGELOVÁ a F. HALBERG. Exercise-associated transient circadian hyoperamplitudetension (CHAT)? In III.international conference !Civálization diseases in the spirit of V.I. Vernadsky". Moskva: Peoples Friendship University of Russia, 2005. s. 419-421, 2 s. 1.
 591. ZEMAN, M., K. STEBELOVÁ, G. CORNÉLISSEN, R. JOZSA, A. OLAH, N. CSOKAS, W. PAN, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK a F. HALBERG. EXTENSION OF CHOSSAT PHENOMENA TO RAT PLASMA MELATONIN:. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2005. s. 23-23. 1. ISBN 80-86607-16-X.
 592. MÍFKOVÁ, Leona, Miroslav NOVÁK, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel VANK, Lucie KOŽANTOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Jiří VÍTOVEC, J.C. EICHER a J.E. WOLF. FEMALE PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE: EVALUATION OF FUNCTIONAL PARAMETERS AFTER 3 MONTHS OF BIVENTRICULAR STIMULATION. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2005. s. 14-14. 1. ISBN 80-86607-16-X.
 593. HOMOLKA, Pavel, Roman ČERBÁK, F. ŠTĚTKA, Jan ČERNÝ, Pavel VANK, Hana SVAČINOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. FUNCTIONAL FITNESS OF PATIENTS AFTER REPLACEMENT OF AORTIC VALVE. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2005. s. 16-16. 1. ISBN 80-86607-16-X.
 594. VANK, Pavel, Miroslav NOVOTNÝ, Jarmila SIEGELOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, J.Ch. EICHER, Hana SVAČINOVÁ, Jiří DUŠEK, Zdeněk PLACHETA, Lucie KOŽANTOVÁ, Jiří VÍTOVEC a J.E. WOLF. FUNCTIONAL PARAMETERS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE AFTER THREE MONTHS OF BIVENTRICULAR STIMULATION. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2005. s. 15-15. 1. ISBN 80-86607-16-X.
 595. HOMOLKA, Pavel, Roman ČERBÁK, F. ŠTĚTKA, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. Funkční zdatnost pacientů po náhradě aortální chlopně. Cor et Vasa. Praha: Praha publishing, 2005, roč. 47, č. 4, s. 35-35. ISSN 0010-8650.
 596. SVOBODA, Ladislav, Lumír KONEČNÝ, Petr POSPÍŠIL, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Jana OŠMEROVÁ, Martina TARASOVÁ, Pavel VANK, Ivona VOHLÍDALOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Funkční zdatnost pacientů se slerózou multiplex. In XII. sjezd Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). 1. vyd. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2005. s. 25-25. ISBN 80-239-4173-9.
 597. YAMANAKA, T., G. CORNÉLISSEN, M. KAZUMA, N. KAZUMA, S. MURAMAKI, K. OTSUKA, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, Michaela SOSÍKOVÁ a F. HALBERG. Further Mapping of the Natality Chronome in Toda City (Japan) Maternity Hospital. Scripta medica. Brno: LF MU, 2005, roč. 78, č. 2, s. 99-106. ISSN 1211-3395.
 598. EICHER, J., Saint J. PIERRE, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ, P. LOUIS a J. WOLF. Heart Failure with Preserved systolic function: does it mean diastolic dysfunction? Cor et Vasa. Praha: Praha publishing, 2005, roč. 47, č. 4, s. 18-18. ISSN 0010-8650.
 599. SIEGELOVÁ, Jarmila, Hana SVAČINOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Jiří JANČÍK, Ladislav SVOBODA, I. HRUBÝ a Miroslav SOUČEK. Heart rate variability in obese patients without and with diabetes mellitus type 2. Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams and Wilkins, 2005, roč. 23, Suppl.2, s. S102, 1 s. ISSN 0952-1178.
 600. PANOVSKÝ, Roman, Radek JANČÁR, Jaroslav MELUZÍN, Roman MIKLÍK, Jiří JANČÍK, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Changes of the systolic function of the left ventricle evaluated by tissue doppler imaging in patients with chronic coronary artery disease and regular physical activity. European Journal of Echocardiography. 2005, roč. 2005, 6(Abs.Sup), s. S193, 1 s. ISSN 1525-2167.
 601. SCHWARTZKOPFF, O., Ch. SCHWARTZKOPFF, G.S. KATINAS, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. CHRONOMES, NOT IMAGINARY BASELINES, ARE NEEDED AS LONGITUDINAL REFERENCE VALUES. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centum Brno, 2005. s. 8-8. 1. ISBN 80-86607-16-X.
 602. WATANABE, Y., G. CORNÉLISSEN, I. KODERA, J. SHIMIZU, G. OHMO, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Jiří VLČEK a F. HALBERG. CHRONOMICS OF HUMAN BLOOD PRESSURE AND HEART RATE IN THE ANTARCTIC. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2005. s. 22-22. 1. ISBN 80-86607-16-X.
 603. REGAL, P., G. CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK a F. HALBERG. CHRONOMICS, THE SITE-SPECIFIC MAGNETIC ENVIRONMENT AND AN OPPORTUNITY FOR THE WORLD HEALTH ORGANIZATION. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2005. s. 9-9. 1. ISBN 80-86607-16-X.
 604. BHATT, M.L.B., R.K. SINGH, G. CORNÉLISSEN, M. SRIVASTAVA, G. RAI, R. SINGH, Francine HALBERG, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK a F. HALBERG. CHRONORADIOTHERAPY GUIDED BY CIRCADIAN RHYTHM IN TUMOR TEMPERATURE. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2005. s. 19-19. 1. ISBN 80-86607-16-X.
 605. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Jiří VÍTOVEC, Pavla BALCÁRKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, J.C. EICHER a J.E. WOLF. Improvement of regional blood supply by electrical stimulation of strength muscles in patients with end-stage congestive heart failure. In Actes du colloque. Rennes: congres de la Societe de Physiologie, 2005. s. 42-42.
 606. HALBERG, F., G. CORNÉLISSEN, K. OTSUKA, Bohumil FIŠER, G. MITSUTAKE, Michael WENDT, P. JOHNSON, M. GIGOLASHVILI, T. BREUS, R. SONKOWSKY, S.M. CHIBISOV, G. KATINAS, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, R.B. SINGH, B.L. BERRI a O. SCHWARTZKOPFF. Incidence of sudden cardiac death, myocardial infarction and far- and near-transyears. Biomedicine & pharmacotherapy. USA: Elsevier, 2005, roč. 59, Suppl. 1, s. S239-S261, 22 s. ISSN 0753-3322.
 607. HALBERG, F., G. CORNÉLISSEN, K. OTSUKA, Bohumil FIŠER, G. MITSUTAKE, Michael WENDT, P. JOHNSON, M. GIGOLASHVILI, T. BREUS, R. SONKOWSKY, S.M. CHIBISOV, G. KATINAS, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, R.B. SINGH, B.L. BERRI a O. SCHWARTRZKOPFF. Incidence of sudden cardiac death, myocardial infarction and far- and near-transyears. Biomedicine & pharmacotherapy. 2005, roč. 59, Suppl.1, s. S238-S260, 23 s. ISSN 0753-3322.
 608. MÍFKOVÁ, Leona, Lucie KOŽANTOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Kombinovaný trénink u pacientů po infarktu myokardu. Med Sport Boh Slov. Praha, 2005, roč. 14, č. 3, s. 115-123. ISSN 1210-5481.
 609. MÍFKOVÁ, Leona, Lucie KOŽANTOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. Léčebná rehabilitace pacientů po artroplastice kolenního kloubu: vývoj izometrické síly M. Quadriceps femoris. In XII. sjezd Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). I. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2005. s. 38-39. ISBN 80-239-4173-9.
 610. DOBŠÁK, Petr, M. NAGASAKA, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří JANČÍK, J.C. EICHER, J.E. WOLF, K. IMACHI a M. KOHZUKI. Low-voltage electrical stimulation improves blood flow and enhances angiogenesis in ischemic rat skeletal muscle. In Actes du colloque. Rennes: congres de la Societe de Physiologie, 2005. s. 42-42.
 611. CORNÉLISSEN, G., D. WATSON, G. MITSUTAKE, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Hana SVAČINOVÁ a F. HALBERG. Mapping of Circaseptan and Circadian Changes in Mood. Scripta medica. Brno: LF MU, 2005, roč. 78, č. 2, s. 89-98, 9 s. ISSN 1211-3395.
 612. SVAČINOVÁ, Hana, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří JANČÍK, Veronika CHLUDILOVÁ, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Zdeněk PLACHETA, Jana OŠMEROVÁ a Martina TARASOVÁ. MODIFIED LIPIDS DUE TO WALKING EXERCISE IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS. In Atherosclerosis supplements. Praha: Elsevier, 2005. s. 140-140. ISSN 1567-5688.
 613. KATINAS, G., S. NINTCHEU- FATA, G. CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, Jiří VLČEK, Michal MAŠEK a F. HALBERG. Moving Least Squares Spectra Scrutinize chronomics in and Around us. Scripta medica. Brno: LF MU, 2005, roč. 78, č. 2, s. 115-120. ISSN 1211-3395.
 614. SONKOWSKY, R.P., G. CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Michal MAŠEK a F. HALBERG. MYRIADENNIAN CYCLICITIES IN THE TRADITION OF ARCHIMEDES AND THE INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS (SI): INVITATION FOR COMMENT. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2005. s. 21-21. 1. ISBN 80-86607-16-X.
 615. DOBŠÁK, Petr, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, M. KOHZUKI, Kou IMACHI, Shin-ichi NITTA, T. YAMBE, M. NAGASAKY, N. MINAMI, Jiří VÍTOVEC, Václav CHALOUPKA, J.Ch. EICHER a J.E. WOLF. New Trends in Rehabilitation of Patients with Congestive Heart Failure. In NanoScience and Technology for Medical Applications. Sendai, Japan: Future Medical Engineering based on Bio-nanotechnology, 2005. s. 12-13. 1.
 616. SIEGELOVÁ, Jarmila. Noninvasive methods in cardiology 2005. Brno: BVV, LF MU, 2005. 59 s. ISBN 80-86607-16-X.
 617. SVAČINOVÁ, Hana, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Abdulkarim AL-FADLI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, I. HRUBÝ a Miroslav SOUČEK. OBESE PATIENTS WITHOUT AND WITH DIABETES MELLITUS TYPE 2: BAROREFLEX SENSITIVITY. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2005. s. 13-13. 1. ISBN 80-86607-16-X.
 618. SIEGELOVÁ, Jarmila, Hana SVAČINOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Ladislav SVOBODA, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, I. HRUBÝ a Miroslav SOUČEK. OBESE PATIENTS WITHOUT AND WITH DIABETES MELLITUS TYPE2: HEART RATE VARIABILITY. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2005. s. 12-12. 1. ISBN 80-86607-16-X.
 619. CORNÉLISSEN, G., A. DELCOURT, G. TOUSSAINT, K. OTSUKA, Y. WATANABE, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, R.B. SINGH, S. SANCHEZ, C. GONZALES, D. HOLLEY, B. SUDANDARAM, Z. ZHAO, B. TOMLISON, B. FOK, M. ZEMAN, K. DULKOVA a F. HALBERG. Oportunity of detecting pre-hypertenzion:worldwide data on blood pressure overswinging. Biomedicine & pharmacotherapy. USA: Elsevier, 2005, roč. 59, Suppl. 1, s. S152-S157, 6 s. ISSN 0753-3322.
 620. KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Abdulkarim AL-FADLI, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel VANK, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Petr DOBŠÁK, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI a Ladislav SVOBODA. Osmitýdenní ambulatní řízený rehabilitační program u pacientů se sclerosis multiplex. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: PdF UHK, 2005. s. 202-204. 1. ISBN 80-7041-487-1.
 621. DOBŠÁK, Petr, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, J.C. EICHER a J.E. WOLF. Ovlivnění svalové síly 7-týdenní elektrostimulací svalstva dolních končetin u pacientů s chronickým srdečním selháním. In Sborník abstrakt. Konstantinovy Lázně. Konstantinovy Lázně: Konstantinovy Lázně, 2005. s. 30-30.
 622. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Petr DOBŠÁK, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK a Jiří VÍTOVEC. Porovnání vlivu osmitýdenního aerobního tréninku a aerobního tréninku kombinovaného se silovými prvky na variabilitu srdeční frekvence. Cor et Vasa. Praha: Praha publishing, 2005, roč. 47, č. 4, s. 41-41. ISSN 0010-8650.
 623. PLACHETA, Zdeněk, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Jiří JANČÍK, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona DUNKLEROVÁ, Jiří DUŠEK a Tomáš KÁRA. Praktická cvičení z klinické fyziologie. Brno: MU, 2005. 57 s. 1. ISBN 80-210-36-20-6.
 624. DOBŠÁK, Petr, M. NAGASAKA, Jarmila SIEGELOVÁ, M. KOHZUKI, K. IMACHI, Jiří JANČÍK, J.C. EICHER a J.E. WOLF. PROMOTION OF ANGIOGENESIS AND BLOOD SUPPLY RESTORATION IN ISCHEMIC SKELETAL MUSCLE OF RAT AFTER LOW-VOLTAGE ELECTRICAL STIMULATION. In PROMOTION OF ANGIOGENESIS AND BLOOD SUPPLY RESTORATION IN ISCHEMIC SKELETAL MUSCLE OF RAT AFTER LOW-VOLTAGE ELECTRICAL STIMULATION. Praha: Elsevier, 2005. s. 16-17, 1 s. ISBN 1567-5688.
 625. SVAČINOVÁ, Hana, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Jiří JANČÍK, Ladislav SVOBODA, Jana NEČASOVÁ, Martina TARASOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ a Miroslav SOUČEK. Regulace krevního tlaku u obézních pacientů bez diabetu a s diabetem 2. typu. In XXII. konference české společnosti pro hypertenzi. Český Krumlov: Galén, 2005. s. 57-57. ISBN 80-7262-362-1.
 626. BÁRTLOVÁ, Barbora, Jiří PAZDÍREK, Marcela NOVÁKOVÁ, Jitka SVOBODOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Abdulkarim AL-FADLI, Eva NOSAVCOVOVÁ a Simona ŠRUBAŘOVÁ. Rehabilitace u pacientů s diagnózou zlomeniny proxim. části femuru: míra funkční nezávislosti před a po rehabilitaci. In XII. sjezd společnost rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2005. s. 42-42. ISBN 80-239-4173-9.
 627. KOŽANTOVÁ, Lucie, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří JANČÍK, Pavel VANK, Leona MÍFKOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Jiří VÍTOVEC, J.Ch. EICHER a J.E. WOLF. Rehabilitace pacientů s chronickým srdečním selháním: vývoj funkční zdatnosti při aerobním domácím tréninku a tréninku kombinovaném s aerobními a silovými prvky. In Sborník abstrakt. Konstantinovy Lázně. Konstantinovy Lázně.: Konstantinovy Lázně., 2005. s. 28-28.
 628. DOBŠÁK, Petr, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, J. EICHER, B. VERGES, Ivona VOHLÍDALOVÁ a J. WOLF. Rehabilitace pomocí nízkofrekvenční elektrostimulace kosterního svalstva u pacientů s chronickým srdečním selháním: změny regionálního krevního průtoku. Cor et Vasa. Praha: Praha publishing, 2005, roč. 47, č. 4, s. 14-14. ISSN 0010-8650.
 629. BÁRTLOVÁ, Barbora, Jiří PAZDÍREK, Marcela NOVÁKOVÁ, Jitka SVOBODOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Eva NOSAVCOVOVÁ a Simona ŠRUBAŘOVÁ. Rehabilitace u pacientů s diagnózou zlomeniny proximální části femoru - míra funkční nezávislosti před a po rehabilitaci. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: PdF UHK, 2005. s. 192-196. 1. ISBN 80-7041-487-1.
 630. PANOVSKÝ, Roman, Radek JANČÁR, Jaroslav MELUZÍN, Jiří JANČÍK, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Řízený tréninkový program a nekontrolovaný aerobní trénink nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdenční. Kardiológia - Cardiology. Bratislava: Slovenská kardiologická spoločnosť, 2005, roč. 14/2005, S1, s. 30S-30S, 1 s. ISSN 1336-2429.
 631. FIŠER, Bohumil, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, G. CORNELISSEN a F. HALBERG. SEVEN DAY BLOOD PRESSURE MONITORING AND CASUAL BLOOD PRESSURE MEASUREMENT. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2005. s. 11-11. 1. ISBN 80-86607-16-X.
 632. SVAČINOVÁ, Hana, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Jiří JANČÍK, Ladislav SVOBODA, Jana OŠMEROVÁ, Martina TARASOVÁ, Abdulkarim AL-FADLI a Petr POSPÍŠIL. Srovnání baroreflexní senzitivity u obézních pacientů bez diabetu a s diabetem druhého typu. Cor et Vasa. Praha: Praha publishing, 2005, roč. 47, č. 4, s. 102-102. ISSN 0010-8650.
 633. PANOVSKÝ, Roman, Radek JANČÁR, Jaroslav MELUZÍN, Jiří JANČÍK, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Vladimír KINCL. Srovnání řízeného a nekontrolovaného aerobního tréninku nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdenční. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2005, roč. 47/2005, 4Suppl, s. 78-79. ISSN 0010-8650.
 634. PANOVSKÝ, Roman, Radek JANČÁR, Jaroslav MELUZÍN, Jiří JANČÍK, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Vladimír KINCL. Srovnání řízeného a nekontrolovaného aerobního tréninku nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdenční. Kardiologická revue. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2005, roč. 7/2005, č. 2, s. 67-72. ISSN 1212-4540.
 635. SIEGELOVÁ, Jarmila, Hana SVAČINOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Jiří JANČÍK, Ladislav SVOBODA, Jana OŠMEROVÁ, Martina TARASOVÁ, Kaid Ali Hashim MOHSIN a Lumír KONEČNÝ. Srovnání variability srdeční frekvence u obézních pacientů bez diabetu a s diabetem druhého typu. Cor et Vasa. Praha: Praha publishing, 2005, roč. 47, č. 4, s. 96-96. ISSN 0010-8650.
 636. TARASOVÁ, Martina, Jana NEČASOVÁ, Ladislav SVOBODA, Pavel VANK, Ashref Ali ERAJHI, Abdulkarim AL-FADLI, Michaela SOSÍKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Testování funkčního stavu pacientů po cévní mozkové příhodě. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: PdF UHK, 2005. s. 217-222. 1. ISBN 80-7041-487-1.
 637. SCHWARTZKOPFF, O., G. CORNÉLISSEN, C. HALPIN, G. KATINAS, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK a F. HALBERG. Untreated Transient Longer than 7-Day CHAT, Circadian Hyper-Amplitude Tension, in a 7 Year Perspective. Scripta medica. Brno: LF MU Brno, 2005, roč. 78, č. 2, s. 75-82. ISSN 1211-3395.
 638. POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI a Ladislav SVOBODA. Variabilita srdeční frekvence u pacientů se sclerosis multiplex. Cor et Vasa. Praha: Praha publishing, 2005, roč. 47, č. 4, s. 86-86. ISSN 0010-8650.
 639. MÍFKOVÁ, Leona, Miroslav NOVÁK, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ, Jean-Christoph EICHER a Jean-Eric WOLF. Vliv biventrikulární stimulace na toleranci zátěže a aerobní kapacitu u žen chronickým srdečním selháním. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2005. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 205-207. UHK. ISBN 80-7041-487-1.
 640. MÍFKOVÁ, Leona, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Simona ŠRUBAŘOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ a J.CH. EICHER. Vliv osmitýdenního ambulantního řízeného rehablitačního programu na svalovu sílu u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In Sborník abstrakt. Konstantinovy Lázně. Konstantinovy Lázně: Konstantinovy Lázně, 2005. s. 29-29.
 641. KONEČNÝ, Lumír, Petr POSPÍŠIL, Veronika CHLUDILOVÁ, Jana OŠMEROVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Martina TARASOVÁ, Ladislav SVOBODA, Pavel VANK, Ivona VOHLÍDALOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Vyšeření svalové síly extenzorů dolních končetin pacientů se sclerosis multiplex. In XII. sjezd Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). 1. vyd. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2005. s. 26-26. ISBN 80-239-4173-9.
 642. SIEGELOVÁ, Jarmila. Výuka fyzioterapie a léčebné rehabilitace na vysokých školách v České republice. In 1. celofakultní konference o studiu na lékařské fakultě MU Brno. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 44-47. 1. ISBN 80-210-3680-x.
 643. VANK, Pavel, Miroslav NOVÁK, Jiří JANČÍK, J.Ch. EICHER, Hana SVAČINOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří VÍTOVEC a J.E. WOLF. Vývoj funkčních ukazatelů po třech měsících biventrikulární stimulace u pacientů s chronickým srdčním selháním. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: PdF UHK, 2005. s. 223-226, 5 s. 1. ISBN 80-7041-487-1.
 644. VANK, Pavel, Miroslav NOVÁK, Leona MÍFKOVÁ, Jiří JANČÍK, J. EICHER, Hana SVAČINOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Vývoj funkčních ukazatelů po třech měsících biventrikulární stimulace u pacientů s chronickým srdečním selháním. Cor et Vasa. Praha: Praha publishing, 2005, roč. 47, č. 4, s. 118-118. ISSN 0010-8650.
 645. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Jiří VÍTOVEC, J.C. EICHER a J.E. WOLF. Vývoj hemodynamickcýh parametrů po 8-týdenním rehabilitačním programu s kombinovanou zátěží u pacientů s chronickým srdečním selháním. In Sborník abstrakt. Konstantinovy Lázně. Konstantinovy Lázně: Konstantinovy Lázně, 2005. s. 27-27.
 646. NEČASOVÁ, Jana, Hana SVAČINOVÁ, Martina TARASOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Ladislav SVOBODA, I. HRUBÝ a Dalibor ZEMAN. Změny antropometrických parametrů a výkon v průběhu rehabilitace pacientů s komplikovanou obezitou. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: PdF UHK, 2005. s. 208-211. 1. ISBN 80-7041-487-1.
 647. NEČASOVÁ, Jana, Lucie KOŽANTOVÁ, Jiří JANČÍK, Leona MÍFKOVÁ, Ladislav SVOBODA, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Pavel VANK, Farag Hassan ANBAIS a Jarmila SIEGELOVÁ. Změny antropometrických ukazatelů u pacientů s chronickým srdečním selháním v průběhu rehabilitačních programů. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: PdF UHK, 2005. s. 212-216. 1,. ISBN 80-7041-487-1.
 648. PANOVSKÝ, Roman, Radek JANČÁR, Roman MIKLÍK, Jaroslav MELUZÍN, Jiří JANČÍK, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Změny systolické funkce levé komory hodnocené pomocí tkáňového dopplerovského zobrazení u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční a pravidelnou fyzickou aktivitou. Cor et Vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2005, roč. 47, č. 9, s. K160, 1 s. ISSN 0010-8650.
 649. LUDKA, Ondřej, Jindřich ŠPINAR, Zbyněk POZDÍŠEK, Viktor MUSIL, P. VANK, Jarmila SIEGELOVÁ, V. PARKANSKÁ a P. FRÁŇA. 24hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku u vrcholových sportovců. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2005, roč. 47, 4 suppl., s. 63-63. ISSN 010-8650.
 650. 2004

 651. JANČÍK, Jiří, Pavel VANK, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ a J.Ch. EICHER. Aerobní trénink kombinovaný se silovými prvky u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční: vliv na variabilitu srdeční frekvence. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 213-216. 1. ISBN 80-7041-666-1.
 652. SIEGELOVÁ, Jarmila, Hana SVAČINOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Jiří JANČÍK, Ladislav SVOBODA, Petr DOBŠÁK, J.P. MARTINEAUD a E. SAVIN. ALTERATIONS DU SYSTEME NERVEUX AUTONOME CHEZ LES SUJETS DIABETIQUES HYPERTENDUS ET NONHYPERTENDUS. In 71e Congrés de la Société de Physiologie. Paris: Société de Physiologie, 2004. s. 108-108.
 653. DUŠEK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana BRÁZDOVÁ, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Martin FOREJT, Jan HOLLAN, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. ALTERATIONS OF CIRCADIAN RHYTHM IN BLOOD PRESSURE BY LACK OF DARK: 24-h AMBULATORY BLOOD-PRESSURE MONITORING. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2004. s. 16-16. ISBN 80-86607-14-3.
 654. SIEGELOVÁ, Jarmila, Pavel HOMOLKA, G. CORNÉLISSEN, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel VANK, Michal MAŠEK a F. HALBERG. AMBULATORY BLOOD PRESSURE MONITORING:HEALTH WATCH IN BRNO, CZECH REPUBLIC. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. Brno: Kongresové centrum Brno, 2004. s. 10-10. ISBN 80-86607-14-3.
 655. KOŽANTOVÁ, Lucie, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Petr DOBŠÁK, Pavel VANK, Simona ŠRUBAŘOVÁ, Eva POSPÍŠILOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Antropometrické vyšetření dětí s dětskou mozkovou obrnou. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 200-202. 1. ISBN 80-7041-666-1.
 656. KOŽANTOVÁ, Lucie, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Eva POSPÍŠILOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Antropometrické vyšetření dětí s dětskou mozkovou obrnou. Abstrakt. In XI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2004. s. 75-75. 1. ISBN 80-239-2336-6.
 657. FIŠER, Bohumil, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, Jiří MOUDR, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. ASSESSMENT OF HIGH BLOOD PRESSURE RISK FOR STROKE-CHRONOBIOLOGICAL APPROACH. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2004. s. 11-11. ISBN 80-86607-14-3.
 658. SVAČINOVÁ, Hana, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Jiří JANČÍK, Ladislav SVOBODA, Jindřich OLŠOVSKÝ a Viera ŽÁČKOVÁ. BAROREFLEX SENSITIVITY IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS AND ESSENTIAL HYPERTENSION:EFFECT OF GOMBINED THERAPY. Scripta Medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2004, roč. 77, 5-6, s. 277-282. ISSN 1211-3395.
 659. SVAČINOVÁ, Hana, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK a Ladislav SVOBODA. BAROREFLEX SENSITIVITY IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME. Abstrakt. Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams & Wilkins Ltd., 2004, roč. 22, Suppl. 2, s. S210-210, 1 s. ISSN 0263-6352.
 660. SVAČINOVÁ, Hana, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Jiří JANČÍK, Ladislav SVOBODA, Jana OŠMEROVÁ a Martina TARASOVÁ. Baroreflexní senzitivita u pacientů s metabolickým syndromem. Supplementum Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2004, roč. 46, č. 4, s. 87-87. ISSN 0010-8650.
 661. FIŠER, Bohumil, Germaine CORNÉLISSEN, K. OTSUKA, S. CHIBISOV, Jiří DUŠEK, Jarmila SIEGELOVÁ a Franz HALBERG. Blood pressure and heart rate readings for solar science and health care. In SCIENCE WITHOUT BORDERS. Innsbruck: International Academy of Science, 2004. s. 420-421. Transactions of the Inter. Academy of Science. ISBN 9952-25-014-5.
 662. SUNDARAM, B., R. HANUMANSETTY, G. CORNÉLISSEN, K. OTSUKA, G. KATINAS, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, P. SANCHEZ, K. BORER, E. SCHAFFER, D.C. HOLEY a F. HALBERG. Blood pressure and pulse dynamics quantify everyday lifes emotion-if excessive by circadian overswinging. Am J Hypertens. 2004, roč. 17, č. 5, s. 57a-58a, 2 s. ISSN 0895-7061.
 663. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. CIRCADIAN BLOOD PRESSURE VARIATION ANALYZED FROM 7-DAY MONITORING. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2004. s. 12-12. ISBN 80-86607-14-3.
 664. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ a Petr DOBŠÁK. Combined Aerobic Training with Resistent Exercise in Chronic Heart Failure. Abstrakt. European Journal Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 8th WorldI Congres of Cardiac Rehabilitation and Secondary Prevention. Ireland, Dublin: Lippincott, Williamms and Wilkins, 2004, vol. 11, supplement, s. 065-65. ISSN 0195-668.
 665. SVAČINOVÁ, Hana, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Jiří JANČÍK, Jana OŠMEROVÁ, Martina TARASOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ a Ladislav SVOBODA. CONTROL OF BLOOD PRESSURE IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS AND ESSENTIAL HYPERTENSION. In Chronobiology in Medicine Dedicated to The 85 th anniversary of professor Franz Halberg. NCO NZO Brno: LF MU Brno, 2004. s. 134-137. 1. ISBN 80-7013-000-0.
 666. ŠRUBAŘOVÁ, Simona, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Zdeněk PLACHETA a Michaela SOSÍKOVÁ. Cvičení v bazénu - vhodný doplněk cvičební jednotky třetí fáze programu kardiovaskulární rehabilitace. Cor et Vasa. Česká republika, Praha: Česká kardiologická společnost, 2004, roč. 46, č. 6, s. 97-97. ISSN 0010-8650.
 667. KATINAS, G.S., R.K. CHOPRA, R.B. SINGH, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. DESIGN FOR TIMING NUTRICEUTICALS. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2004. s. 19-19. ISBN 80-86607-14-3.
 668. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Zuzana BRÁZDOVÁ, Martin FOREJT a Jan HOLLAN. Disturbance of circadian processes by lack of dark:first results of blood-pressure monitoring.Abstracts. In Cancer and Rhythm. Graz: AUVA, 2004. s. 31-31.
 669. KOŽANTOVÁ, Lucie, Jiří JANČÍK, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Ladislav SVOBODA, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Leona MÍFKOVÁ, Simona ŠRUBAŘOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Domácí trénink u nemocných s chronickým srdečním selháním v rámci druhé fáze programu kardiovaskulární rehabilitace. Abstrakt. Cor et Vasa. Česká republika, Praha: Česká kardiologická společnost, 2004, roč. 46, č. 6, s. 95-96, 1 s. ISSN 0010-8650.
 670. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, J.C. EICHER, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ a Jiří VÍTOVEC. EFFECT OF COMBINED EXERCISE TRAINING ON HEART RATE VARIABILITY IN CHRONIC HEART FAILURE. In Chronobiology in Medicine Dedicated to The 85 th anniversary of professor Franz Halberg. NCO NZO Brno: LF MU Brno, 2004. s. 117-121. 1. ISBN 80-7013-000-0.
 671. MÍFKOVÁ, Leona, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr DOBŠÁK a Jiří VÍTOVEC. EFFECT OF OUTPATIENT CARDIAC REHABILITATION PROGRAMME IN PATIENTS WITH CHRONIC CORONARY HEART DISEASE ON DEVELOPMENT OF MUSCLE STRENGTH. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2004. s. 15-15. ISBN 80-86607-14-3.
 672. EICHER, J., Petr DOBŠÁK, D. MOREAU, B. VERGES, J. CASILLAS, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, F. BRUNOTTE a J. WOLF. EFFECTS OF THE ELECTRICAL MUSCLE STIMULATION AND BICYCLE TRAINING ON HEART RATE VARIABILITY IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE. Abstracts. Supplementum Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2004, roč. 46, č. 4, s. 17-17. ISSN 0010-8650.
 673. DUŠEK, Jiří, Bohumil FIŠER, Jiří MOUDR a Jarmila SIEGELOVÁ. ESTIMATION OF THE BAROREFLEX GAIN IN MAN USING THE MODEL OF THE SYMPATHETIC SYSTEM TRANSFER FUNCTION. Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams & Wilkins Ltd., 2004, roč. 22, Suppl. 2, s. S207-207, 1 s. ISSN 0263-6352.
 674. SVAČINOVÁ, Hana, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Jiří JANČÍK, Ladislav SVOBODA, Martina TARASOVÁ a Jana OŠMEROVÁ. EVALUATION OF BAROREFLEX SENSITIVITY IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS, OBESITY AND ESSENTIAL HYPERTENSION. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2004. s. 14-14. ISBN 80-86607-14-3.
 675. PAZDÍREK, Jiří, Marcela NOVÁKOVÁ, Simona ŠRUBAŘOVÁ, Jitka SVOBODOVÁ, Martina TARASOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ, Eva POSPÍŠILOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. FUNCTIONAL INDEPENDENCE MEASURE IN PATIENTS WITH STROKE. In Chronobiology in Medicine Dedicated to The 85 th anniversary of professor Franz Halberg. NCO NZO Brno: LF MU Brno, 2004. s. 129-133. 1. ISBN 80-7013-000-0.
 676. SIEGELOVÁ, Jarmila, Pavel HOMOLKA, G. CIORNÉLISSEN, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK a F. HALBERG. HEALTH WATCH IN BRNO, CZECH REPUBLIC. Abstracts. International Journal of Cardiology. Ireland: Elsevier, 2004, roč. 97, Suppl.2, s. S15-S16, 1 s. ISSN 0167-5273.
 677. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Roman PANOVSKÝ, Lenka ŠPINAROVÁ a J.C. EICHER. HEART RATE VARIABILITY IN PATIENTS WITH HEART FAILURE:EFFECT OF EXERCISE TRAINING. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2004, roč. 77, 5-6, s. 283-290. ISSN 1211-3395.
 678. POSPÍŠIL, Petr, Lumír KONEČNÝ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Jiří JANČÍK a Ladislav SVOBODA. HEART RATE VARIABILITY IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2004. s. 20-20. ISBN 80-86607-14-3.
 679. OŠMEROVÁ, Jana, Martina TARASOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Ladislav SVOBODA, Eva POSPÍŠILOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Ivo HRUBÝ. Hodnocení energetického výdeje při pohybové léčbě u pacientů s obezitou. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 193 - 199. UKH. ISBN 80-7041-666-1.
 680. HALBERG, F., G. CORNÉLISSEN, K. OTSUKA, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, S. PENA, O. SCHWARTZKOPFF a R.B. SINGH. Home ambulatory blood pressure ang heart rate monitoring in practice and for science:transyears and megnetoperiodism vs. photoperiodism. Int J Cardiol. 2004, roč. 97, suppl 2, s. S12, 1 s. ISSN 0167-5273.
 681. HALBERG, F., G. CORNÉLISSEN, P. REGAL, K. OTSUKA, Z.R. WANG, G.S. KATINAS, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, P. PRIKRYL a S.M. CHIBISOV. Chronoastrobiology:proposal, nine conferences, heliogeomagnetics, transyears, near-weeks, near-decades, phylogenetic and ontogenetic memories. Biomed Pharmacother. 2004, roč. 58, Suppl.1, s. S170-186, 5 s. ISSN 0753-3322.
 682. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jiří JANČÍK, Jiří PAZDÍREK, Hana SVAČINOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Franz HALBERG, O. SCHWARZKOPFF, T. KENNER, J.P. MARTINEAUD a R. JOSZA. Chronobiology in Medicine. 2004.
 683. CORNÉLISSEN, G., R. KENNER, B. FIŠER a Jarmila SIEGELOVÁ. Chronobiology in Medicine. 2004. ISBN 80-7013-412-7.
 684. KATINAS, G.S., G. CORNÉLISSEN, R.B. SINGH, K. OTSUKA, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Bohumil FIŠER, Y. KUMAGAI, O. SCHWARZKOPFF a F. HALBERG. Chronomic blood pressure (BP) and heart rate (HR) monitoring for lasting pain? In The 5 th International Symposium Workshop on Chronoastrobiology and Chronotherapy. Japonsko: Division of Human-Nature Dynamics, 2004. s. 64-68. 11. ISBN 100-0004-1-7-2.
 685. CORNÉLISSEN, G., J. PALERMO, F. CARANDENTE, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK a F. HALBERG. CHRONOMICS:CHRONOME OF SUICIDES IN MINNESOTA (1968-2002). In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. Brno: Kongresové centrum Brno, a.s., 2004. s. 8-8. ISBN 80-86607-14-3.
 686. MÍFKOVÁ, Leona, Petr DOBŠÁK, Jiří JANČÍK, J.C. EICHER, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Lucie KOŽANTOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, J.E. WOLF a Jarmila SIEGELOVÁ. IMPROVEMENT OF MUSCULAR PERFORMANCE IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE AFTER SOME WEEKS OF LOW-FREQUENCY ELECTRICAL STIMULATION. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2004, roč. 77, 5-6, s. 291-296. ISSN 1211-3395.
 687. CRAWFORD, V.L.S., G. CORNÉLISSEN, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Jarmila SIEGELOVÁ a F. HALBERG. INFRANNUAL CHANGES IN THE INCIDENCE OF MYOCARDIAL INFARCTIONS AND STROKES IN NORTHERN IRELAND. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. Brno: Kongresové centrum Brno, a.s., 2004. s. 9-9. ISBN 80-86607-14-3.
 688. MÍFKOVÁ, Leona, Jiří JANČÍK, Lucie KOŽANTOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Jaroslav MELUZÍN a Roman PANOVSKÝ. Kombinovaný aerobní trénink s tréninkem se silovými prvky u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční s reziduální ischemií. Cor et Vasa. Česká republika, Praha: Česká kardiologická společnost, 2004, roč. 46, č. 6, s. 96-96. ISSN 0010-8650.
 689. MÍFKOVÁ, Leona, Petr DOBŠÁK, Jiří JANČÍK, J.C. EICHER, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Lucie KOŽANTOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, J.E. WOLF a Jarmila SIEGELOVÁ. MUSCULAR STRENGTH IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE AFTER SOME WEEKS OF LOW-FREQUENCY ELECTRICAL STIMULATION. In Chronobiology in Medicine Dedicated to The 85 th anniversary of professor Franz Halberg. NCO NZO Brno: LF MU Brno, 2004. s. 138-141. 1. ISBN 80-7013-000-0.
 690. HALBERG, F., G. CORNÉLISSEN, J. PANKSEPP, O. SCHWARTZKOPFF, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER a Jiří DUŠEK. NEAR-TRANSYEARS IN GEOPHYSICS AND AUTISM. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. Brno: Kongresové centrum Brno, a.s., 2004. s. 7-7. ISBN 80-86607-14-3.
 691. DOBŠÁK, Petr, Jiří JANČÍK, J.C. EICHER, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Zdeněk PLACHETA, J.E. WOLF, F. BRUNOTTE, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Nízkofrekvenční elektrická stimulace kosterního svalstva (NFES)-alternativa fyzického tréninku u pacientů se srdečním selháním. Cor et Vasa. Česká republika, Praha: Česká kardiologická společnost, 2004, roč. 46, č. 6, s. 93-94, 1 s. ISSN 0010-8650.
 692. SIEGELOVÁ, Jarmila, Petr DOBŠÁK, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Veronika CHLUDILOVÁ, Jiří JANČÍK, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Jana OŠMEROVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Ladislav SVOBODA, Martina TARASOVÁ, Pavel VANK, Ivona VOHLÍDALOVÁ, T. KENNER, J.P. MARTINEAUD, O. SCHWARTZKOPFF, F. HALBERG a R. JOSZA. Noninvasive methods in cardiology. 2004.
 693. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER a Jiří DUŠEK. Nové trendy v monitorování krevního tlaku. Postgraduální medicína. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2004, roč. 6, č. 5, s. 474-477. ISSN 1212-4184.
 694. DUŠEK, Jiří, Bohumil FIŠER, Jiří MOUDR a Jarmila SIEGELOVÁ. Odhad zesílení baroreflexu u člověka pomocí modelu funkce sympatického přenosu. In XXI. konference České společnosti pro hypertenzi, XIII. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, konference pracovní skupiny srdeční selhání ČKS. Praha: Galén, 2004. s. 97-97. ISBN 80-7262-288-9.
 695. VORLÍČEK, Jiří, Zdeněk ADAM, Yvona POSPÍŠILOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Paliativní medicína. In Paliativní medicína. Praha: Grada, 2004. s. 331-338, 9 s. Paliativní medicína,2.vydání. ISBN 80-2470279-7.
 696. SIEGELOVÁ, Jarmila, Ivo HOFÍREK, Bohumil FIŠER, Jiří JANČÍK, Pavel VANK, Hana SVAČINOVÁ, Jiří DUŠEK, Ladislav SVOBODA a Zdeněk PLACHETA. PULSE PRESSURE, BAROREFLEX SENSITIVITY AND INTIMA MEDIA THICKNESS (IMT) IN PATIENTS WITH ESSENTIAL HYPERTENSION UNDER THERAPY. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2004, roč. 77, 5-6, s. 297-302. ISSN 1211-3395.
 697. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Zuzana BRÁZDOVÁ, Martin FOREJT, Pavel VANK a Leona DUNKLEROVÁ. Působení světla v průběhu spánku na změny krevního tlaku u zdravých dobrovolníků. In Mapování světelného znečištění a negativní vlivy osvětlování umělým světlem na živou přírodu na území České republiky. Brno: Recetox, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, 2004. s. 73-82.
 698. VOHLÍDALOVÁ, Ivona, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Simona ŠRUBAŘOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Reakce kardiovaskulárních parametrů na izometrickou zátěž u dětí s dětskou mozkovou obrnou.Abstrakt. In XI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2004. s. 23-23. 1. ISBN 80-239-2336-6.
 699. JANČÍK, Jiří, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel VANK, Zdeněk PLACHETA, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Roman PANOVSKÝ a Jaroslav MELUZÍN. Reakce základních hemodynamických parametrů v průběhu rehabilitačního programu s kombinovanou zátěží u nemocných s dysfunkcí levé komory srdeční. Cor et Vasa. Česká republika, Praha: Česká kardiologická společnost, 2004, roč. 46, č. 6, s. 94-94. ISSN 0010-8650.
 700. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Petr DOBŠÁK, Michaela SOSÍKOVÁ, J.C. EICHER a J.E. WOLF. REENTRAINEMENT PHYSIQUE A DOMICILE AU COURS DE L'INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE. In 71e Congrés de la Société de Physiologie. Paris: Société de Physiologie, 2004. s. 106-106.
 701. SVAČINOVÁ, Hana, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Jiří JANČÍK, Ladislav SVOBODA, Martina TARASOVÁ, Jana OŠMEROVÁ a Miroslav SOUČEK. Regulace krevního tlaku u pacientů s metabolickým syndromem. In XXI. konference České společnosti pro hypertenzi, XIII. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, konference pracovní skupiny srdeční selhání ČKS. Praha: Galén, 2004. s. 96-96. ISBN 80-7262-288-9.
 702. VOHLÍDALOVÁ, Ivona, Eva POSPÍŠILOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Jana OŠMEROVÁ, Martina TARASOVÁ, Ladislav SVOBODA, Jarmila SIEGELOVÁ a Miroslav NOVOTNÝ. Rehabilitace pacientů s vertigem: hodnocení vestibulárního habituačního tréninku. Rehabilitace a fyzikální lékařství. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2004, roč. 11, č. 3, s. 153-155. ISSN 1211-2658.
 703. EICHER, J.C., Petr DOBŠÁK, O. BERTEAU, P. WALKER, B. VERGÉS, J..F. MAILLEFERT, J.M. CASILLAS, F. BRUNOTTE, P. LOUIS, J.E. WOLF, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří JANČÍK, Pavel VANK a Hana SVAČINOVÁ. REHABILITATION IN CHRONIC CONGESTIVE HEART FAILURE. In Chronobiology in Medicine Dedicated to The 85 th anniversary of professor Franz Halberg. NCO NZO Brno: LF MU Brno, 2004. s. 122-128. 1. ISBN 80-7013-000-0.
 704. PAZDÍREK, Jiří, Marcela NOVÁKOVÁ, Simona ŠRUBAŘOVÁ, Jitka SVOBODOVÁ, Martina TARASOVÁ, Barbora BÁRTLOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. REHABILITATION IN PATIENS WITH STROKE:MEASUREMENT OF FUNCTIONAL IMPAIREMENT BEFORE AND AFTER THERAPY. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2004. s. 17-17. ISBN 80-86607-14-3.
 705. SIEGELOVÁ, Jarmila, Ivo HOFÍREK, Bohumil FIŠER, Jiří JANČÍK, Pavel VANK, Hana SVAČINOVÁ, Jiří DUŠEK, Lumír KONEČNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana OŠMEROVÁ, Martina TARASOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Ladislav SVOBODA a Zdeněk PLACHETA. RELATIONSHIP BETWEEN INTIMA MEDIA THICKNESS AND BAROREFLEX SENSITIVITY IN ESSENTIAL HYPERTENSION. In Chronobiology in Medicine Dedicated to The 85 th anniversary of professor Franz Halberg. 1. vyd. NCO NZO Brno: LF MU Brno, 2004. s. 142-146. 1. ISBN 80-7013-000-0.
 706. DOBŠÁK, Petr, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, J.C. EICHER a J.E. WOLF. RENFORCEMENT MUSCULAIRE DES INSUFFISANTS CARDIAQUES CHRONIQUES PAR LA STIMULATION ELECTRIQUE A BASSE FREQUENCE. In 71e Congrés de la Société de Physiologie. Paris: Société de Physiologie., 2004. s. 107-107.
 707. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, G. CORNELISSEN a F. HALBERG. Rozdíly v krevním tlaku mezi dnem a nocí a věk. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. Medica Čechoslovaca, 2004, roč. 7, č. 3, s. 38-38. ISSN 1211-9326.
 708. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, G. CORNELISSEN a F. HALBERG. Rozdíly v krevním tlaku mezi dnem a nocí a věk. In XXI. konference České společnosti pro hypertenzi, XIII.konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, Konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS.Sborník abstrakt. Praha: Galén, 2004. s. 44-44. ISBN 80-7262-288-9.
 709. VOHLÍDALOVÁ, Ivona, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Simona ŠRUBAŘOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Sledování odezvy kardiovaskulárních parametrů na izometrickou zátěž u dětí s dětskou mozkovou obrnou. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 188-192. 1. ISBN 80-7041-666-1.
 710. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Roman PANOVSKÝ a J. EICHER. Srovnání účinku aerobního a kombinovaného tréninku s tréninkem s posilovacími prvky na ukazatele funkční zdatnosti u srdečního selhání. Supplementum Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2004, roč. 46, č. 4, s. 32-32. ISSN 0010-8650.
 711. SVAČINOVÁ, Hana, Jana OŠMEROVÁ, Martina TARASOVÁ, Ladislav SVOBODA, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel VANK, Jiří DUŠEK, Jiří JANČÍK a Ivo HRUBÝ. Tělesná zdatnost u pacientů s diabetem 2. typu a obezitou. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 203-208. 1. ISBN 80-7041-666-1.
 712. PAZDÍREK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Jitka SVOBODOVÁ, Marcela NOVÁKOVÁ a Simona ŠRUBAŘOVÁ. Testování funkčních schopností pacientů po CMP metodou FIM jako nástroj vyhodnocení efektivity rehabilitační léčby. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 177-181, 4 s. 1. ISBN 80-7041--666-1.
 713. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Jiří VLČEK, G. CORNDELISSEN a F. HALBERG. The Relationship Between Age and Circadian Blood Pressure Variation. In Chronobiology in Medicine Dedicated to The 85 th anniversary of professor Franz Halberg. 1. vyd. NCO NZO Brno: LF MU Brno, 2004. s. 110-116. 1. ISBN 80-7013-000-0.
 714. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, G. CORNELISSEN a F. HALBERG. The Relationship between Age and Circadian Blood Pressure Variation. Abstrakt. Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams & Wilkins Ltd., 2004, roč. 22, Suppl. 2, s. S169-169, 1 s. ISSN 0263-6352.
 715. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Petr DOBŠÁK a J.C. EICHER. TRAINING IN CHRONIC HEART FAILURE:TRAINING COMBINED WITH RESISTENT EXERCISE. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2004. s. 13-13. ISBN 80-86607-14-3.
 716. MÍFKOVÁ, Leona, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Simona ŠRUBAŘOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ a J.Ch. EICHER. Účinek řízeného ambulantního rehabilitačního programu u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční na vývoj svalové síly. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 222-225. 1. ISBN 80-7041-666-1.
 717. MÍFKOVÁ, Leona, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ a Simona ŠRUBAŘOVÁ. Účinek řízeného ambulantního rehabilitačřního programu u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční na vývoj svalové síly. Abstrakt. In XI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2004. s. 56-56. 1. ISBN 80-239-2336-6.
 718. PAZDÍREK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Jitka SVOBODOVÁ, Marcela NOVÁKOVÁ a Simona ŠRUBAŘOVÁ. Vliv rehabilitace na výsledky léčby u pacientů v zařízení následné péče. Rehabilitace a fyzikální lékařství. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2004, roč. 11, č. 4, s. 176-179. ISSN 1211-2658.
 719. SOSÍKOVÁ, Michaela, Pavel VANK, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Jiří JANČÍK, Hana SVAČINOVÁ, Ladislav SVOBODA, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Vyšetření funkční zdatnosti pacientů s diabetickými a ischemickými komplikacemi dolních končetin. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 209-212. 1. ISBN 80-7041-666-1.
 720. SOSÍKOVÁ, Michaela, Pavel VANK, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Jiří JANČÍK, Hana SVAČINOVÁ, Ladislav SVOBODA, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Využití klikové ergometrie k vyšetření funkční zdatnosti pacientů s diabetickými a ischemickými komplikacemi dolních končetin. Abstrakt. In XI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2004. s. 47-47. 1. ISBN 80-239-2336-6.
 721. SVOBODA, Ladislav, Pavel VANK, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Petr POSPÍŠIL a Lumír KONEČNÝ. Význam hodnocení parametrů funkční zdatnosti u pacientů se sclerosou multiplex. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 217-221. 1. ISBN 80-7041-666-1.
 722. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Vztah mezi věkem a cirkadiánní varibilitou krevního tlaku. Supplementum Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2004, roč. 46, č. 4, s. 81-81. ISSN 0010-8650.
 723. HALBERG, F., G. KATINAS, G. CORNELISSEN, O. SCHWARTZKOPFF, Bohumil FIŠER a Jarmila SIEGELOVÁ. WHEN WEEK-LONG MONITORING IS NOT ENOUGH:CASE REPORTS. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2004, roč. 77, 5-6, s. 255-260. ISSN 1211-3395.
 724. 2003

 725. VÁRNAYOVÁ, Leona, Jiří JANČÍK, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Jaroslav MELUZÍN a Roman PANOVSKÝ. Aerobní trénink kombinovaný s tréninkem s posilovacími prvky u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční.u. In X. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2003. s. 10-10. sv. 1. ISBN 80-238-9976-7.
 726. OTSUKA, K., G. CORNÉLISSEN, F. HALBERG, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Jiří DUŠEK a Jiří JANČÍK. ASSESSMENT OF DIFFERENT ADMINISTRATION SCHEDULES OF SOTALOL BY ELECTROCARDIOGRAPHY. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2003, roč. 76, č. 5, s. 297-300. ISSN 1211-3395.
 727. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Leona MÍFKOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Roman PANOVSKÝ a Jaroslav MELUZÍN. Autonomous nervous system in patients with chronic ischemic heart disease and systolic dysfunction: effect of exercise training. In Neinvazivní metody v kardiologii. Brno: Kongres MEFA Brno, 2003. s. 13-13. sv. 1. ISBN 8086607-06-2.
 728. SVAČINOVÁ, Hana, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, J. DUŠEK, Ladislav SVOBODA, Jiří JANČÍK, Jindřich OLŠOVSKÝ a Viera ŽÁČKOVÁ. Baroreflex sensitivity in patients with diabetes mellitus and essential hypertension. Abstrakts. Clinical Autonomic Research. Springer GmbH, 2003, roč. 13, č. 1, s. 61-61. ISSN 0959-9851.
 729. SIEGELOVÁ, Jarmila. Baroreflex sensitivity and heart rate variability in patients with chronic ischemic heart disease and systolic dysfunction: effect of exercise training. Journal of Hypertension. U.S.A.: Lippincott Williams & Wilkins, 2003, roč. 21, č. 4, s. S283-283, 1 s. ISSN 0263-6352.
 730. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Leona VÁRNAYOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Jaroslav MELUZÍN, E. SAVIN a JP MARTINEAUD. Baroreflex sensitivity and heart rate variability in patients with chronic ischemic heart disease and systolic dysfunction:effect of exercise training. Clinical Autonomic Research. Graz: Springer Gmbh, 2003, roč. 13, č. 1, s. 57. ISSN 0959-9851.
 731. DUŠEK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Ivo HOFÍREK, Bohumil FIŠER, Jiří JANČÍK, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Ladislav SVOBODA a Zdeněk PLACHETA. Baroreflex sensitivity and intima media thickness (IMT) in patients with essential hypertension under therapy. Journal of Hypertension. U.S.A.: Lippincott Williams & Wilkins, 2003, roč. 21, č. 4, s. S256, 1 s. ISSN 0263-6352.
 732. SIEGELOVÁ, Jarmila, Ivo HOFÍREK, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Zdeněk PLACHETA, Jiří JANČÍK, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK a Jiří VÍTOVEC. BAROREFLEX SENSITIVITY IN ESSENTIAL HYPERTENSION AND INCREASE IN PULSE PRESSURE. In CHRONOBIOLOGICAL ANALYSIS IN PATHOPHYSIOLOGY OF CARDIOVASCULAR SYSTEM. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, MU Brno, 2003. s. 152-155. sv.1. ISBN 80-7013-394-5.
 733. SIEGELOVÁ, Jarmila. Biorytmy. Vnitřní lékařství. Praha, Česká republika: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 49, č. 4, s. 253-253. ISSN 0042-773X.
 734. MARTINEAUD, Jean-Paul, Philipe BONNIN, Etienne SAVIN, Pavel VANK, Jiří JANČÍK, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER a Jarmila SIEGELOVÁ. BLOOD FLOW CONTROL OF EXTRA AND INTRACRANIAL ARTERIAL VESSELS DURING MODERATE HYPOTENSION. In CHRONOBIOLOGICAL ANALYSIS IN PATHOPHYSIOLOGY OF CARDIOVASCULAR SYSTEM. BRNO: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, MU Brno, 2003. s. 109-113. sv.1. ISBN 80-7013-394-5.
 735. SIEGELOVÁ, Jarmila, G. CORNÉLISSEN, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, Michal MAŠEK, Jiří JANČÍK, Hana SVAČINOVÁ a F. HALBERG. Blood pressure and heart rate monitoring in humans: the circaseptan and circadian rhythms. Clinical Autonomic Research. Springer GmbH, 2003, roč. 13, č. 1, s. 60-61. ISSN 0959-9851.
 736. CORNÉLISSEN, Gemaine, Franz HALBERG, Earl E BAKKEN, Zhengrong WANG, Roberto TARQUINI, Frederico PERFÉTTO, Giacomo LAFFI, Cristina MAGGIONI, Yuji KUMAGAI, Pavel PŘIKRYL, Pavel HOMOLKA, Jiří DUŠEK, Jarmila SIEGELOVÁ a Bohumil FIŠER. CAN SOCIETY AFFORD NOT TO FOLLOW A CHRONOBIOLOGICAL APPROACH TO BLOOD PRESSURE SCREENING, DIAGNOSIS AND TREATMENT? In CHRONOBIOLOGICAL ANALYSIS IN PATHOPHYSIOLOGY OF CARDIOVASCULAR SYSTEM. BRNO: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, MU Brno, 2003. s. 75-90. sv. 1. ISBN 80-7013-394-5.
 737. DOBŠÁK, Petr, C. COURDEROT, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Ladislav SVOBODA, Michaela SOSÍKOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ a J.-C. EICHER. CARDIOPROTECTIVE AND ANTIAPOPTOTIC EFFECTS OF AMINOGUQANIDINE. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2003, roč. 76, č. 5, s. 317-325. ISSN 1211-3395.
 738. HALBERG, F., B. CORNÉLISSEN, R. TARQUINI, F. PERFETTO, O. SCHWARTZKOPFF, J. SIEGELOVÁ, G.S. KATINAS a E.E. BAKKEN. DIVERSITY IN TIME COMPLEMENTS DIVERSITY IN SPACE: CHRONOBIOLOGY AND CHRONOMICS COMPLEMENT MENDEL S GENETICS AND PURKINJE S SELFEXPERIMENTATION. Abstract. In Neinvazivní metody v kardiologii. 2003. vyd. Kongresové centrum Brno: Kongresové centrum Brno, 2003. s. 7-8. sv.1. ISBN 80-86607-06-02.
 739. DOBŠÁK, Petr, Jiří JANČÍK, Hana SVAČINOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Eva TLUSTÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, J.CH. EICHER a J. E. WOLF. Elektrická stimulace kosterního svalstva v rehabilitacíi pacientů s chronickým srdečním selháním. Suppl.Cor Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd, 2003, roč. 45, č. 4, s. 16-16. ISSN 0010-8650.
 740. SIEGELOVÁ, Jarmila. Heart rate variability in patients with diabetes mellitus type 2 with and without hypertension. Journal of Hypertension. U.S.A.: Lippincott Williams & Wilkins, 2003, roč. 21, č. 4, s. S90-90, 1 s. ISSN 0263-6352.
 741. SVAČINOVÁ, Hana, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Jiří JANČÍK, Jindřich OLŠOVSKÝ a Viera ŽÁČKOVÁ. Hypertense a baroreflexní senzitivita u diabetiků 2. typu. Suppl.Cor Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd, 2003, roč. 45, č. 4, s. 88. ISSN 0010-8650.
 742. HALBERG, F., T. KENNER a Jarmila SIEGELOVÁ. Chronobiological Analysis in Pathophysiology of Cardiovascular System. 2003. ISBN 80-7013-394-5.
 743. SOTHERN, R.B., G. CORNÉLISSEN, P. ENGEL, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří VLČEK, Jiří DUŠEK a F. HALBERG. CHRONOMICS: INSTRUMENTATION FOR MONITORING OF PEAK EXPIRATORY FLOW. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2003, roč. 76, č. 5, s. 313-316, 3 s. ISSN 1211-3395.
 744. CORNÉLISSEN, Germaine, Franz HALBERG, O. SCHWARTZKOPFF, G. KATINAS, D. JOHNSON, O. KUNIAKI, Y. WATANABE a Jarmila SIEGELOVÁ. Chronomics of child development. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2003, roč. 24, Suppl. 1, s. 14-21. ISSN 0172-780X.
 745. HALBERG, F., G. CORNELISSEN, K. OTSUKA, C. MAGGIONI, O. SCHWARTZKOPFF, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK a Jarmila SIEGELOVÁ. Chronomics: THE BROAD SCOPE OF MINITORING CHRONOMES. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2003, roč. 76, č. 5, s. 269-273. ISSN 1211-3395.
 746. SARABANDI, T., G. CORNÉLISSEN, G. KATINAS, J.E. HOLTE, Jarmila SIEGELOVÁ a F. HALBERG. Chronomics-revealed relations of systolic and diastolic blood pressure with positive mood in circadian hyper-amplitude-tension. Abstract. In Neinvazivní metody v kardiologii. 2003. vyd. MEFA 2003, Brno: Kongresové centrum Brno, 2003. s. 21-21. ISBN 80-86607-06-2.
 747. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Zdeněk PLACHETA, Jiří VLČEK, Ladislav SVOBODA, Jiří PAZDÍREK, Germaine CORNELISSEN a Franz HALBERG. CHRONOTHERAPY: RATE-PRESSURE PRODUCT IN ESSENTIAL HYPERTENSION. In CHRONOBIOLOGICAL ANALYSIS IN PATHOPHYSIOLOGY OF CARDIOVASCULAR SYSTEM. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, MU Brno, 2003. s. 118-121. sv.1. ISBN 80-7013-394-5.
 748. SVAČINOVÁ, Hana, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří JANČÍK, Petr DOBŠÁK, Ladislav SVOBODA a Zdeněk PLACHETA. Chůze jako individuální tréninkový program u diabetiků. In X. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2003. s. 12-12. sv.1. ISBN 80-238-9976-7.
 749. CORNÉLISSEN, G., F. HALBERG, K. OTSUKA, M. SHINAGAWA, Y. KUBO, S. OHKAWA, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří DUŠEK. IATROGENIC EXCESSIVE BLOOD PRESSURE VARIABILITY (CHAT): IMPLICATIONS FOF CHRONOTHERAPY. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2003, roč. 76, č. 5, s. 275-278. ISSN 1211-3395.
 750. HALBERG, F., G. CORNÉLISSEN, A. STOYNEV, O. ILKONOMOV, G. KATINAS, M. SAMPSON, Z. WANG, Ch. WAN, R.B. SINGH, K. OTSUKA, R. SOTHERN, M.I. SOTHERN, V.E. SYUTKINA, A. MASALOV, F. PERFETTO, R. TARQUINY, C. MAGGIONI, Y. KUMAGAI, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Jiří DUŠEK a K. UENZO. Imaging in time:The transyear (longer-than-the-calendar year) and the half-year. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2003, roč. 24, č. 6, s. 421-440. ISSN 0172-780X.
 751. SIEGELOVÁ, Jarmila, Hana SVAČINOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Jiří JANČÍK, Ladislav SVOBODA, Jindřich OLŠOVSKÝ a Viera ŽÁČKOVÁ. Impairement of autonomous nervous system (heart rate variability) in patiens with diabetes mellitus type 2 with and without hypertension. Abstract. In Neinvazivní metody v kardiologii. 2003. vyd. MEFA 2003, Brno: Kongresové centrum Brno, 2003. s. 11-11. sv. 1. ISBN 80-86607-06-2.
 752. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, J.-C. EICHER, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA a Jiří TOMAN. INCREASE IN MUSCLE STRENGTH AFTER LOW-FREQUENCY ELECTRICAL STIMULATION IN CHRONIC HEART FAILURE. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2003, roč. 76, č. 5, s. 285-289. ISSN 1211-3395.
 753. ŠRUBAŘOVÁ, Simona, Jiří JANČÍK, Leona VÁRNAYOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Jiří TOMAN, Jiří VÍTOVEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Individuální domácí trénink u pacientů s chronickým srdečním selháním v rámci programu kardiovaskulární rehabilitace. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy:Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2003. vyd. Hradec Králové: Gaudeaumus, 2003. s. 158-161. 462. ISBN 80-7041-989-X.
 754. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Leona VÁRNAYOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Simona ŠRUBAŘOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Roman PANOVSKÝ a Jaroslav MELUZÍN. Intenzita zátěže cvičební jednotky ambulatního programu kardiovaskulární rehabilitace. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy:Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2003. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. s. 149-152. 462. ISBN 80-7041-989-X.
 755. KATINAS, G.S., Jiří DUŠEK, Jarmila SIEGELOVÁ, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Intra-individual variability of the circadian blood pressure waveform in intermittent treated mesor - hypertensive chat.Abstrakt. In Neinvazivní metody v kardiologii. 2003. vyd. MEFA 2003, Brno: Kongresové centrum Brno, 2003. s. 17-17. sv.1. ISBN 80-86607-06-2.
 756. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Lenka ŠPINAROVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Roman PANOVSKÝ, Leona VÁRNAYOVÁ a Simona ŠRUBAŘOVÁ. Kombinovaný aerobní trénink s tréninkem s posilovacími prvky u nemocných se srdečním selháním. Suppl.Cor Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd, 2003, roč. 45, č. 4, s. 36. ISSN 0010-8650.
 757. JANČÍK, Jiří, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Jaroslav MELUZÍN a Roman PANOVSKÝ. Kombinovaný trénink u nemocných se systolickou dysfunkcí levé komory srdeční. Vnitřní lékařství. Praha, Česká republika: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 49, č. 4, s. 280-284. ISSN 0042-773X.
 758. DOBŠÁK, Petr, Jarmila SIEGELOVÁ, J.C EICHER, Jiří JANČÍK, Hana SVAČINOVÁ, J. VAŠKŮ, Šárka KUCHTÍČKOVÁ, M. HORKÝ a J.E. WOLF. Melatonin protects against ischemia-reperfusion injury and inhibits apoptosis in isolated working rat heart. Pathophysiology. Irsko: Elsevier Science, 2003, roč. 3, č. 9, s. 179-187. ISSN 0928-4580.
 759. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Leona VÁRNAYOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Roman PANOVSKÝ a Jaroslav MELUZÍN. Metody určení intenzity zátěže ambulantního programu kardiovaskulární rehabilitace: Srovnání aerobní fáze s fází s posilovacími prvky. In X. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ( sborník abstrakt). Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2003. s. 8-9. sv. 1. ISBN 80-238-9976-7.
 760. DOBŠÁK, Petr, J. VAŠKŮ, A. BABA, T. ISOYAMA, I. SAITO, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří JANČÍK, Hana SVAČINOVÁ a K. IMACHI. Microvessels of Bulbar Conjunctiva in UPTAH Goats. Artificial Organs. Merilend, USA: Blackwell Science, Inc., 2003, roč. 27, č. 1, s. 114-117. ISSN 0160-564X.
 761. KOŽANTOVÁ, Lucie, Hana SVAČINOVÁ, Ladislav SVOBODA, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Jiří JANČÍK, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Leona VÁRNAYOVÁ, Dagmar STARÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Monitorování řízené pohybové aktivity a energetického výdeje u diabetiků 2.typu. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy:Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2003. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. s. 153-157. 462. ISBN 80-7041-989-X.
 762. SYUTKINA, E.V., A.V. MASALOV, Jarmila SIEGELOVÁ, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. More chronomics:the trans-year in neonatology. Abstract. In Neinvazivní metody v kardiologii. 2003. vyd. MEFA 2003, Brno: Kongresové centrum Brno, 2003. s. 16-16. sv. 1. ISBN 80-86607-06-2.
 763. EICHER, J.C., O. BERTEAU, P. WALKER, B. VERGES, J.F. MAILEFERT, Petr DOBŠÁK, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, J.F. CASILLAS, F. BRUNOTTE a J.E. WOLF. Muscle electrical stimulation and bicycle training in chronic heart failure.Abstract. In Neinvazivní metody v kardiologii. 2003. vyd. MEFA 2003 Brno: Kongresové centrum, BVV Brno, 2003. s. 10-10. sv. 1. ISBN 80-86607-06-2.
 764. FIŠER, Bohumil, Jiří MOUDR, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří DUŠEK. NONINVASIVE ESTIMATION OF THE BAROREFLEX GAIN IN MAN BASED ON THE MODEL OF THE SYMPATHETIC SYSTEM TRANSFER FUNCTION. Abstract. In Neinvazivní metody v kardiologii. 2003. vyd. Brno: MEFA 2003 Kongresové centrum Brno, 2003. s. 9-9. sv. 1. ISBN 80-86607-06-2.
 765. SIEGELOVÁ, Jarmila. Nové techniky snímání elektrických srdečních potenciálů. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lék.spol. JEP, 2003, roč. 49, č. 9, s. 710-712. ISSN 0042-773X.
 766. SIEGELOVÁ, Jarmila, Ivo HOFÍREK, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Zdeněk PLACHETA, Jiří JANČÍK, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Jiří TOMAN, E. SAVIN a J. P. MARTINEAUD. PULSE PRESSURE AND CAROTID BLOOD FLOW IN ESSENTIAL HYPERTENSION. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2003, roč. 76, č. 5, s. 301-304. ISSN 1211-3395.
 767. KOŽANTOVÁ, Lucie, Hana SVAČINOVÁ, Eva BUCHTOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jiří JANČÍK, Eva TLUSTÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Rehabilitace pacientů s DM 2. typu: Monitorování řízené pohybové léčby a energetického výdeje. In X. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2003. s. 13-13. sv. 1. ISBN 80-238-9976-7.
 768. VOHLÍDALOVÁ, Ivona, Petr DOBŠÁK, Jiří JANČÍK, Hana SVAČINOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Lucie KOŽANTOVÁ, Eva TLUSTÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, J.C. EICHER a J.E. WOLF. Rehabilitace pacientů s chronickým srdečním selháním: Vliv elektrické stimulace kosterního svalstva. In X. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2003. s. 6-6. sv. 1. ISBN 80-238-9976-7.
 769. VOHLÍDALOVÁ, Ivona, Eva TLUSTÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Jana OŠMEROVÁ, Martina TARASOVÁ, Ladislav SVOBODA, Jarmila SIEGELOVÁ a Miroslav NOVOTNÝ. Rehabilitace pacientů s periferním vestibulárním syndromem: využití vestibulárního habituačního tréninku. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2003. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. s. 166-168. 462. ISBN 80-7041-989-X.
 770. TLUSTÁ, Eva, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Petr DOBŠÁK, Michaela SOSÍKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Miroslav NOVOTNÝ. Rehabilitace pacientů s vertigem:Hodnocení cvičení a manévrů vestibulárního habituačního tréninku. In X. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2003. s. 14-14. sv. 1. ISBN 80-238-9976-7.
 771. DOBŠÁK, Petr, J.C. EICHER, Jiří JANČÍK, J. VAŠKŮ, J.F. CASILAS, F. BRUNOTTE, Lenka ŠPINAROVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a J.E. WOLF. Rehabilitation in Chronic Heart Failure:Comparison of Bicycle Training and Electrical Stimulation of the Strength Muscles. The Japanese Journal of Artificial Organs. 2003, roč. 32, č. 2, s. 59-59. ISSN 0300-0818.
 772. KELSEY, R., G. CORNÉLISSEN, D. KAPFER, Jarmila SIEGELOVÁ, Michal MAŠEK, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER a F. HALBERG. Research in practice: inferential statistical procedures applicable to the individual patients response to benetensive treatment. Abstrakt. In Neinvazivní metody v kardiologii. 2003. vyd. MEFA 2003, Brno: Kongresové centrum Brno, 2003. s. 20-20. sv. 1. ISBN 80-86607-06-2.
 773. SCHWARTZKOPFF, Othild, Franz HALBERG, Germaine CORNÉLISSEN, George KATINAS, Zhengrong WANG, Maththias KRÖZ, Karl HECHT, Roberto TARQUINI, Christina MAGGIONI, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, R.B. SINGH a Earl BAKKEN. SELF-EXPERIMENTATION --DANGEROUS WHEN FIRST DONE BY A FEW NOW SAFE FOR EVERYBODYS HEALTH? In CHRONOBIOLOGICAL ANALYSIS IN PATHOPHYSIOLOGY OF CARDIOVASCULAR SYSTEM. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, MU Brno, 2003. s. 91-104. sv.1. ISBN 80-7013-394-5.
 774. SCHWARTZKOPFF, O., O. KATINAS, R. SINGHT, S. SANCHEZ DE LA PENA, Z.. ZHAO, K. SEZONO, P. PŘIKRYL, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, K. OTSUKA, G. CORNÉLLISEN a F. HALBERG. Self-surveilance and self-esperimentation (SSSE) for preventing vascular diseases needed to follow established sucdcesses of anesthesia and vaccine development. Abstraact. In Neinvazivní methody v kardiologii. 2003. vyd. MEFA 2003, Brno: Kongresové centrum Brno, 2003. s. 18-18. sv. 1. ISBN 80-86607-06-2.
 775. NINTCHEU-FATA, S., G. CORNÉLISSEN, G. KATINAS, F. HALBERG, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ, Michal MAŠEK a Jiří DUŠEK. SOFTWARE FOR CONTOUR MAPS OF MOVING LEAST-SQUARES SPECTRA. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2003, roč. 76, č. 5, s. 279-283. ISSN 1211-3395.
 776. SIEGELOVÁ, Jarmila. Spectral analysis of 50-year record of mortality from stroke in the czech republic. Journal of Hypertension. U.S.A.: Lippincott Williams & Wilkins, 2003, roč. 21, č. 4, s. S175-175, 1 s. ISSN 0263-6352.
 777. FIŠER, Bohumil, G. CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, V. MAZÁNKOVÁ a F. HALBERG. Spektrální analýza padesátiletého záznamu mortality pro cévní mozkovou příhodu v České republice. Suppl.Cor Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd, 2003, roč. 45, č. 4, s. 21. ISSN 0010-8650.
 778. CORNÉLISSEN, G., F. HALBERG, G. KATINAS, O. SCHWARTZKOPFF, D. HOLLEY, K. BORER, P. HOMOLKA, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, K. OTSUKA, A. YANO, A. DELCOURT, G. TOUSSAINT, S. SANCHEZ DE LA PENA, C. CONZALEZ, Z. ZHAO, N. ASLANIAN, R.B. SINGH, A. KUMAR, R. TARQUINI a F. PERFETTO. Stroke and other vascular disease prevention by chronomics for prehabilitation. Abstrakt. In Neinvazivní metody v kardiologii. 2003. vyd. MEFA 2003, Brno: Kongresové centrum, Brno, 2003. s. 14-15. sv.1. ISBN 80-86607-06-2.
 779. SVAČINOVÁ, Hana, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Jiří JANČÍK, Ladislav SVOBODA, Jindřich OLŠOVSKÝ a Viera ŽÁČKOVÁ. The effect of hypertension on baroreflex sensitivity in patiens with diabetes mellitus type 2. Abstract. In Neinvazivní metody v kardiologii. 2003. vyd. MEFA 2003, Brno: Kongresové centrum Brno, 2003. s. 12. sv. 1. ISBN 80-86607-06-02.
 780. WATANABE, Y., G. CORNÉLISSEN, F. WATANABE, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK a F. HALBERG. The trans-(-1.3.) year in the blood pressure of a 10-year-old-boy. Abstract. In Neinvazivní metody v kardiologii. 2003. vyd. MEFA 2003, Brno: Kongresové centrum Brno, 2003. s. 22-22. sv. 1. ISBN 80-86607-06-2.
 781. SIEGELOVÁ, Jarmila, Germanine CORNÉLISSEN, Othild SCHWARZKOPFF a Franz HALBERG. Time structures in the development of children. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2003, roč. 24, č. 1, s. 126-131. ISSN 0172-780X.
 782. SOTHERM, R.B., S.B. SOTHERN, M.I. SOTHERN, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Transannual (circaquingentidan)aspects of human systolic (S) and diastolic (D) blood pressure (B/) and heart rate (HR) in two aging subjects. Abstract. In Neinvazivní metody v kardiologii. 2003. vyd. MEFA 2003, Brno: Kongresové centrum Brno, 2003. s. 19-19. sv.1. ISBN 80-86607-06-2.
 783. HALBERG, F., G. CORNÉLISSEN, G. KATINAS, E.V. SYUTKINA, R.B. SOTHERN, R. ZASLAVSKAYA, F. HALBERG, Y. WATANABE, O. SCHWARTZKOPFF, K. OTSUKA, R. TARQUINI, P. FREDERICO a Jarmila SIEGELOVÁ. Transdisciplinary unifying implications of circadian findings in th 1950s. Journal of Circadian Rhythms. Anglie: BioMed Central, 2003, roč. 1, č. 2, s. 1-61, 60 s. ISSN 1740-3391.
 784. VÁRNAYOVÁ, Leona, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Lucie KOŽANTOVÁ, Simona ŠRUBAŘOVÁ, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Jaroslav MELUZÍN a Roman PANOVSKÝ. Trénink s posilovacími prvky v rámci řízeného ambulantního rehabilitačního programu u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In Optimální působení tělesného zátěže a výživy:Kinantropologické dny MUDr.V. Soulka. 2003. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. s. 162-165. 462. ISBN 80-7041-989-X.
 785. SIEGELOVÁ, Jarmila, Hana SVAČINOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Jiří JANČÍK, Ladislav SVOBODA, Jindřich OLŠOVSKÝ a Viera ŽÁČKOVÁ. Variabilita srdeční frekvence u diabetiků druhého typu s hypertenzí a bez hypertenze. Suppl.Cor Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd, 2003, roč. 45, č. 4, s. 82. ISSN 0010-8650.
 786. DUŠEK, Jiří, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Hana SVAČINOVÁ, Ladislav SVOBODA, Ivona VOHLÍDALOVÁ a Michaela SOSÍKOVÁ. VARIABILITY OF BLOOD PRESSURE IN ESSENTIAL HYPERTENSION. In CHRONOBIOLOGICAL ANALYSIS IN PATHOPHYSIOLOGY OF CARDIOVASCULAR SYSTEM. BRNO: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, MU Brno, 2003. s. 156-159. sv.1. ISBN 80-7013-394-5.
 787. ŠPINAROVÁ, Lenka, Jiří TOMAN, Jiří VÍTOVEC, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří JANČÍK a Petr DOBŠÁK. Vlastní zkušenosti s různými typy tréninku u pacientů s chronickým srdečním selháním. In Sborník abstrakt XX. konference České společnosti pro hypertenzi. Mikulov: Česká společnost pro hypertenzi, 2003. s. 70.
 788. DOBŠÁK, Petr, Jiří JANČÍK, J. C. EICHER, Hana SVAČINOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Zdeněk PLACHETA, J.E. WOLF a F. BRUNOTTE. Vliv elektrické stimulace u pacientů s chronickým srdečním selháním na změny oxidativního metabolismu kosterního svalstva. In X. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2003. s. 7-7. sv. 1. ISBN 80-238-9976-7.
 789. SVAČINOVÁ, Hana, Jindřich OLŠOVSKÝ, Viera ŽÁČKOVÁ, Jiří JANČÍK, Zdeněk SLOUKA a Jarmila SIEGELOVÁ. Vliv tréninku chůzí na aerobní kapacitu a krevní lipidy u diabetiků 2. typu. Vnitřní lékařství. Praha: ČLS, 2003, roč. 49, č. 3, s. 205-209. ISSN 0042-773X.
 790. ŠRUBAŘOVÁ, Simona, Jiří JANČÍK, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ a Zdeněk PLACHETA. Vodní imerze v rámci cvičební jednotky III. fáze kardiovaskulární rehabilitace. In X. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2003. s. 11-11. sv. 1. ISBN 80-238-9976-7.
 791. 2002

 792. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Bohumil FIŠER, J. DUŠEK, Michaela SOSÍKOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Lenka ŠPINAROVÁ a J.C. EICHER. A HOME-BASED CARDIAC REHABILITATION PROGRAM IN PATIENTS WITH HEART FAILURE: EFFECTS ON FUNCTIONAL CAPACITY. Abstract. In Kongres MEFA 2002. Brno: BVV, 2002. s. 9. ISBN potvrzuji.
 793. SINGH, R.B., G. CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA a F. HALBERG. ABOUT HALF-WEEKLY (CIRCASEMISEPTAN) PATTERN OF BLOOD PRESSURE AND HEART RATE IN MEN AND WOMEN OF INDIA. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2002, roč. 2002, č. 3, s. 125-128. ISSN 1211-3395.
 794. KATINAS, G., D. HILLMAN, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, Hana SVAČINOVÁ, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. ABOUT-WEEKLY CHANGES IN ELECTRICAL POTENTIAL, CHLOROPLAST MIGRATION AND OXYGEN PRODUCTION IN ACETABULARIA GROWN UNDER CONTINUOUS EXPOSURE TO LIGHT. Scripta medica. Brno: Masarykova univerzita, lékařská fakulta, 2002, roč. 75, č. 6, s. 309-314. ISSN 1211-3395.
 795. HILLMAN, D., G. KATINAS, G. CORNÉLISSEN, J SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, J. JANČÍK, Michal MAŠEK a F. HALBERG. ABOUT-10-YEARLY (CIRCADECENNIAN)COSMO-HELIOGEOMAGNETIC SIGNATURES IN ACETABULARIA. Scripta medica. Brno: Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta, 2002, roč. 75, č. 6, s. 303-307. ISSN 1211-3395.
 796. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Irena DANIELOVÁ, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Blanka FISCHEROVÁ a Pavel VANK. Ambulantní řízený tělesný trénink u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Kardiologická revue. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2002, roč. 2002, č. 4, s. 209-211. ISSN 1212-4540.
 797. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jiří JANČÍK, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Bohumil FIŠER, Roman PANOVSKÝ, Jaroslav MELUZÍN, Jiří TOMAN, E. SAVIN, J.P. MARTINEAUD a Jiří DUŠEK. Baroreflex sensitivity and heart rate variability in patients with chronic coronary artery disease: effect of exercise training. Abstract. Pflügers Archiv - Eur.J. Physiol. Berlin: Springer, 2002, roč. 443, Suppl., s. 244. ISSN 0031-6768.
 798. SVAČINOVÁ, Hana, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, J. DUŠEK, Jiří JANČÍK, Ladislav SVOBODA, Jindřich OLŠOVSKÝ a Viera ŽÁČKOVÁ. BAROREFLEX SENSITIVITY IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS AND ESSENTIAL HYPERTENSION: EFFECT OF COMBINED THERAPY. Abstract. In Kongres MEFA 2002. Brno: BVV, 2002. s. 10. ISBN potvrzuji.
 799. SVAČINOVÁ, Hana, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Jiří JANČÍK a Jindřich OLŠOVSKÝ. Baroreflex sensitivity in patients with diabetes mellitus and essential hypertension: effect of therapy. Abstract. J. Hypertens. Anglie: Lippicott Williems and Wilkins, 2002, roč. 20, Suppl. 4, s. S128, 1 s. ISSN 0263-6352.
 800. SVAČINOVÁ, Hana, Jarmila SIEGELOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Viera ŽÁČKOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Zdeněk PLACHETA, Jiří JANČÍK a Petr DOBŠÁK. BAROREFLEX SENSITIVITY IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS:EFFECT OF EXERCISE TRAINING. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2002, roč. 75, č. 4, s. 209-213. ISSN 1211-3395.
 801. SOTHERN, R.B., N. BURIOKA, G. CORNELISSEN, P. ENGEL, F. jr. HALBERG, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří VLČEK, J. HALBERG a F. HALBERG. CIRCADECENNIAN PEAK EXPIRATORY FLOW AND THE PUTATIVE MERIT OF SELF-MEASUREMENT. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2002, roč. 75, č. 5, s. 261-265. ISSN 1211-3395.
 802. UEZONO, K., T. KAWASAKI, H. SASAKI, A. URAE, S. IRIE, M. TOKUNAGA, G. CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER a F. HALBERG. CIRCADIAN BIOLOGICAL CHARACTERISTICS AFTER SHIFTING SLEEP AND MEAL TIMES. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2002, roč. 75, č. 3, s. 145-150. ISSN 1211-3395.
 803. HALHUBER, M. J., G. CORNÉLISSEN, F.C. BARTTER, C.S. DELEA, A. KREZE, M. MIKULECKÝ, T. MÜLLER-BOHN, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, O. SCHWARTZKOPFF a F. HALBERG. CIRCADIAN URINARY GLUCOCORTICOID AND RHYTHMIC BLOOD PRESSURE COORDINATION. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2002, roč. 75, č. 3, s. 139-144. ISSN 1211-3395.
 804. MURAKAMI, S., G. CORNELISSEN, G. KATINAS, K. OTSUKA, T. BREUS, B. FIŠER, Jiří PAZDÍREK, Jarmila SIEGELOVÁ a F. HALBERG. CIRCAMULTISEPTAN ASPECT OF SUDDEN DEATH: COMPETING SOCIOECOLOGICAL SYNCHRONIZERS: ALCOHOL AND MAGNETICS? Abstract. In Kongres MEFA 2002. Brno: BVV, 2002. s. 17. ISBN potvrzuji.
 805. AMIRANASHVILI, A.G., G. CORNÉLISSEN, V. AMIRANASHVILI, J. GHEONJIAN, A. CHIKHLADZE, R.A. GOGUA, T.G. MATIASHVILI, T. PAATASHVILIT, YU.A. KOPYTENKO, J. SIEGELOVÁ, J. DUŠEK a F. HALBERG. CIRCANNUAL AND CIRCADECENNIAN CHANGES IN MORTALITY FROM CARDIOVASCULAR CAUSES IN TBILISI, REPUBLIC OF GEORGIA (1980-1992). Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2002, roč. 75, č. 5, s. 255-259. ISSN 1211-3395.
 806. YAMANAKA, T., G. CORNÉLISSEN, M. KAZUMA, N. KAZUMA, S. MURAKAMI, K. OTSUKA, Jarmila SIEGELOVÁ, J. DUŠEK a F. HALBERG. CIRCANNUAL VARIATION IN HUMAN DIASTOLIC BLOOD PRESSURE DURING CONSECUTIVE SOLAR CYCLES. Abstract. In Kongres MEFA 2002. Brno: BVV, 2002. s. 16. ISBN potvrzuji.
 807. SOTHERN, R.B., G. CORNELISSEN, G. KATINAS, G. MITSUTAKE, S. NINTCHEU-FATA, J. SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA a F. HALBERG. CIRCANNUAL VARIATION IN HUMAN DIASTOLIC BLOOD PRESSURE DURING CONSECUTIVE SOLAR CYCLES. Abstract. In Kongres MEFA 2002. Brno: BVV, 2002. s. 15. ISBN potvrzuji.
 808. CORNELISEN, G., D. WATSON, G. MITSUTAKE, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ a F. HALBERG. CIRCASEPTAN AND CIRCASEMISEPTAN PROMINENCE IN STUDENTS NEGATIVE AFECT COMPLEMENTS CIRCADIAN PROMINENCE IN POSITIVE AFECT. Abstract. In Kongres MEFA 2002. Brno: BVV, 2002. s. 13. ISBN potvrzuji.
 809. ZHOU, S., J. HOLTE, M. CHATTERTON, G. KATINAS, K. OTSUKA, Y. WATANABEY, G. MITSUTAKE, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. CONVENTIONALAND CHRONOBIOLOGIC OUTPUT FROM BLOOD PRESSURE SCREENING BY 7- DAY OR 24-HOUR MONITORING. Scripta medica. Brno: Masaryk University,Faculty of Medicine, 2002, roč. 75, č. 3, s. 135-138. ISSN 1211-3395.
 810. SONKOWSKY, R., G. CORNÉLISSEN, H. FINK, Pavel HOMOLKA, Jarmila SIEGELOVÁ a F. HALBERG. DAY-TO-DAY VARIABILITY PROMPTS SEVEN-DAY AND 24-HOUR BLOOD PRESSURE PROFILES. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2002, roč. 75, č. 5, s. 267-273. ISSN 1211-3395.
 811. HALBERG, F., G. CORNELISSEN, M. ENGEBRETSON, Bohumil FIŠER, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, G. KATINAS a O. SCHWARTZKOPFF. Dědičné biosferické analogie nesvětelných solárních nebo galaktických cyklů. Abstrakt. In Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. 2002. Úpice: Hvězdárna Úpice, 2002. s. 30. ISBN prohlašuji.
 812. VÁRNAYOVÁ, Leona, Michaela SOSÍKOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jiří JANČÍK, Zdeněk PLACHETA, Hana SVAČINOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Dynamometrické vyšetření izometrické svalové síly m. quadriceps femoris u mužů a žen po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2002. s. 78-82. Dynamometric examination of isometric muscle stren. ISBN 80-85109-09-3.
 813. SVAČINOVÁ, Hana, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Jiří JANČÍK, Ladislav SVOBODA, Jindřich OLŠOVSKÝ a Viera ŽÁČKOVÁ. Effect of therapy on baroreflex sensitivity in patients with diabetes mellitus and essential hypertension. Abstract. Pflügers Archiv - Eur.J. Physiol. Berlin: Springer, 2002, roč. 443, Suppl., s. 244. ISSN 0031-6768.
 814. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, J.C. EICHER, Leona VÁRNAYOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA a Jiří TOMAN. EFFECTS OF LOW-FREQUENCY ELECTRICAL STIMULATION IN CHRONIC HEART FAILURE. Abstract. Acta Physiol. Hungarica. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2002, roč. 89, 1-3, s. 122. ISSN 0231-424X.
 815. HALBERG, Franz, Germaine CORNÉLISSEN, Dan WALL, Kuniaki OTSUKA, Julia HALBERG, George KATINAS, Yoshihiko WATANABE, Max HALHUBER, Müller Thomas BOHN, Patrick DELMORE, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, de la Peňa SALVADOR SÁNCHEZ, Cristina MAGGIONI, Anatoly DELYUKOV, Yuri GORGO, Denis GUBIN, Franca CARANDENTE, Erwin SCHAFFER, Nelson RHODUS, Katarina BORER, Robert P. SONKOWSKY a Othild SCHWARTZKOPFF. Engineering and Governmental Challenge: 7-Day/24-Hour Chronobiologic Blood Pressure and Heart Rate Screening: Part II. Biomedical Instrumentation and Technology. USA, 2002, roč. 36, č. 36, s. 183-197. ISSN 0899-8205.
 816. HALBERG, Franz, Germaine CORNÉLISSEN, Dan WALL, Kuniaki OTSUKA, Julia HALBERG, George KATINAS, Yoshihiko WATANABE, Max HALHUBER, Müller Thomas BOHN, Patrick DELMORE, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, de la Peňa SALVADOR SÁNCHEZ, Cristina MAGGIONI, Anatoly DELYUKOV, Yuri GORGO, Denis GUBIN, Franca CARANDENTE, Erwin SCHAFFER, Nelson RHODUS, Katarina BORER, Robert P. SONKOWSKY a Othild SCHWARTZKOPFF. Engineering and Governmental Challenge:7-Day/24-Hour Chronobiologic Blood Pressure and Heart Rate Screening: Part I. Biomedical Instrumentation and Technology. USA, 2002, roč. 36, č. 36, s. 89-121. ISSN 0899-8205.
 817. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jiří JANČÍK, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Jaroslav MELUZÍN, Jiří TOMAN, E. SAVIN a J.P. MARTINEAUD. Exercise training in patients with chronic coronary artery disease: baroreflex sensitivity and heart rate variability. Abstract. J. Hypertens. Anglie: Lippicott Williems and Wilkins, 2002, roč. 20, Suppl. 4, s. S296, 1 s. ISSN 0263-6352.
 818. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Z. KARPÍŠEK, Petr DOBŠÁK, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Jiří TOMAN a Jaroslav MELUZÍN. EXERCISE TRAINING IN PATIENTS WITH CHRONIC CORONARY DISEASE. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2002, roč. 75, č. 3, s. 151-156. ISSN 1211-3395.
 819. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Bohumil FIŠER, J. DUŠEK, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Lenka ŠPINAROVÁ a J.C. EICHER. HEART RATE VARIABILITY IN PATIENTS WITH HEART FAILURE: EFFECT OF EXERCISE TRAINING. Abstract. In Kongres MEFA 2002. Brno: BVV, 2002. s. 11. ISBN Potvrzuji.
 820. JANČÍK, Jiří, Leona VÁRNAYOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN a Roman PANOVSKÝ. Heart rate variability in patients with chronic ischemic heart disease:effect of 8-week exercise training. In The importance of chronobiology in diagnosing and therapy of internal diseases. Brno: IDVZP, Brno, MU Brno, 2002. s. 179-184. MSM 141100004. ISBN 80-7013-352-x.
 821. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Lucie KOŽANTOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Zdeněk PLACHETA, Jiří TOMAN, Jaroslav MELUZÍN a Roman PANOVSKÝ. Changes in aerobic exercise capacity in patients with chronic ischemic heart disease: effect of 8-week exercise training. In The importance of chronobiology in diagnosing and therapy of internal diseases. Brno: IDVPZ, Brno, MU Brno, 2002. s. 185-188. MSM 141100004. ISBN 80-7013-352-x.
 822. CORNÉLISSEN, G., K. OTSUKA, E.E. BAKKEN, F. HALBERG, Jarmila SIEGELOVÁ a Bohumil FIŠER. CHAT (Circadian Hyper-Amplitude-Tension) and CSDD-HR (Circadian Standard Deviation Deficit of Heart Rate): Separate, Synergistic Vascular Disease Risks? Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2002, roč. 75, č. 2, s. 87-93. ISSN 1211-3595.
 823. HALBERG, F., G. CORNÉLISSEN, K. OTSUKA, G.S. KATINAS, O. SCHWARTZKOPFF, C. HALPIN, M. MIKULECKÝ, Alma Luísa REVILLA VÁZQUEZ, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER a R.B. SINGH. Chronomics Detects Altered Vascular Variabilities Constituting Risks Greater Than Hypertension: With an Illustrative Case Report. In Cardiovascular Diseases 2002. Košice: Monduzzi Editore, 2002. s. 223-257. ISBN 88-323-2426-1.
 824. SVAČINOVÁ, Hana, Jindřich OLŠOVSKÝ, Viera ŽÁČKOVÁ, Jiří JANČÍK, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA a Jarmila SIEGELOVÁ. Chůze jako téninkový program u diabetiků 2. typu - vliv na krevní lipidy a aerobní kapacitu. Abstrakt. Cor Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd, 2002, roč. 44, Suppl. 4, s. 106-107. ISSN 0010-8650.
 825. DOBŠÁK, Petr, Jiří JANČÍK, J.C. EICHER, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona VÁRNAYOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, J. WOLF a Jarmila SIEGELOVÁ. IMPROVEMENT OF MUSCULAR PERFORMANCE IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE AFTER 3 AND 5 WEEKS OF LOW-FREQUENCY ELECTRICAL STIMULATION. Abstracts. In Sborník abstrakt kongres MEFA 2002. Brno: BVV Brno, 2002. s. 12. ISBN Potvrzuji.
 826. DOBŠÁK, Petr, C. COURDEROT, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ a Jiří JANČÍK. IN VITRO CARDIOPROTECTIVE AND ANTIAPOPTOTIC EFFECTS OF AMINOGUANIDINE.Abstract. Acta Physiol. Hungarica. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2002, roč. 89, 1-3, s. 20. ISSN 0231-424X.
 827. FIŠER, Bohumil, G. CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, V. MAZÁNKOVÁ a F. HALBERG. Increase in Stroke Deaths after 1997 in the Czech Republic. Scripta Medica. Brno: Masaryk University Faculty of Medicine, 2002, roč. 75, č. 2, s. 95-99. ISSN 1211-3395.
 828. WATANABEY, Y., G. CORNÉLISSEN, K. OTSUKA, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří JANČÍK a F. HALBERG. LONGITUDINAL AMBULATORY BLOOD PRESSURE MONITORING FOR A SEQUENTIAL CHRONOBIOLOGIC ASSESSMENT OF LOSARTAN EFFECTS. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2002, roč. 2002, č. 3, s. 129-134. ISSN 1211-3395.
 829. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Leona VÁRNAYOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN a J.C. EICHER. Low-FREQUENCY ELECTRICAL STIMULATION OF SKELETAL MUSCLES IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Medical Faculty, 2002, roč. 75, č. 4, s. 203-208. ISSN 1211-3395.
 830. DOBŠÁK, Petr, Jean Christophe EICHER, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona VÁRNAYOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Ivona VOHLÍDALOVÁ a Michaela SOSÍKOVÁ. Low-frequency electrical stimulation of the strength muscles could improve the impaired metabolism and blood supply in patients with chronic heart failure. In The importance of chronobiology in diagnosing and therapy of internal diseases;. Brno: IDVZP Brno, MU Brno, 2002. s. 189-194. Low-frequency electrical stimulation of the streng. ISBN 80-7013-352-x.
 831. KATINAS, G., S. NINTCHEU-FATA, G. CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ, Michal MAŠEK, J. DUŠEK, Jiří VLČEK a F. HALBERG. MOVING LEAST SQUARES SPECTRA SCRUTINIZE CHRONOMICS IN AND AROUND US. Abstracts. In Sborník abstrakt MEFA 2002. Brno: BVV Brno, 2002. s. 14. ISBN prohlašuji.
 832. DOBŠÁK, Petr, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Jiří JANČÍK, Jiří TOMAN, Hana SVAČINOVÁ, Pavel HOMOLKA a J.CH. EICHER. Nízkofrekvenční elektrická stimulace kosterního svalstva u pacientů s chronickým srdečním selháním. Kardiologická revue. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2002, roč. 2002, č. 01, s. 24-28. ISSN 1212-4540.
 833. CORNÉLISSEN, Germaine, Franz HALBERG, Tamara BREUS, Elena V. SYUTKINA, Roman BAEVSKY, Andi WEYDAHL, Yoshihiko WATANABE, Kuniaki OTSUKA, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER a Earl E. BAKKEN. Non-photic solar associations of heart rate variability and myocardial infarction. Journal of Atmospheric and Solar -Terrestrial Physics. Holandsko: Pergamon, 2002, roč. 2002, č. 64, s. 707-720. ISSN 1364-6826.
 834. VLČEK, Jiří, Pavel HOMOLKA, Jarmila SIEGELOVÁ, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA a Hana BINKOVÁ. Operační riziko u pneumologických pacientů. Abstrakt. Studia pneumologica et phthiseologica. PRAHA: Excerpta Medica, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 76. ISSN 1213-810X.
 835. HALBERG, F., G. CORNÉLISSEN, G. KATINAS, R., P. SONKOWSKY, K. YASAKA, M. HEROLD, F. PERFETTO, R. TARQUINI, M. ENGEBRETSON, O. SCHWARTZKOPFF, E., E. BAKKEN, Jarmila SIEGELOVÁ a Bohumil FIŠER. Pharmaxological and Industrial Challenge: Deciphering Extracircadian Rhytmic Signatures in us. Scripta Medica. Brno: Masaryk University Faculty of Medicine, 2002, roč. 75, č. 2, s. 71-79. ISSN 1211-3395.
 836. DOBŠÁK, Petr, Jarmila SIEGELOVÁ, J.E. WOLF, L. ROCHETTE, J.C. EICHER, J. VAŠKŮ, S. KUCHTIČKOVÁ a M. HORKÝ. Prevention of apoptosis by deferoxamine during 4 hours of cold cardioplegia and reperfusion: in vitro study of isolated working rat heart model. Pathophysiology. Irsko: Elsevier Science, 2002, roč. 9, č. 1, s. 27-32. ISSN 0928-4580.
 837. SIEGELOVÁ, Jarmila, Ivo HOFÍREK, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Zdeněk PLACHETA, Jiří JANČÍK, Petr DOBŠÁK, Jiří TOMAN, E. SAVIN a J.P. MARTINEAUD. PULSE PRESSURE AND RESISTANCE OF CAROTID ARTERIAL BLOOD VESSELS IN ESSENTIAL HYPERTENSION. Abstracts. Acta Physiol. Hungarica. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2002, roč. 89, 1-3, s. 163. ISSN 0231-424X.
 838. SIEGELOVÁ, Jarmila, Ivo HOFÍREK, Bohumil FIŠER, Jiří JANČÍK, Pavel VANK, Hana SVAČINOVÁ, Jiří DUŠEK, Ladislav SVOBODA a Zdeněk PLACHETA. PULSE PRESSURE, BAROREFLEX SENSITIVITY AND INTIMA MEDIA THICKNESS (IMT) IN PATIENTS WITH ESSENTIAL HYPERTENSION UNDER THERAPY. Abstracts. In Sborník abstrakt , Kongres MEFA 2002. Brno: BVV Brno, 2002. s. 8. ISBN potvrzuji.
 839. SIEGELOVÁ, Jarmila, Ivo HOFÍREK, Bohumil FIŠER, Jiří JANČÍK, Pavel VANK, Hana SVAČINOVÁ, Jiří DUŠEK, Ladislav SVOBODA a Jiří TOMAN. Pulsový tlak, baroreflexní senzitivita a tloušťka stěny karotidy (IMT) u léčených pacientů s esenciální hypertenzí, abstrakt. Cor et Vasa. Praha: Česká Kardiologická společnost, 2002, roč. 2002, č. 4, s. 100-102. ISSN 0010-8650.
 840. GONZALEZ, V.R.C., De La Pena SANCHEZ, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, G. CORNELISSEN, S. ZHOU, J. HOLTE, G.S. KATINAS a F. HALBERG. PUTATIVE BLOOD PRESSURE OVERSWINGING,CIRCADIAN HYPER-AMPLITUDE-TENSION (CHAT) IN TYPE 2 DIABETES. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2002, roč. 75, č. 3, s. 121-124. ISSN 1211-3395.
 841. JANČÍK, Jiří, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Simona ŠRUBAŘOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ a Jitka TOMÍČKOVÁ. Reakce základních hemodynammických parametrů na vodní imerzi v rámci cvičební jednotky kardiovaskulární rehabilitace. EuroRehab. Bratislava: EUROREHAB, Ltd., 2002, roč. 12, č. 4, s. 195-199. ISSN 1210-0366.
 842. MITSUTAKE, G., G. CORNÉLISSEN, K. OTSUKA, C. DAWES, J. BURCH, M.J. RAWSON, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří JANČÍK, Michal MAŠEK, Jiří PAZDÍREK a F. HALBERG. RELATIONSHIP BETWEEN POSITIVE AND NEGATIVE MOODS AND BLOOD PRESSURE IN A CLINICALLY HEALTHY MAN. Scripta medica. Brno: Masarykova univerzita, lékařská fakulta, 2002, roč. 75, č. 6, s. 315-319. ISSN 1211-3395.
 843. SIEGELOVÁ, Jarmila, Ivo HOFÍREK, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Zdeněk PLACHETA, Jiří JANČÍK, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK a Jiří TOMAN. Relationship betwwen Pulse Pressure and Baroreflex Sensitivity in Patients with Essential Hypertension. Scripta Medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2002, roč. 75, č. 02, s. 101-104. ISSN 1211-3395.
 844. JANČÍK, Jiří, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Lucie KOŽANTOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Pavel VANK, Leona VÁRNAYOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Jaroslav MELUZÍN a Jiří TOMAN. Řízený ambulantní rehabilitační program u nemocných s dysfunkcí levé komory srdeční. Abstrakt. Cor et Vasa suppl. ČR, Praha: Praha Publishing, 2002, roč. 2002, č. 4, s. 48. ISSN 0010-8650.
 845. SVAČINOVÁ, Hana, Pavel HOMOLKA, Jindřich OLŠOVSKÝ, Viera ŽÁČKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Ladislav SVOBODA, Jiří JANČÍK a Petr DOBŠÁK. THE AEROBIC CAPACITY IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS:EFFECTS OF TRAINING PROGRAM. Abstract. Acta Physiol. Hungarica. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2002, roč. 89, 1-3, s. 125. ISSN 0231-424X.
 846. SIEGELOVÁ, Jarmila a T. KENNER. The 2000 Symposium on Non-Invasive Diagnostic Methods in Cardiology. Scripta Medica. Brno: Masaryk University Faculty of Medicine, 2002, roč. 75, č. 2, s. 69. ISSN 1211-3395.
 847. SVAČINOVÁ, Hana, Pavel HOMOLKA, Jindřich OLŠOVSKÝ, Viera ŽÁČKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Z. KARPÍŠEK, Jiří JANČÍK a Petr DOBŠÁK. TRAINING PROGRAM AND CARDIORESPIRATORY PARAMETERS IN OBESE PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2002, roč. 75, č. 3, s. 157-162. ISSN 1211-3395.
 848. SVAČINOVÁ, Hana, Jindřich OLŠOVSKÝ, Viera ŽÁČKOVÁ, Jiří JANČÍK, Zdeněk PLACHETA a Jarmila SIEGELOVÁ. Trénink chůzí u diabetiků 2. typu - vliv na aerobní kapacitu a krevní lipidy. Abstrakt. Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa. Tigis, 2002, roč. 5, Suppl. 1, s. 47-48. ISSN 1211-9326.
 849. SVAČINOVÁ, Hana, Jindřich OLŠOVSKÝ, Viera ŽÁČKOVÁ, Jiří JANČÍK, Ladislav SVOBODA, Zdeněk PLACHETA a Jarmila SIEGELOVÁ. Vliv chůze na aerobní kapacitu a krevní lipidy u diabetiků 2. typu. In Optimální působení tělesné zátěžev a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2002. s. 83-88. Walking - Impact on Aerobic Capacity and Blood Lip. ISBN 80-85109-09-3.
 850. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Roman PANOVSKÝ, Jiří TOMAN a Jaroslav MELUZÍN. Vliv řízeného rehabilitačního programu na hemodynamické parametry a výkonnost nemocných s dysfunkcí levé komory srdeční. In OPTIMÁLNÍ PŮSOBENÍ TĚLESNÉ ZÁTĚŽE A VÝŽIVY. HRADEC KRÁLOVÉ: UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, 2002. s. 89-94. EFFECT OF OUTPATIENT TRAINING PROGRAMS ON HAEMODYN. ISBN 80-85109-09-3.
 851. SVAČINOVÁ, Hana, Jarmila SIEGELOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Viera ŽÁČKOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Jiří JANČÍK a Petr DOBŠÁK. Walking exercise in patients with type 2 diabetes and baroreflex sensitivity of heart rate. In The importance of chronobiology in diagnosing and therapy of internal diseases;. Brno: IDVZP Brno, MU Brno, 2002. s. 201-206. MSM 141100004, záměr. ISBN 80-7013-352-x.
 852. SVAČINOVÁ, Hana, Jindřich OLŠOVSKÝ, Viera ŽÁČKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Jiří JANČÍK, Petr DOBŠÁK, Pavel HOMOLKA a Ladislav SVOBODA. Walking exercise in patients with type 2 diabetes and parameters of the transport system capacity. In The importance of chronobiology in diagnosing and therapy of internal diseases;. Brno: IDVZP Brno, MU Brno, 2002. s. 196-200. MSM 141100004, záměr. ISBN 80-7013-352-x.
 853. HALBERG, F., G. KATINAS, G. CORNELISSEN, O. SCHWARTZKOPFF, B. FIŠER a J. SIEGELOVÁ. WHEN WEEK-LONG MONITORING IS NOT ENOUGH: CASE REPORTS.Abstracts. In Sborník abstrakt - Kongres MEFA 2002. Brno: BVV Brno, 2002. s. 5. ISBN potvrzuji.
 854. JANČÍK, Jiří, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Zdeněk PLACHETA. Zátěžová vyšetření u nemocných s chronickým srdečním selháním. Kardiologická revue. Praha: Česká kardiologická společnost, 2002, roč. 2002, č. 3, s. 175-178. ISSN 1212-4540.
 855. JANČÍK, Jiří, Simona ŠRUBAŘOVÁ, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Jaroslava POCHMONOVÁ a Jitka TOMÍČKOVÁ. Zevní balneace jako součást cvičební jednotky rehabilitačního programu nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In OPTIMÁLNÍ PŮSOBENÍ TĚLESNÉ ZÁTĚŽE A VÝŽIVY. HRADEC KRÁLOVÉ: UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, 2002. s. 95-99. AQUATICS PROGRAMMING IN CARDIVASCULAR REHABILITATI. ISBN 80-85109-09-3.