Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. JEŘÁBEK, Milan a Vendula SVOBODOVÁ. Posílení kulturní identity Pomoraví / March-gebiet. Ústí nad Labem: MINO, 2019. 85 s. ISBN 978-80-87889-14-5.
 2. 2018

 3. JEŘÁBEK, Milan, Tomáš HAVLÍČEK a Jaroslav DOKOUPIL. Conclusions: The Borderlands After Schengen - Self-sufficient, Oscillatory and/or Transit Regions? první. Cham: Springer Nature, 2018. s. 229-239. ISBN 978-3-319-63015-1. doi:10.1007/978-3-319-63016-8-5.
 4. JEŘÁBEK, Milan, Martin HEINTEL a Norbert WEIXLBAUMER. CZ-AT: Hranice - spolupráce - partnerství na příkladu změn v ekonomice, vědě a každodenní kultuře. první. Brno: MINO Ústí nad Labem, 2018. 208 s. ISBN 978-80-87889-09-1.
 5. DOKOUPIL, Jaroslav, Tomáš HAVLÍČEK a Milan JEŘÁBEK. Development in the Border Areas as Part of the European Integration Process. první. Cham: Springer Nature, 2018. s. 37-48. ISBN 978-3-319-63015-1. doi:10.1007/978-3-319-63016-8-5.
 6. JEŘÁBEK, Milan, Tomáš HAVLÍČEK a Jaroslav DOKOUPIL. Introduction. první. Cham: Springer Nature, 2018. s. 1-13. ISBN 978-3-319-63015-1. doi:10.1007/978-3-319-63016-8-5.
 7. JEŘÁBEK, Milan, Petr LAUTERBACH, Annedore BERGFELD a Ina-Beate GROSS. Kleinprojekte der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. první. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem, 2018. 212 s. ISBN 978-80-87889-11-4.
 8. JEŘÁBEK, Milan, Martin HEINTEL a Norbert WEIXLBAUMER. Programmatik grenzüberschreitender Zusammenarbeit und hochschuldidaktische Handlungsfelder im österreichisch-tschechischen Grenzraum: eine Projektreflexion. In Martin Heintel, Robert Musil, Norbert Weixlbaumer. Grenzen / Theoretische, konzeptionelle und praxisbezogene Fragestellungen zu Grenzen und deren Überschreitungen. Wiesbaden: Springer VS, 2018. s. 419-443. RaumFragen: stadt - Region - Landschaft. ISBN 978-3-658-18432-2. doi:10.1007/978-3658-18433-9.
 9. ŠINDELÁŘ, Michal a Milan JEŘÁBEK. Slovensko-rakouská přeshraniční spolupráce pohledem místních obyvatel a starostů. Geografický časopis/Geographical Journal. Bratislava: Institute of Geography of the SAS, 2018, roč. 70, č. 2, s. 179-194. ISSN 0016-7193. doi:10.31577/geogrcas.2018.70.2.10.
 10. HAVLÍČEK, Tomáš, Milan JEŘÁBEK a Jaroslav DOKOUPIL. The Schengen Phenomenon - Fact or Fiction? první. Cham: Springer Nature, 2018. s. 49-65. ISBN 978-3-319-63015-1. doi:10.1007/978-3-319-63016-8-5.
 11. JEŘÁBEK, Milan. Úvodní workshop projektu AKTION CZ-AT: CZ-AT: Hranice - spolupráce - partnerství. 2018.
 12. JEŘÁBEK, Milan. Úvodní workshop projektu FMP INTERREG V-A AT-CZ KulReg (KPF-02-031). 2018.
 13. JEŘÁBEK, Milan. Výstava k projektu AKTION CZ-AT Transformace pohraničí na příkladu jihomoravského-dolnorakouského regionu. Brno, 2018.
 14. 2017

 15. JEŘÁBEK, Milan, Tomáš HAVLÍČEK a Jaroslav DOKOUPIL. Euroregions as a Platform for Cross-Border Cooperation. první. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2017. s. 67-91, 15 s. Springer Nature. ISBN 978-3-319-63015-1. doi:10.1007/978-3-319-63016-8-5.
 16. JEŘÁBEK, Milan. Transformace pohraničí na příkladu jihomoravského-dolnorakouského regionu. první. Ústí nad Labem, 2017. 31 s. ISBN 978-80-87889-06-0.
 17. JEŘÁBEK, Milan. Transformation des Grenzraumes am Beispiel einer niederösterreichisch-südmährischen Region. první. Ústí nad Labem, 2017. 31 s. ISBN 978-80-87889-07-7.
 18. 2016

 19. BÖHM, Hynek, Milan JEŘÁBEK a Jaroslav DOKOUPIL. Crossing the borders Studies on cross-border cooperation within the Danube Region / Case Study The Euroregion Šumava-Bayerischer Wald/Unterer Inn-Mühlviertel. první. Budapest, 2016. 73 s. ISBN 978-963-12-4756-5.
 20. JEŘÁBEK, Milan. Die regionale Identität der Bevölkerung des böhmisch-sächsischen Grenzgebiets / Územní identita obyvatelstva česko-saského pohraničí. první. Dresden: Thelem Dresden, 2016. s. 233-256. Mitteleuropa-Studien, 21. ISBN 978-3-942411-99-8.
 21. JEŘÁBEK, Milan, Stefan GARSZTECKI a Ilona SCHERM. Sachsen und Tschechien – Regionale Identitäten und transregionale Verflechtungen in Ostmitteleuropa. / Sasko a Česko – Regionální identity a transregionální propojení ve střední a východní Evropě. první. Dresden: Thelem Dresden, 2016. 476 s. Mitteleuropa-Studien, 21. ISBN 978-3-942411-99-8.
 22. 2015

 23. JEŘÁBEK, Milan. Atraktivity cestovního ruchu Severozápadu Česka jako prvky regionální identity zdejšího obyvatelstva. In Pachrová Stanislava, Doležalová martina, Šíp Jiří. Cestovní ruch a jeho dopady na společnost. první. Jihlava: Vysoká škola polytechnická v Jihlavě, 2015. s. 92-102. ISBN 978-80-87035-87-0.
 24. JEŘÁBEK, Milan, Jaroslav DOKOUPIL, Tomáš HAVLÍČEK a Marián HALÁS. Certifikovaná metodika k usměrnění přeshraničního regionálního rozvoje. 2015.
 25. JEŘÁBEK, Milan. Ekonomické aspekty přeshraniční spolupráce – rámcové podmínky a vs. reflexe na příkladu česko-saského pohraničí. In Jeřábek milan. Výzkum českého pohraničí. první. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v ústí nad Labem, 2015. s. 89-105. ISBN 978-80-7414-944-3.
 26. BERROVÁ, Eva, Milan JEŘÁBEK a Grit KRAUSE-JUTTLER. Research and Practice: Partners and/or Competitors? General findings and regional specifics in the cooperation of research and practice sphere on the example of Czech-Saxon borderland. Geoscape. Ustí nad Labem: Department of Geography, UJEP, 2015, roč. 9, č. 2, s. 33-46. ISSN 1802-1115. doi:10.1515/geosc-2015-0004.
 27. JEŘÁBEK, Milan, Jaroslav DOKOUPIL, Tomáš HAVLÍČEK a Marián HALÁS. Specializovaná mapa s přeshraničním obsahem týkající se inovačního potenciálu pro posílení konkurenceschopnosti. 2015.
 28. JEŘÁBEK, Milan, Tomáš HAVLÍČEK, Marián HALÁS a Jaroslav DOKOUPIL. Specializovaná mapa s přeshraničním obsahem týkající se lidského a sociálního kapitálu. 2015.
 29. JEŘÁBEK, Milan, Marián HALÁS, Jaroslav DOKOUPIL a Tomáš HAVLÍČEK. Specializovaná mapa s přeshraničním obsahem týkající se sídelního systému a infrastruktury. 2015.
 30. 2014

 31. JEŘÁBEK, Milan. CROSS-BORDER COOPERATION IN REGIONAL DEVELOPMENT - COMPARISON OF THE CZECH-SAXON AND CZECH-SLOVAK BORDERLAND. In Dubcova, A. GEOGRAFICKE INFORMACIE, VOL 18, PT 2. NITRA: CONSTANTINE PHILOSOPHER UNIV NITRA, 2014. s. 78-79. ISSN 1337-9453.
 32. JEŘÁBEK, Milan. Grenzraum 2.0 - Kooperation und innovative Ideen im sächsisch-tschechischen Grenzraum / Příhraničí 2.0 - Spolupráce a inovativní ideje v česko-saském příhraničí. 1. vyd. Zwickau: TU Chemnitz, 2014. 421 s. ISBN 978-3-9814619-8-5.
 33. JEŘÁBEK, Milan. Přeshraniční spolupráce v regionálním rozvoji – komparace česko-saského a česko-slovenského pohraničí. In Dubcova, A. GEOGRAFICKE INFORMACIE, VOL 18, PT 2. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre., 2014. s. 70-77. ISSN 1337-9453. doi:10.17846/GI.2014.18.2.70-79.
 34. JEŘÁBEK, Milan. Region a inovace na příkladu česko-saského pohraničí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing Praha, 2014. 256 s. ISBN 978-80-247-5190-0. doi:.
 35. JEŘÁBEK, Milan. Region und Innovation am Beispiel des sächsisch-böhmischen Grenzraums. 1. vyd. Praha: Grada Publishing Praha, 2014. 240 s. ISBN 978-80-247-5190-0.
 36. 2013

 37. JEŘÁBEK, Milan, Hartmut KOWALKE a Christian PREUSSCHER. Grenzüberschreitende Nachbarschaft und regionale Identität . Das Beispiel des sächsisch-böhmischen Grenzraums. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2013. s. 233-254. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit leben und erforschen (5) : Integration und (trans-)regionale Identitäten. ISBN 978-3-515-10595-8. doi:.
 38. 2012

 39. JEŘÁBEK, Milan, Jiří ANDĚL, Martin BALEJ, Tomáš ORŠULÁK, Andrea POKORNÁ, Pavel RAŠKA a Martin ŠLAJCHRT. Euroregion Elbe/Labe - regionální studie. Ústí nad Labem: UJEP, 2012. 130 s. AUP 178, SG XIII. ISBN 978-80-7414-555-1. doi:.
 40. 2010

 41. JEŘÁBEK, Milan. Conditions of Living - Reality, Reflections, Comparisons and Prospects. Amsterdam: Springer Netherlands, 2010. s. 133-141. doi:.
 42. JEŘÁBEK, Milan, Hartmut KOWALKE, Olaf SCHMIDT a Katja LOHSE. Cross-Border Relationships of Small and Medium-Sized Businesses. Amsterdam: Springer Netherlands, 2010. s. 61-70. doi:.
 43. 2009

 44. JEŘÁBEK, Milan. Changes in the microregional centre of Teplice in the North-West of Bohemia. Quaestiones Geographicae. Poznaň: UAM Poznaň, 2009, č. 2, s. 57-70.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 10. 2021 14:40