Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. TÝČ, Vladimír. European patent with unitary effect: A remarkable cohabitation of Union law and international law. In David Petrlík, Michal Bobek, Jan M. Passer, Antoine Masson. Evolution des rapports entre les ordres juridiques de l Union européenne, international et nationaux. Brusel, Belgie: Bruylant, 2020. s. 785-799. Strada Lex, 1: verze. ISBN 978-2-8027-6686-5.
 2. TÝČ, Vladimír. Indirect Taxes in EU Law – Recent Developments after the Crisis (Considerations on Current VAT Reform). In MRKÝVKA, Petr, Jolanta GLINIECKA, Eva TOMÁŠKOVÁ, Edward JUCHNIEWICZ, Tomas SOWIŃSKI, Michal RADVAN (eds). The financial law towards challenges of the XXI century: (conference proceedings). 1st edition. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2020. 1063 p. Publications of the Masaryk University, edition Scientia, File no. 682. ISBN 978-80-210-9597-7 (online). Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 289-300. ISBN 978-80-210-9597-7.
 3. 2019

 4. TÝČ, Vladimír. Vzpomínky na vývoj katedry mezinárodního (a evropského) práva v Brně a rozvoj oborů mezinárodní právo veřejné a právo EU v letech 1974-2019. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2019, roč. 27, zvláštní číslo, s. 185-202. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2019-S-12.
 5. 2018

 6. TÝČ, Vladimír. Enhanced Cooperation and International Treaties Between Member states as Possible Means for Overcoming the Increased Heterogenity of the European Union. In Naděžda Šišková (ed.). The European Union - Whats is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union. 1. vyd. Köln: Wolters Kluwer, 2018. s. 211-221. ISBN 978-3-452-29186-8.
 7. TÝČ, Vladimír. RESPECT FOR NATIONAL IDENTITY AND THE LOYALITY PRINCIPLE IN EU LAW. REMARKS CONCERNING THE FUTURE DEVELOPMENT OF THE UNION. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2018, sekcia 13. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. s. 64 - 72. ISBN 978-80-7160-483-9.
 8. TÝČ, Vladimír. Úvod do mezinárodního a evropského práva. 2. dotisk 3., aktualizované. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 539. ISBN 978-80-210-8899-3.
 9. TÝČ, Vladimír. Úvod do mezinárodního a evropského práva. 3., aktualizované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 539. ISBN 978-80-210-8899-3.
 10. TÝČ, Vladimír. Úvod do mezinárodního a evropského práva. 3.,aktualizované vydání. Brno, 2018. 98 s. Učebnice č.539. ISBN 978-80-210-8899-3.
 11. 2017

 12. SEHNÁLEK, David a Vladimír TÝČ. Je budoucností EU návrat k mezivládní metodě? In Olomoucké právnické dny 2017. 2017.
 13. TÝČ, Vladimír a David SEHNÁLEK. Mezinárodní smlouva jako možný perspektivní nástroj další evropské integrace. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2017, roč. 156, č. 3, s. 192-212. ISSN 0231-6625.
 14. TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝČ, Jiří MALENOVSKÝ, Irena PELIKÁNOVÁ, David PETRLÍK, Filip KŘEPELKA, Lenka PÍTROVÁ, Václav ŠMEJKAL, Tereza KUNERTOVÁ, Jan PŘEVRÁTIL, David SEHNÁLEK, Martin SMOLEK, Aneta VONDRÁČKOVÁ a Magdalena SVOBODOVÁ. Právo Evropské unie. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2017. 496 s. Student. ISBN 978-80-7502-184-7.
 15. 2016

 16. TÝČ, Vladimír. člen pracovní skupiny Akreditační komise MŠMT. 2016.
 17. TÝČ, Vladimír. Člen vědecké rady Právnické fakulty MU. 2016.
 18. TÝČ, Vladimír. Interpretační prohlášení v mezinárodním smluvním právu EU. In Sehnálek David, Vladimír Týč. Soudní dvůr EU a výklad práva Evropské Unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. s. 159-173. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 569. ISBN 978-80-210-8396-7.
 19. MRKÝVKA, Petr, Vladimír TÝČ, Damian CZUDEK, Michal KOZIEŁ, Bohuslav HALFAR, Pavel GODICKÝ a Jana MARTINÍKOVÁ. Law. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. 98 s. Series of Textbooks Faculty of Economics. ISBN 978-80-248-3986-8.
 20. POSPÍŠIL, Ivo, Vladimír TÝČ, Hubert SMEKAL, Katarína ŠIPULOVÁ, Jozef JANOVSKÝ, Petr KILIAN, Ľubomír MAJERČÍK, Jan PETROV, Ján ŠTIAVNICKÝ, Jan KNĚŽÍNEK, Marián GIBA, Jozef VALUCH a Petr VÁLEK. Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: případy České republiky a Slovenska. Praha: Leges, 2016. 208 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-144-1.
 21. SEHNÁLEK, David, Vladimír TÝČ, Igor BLAHUŠIAK, Kateřina HLINKOVÁ, Radim CHARVÁT, Richard KRÁL, Michal MRVA, Naděžda VACULÍKOVÁ, Mária PATAKYOVÁ, Michael SIMAN, Kristina ŠPOTTOVÁ a Romana VAŇKOVÁ. Soudní dvůr EU a výklad práva Evropské unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 192 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. č. 569. ISBN 978-80-210-8396-7.
 22. SEHNÁLEK, David a Vladimír TÝČ. Soudní dvůr EU a výklad práva Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 192 s. řada teoretická, Edice Scientia svazek č. 569. ISBN 978-80-210-8396-7.
 23. TÝČ, Vladimír a Radim CHARVÁT. Zeměpisná označení v mezinárodních smlouvách a v právu Evropské unie. 1. vyd. Praha: Leges, 2016. 236 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-187-8.
 24. 2015

 25. TÝČ, Vladimír. EU Secondary Legislation not Binding to All Member States: Shouldn't We Prefer an International Treaty between Interested Members Instead? In Univerzita Komenského v Bratislave. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. s. 1524-1528, 1529 s. ISBN 978-80-7160-411-2.
 26. TÝČ, Vladimír. Současné tendence zdokonalování právní úpravy průmyslových práv v právu EU. In Právní a ekonomické aspekty volného pohybu zboží v rámci EU. Sborník z mezinárodní vědecké konference. 2015. ISBN 978-80-263-0935-2.
 27. 2014

 28. TÝČ, Vladimír. Contribution des Etats tiers - candidats a l'élaboration du droit primaire de l'Union européenne. In Isabelle Bosse-Platiere a Cécile Rapoport. L Etat tiers en droit de l Union européenne. Brusel: Bruylant, 2014. s. 369-377. ISBN 978-2-8027-3965-4.
 29. TÝČ, Vladimír, Linda JANKŮ a Katarína ŠIPULOVÁ. Reservations to Human Rights Treaties: A Case Study on the Practice of Czechoslovakia and Its Successor States. International Community Law Review. Brill, 2014, roč. 16, č. 3, s. 371-398. ISSN 1871-9740.
 30. TÝČ, Vladimír. Úvod do mezinárodního a evropského práva. 4. dotisk 2., aktualiz. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 101 s. Edice učebnic PrF MU č. 508. ISBN 978-80-210-5163-8.
 31. TÝČ, Vladimír. Úvod do mezinárodního a evropského práva. 4. dotisk 2. akt. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 99 s. Edice učebnic PrF MU č. 444. ISBN 978-80-210-5163-8.
 32. TÝČ, Vladimír a Linda JANKŮ. Výhrady k mezinárodním lidskoprávním smlouvám. In ŠTURMA, Pavel, TRÁVNÍČKOVÁ, Zuzana. Výklad a aplikace mezinárodních smluv v průběhu času. 1. vyd. Praha: Česká společnost pro mezinárodní právo, 2014. s. 79-89. ISBN 978-80-87488-15-7.
 33. TÝČ, Vladimír. Vynucování mezinárodních smluv prostřednictvím mechanismu Evropské unie. Renesance subsidiárních smluv v EU? In Mezinárodněprávní sympozium České a Slovenské společnosti pro mezinárodní právo, Trenč. Teplá 10.-11.10.2014. 2014.
 34. TÝČ, Vladimír. Will the New EU Unitary Patent Protection Help V4 Countries Business? Juridical Comments on this Revolutionary Concept. In Legal and Economic Aspects of the Business in V4 Countries. 2014. ISBN 978-80-263-0732-7.
 35. 2013

 36. TÝČ, Vladimír. Mezinárodní, české a unijní právo mezinárodních smluv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 172 s. Učebnice - č.493. ISBN 978-80-210-6155-2.
 37. KYNCL, Libor, Otakar SCHLOSSBERGER a Vladimír TÝČ. Platební služby online v Evropské unii a jejich harmonizace 2013. 2013.
 38. TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝČ, Jiří MALENOVSKÝ, Irena PELIKÁNOVÁ, David PETRLÍK, Filip KŘEPELKA, Tereza KUNERTOVÁ, Lenka PÍTROVÁ, Jan PŘEVRÁTIL, David SEHNÁLEK, Martin SMOLEK a Václav ŠMEJKAL. Právo Evropské unie. 1. vyd. Praha: Leges, 2013. 494 s. Student. ISBN 978-80-87576-53-3.
 39. KYNCL, Libor a Vladimír TÝČ. Regulace finančních služeb online v Evropské unii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 299 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 501. ISBN 978-80-210-6407-2.
 40. KYNCL, Libor a Vladimír TÝČ. Regulace finančních služeb online v Evropské unii - reader. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 567 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 494. ISBN 978-80-210-6184-2.
 41. KYNCL, Libor a Vladimír TÝČ. Regulace finančních služeb online v Evropské unii - Sborník judikatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 252 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 500. ISBN 978-80-210-6315-0.
 42. KYNCL, Libor, Lukáš VACEK, Vladimír TÝČ a Dana ŠRAMKOVÁ. Úvěrové služby online v Evropské unii a jejich harmonizace 2013. 2013.
 43. TÝČ, Vladimír. Úvod do mezinárodního a evropského práva. 3. dotisk 2., aktualiz. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 101 s. Edice učebnic PrF MU č. 497. ISBN 978-80-210-5163-8.
 44. TÝČ, Vladimír a Linda JANKŮ. Výhrady k mezinárodním lidskoprávním smlouvám. In 6. česko-slovenské mezinárodněprávní symposium, Česká společnost pro mezinárodní právo. 2013.
 45. 2012

 46. TÝČ, Vladimír. člen Société de législation comparée, Paříž. 2012.
 47. KYNCL, Libor, Otakar SCHLOSSBERGER, Denisa JINDŘICHOVÁ, Zdeněk KUČERA, Eva ŠULCOVÁ a Vladimír TÝČ. eFinance - mimosoudní řešení sporů z elektronických finančních služeb. 2012.
 48. MRKÝVKA, Petr, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš HULKÓ, Vladimír TÝČ, Libor KYNCL, Jana KRANECOVÁ, Damian CZUDEK, Michal KOZIEŁ, Hana MARKOVÁ a Michal RADVAN. Eugeniusz Ruśkowski a evropská dimenze finančního práva. 1. vyd. Brno: Centrum Prawa Polskiego - Centrum polského práva, 2012. 178 s. ISBN 978-80-263-0302-2.
 49. KYNCL, Libor, Denisa JINDŘICHOVÁ, Tomáš HLÁDEK a Vladimír TÝČ. Inovativní platby. 2012.
 50. KYNCL, Libor, Otakar SCHLOSSBERGER a Vladimír TÝČ. Platební služby online v Evropské unii a jejich harmonizace. 2012.
 51. TÝČ, Vladimír. Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii z hlediska jejího dopadu na právní řád ČR. Acta Universitatis Carolinae/Iuridica. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2012, Neuveden, č. 1, s. 109-117. ISSN 0323-0619.
 52. KYNCL, Libor, Lukáš VACEK a Vladimír TÝČ. Úvěrové služby online v Evropské unii a jejich harmonizace. 2012.
 53. 2011

 54. TÝČ, Vladimír. Europeanisation of Czech Law - Sources and Methods through which the EU Acts on Czech Law. In Filip Křepelka, Rajko Knaz, Markéta Selucká. Principles, Rules and Limits of Europeanisation of National Legal System. 1. vyd. Maribor: University of Maribor, Faculty of Law, 2011. s. 8-21. ISBN 978-961-6399-62-3.
 55. TÝČ, Vladimír. Internal Market of the European Union. In One or Many? The Law and Structure of the European Union and United States. 1. vyd. Rock Island, IL: East Hall Press, 2011. s. 95-107. ISBN 978-1-878326-20-1.
 56. SEHNÁLEK, David a Vladimír TÝČ. Mezinárodně právní aspekty automatické závaznosti mezinárodních dohod uzavřených EU s třetími subjekty pro členské státy. 1. vydání. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, 2011. s. 225-228. ISBN 978-80-7160-307-8.
 57. KYNCL, Libor, Dana ŠRAMKOVÁ, Otakar SCHLOSSBERGER a Vladimír TÝČ. Platební služby online v EU. 2011.
 58. TÝČ, Vladimír. The Common foreign and Security Policy. In One or Many? The Law and Structure of the European Union and United States. 1. vyd. Rock Island, IL: East Hall Press, 2011. s. 213-215. ISBN 978-1-878326-20-1.
 59. TÝČ, Vladimír. The Developments and Competences of the European Union. In One or Many? The Law and Structure of the European Union and United States. 1. vyd. Rock Island, IL: East Hall Press, 2011. s. 3-23. ISBN 978-1-878326-20-1.
 60. TÝČ, Vladimír. The Institutional Structure of the European Union. In One or Many? The Law and Structure of the European Union and United States. 1. vyd. Rock Island, IL: East Hall Press, 2011. s. 25-34. ISBN 978-1-878326-20-1.
 61. TÝČ, Vladimír. The Judicial System of the European Union and the Enforcement of EU Law: The Judical System of the European Union. In One or Many? The Law and Structure of the European Union and United States. 1. vyd. Rock Island, IL: East Hall Press, 2011. s. 61-75. ISBN 978-1-878326-20-1.
 62. TÝČ, Vladimír. The Legal system and the Sources of European Union Law. In One or Many? The Law and Structure of the European Union and United States. 1. vyd. Rock Island, IL: East Hall Press, 2011. s. 35-43. ISBN 978-1-878326-20-1.
 63. TÝČ, Vladimír. The Primacy of European Union Law over the National Laws of the Member States and its Limits. In One or Many? The Law and Structure of the European Union and United States. 1. vyd. Rock Island, IL: East Hall Press, 2011. s. 45-51. ISBN 978-1-878326-20-1.
 64. TÝČ, Vladimír. Úvod do mezinárodního a evropského práva. 2. dotisk 2., aktualiz. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 99 s. Edice učebnic PrF MU č. 461. ISBN 978-80-210-5163-8.
 65. TÝČ, Vladimír, David SEHNÁLEK a Radim CHARVÁT. Vybrané otázky působení práva EU ve sféře českého právního řádu. 1. vydání. Brno: Muni PRESS, 2011. 179 s. Iuridica 385. ISBN 978-80-210-5387-8.
 66. 2010

 67. CHARVÁT, Radim a Vladimír TÝČ. European Court of Justice as an Administrative Court. In Radovan Dávid, David Sehnálek, Jiří Valdhans. Dny práva 2010. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 2735-2742, 7 s. ISBN 978-80-210-5305-2.
 68. TÝČ, Vladimír a David SEHNÁLEK. Mezinárodně právní aspekty automatické závaznosti mezinárodních dohod uzavřených EU s třetími subjekty pro členské státy. In Právo ako zjednocivateľ Európy - veda a prax. 2010.
 69. TÝČ, Vladimír. State Aids as Remedies for Mitigation of Economic Crisis Consequences in the European Union. In Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie centralnej i wschodniej w warunkach kryzysu finansowego. Białystok: Temida, 2010. s. 136-141. ISBN 978-83-89620-85-9.
 70. TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. Praha: Leges, s.r.o., 2010. 301 s. ISBN 978-80-87212-60-8.
 71. 2009

 72. TÝČ, Vladimír a Radim CHARVÁT. EUROPEAN COURT OF JUSTICE AS LAW-MAKER: EXAMPLE OF INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION ON EU INTERNAL MARKET. In Dny práva – 2009 – Days of Law. The conference proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 9 s. ISBN 978-80-210-4990-1.
 73. TÝČ, Vladimír. Garmonizaciya nalogovogo prava v Evrosoyuze. In Nalogovoye pravo stran Vostochnoy Evropy. Moskva: Wolters Kluwer, 2009. 7 s. ISBN 978-5-466-00423-6.
 74. TÝČ, Vladimír. International Agreement in EU Legal System. In Knez, Rozehnalová, Týč a kol. Five Years of EU Membership. Case of Czech Republic and Slovenian Law. Maribor: University of Maribor, 2009. 12 s. Nr. 1. ISBN 961-6399-58-6.
 75. TÝČ, Vladimír, Petr MRKÝVKA, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ, Libor KYNCL, Jan NECKÁŘ a Petra SCHILLEROVÁ. La réforme de l'administration fiscale en République tcheque. Bialostockie Studia Prawnicze. Bialystok: Temida 2, 2009, roč. 2009, č. 5, s. 412-429. ISSN 1689-7404.
 76. TÝČ, Vladimír. The Limits to the Principle of Supremacy of EU Law over National Law of Member States. In Czech Law in European Regulatory Context. 1. vyd. München: Verlag Medien und Recht, 2009. s. 11-29. ISBN 978-3-939438-09-0.
 77. 2008

 78. TÝČ, Vladimír. Direct Effect and Invocability of EC Law before National Courts: International Treaties. In Dny práva - 2008 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 818-821. ISBN 978-80-210-4733-4.
 79. TÝČ, Vladimír. Harmonization of Indirect Taxes in the European Union. International Journal of Law and Management. Bingley (GB): Emerald, 2008, roč. 50/2008, č. 2, s. 87-92. ISSN 1754-243X.
 80. TÝČ, Vladimír. Pravomoci ES k uzavírání mezinárodních smluv. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. Praha: Karolinum, 2008, Roč. 54, č. 1, s. 397-303, 7 s. ISSN 0323-0619.
 81. 2007

 82. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Vladimír TÝČ. Evropský justiční prostor (v civilních otázkách). 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 410 s. řada teoretická, svazek 301. ISBN 978-80-210-4053-3.
 83. TÝČ, Vladimír. Harmonizace nepřímých daní v Evropské unii. In Efektivnost právních předpisů pro zvýšení konkurenceschopnosti v ekonomice. 2007. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 167-173. ISBN 978-80-248-1553-4.
 84. TÝČ, Vladimír. Harmonization of Indirect Taxes in the European Union. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. 2007. vyd. Voroněž: University of Voronezh, 2007. s. 378-384. ISBN 978-5-9273-1340-2.
 85. TÝČ, Vladimír. K otázce způsobilosti Evropské unie uzavírat mezinárodní smlouvy. In Pocta Vladislavu Davidovi. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 281-296. ISBN 978-80-244-1742-4.
 86. TÝČ, Vladimír. Postavení mezinárodních smluv v právu ES (EU) a jejich aplikace v členských státech. In Dny veřejného práva. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 1216-1240. ISBN 978-80-210-4430-2.
 87. TÝČ, Vladimír. Právní režim a vnitrostátní provádění mezinárodních smluv uzavíraných podle čl. 24 a 38 Smlouvy EU. In Aktuálne problémy medzinárodného práva. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského, 2007. s. 82-96. ISBN 978-80-7160-227-9.
 88. TÝČ, Vladimír. Úvod do mezinárodního a evropského práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 100 s. edice učebnic č. 391. ISBN 978-80-210-4253-7.
 89. TÝČ, Vladimír. Úvod do mezinárodního a evropského práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 100 s. edice učebnic č. 391. ISBN 978-80-210-4253-7.
 90. 2006

 91. TÝČ, Vladimír. EU framework decision and the Czech legal order. Legal studies and practice journal : research revue. Brno: Masaryk University, 2006, Vol. 14, Nr. 4, s. 336-340. ISSN 1210-9126.
 92. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Vladimír TÝČ. Evropský justiční prostor (v civilních otázkách). 2. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 401 s. Spisy PrF MU. Řada teoretická ; č. 301. ISBN 80-210-4053-X.
 93. TÝČ, Vladimír. Působení práva Evropské unie ve sféře českého právního řádu. In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 10-28. ISBN 80-210-4182-X.
 94. TÝČ, Vladimír, Filip KŘEPELKA a Daniel NOVÁK. Soudnictví v institucionální struktuře Evropské unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 77 s. Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; 299. ISBN 802103968X.
 95. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Vladimír TÝČ. Vnější obchodní vztahy Evropské unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 207 s. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; 299). ISBN 80-210-4073-4.
 96. TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 5. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2006. 287 s. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 80-7201-631-8.
 97. 2005

 98. TÝČ, Vladimír. Následky porušení práva ES/EU pro ČR jako členský stát EU a pro fyzické a právnické osoby jako adresáty přímo použitelných komunitárních předpisů. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí, 2005. 49 s. není.
 99. TÝČ, Vladimír. Poznámky k výuce práva na ekonomických fakultách. In Výuka práva pro ekonomy : mezinárodní vědecká konference : sborník : 3.-4.11.2005, Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2005. s. 153-156. ISBN 8024809397.
 100. TÝČ, Vladimír. Rámcová rozhodnutí EU a český právní řád. In Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5. 10. 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 233-240. ISBN 80-210-3892-6.
 101. TÝČ, Vladimír. Význam judikatury Soudního dvora ES v právním řádu ČR a role vládního zmocněnce pro zastupování před Soudním dvorem ES a Soudem prvního stupně. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí, 2005. 49 s. není.
 102. 2004

 103. TÝČ, Vladimír. La légitimité de l'EU élargie : vers une Constitution européenne. In Les Communautés et l'Union européenne Face aux Défis de l'Elargissement, Tome IV. Droit in situ. Paris, 2004.
 104. TÝČ, Vladimír. L'élargissement : une chance ou un piege pour l'intégration européenne? In Les Communautés et l'Union européenne Face aux Défis de l'Elargissement, Tome I, Droit in situ. Paris, 2004.
 105. TÝČ, Vladimír, Filip KŘEPELKA a Naděžda ROZEHNALOVÁ. Lexikon - právo Evropské unie. Vyd. 1. Ostrava: Sagit, 2004. 322 s. (Lexikony Sagit Sv. VII). ISBN 80-720-8428-3.
 106. TÝČ, Vladimír. Následky neimplementace evropské směrnice v podmínkách ČR. In ČR - členský stát EU a právní otázky s tím související. Ostrava: VŠB-TU, 2004. s. 169-174. ISBN 80-248-0741-6.
 107. TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 4. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2004. 306 s. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 80-720-1478-1.
 108. 2003

 109. TÝČ, Vladimír. ČR a evropský patent. In Sborník výzkumných prací "Výsledky aproximace českého práva ve srovnání se standardy EU před vstupem do EU". 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. s. 232-237. ISBN 80-248-0462-X.
 110. TÝČ, Vladimír. Dokumenty ke studiu práva Evropské unie. 1. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 77 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 328. ISBN 80-210-3253-7.
 111. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Vladimír TÝČ. Evropský justiční prostor (v civilních otázkách). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 401 s. Spisy PrF MU. Řada teoretická ; č. 262. ISBN 80-210-3054-2.
 112. TÝČ, Vladimír, Radoslava ŠOPOVOVÁ a Filip KŘEPELKA. Integrated European Case Law Course. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 113 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č.334). ISBN 80-210-3287-1.
 113. TÝČ, Vladimír. Několik poznámek k nejnovějšímu vývoji v EU směrem k její ústavě a federalizaci. Mezinárodní a srovnávací právní revue. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, Roč. 3, č. 9, s. 65-68. ISSN 1213-8770.
 114. TÝČ, Vladimír. Zu den neuesten Entwicklungen in der Europäischen Union - die EU-Verfassung und die Föderalisierung. Mezinárodní a srovnávací právní revue. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, Roč. 3, č. 9, s. 69-73. ISSN 1213-8770.
 115. 2002

 116. TÝČ, Vladimír a Naděžda ROZEHNALOVÁ. Evropský justiční prostor v oblasti soukromého práva - reflexe nejnovějšího vývoje. Právny obzor : časopis Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2002, Roč. 85, č. 2, s. 114-127. ISSN 0032-6984.
 117. TÝČ, Vladimír. Exteritorialita v soutěžním právu komunitárním a českém. In Sborník výzkumných prací "Aproximace českého práva ve srovnání se standardy EU" : vydaný u příležitosti konání konference "Ekonomické a adaptační procesy 2002 pro české průmyslové regiony před vstupem do EU" : Ostrava, 3.-5.9.2002. 1. vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2002. s. 150-153. ISBN 80-248-0128-0.
 118. TÝČ, Vladimír. International agreements in the legal orders of the candidate countries, Czech Republic [Chapter 2]. In Handbook on European enlargement : a commentary on the enlargement process. The Hague: T.M.C. Aster Press, 2002. s. 229-238. ISBN 90-6704-151-3.
 119. TÝČ, Vladimír a Naděžda ROZEHNALOVÁ. Kolizní smluvní právo, výhrada veřejného pořádku a mezinárodně kogentní normy. Právník. Praha: Academia, 2002, Roč. 141, č. 5, s. 14-35. ISSN 0324-7007.
 120. TÝČ, Vladimír. Poslední novela Ústavy umožní vstoupit ČR do ES (EU). Parlamentní zpravodaj. Praha: IDEU, 2002, Roč. 8, č. 4, s. 19-20. ISSN 1211-037X.
 121. 2001

 122. TÝČ, Vladimír. K otázce změn Ústavy ČR v souvislosti s předpokládaným vstupem ČR do EU. In Aproximace práva a ekonomická integrace v procesu přípravy ČR na vstup do EU sborník mezinárodní vědecké konference pořádané pod záštitou Regionální hospodářské komory Ostrava, 29.listopad 2001, Ostrava. 1. vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2001. s. 190-198. ISBN 80-248-0069-1.
 123. TÝČ, Vladimír. Legislativní proces v EU. VI. : Evropský soudní dvůr a justiční systém EU. Parlamentní zpravodaj. Praha: IDEU, 2001, Roč. 7, č. 8-9, s. 31-33. ISSN 1211-037X.
 124. ŠOPOVOVÁ, Radoslava a Vladimír TÝČ. Nový integrovaný předmět - Integrated European Case Law Course. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2001, Roč. 9, č. 3, s. 319-320. ISSN 1210-9126.
 125. TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 3. aktualiz. a dopl. Praha: Linde, 2001. 335 s. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 80-7201-296-7.
 126. 2000

 127. TÝČ, Vladimír. ČR a jednotný vnitřní trh ES. In Česká ekonomika 2000 : očekávání - skutečnosti - perspektivy : sborník z mezinárodní konference, Karviná 26.-28.dubna 2000. 2. díl. Karviná: Slezská univerzita. Obchodně podnikatelská fakulta, 2000. s. 87-90. ISBN 80-7248-059-6.
 128. TÝČ, Vladimír. Dokumenty ke studiu práva Evropských společenství. 1. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 119 s. Edice učebnic PrF MUv Brně ; č. 246. ISBN 80-210-2418-6.
 129. TÝČ, Vladimír. Etika v mezinárodním ekonomickém prostředí. In : Etické rozmery transformačného procesu v ekonomike : zborník z medzinárodnej konferencie . II. časť. 1. vyd. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2000. s. 163-168. ISBN 80-8055-354-8.
 130. TÝČ, Vladimír. Evropská unie a její právo pro začátečníky. 2. aktualiz. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 66 s. Praktické příručky ; Sv. 1. ISBN 80-210-1867-4.
 131. TÝČ, Vladimír. Proč byla zrušena evropská směrnice o zákazu tabákové reklamy. Parlamentní zpravodaj. Praha: IDEU, 2000, roč. 6, č. 12, s. 39. ISSN 1211-037X.
 132. TÝČ, Vladimír. Regionální politika a regiony v EU z hlediska ČR. In : Právní aspekty ekonomické spolupráce v rámci regionů : mezinárodní vědecká konference, 30.3. 2000, Ostrava. 1. vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2000. s. 1-6. ISBN 80-7078-812-7.
 133. TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropských společenství pro ekonomy. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2000. 279 s. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 80-7201-213-4.
 134. 1999

 135. TÝČ, Vladimír. Aplikace práva ES z hlediska pravomocí orgánů ES a orgánů členských států. Právník. Praha: Academia, 1999, roč. 138, č. 5, s. 405-420. ISSN 0324-7007.
 136. TÝČ, Vladimír. Evropská unie: regionální politika, regiony, euroregiony. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 1999, roč. 2, č. 4, s. 97-105. ISSN 1212-3951.
 137. TÝČ, Vladimír. K aplikaci sekundárního práva ES v členských státech. EMP. Utrecht, Praha: Stichting EMP, Nadace EMP, 1999, roč. 8, č. 4, s. 29-32. ISSN 1210-3977.
 138. TÝČ, Vladimír. K dalším nezbytným změnám Ústavy v souvislosti se vstupem ČR do EU. Parlamentní zpravodaj. Praha: IDEU, 1999, roč. 5, č. 7, s. 19-20. ISSN 1211-037X.
 139. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Vladimír TÝČ. K vývoji mezinárodního práva soukromého a procesního ve státech Evropské unie. In Ročenka evropského práva = Yearbook of european law. Svazek IV. 1998. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 165-185. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 237. ISBN 80-210-2291-4.
 140. TÝČ, Vladimír. Poznámky k Ústavě v souvislosti s předpokládaným vstupem ČR do EU. Parlamentní zpravodaj. Praha: IDEU, 1999, roč. 5, č. 5, s. 7-9. ISSN 1211-037X.
 141. TÝČ, Vladimír a Naděžda ROZEHNALOVÁ. Ústavně právní aspekty vstupu ČR do EU. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí, 1999. 46 s.
 142. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Vladimír TÝČ. Vytváření jednotného justičního prostoru v Evropě a české mezinárodní právo soukromé. Právník. Praha: Academia, 1999, roč. 138, č. 10, s. 946-965. ISSN 0324-7007.
 143. TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropských společenství pro ekonomy [Učebnice]. Praha: Linde, 1999. 242 s. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 80-7201-148-0.
 144. TÝČ, Vladimír. Zásady pro aplikaci práva ES v členských státech. EMP. Utrecht, Praha: Stichting EMP, Nadace EMP, 1999, roč. 8, č. 1, s. 46-51. ISSN 1210-3977.
 145. 1998

 146. TÝČ, Vladimír. Co přinesl (a co nepřinesl) Amsterdam. In Ročenka evropského práva. Svazek 3, 1997. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 11-48. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 216. ISBN 80-210-1960-3.
 147. TÝČ, Vladimír. Evropská unie : návod k použití 2. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, 1998, roč. 6, č. 7-8, s. 7-11. ISSN 1210-8103.
 148. TÝČ, Vladimír. Evropská unie a její právo : návod k použití. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, 1998, roč. 6, č. 5, s. 15-18. ISSN 1210-8103.
 149. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Vladimír TÝČ a Monika NOVOTNÁ. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 346 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 206. ISBN 80-210-1867-4.
 150. ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Vladimír TÝČ. Evropský rozměr procesního práva. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1998, roč. 6, č. 3, s. 503-513. ISSN 1210-9126.
 151. TÝČ, Vladimír. Evropský soudní dvůr jako tvůrce práva. Evropské a mezinárodní právo. Brno: Nadace prof. B.Komárkové, 1998, roč. 7, č. 1-2, s. 97-102. ISSN 1210-397.
 152. 1997

 153. TÝČ, Vladimír. Implementace mezinárodních závazků ČR do vnitrostátního práva. In O vztahu ústavního a mezinárodního práva : (k výkladu čl. 10 Ústavy ČR). 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. s. 17-28. Acta Universitatis Carolinae Iuridica ; sv 1/1997. ISBN 0323-0619.
 154. TÝČ, Vladimír. Několik poznámek ke vztahu mezinárodních smluv a českého pracovního práva. In Pracovní právo na přelomu tisíciletí. Praha: Orac, 1997. s. 28-31.
 155. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Vladimír TÝČ a Rostislav ZÁLESKÝ. Prorogace. Mezinárodní rozhodčí řízení - vzájemné vztahy řízení před rozhodci a řízení soudního. In Vybrané problémy mezinárodního práva soukromého v justiční praxi. druhé rozšířené. Brno: MU Brno, 1997. s. 27-, 197 s. učebnice. ISBN 80-210-1570-5.
 156. TÝČ, Vladimír. Přehled evropských regionálních mezivládních organizací. In Ročenka evropského práva. Svazek 2, 1997. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 178-202. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 197. ISBN 80-210-1688-4.
 157. TÝČ, Vladimír. Přímý účinek (bezprostřední závaznosti) článku 64 Evropské dohody o přidružení ČR v českém právním řádu. In Ročenka evropského práva. Svazek 2, 1997. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 109-123. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 197. ISBN 80-210-1688-4.
 158. TÝČ, Vladimír. Vztah mezinárodních smluv a českého pracovního práva. Právník. Praha: Academia, 1997, roč. 136, č. 10-11, s. 863-872. ISSN 0324-7007.
 159. 1996

 160. TÝČ, Vladimír. K některým otázkám přizpůsobení českého právního řádu připravenosti České republiky ke vstupu do Evropské unie. In Ročenka evropského práva. Svazek 1, 1995. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 47-64. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 174. ISBN 80-210-1422-9.
 161. TÝČ, Vladimír. O vnitrostátní přímé závaznosti mezinárodních smluv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 137 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 173. ISBN 80-210-1384-2.
 162. 1995

 163. TÝČ, Vladimír. Introduction to Czech private international law. In Survey of lectures on Czech law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. s. 117-122. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 146. ISBN 80-210-0768-0.
 164. 1994

 165. TÝČ, Vladimír. Mezinárodní smlouva a český právní řád. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 2, s. 171-180. ISSN 1210-9126.
 166. TÝČ, Vladimír. Právnické studium, potřeba dalších změn. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 6, s. 89-98. ISSN 1210-9126.
 167. TÝČ, Vladimír. Přehled mezinárodně smluvní praxe ČR v r. 1993. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 2, s. 181-191. ISSN 1210-9126.
 168. TÝČ, Vladimír. The sky is blue. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 5, s. 229-235. ISSN 1210-9126.
 169. TÝČ, Vladimír a Dalibor JÍLEK. Základy práva Evropských společenství. Brno: Doplněk, 1994. 194 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; Sv. 84). ISBN 80-210-0776-1.
 170. 1993

 171. TÝČ, Vladimír. Aplikace mezinárodních smluv ve vnitrostátním právu. Právník. Praha: Academia, 1993, roč. 132, č. 4, s. 331-336. ISSN 0324-7007.
 172. TÝČ, Vladimír. Vnitrostátní aplikace mezinárodních smluv v ústavním systému Československa. In Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 175-180. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 117. ISBN 80-210-0619-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 1. 2021 04:33