Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. KEBRLOVÁ, Eva a Johan SCHWEIGL. The National and International Aspects of Protection of Cultural Heritage in the Czech Republic. Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. STS Science Centre, 2014, V, č. 2, s. 112-116. ISSN 2043-085X.
 2. 2013

 3. JURNÍKOVÁ, Jana, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA, Alena KLIKOVÁ, Petr KOLMAN, Veronika KUDROVÁ, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ, Jana FILIPOVÁ, Eva KEBRLOVÁ, Jakub KRÁL, Dagmar STREJČKOVÁ, Radim VIČAR, Faisal HUSSEINI a Klára PROKOPOVÁ. Správní právo.Zvláštní část. Studijní text pro bakaláře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 280 s. Edice učebnic PrF MU č. 498. ISBN 978-80-210-6272-6.
 4. KEBRLOVÁ, Eva. Zákon o státní památkové péči. In Přednáška odborného vzdělávání studentů VOŠ grafické Praha, Hellichova 22, obor restaurátorství - konzervátorství. 2013.
 5. 2012

 6. KEBRLOVÁ, Eva. Činnost orgánů státní památkové péče jako podklad pro postupy stavebních úřadů a orgánů územního plánování. In Žatecká Eva, Kováčová Lucie, Nechvátalová Lucie, Vomáčka Vojtěch. Cofola 2012. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 1321-1326. ISBN 978-80-210-5929-0.
 7. KEBRLOVÁ, Eva. Nové využití památkově chráněných objektů z pohledu paragrafů. In Nové využití památkově chráněných objektů při jejich částečně nebo úplně změněné funkci aneb Žijeme v památkách. 2012.
 8. 2011

 9. KEBRLOVÁ, Eva. Jaroslav Preiss. Blažek, J. - Pařízková, I. (eds.). In Blažek Jiří, Pařízková Ivana. Prof. JUDr. Karel Engliš. Státník, vědec, pedagog. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 268-273. ISBN 978-80-210-5698-5.
 10. KEBRLOVÁ, Eva. K problematice vydávání závazných stanovisek orgány státní památkové péče. Památky středních Čech. Praha: Národní památkový ústav- Střední Čechy, 2011, roč. 25, č. 1, s. 60-61. ISSN 0862-1586.
 11. 2010

 12. KEBRLOVÁ, Eva. Územní plánování a památková péče. In Přípravný kurz ČVUT pro zkoušky ZOZ pro výkon správní činnosti na úseku územního plánování. 2010.
 13. 2006

 14. KEBRLOVÁ, Eva. Kolegiátní kostel sv. Václava v Mikulově. Poznámky k dataci pozdně gotické novostavby. In Kordiovský, Emil. Jižní Morava 2006. Vlastivědný sborník, ročník 42 - sv. 45. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2006. s. 368-374. ISBN 80-7275-065-8.
 15. KEBRLOVÁ, Eva. Mincovnictví Václava II. In Přednáška České numismatické společnosti, pobočka Brno. 2006.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 5. 2022 07:32