JURNÍKOVÁ, Jana, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA, Alena KLIKOVÁ, Petr KOLMAN, Veronika KUDROVÁ, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ, Jana FILIPOVÁ, Eva KEBRLOVÁ, Jakub KRÁL, Dagmar STREJČKOVÁ, Radim VIČAR, Faisal HUSSEINI a Klára PROKOPOVÁ. Správní právo.Zvláštní část. Studijní text pro bakaláře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 280 s. Edice učebnic PrF MU č. 498. ISBN 978-80-210-6272-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Správní právo.Zvláštní část. Studijní text pro bakaláře
Autoři JURNÍKOVÁ, Jana, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA, Alena KLIKOVÁ, Petr KOLMAN, Veronika KUDROVÁ, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ, Jana FILIPOVÁ, Eva KEBRLOVÁ, Jakub KRÁL, Dagmar STREJČKOVÁ, Radim VIČAR, Faisal HUSSEINI a Klára PROKOPOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 280 s. Edice učebnic PrF MU č. 498, 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-6272-6
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 30. 1. 2014 17:09.
Anotace
Učební text poskytuje základní přehled informací o vybraných oblastech činnosti veřejné správy. Její cílovou skupinou jsou především studenti bakalářského studia zaměřeného na veřejnou správu. Cenné informace zde však jistě naleznou i další zájemci o studium správního práva a svoji hodnotu má i pro praxi, ať už z pozice právníků či neprávníků. Obsahově je pak předmětem výkladu správa – vnitřní, bezpečnostní, památkové péče, zaměstnanosti, živnostenského podnikání, zdravotnictví, katastru nemovitosti, územního plánování, vyvlastnění, pozemních komunikací.
Anotace anglicky
The textbook provides a basic overview of selected areas of public administration. Its target group are mainly students of bachelor study focused on public administration. However, there is valuable information that you will find even more interested in studying administrative law and its value has to practice, either as a lawyer or non-lawyers. The content is then interpreted by the administration – interior, security, conservation, employment, self-employment, healthcare, real estate, urban planning, expropriation, roads.
VytisknoutZobrazeno: 8. 6. 2023 20:45