Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. MIKULOVÁ, Jana. Direct speech and diversity of voices in selected letters of Cicero to Atticus I (direct speech). Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Jagiellonian University Press, 2018, roč. 135, č. 3, s. 201-209. ISSN 1897-1059. doi:10.4467/20834624SL.18.018.8854.
 2. MIKULOVÁ, Jana. Direct speech and diversity of voices in selected letters of Cicero to Atticus II (indirect speech, mixed quotations and comparison with direct speech). Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, roč. 135, č. 3, s. 211-217. ISSN 1897-1059. doi:10.4467/20834624SL.18.019.8855.
 3. MIKULOVÁ, Jana. Introducción del discurso directo en el latín tardío. In 13th International Colloquium of Late and Vulgar Latin - Latin vulgaire - latin tardiff XIII, 3. 9. - 7. 9. 2018, Budapest. 2018.
 4. 2017

 5. MIKULOVÁ, Jana. Some remarks on dicens in Late Latin texts. Indogermanische Forschungen, Berlin: Walter De Gruyter, 2017, roč. 122, č. 1, s. 1-28. ISSN 0019-7262. doi:10.1515/if-2017-0001.
 6. 2016

 7. MIKULOVÁ, Jana. Haberi + passive perfect participle. Glotta. Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, 2016, roč. 92, č. 1, s. 152-174. ISSN 0017-1298.
 8. MIKULOVÁ, Jana. The marking the end of direct speech in Late Latin. Graeco-Latina Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 2, s. 169-182. ISSN 1803-7402. doi:10.5817/GLB2016-2-13.
 9. 2015

 10. MIKULOVÁ, Jana. Dirk Panhuis. Gramatika latiny. Přel. L. Pultrová.Praha: Academia, 2014. 284 s. (rec.). : Jednota klasických filologů, 2015.
 11. MIKULOVÁ, Jana. Verbs introducing direct speech in Late Latin texts. Graeco-Latina Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 2, s. 123-143. ISSN 1803-7402.
 12. 2014

 13. MIKULOVÁ, Jana. Syntax latinských vedlejších vět. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 498 s. ISBN 978-80-210-7207-7.
 14. MIKULOVÁ, Jana. Syntax latinských vedlejších vět. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 498 s. ISBN 978-80-210-7207-7.
 15. MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 402 s. ISBN 978-80-210-7039-4.
 16. 2013

 17. MIKULOVÁ, Jana. A Case of habere + Past Participle in Late Latin. Graeco-Latina Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 2, s. 77-87. ISSN 1803-7402.
 18. MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 190 s. ISBN 9788021065024.
 19. MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 190 s. ISBN 978-80-210-6499-7.
 20. 2012

 21. MIKULOVÁ, Jana. Ablativo de gerundio «anterior» en la Crónica mozárabe. Emerita : revista de lingvistica y filologia clasica, Madrid: Instituto Antonio de Nebrija, 2012, roč. 80, č. 2, s. 371-385. ISSN 0013-6662. doi:10.3989/emerita.2012.19.1117.
 22. MIKULOVÁ, Jana. Debere in complement clauses. Graeco-Latina Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 2, s. 131-147. ISSN 1803-7402.
 23. 2010

 24. MIKULOVÁ, Jana. El ablativo de gerundio en la Crónica Mozárabe. In Setkání hispanistů / Encuentro de hispanistas (Brno, 9.-10. října 2009). Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 199-217. ISBN 978-80-210-5147-8.
 25. PSÍK, Richard, Jana MIKULOVÁ a Andrea KRÚPOVÁ. Latinská morfologie. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. 228 s. ISBN 9788073684037.
 26. 2009

 27. MIKULOVÁ, Jana. El ablativo de gerundio en la Crónica Mozárabe. In Setkání hispanistů / Encuentro de hispanistas. 2009.
 28. 2008

 29. MIKULOVÁ, Jana. Habere s participiem perfekta v některých pozdně latinských textech. In Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis - Studia romanistica 8 : Hommage au professeur Jan Šabršula. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2008. s. 213-222, 10 s. ISBN 978-80-7368-483-9.
 30. MIKULOVÁ, Jana. Participio de presente que expresa anterioridad o posterioridad. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 2008, N 13, č. 2008, s. 97-111. ISSN 1211-6335.
 31. 2007

 32. MIKULOVÁ, Jana. Durante dos días anduvo buscando... Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 2007, N 12, č. 2007, s. 39-55. ISSN 1211-6335.
 33. 2005

 34. MIKULOVÁ, Jana. Absolutní konstrukce ve vybraných pozdně latinských textech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 2005, N, č. 10, s. 79-83. ISSN 1211-6335.
 35. 2004

 36. MIKULOVÁ, Jana. Amenta, Luisa. Perifrasi aspettuali in greco e in latino, FrancoAngeli 2003 (recenze). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity N, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, roč. 9, s. 174. ISSN 1211-6335.
 37. 2003

 38. MIKULOVÁ, Jana. Latina a španělština. In Vademecum Graeco-Latinum Brunense. Brno: Ústav klasických studií FFMU, 2003. 10 s. ISBN 80-210-3484-X.
 39. 2001

 40. MIKULOVÁ, Jana. Sémantické posuny a jiné lexikální aspekty v některých kronikách z území Hispánie. Edited by Antonín Bartoněk. 2001. 75 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 6. 2019 02:03