Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. MIKULOVÁ, Jana. ¿Cómo pedir humildemente? La perífrasis dignari + infinitivo. In 22nd International Colloquium on Latin Linguistics, June 19–23, 2023. 2023.
  2. WEISSAR, Tomáš, Jana MIKULOVÁ a Katarina PETROVIĆOVÁ. Jak vrátit antiku do procesu vzdělávání a do veřejného prostoru? Diskusní setkání s prezentacemi dobré praxe, Brno, 22. 4. 2023. 2023.
  3. MIKULOVÁ, Jana. "Prosím" v Liber vitae patrum. In Svět starověkých civilizací, 22. - 23. 6. 2023. 2023.
  4. MIKULOVÁ, Jana. Pultrová, Lucie. (2023). The Category of Comparison in Latin. (340 pp.). Leiden − Boston : Brill. ISBN 978-90-04-52346-3. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova universita, 2023, roč. 28, č. 2, s. 170–172. ISSN 1803-7402. doi:10.5817/GLB2023-2-14.

  2022

  1. MIKULOVÁ, Jana. Diskurzivní a pragmatické funkce tvarů „říkám“, „řeknu“ a „řekl jsem“ v Řečech proti Verrovi. In Roma aurea MMXXII. Colloquium Ciceronianum. Praha, 21.-22. 6. 2022.
  2. MIKULOVÁ, Jana. Evolution of Direct Discourse Marking from Classical to Late Latin. Leiden, Boston: Brill, 2022. 157 s. The Language of Classical Literature sv. 37. ISBN 978-90-04-52499-6.
  3. MIKULOVÁ, Jana. Latinsky snadno a rychle? In Trendy ve vzdělávání v jazykových centrech na univerzitách v EU, 6. a 7. 10. 2022, Olomouc. 2022.
  4. MIKULOVÁ, Jana. Límites del discurso directo. In 21st International Colloquium on Latin Linguistics,Universidad de Santiago de Compostela, 30. 5. - 3. 6. 2022. 2022.
  5. MIKULOVÁ, Jana. The Variability of Late Latin Authors’ Means for Marking Direct Discourse. Convivium Supplementum. Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterranean. MASARYKOVA UNIVERZITA, 2022, roč. 2022, č. 2, s. 49-59. ISSN 2336-3452.

  2021

  1. MIKULOVÁ, Jana. Existuje něco jako lidová latina? In XXIX. Letní škola klasických studií: Odi profanum volgus et arceo? (Horatius, Carmen III,1): Lidové a populární v antice a v její recepci Univerzitní centrum Telč, 1.-4. 7. 2021. 2021. 2021.
  2. MIKULOVÁ, Jana. Pragmatic uses of ‘I say’ in Latin. Journal of Historical Pragmatics. John Benjamins, 2021, roč. 22, č. 1, s. 34-68. ISSN 1566-5852. doi:10.1075/jhp.18002.mik.
  3. MIKULOVÁ, Jana. The creativity of Late Latin authors: The case of marking direct discourse. In A Radical Turn? Subversions, Conversions and Mutations in the Postclassical World (3rd–8th c.). October 18-19, 2021, Brno. 2021.

  2020

  1. MIKULOVÁ, Jana. Degrees of Redundancy in Double Introductions of Direct Speech in Gregory of Tours. Symbolae Osloenses. Taylor & Francis, 2020, roč. 94, č. 1, s. 169-200. ISSN 0039-7679. doi:10.1080/00397679.2020.1836754.
  2. MIKULOVÁ, Jana. Introducción del discurso directo en el latín tardío. Acta antiqua Academiae scientiarum Hungaricae. Magyar Tudomanyos Akademia Klasszika-Filologiai Kozlemenyei, 2020, roč. 59, 1-4, s. 489-503. ISSN 0044-5975. doi:10.1556/068.2019.59.1-4.43.

  2018

  1. MIKULOVÁ, Jana. Direct speech and diversity of voices in selected letters of Cicero to Atticus I (direct speech). Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. Jagiellonian University Press, 2018, roč. 135, č. 3, s. 201-209. ISSN 1897-1059. doi:10.4467/20834624SL.18.018.8854.
  2. MIKULOVÁ, Jana. Direct speech and diversity of voices in selected letters of Cicero to Atticus II (indirect speech, mixed quotations and comparison with direct speech). Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. 2018, roč. 135, č. 3, s. 211-217. ISSN 1897-1059. doi:10.4467/20834624SL.18.019.8855.
  3. MIKULOVÁ, Jana. Introducción del discurso directo en el latín tardío. In 13th International Colloquium of Late and Vulgar Latin - Latin vulgaire - latin tardiff XIII, 3. 9. - 7. 9. 2018, Budapest. 2018.

  2017

  1. MIKULOVÁ, Jana. Some remarks on dicens in Late Latin texts. Indogermanische Forschungen. Berlin: Walter De Gruyter, 2017, roč. 122, č. 1, s. 1-28. ISSN 0019-7262. doi:10.1515/if-2017-0001.

  2016

  1. MIKULOVÁ, Jana. Haberi + passive perfect participle. Glotta. Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, 2016, roč. 92, č. 1, s. 152-174. ISSN 0017-1298.
  2. MIKULOVÁ, Jana. The marking the end of direct speech in Late Latin. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 2, s. 169-182. ISSN 1803-7402. doi:10.5817/GLB2016-2-13.

  2015

  1. MIKULOVÁ, Jana. Dirk Panhuis. Gramatika latiny. Přel. L. Pultrová.Praha: Academia, 2014. 284 s. (rec.). Jednota klasických filologů, 2015.
  2. MIKULOVÁ, Jana. Verbs introducing direct speech in Late Latin texts. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 2, s. 123-143. ISSN 1803-7402.

  2014

  1. MIKULOVÁ, Jana. Syntax latinských vedlejších vět. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 498 s. ISBN 978-80-210-7207-7.
  2. MIKULOVÁ, Jana. Syntax latinských vedlejších vět. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 498 s. ISBN 978-80-210-7207-7.
  3. MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 402 s. ISBN 978-80-210-7039-4.

  2013

  1. MIKULOVÁ, Jana. A Case of habere + Past Participle in Late Latin. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 2, s. 77-87. ISSN 1803-7402.
  2. MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 190 s. ISBN 978-80-210-6499-7.

  2012

  1. MIKULOVÁ, Jana. Ablativo de gerundio «anterior» en la Crónica mozárabe. Emerita : revista de lingvistica y filologia clasica. Madrid: Instituto Antonio de Nebrija, 2012, roč. 80, č. 2, s. 371-385. ISSN 0013-6662. doi:10.3989/emerita.2012.19.1117.
  2. MIKULOVÁ, Jana. Debere in complement clauses. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 2, s. 131-147. ISSN 1803-7402.

  2010

  1. MIKULOVÁ, Jana. El ablativo de gerundio en la Crónica Mozárabe. In Setkání hispanistů / Encuentro de hispanistas (Brno, 9.-10. října 2009). Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 199-217. ISBN 978-80-210-5147-8.

  2009

  1. MIKULOVÁ, Jana. El ablativo de gerundio en la Crónica Mozárabe. In Setkání hispanistů / Encuentro de hispanistas. 2009.

  2008

  1. MIKULOVÁ, Jana. Habere s participiem perfekta v některých pozdně latinských textech. In Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis - Studia romanistica 8 : Hommage au professeur Jan Šabršula. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2008. s. 213-222. ISBN 978-80-7368-483-9.
  2. MIKULOVÁ, Jana. Participio de presente que expresa anterioridad o posterioridad. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 2008, N 13, č. 2008, s. 97-111, 14 s. ISSN 1211-6335.
  3. MIKULOVÁ, Jana. Pultrová, L. – Urbanová, D. – Malá, M. – Šubrt, J. Archaická latina. Praha: Karolinum, 2006. 187s. Auriga - ZJKF. 2008, roč. 2008, č. 50, s. 129-131. ISSN 1211-3379.

  2007

  1. MIKULOVÁ, Jana. Durante dos días anduvo buscando... Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 2007, N 12, č. 2007, s. 39-55, 16 s. ISSN 1211-6335.

  2006

  1. MIKULOVÁ, Jana. Participium prézentu a ablativ gerundia v pozdní latině. Perifrastické konstrukce. Edited by Antonín Bartoněk. 2006. ???

  2005

  1. MIKULOVÁ, Jana. Absolutní konstrukce ve vybraných pozdně latinských textech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 2005, N, č. 10, s. 79-83. ISSN 1211-6335.

  2004

  1. MIKULOVÁ, Jana. Amenta, Luisa. Perifrasi aspettuali in greco e in latino, FrancoAngeli 2003 (recenze). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity N. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, roč. 9, s. 174. ISSN 1211-6335.

  2003

  1. MIKULOVÁ, Jana. Latina a španělština. In Vademecum Graeco-Latinum Brunense. Brno: Ústav klasických studií FFMU, 2003. 10 s. ISBN 80-210-3484-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 2. 2024 00:20