Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. BRÁZDA, Radim. Fyziologie výživy, pivo a filozofická antropologie : Jacob Moleschott a Ludwig Feuerbach. Studia historica Brunensia. Brno, 2023, roč. 70, č. 2, s. 91-106. ISSN 1803-7429. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SHB2023-2-7.
  2. BRÁZDA, Radim. Josef Tvrdý - filozof v Bratislavě (1927 - 1938). In Konference při příležitosti 100. výročí Katedry filozofie a dejín filozofie FF UK Bratislava. 2023.
  3. BRÁZDA, Radim. Lapidárium ctností. Online. In Gluchman, Vasil; Kalajtzidis, Ján. ETICKÉ MYSLENIE MINULOSTI A SÚČASNOSTI (ETPP 2023/25) Etika v 20. a 21. storočí II. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2023, s. 207-231. ISBN 978-80-555-3152-6.
  4. BRÁZDA, Radim. Lapidárium ctností – apotéka neřestí. 2023.

  2021

  1. BRÁZDA, Radim. Filozofové ve městě. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 152 s. MUNI ARTS 100. ISBN 978-80-210-9827-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9827-2021.
  2. BRÁZDA, Radim. Filozofové ve městě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 152 s. MUNI ARTS 100. ISBN 978-80-210-9826-8.
  3. BRÁZDA, Radim. Filozofové ve městě - 100 let na Katedře filozofie. In Den filozofie. 2021.
  4. BRÁZDA, Radim. KYBERNÉTŮV SKEPTICKÝ STÍN : O POVAZE LEMOVA ODMLČENÍ. Pro-Fil. Brno, 2021, roč. 22, Special issue, s. 3-17. ISSN 1212-9097.
  5. BRÁZDA, Radim. Kybernétův skeptický stín: o povaze Lemova odmlčení. In Přednáška ve Filozofické jednotě. 2021.
  6. BRÁZDA, Radim. Pivo a dietetika v pol. 19. století - Jacob Moleschott a experimentální výzkum účinků piva. In Kulturní dějiny piva - workshop. 2021.
  7. BRÁZDA, Radim a Radim BĚLOHRAD. Pro-Fil Special issue (Stanisław Lem). Brno, 2021, s. 1-102, 103 s. ISSN 1212-9097.

  2020

  1. BĚLOHRAD, Radim, Radim BRÁZDA a Zdeňka JASTRZEMBSKÁ. Kalendárium filozofů a vědců. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 134 s. ISBN 978-80-210-9669-1.
  2. URVÁLEK, Aleš a Radim BRÁZDA. PRO-FIL speciální číslo Hans Blumenberg. Brno, 2020. ISSN 1212-9097.
  3. BRÁZDA, Radim. Tvargle a klima. In Přednáška pro Filozofickou jednotu. 2020.
  4. BRÁZDA, Radim. Variationen als Methode der Philosophiegeschichte – Marquard und Blumenberg. Pro-Fil. Masarykova univerzita, 2020, roč. 2020, Special Issue, s. 57-68. ISSN 1212-9097. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/pf20-3-2098.

  2019

  1. BRÁZDA, Radim. Filozofové ve městě. Studia Philosophica. Masarykova univerzita: MU, 2019, roč. 66, č. 1, s. 95-112. ISSN 1803-7445. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SPh2019-1-9.
  2. BRÁZDA, Radim. Filozofové z archivu aneb Drobné vrtochy velkých mužů. In 100 let filozofie v Brně, 21.11.2019, Brno. 2019.
  3. BRÁZDA, Radim. Jan, jídlo a pití. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 18 s. ISBN 978-80-210-9457-4.
  4. BRÁZDA, Radim. Od původu člověka k morálce lidské mysli. In ScienceCafé : Od původu člověka k Morálce lidské mysli, 13.6.2019, Benediktinský klášter Broumov. 2019.
  5. BRÁZDA, Radim. Variationen als Methode der Geschichte der Philosophie. In 100 Jahre Hans Blumenberg, 18.9.2019, Brno. 2019.

  2018

  1. BRÁZDA, Radim. Filozofové v archivu. Pro-Fil, 2018, 12 s. ISSN 1212-9097. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/pf18-2-1854.
  2. BRÁZDA, Radim. Rozhodování. In Netrpělivost srdce Národní divadlo Program. 1. vyd. Praha: Národní divadlo, 2018, s. 58-73. Netrpělivost srdce Stefan Zweig Program. ISBN 978-80-7258-684-4.

  2017

  1. BRÁZDA, Radim. Indignation as a political dynamics category. Human affairs. Berlin: Walter de Gruyter, 2017, roč. 27, č. 1, s. 48-58. ISSN 1210-3055. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/humaff-2017-0005.
  2. BRÁZDA, Radim. Sloterdijk und das philosophische Kabinett. Pro-Fil. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 18, Special Issue, s. 66-71. ISSN 1212-9097. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/pf17-3-1652.
  3. BRÁZDA, Radim. Sloterdijk und das philosophische Kabinett. In In Sloterdijks Weltinnenraum, Brno. 2017.

  2016

  1. BRÁZDA, Radim a Zdeňka JASTRZEMBSKÁ. Problémy sebereprodukce filozofie I: Funesův syndrom. Pro-Fil. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 17, č. 2, s. 15-29. ISSN 1212-9097.

  2015

  1. BRÁZDA, Radim. Odo Marquard, Humor, Vernunft und Lachen. Pro-Fil. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 16, č. 2, s. 51-68. ISSN 1212-9097.

  2014

  1. BRÁZDA, Radim. Adam, Marie a Legenda o snědeném srdci - utváření metafyziky silných vztahů. In Kosmologie a antropologie: místa člověka v kosmu. 2014.
  2. BRÁZDA, Radim, Zdeňka JASTRZEMBSKÁ a Radim BĚLOHRAD. Kalendárium filozofů a vědců. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 115 s. ISBN 978-80-210-6748-6.

  2013

  1. BRÁZDA, Radim. Hardware pro morální rozhodování. In Přednáška na FÚ AV ČR Praha. 2013.
  2. BRÁZDA, Radim. Periodická soustava základních morálních prvků. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 2-3, s. 31-53. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2013-2-3-3.

  2012

  1. BRÁZDA, Radim. Anatomie morálky. In Evropský festival filozofie Velké Meziříčí. 2012.
  2. BRÁZDA, Radim. Naturalismus a dvojí architektura morálního uvažování. In XVI. slovensko - české sympózium o analytické filozofii, Třešť. 2012.
  3. BRÁZDA, Radim. Periodická soustava základních morálních prvků. 2012.
  4. BRÁZDA, Radim. Pojetí svobody v Páté procházce Snění samotářského chodce (J. J. Rousseau a P. Sloterdijk). In Mezinárodní vědecká konference Ludská prirozenosť, vola, cit (k 300. výročiu narodenia J. J. Rousseaua),. 2012.

  2011

  1. BRÁZDA, Radim. Empirická a experimentální etika: scientistní obrat v etice. In Emil Višňovský. Za zrkadlom modernity. 1. vyd. Bratislava: FF UK Bratislava, 2011, s. 79-91, 180 s. ISBN 978-80-223-3074-9.
  2. BRÁZDA, Radim. Empirická a experimentální etika: scientistní obrat v etice. první. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2011, s. 79-91. ISBN 978-80-223-3074-9.
  3. BRÁZDA, Radim, Jakub CIGÁN, Zdeňka JASTRZEMBSKÁ, Lukáš HODER, Eva KLOCOVÁ, M KOZLOVÁ, J OSIČKA a J VOTAVA. Společenské vědy pro střední školy - 4. díl (pracovní sešit). Brno: Didaktis, 2011, 104 s. ISBN 978-80-7358-176-3.

  2010

  1. BRÁZDA, Radim. Ethicum. první. Zlín: VeRBuM, 2010, 188 s. ISBN 978-80-904273-9-6.

  2008

  1. BRÁZDA, Radim. Contemporary Ethics. In Břetislav Horyna (ed.): Philosophical Wondering. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2008, s. 7-16. 264. ISBN 978-80-7182-264-6.
  2. BRÁZDA, Radim. Renesanční Evropa. In Luk a lyra. Ze sbírek Arcidiecézního muzea Kroměříž. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Kroměříž, 2008, s. 65 - 72. Muzeum umění Olomouc, verze 1. ISBN 978-80-87149-13-3.

  2007

  1. BRÁZDA, Radim. Kudy létá sova. In SPFFBU Studia philosophica. první. Brno: FF MU Brno, 2007, s. 65-73. ISSN 1803-7445.

  2006

  1. BRÁZDA, Radim. Možnosti a limity inovací ve výuce filozofie. Ed.: Lenka Bohunická. In Vyučovanie filozofie: problémy, inovácie, diskusie v rámci krajín V4.Sborník z konference Thematization of current problems in different forms of philosophical reflexion from Slovak – Czech – Polish – Hungary perspective. Bratislava: Univerzita Komenského, 2006, s. 12-25. ISBN 80-223-2203-2.
  2. BRÁZDA, Radim. Pirsigova prolegomena k filozofickému myšlení. In Pirsig, R. M. Zen a umění údržby motocyklu. 2. vyd. Praha: Volvox Globator, 2006, s. 337-341. ISBN 80-7207-600-0.

  2005

  1. BRÁZDA, Radim. Etika ctností a přirozenost dobra. Pro-Fil. Brno: Katedra filozofie, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 1-14. ISSN 1212-9097.

  2004

  1. BRÁZDA, Radim. Etyka czeska - skic historyczny. In Anthropos. Prace Instytutu Filozofii UMCS, Zbiór 3. 1. vyd. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2004, s. 115-131. ISSN 1732-6680.

  2002

  1. BRÁZDA, Radim. Etika - vzpomínky na budoucnost. In Sborník filosofické fakulty, řada filosofická. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 173-180. ISBN 80-210-2622-7.
  2. BRÁZDA, Radim. Intolerance a soupatřičnost. Sofia. Rzeszów: Wydawnictvo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 128 - 144. ISSN 1642-1248.
  3. BRÁZDA, Radim. Srovnávací etika. první. Praha: KLP, 2002, 244 s. Kassandra. ISBN 80-85917-86-6.
  4. BRÁZDA, Radim. Tolerance, intolerance a (ne)soupatřičnost. In Bratislavské přednášky. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2002, s. 263-283, 20 s. ISBN 80-210-2963-3.

  2001

  1. BRÁZDA, Radim. Jean Baudrillard simulace, simulakra a reverzibilita. In Baudrillard, J.: Dokonalý zločin. 1. vyd. Olomouc: Periplum, 2001, s. 157-180, 23 s. Periplum. ISBN 80-902836-7-5.

  2000

  1. BRÁZDA, Radim. Etika (opět) jako optimální životní technologie. Profil (Elektronický časopis pro filozofii). Brno: Katedra filosofie FF MU, 2000, roč. 2000, č. 2. ISSN 1212-9007.
  2. BRÁZDA, Radim. Gilles Lipovetsky: Soumrak povinnosti. Host : literární měsíčník. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2000, roč. 2000, č. 1, s. XIII-XIV. ISSN 1211-9938.
  3. BRÁZDA, Radim. Kvadratura třetí ženy. Profil (Elektronický časopis pro filozofii). Brno: Katedra filosofie FF MU, 2000, roč. 2000, č. 3. ISSN 1212-9007.
  4. BRÁZDA, Radim. Poetika klamu a podvodu. Aluze : časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000, roč. 2000, č. 1, s. 164-167. ISSN 1212-5547.
  5. BRÁZDA, Radim. Richard Rorty: Etika bez všeobecných povinností. Profil (Elektronický časopis pro filozofii). Brno: Katedra filosofie FF MU, 2000, roč. 1, č. 1. ISSN 1212-9007.
  6. BRÁZDA, Radim. Skepse v etice: Marquard, Mackie a Weischedel. In Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2000, s. 63-74, 11 s. Řada filozofická. ISBN 80-210-1994-8.
  7. BRÁZDA, Radim. Skeptická etika, ročník 76. Host : literární měsíčník. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2000, roč. 2000, č. 4, s. XII-XIV. ISSN 1211-9938.
  8. BRÁZDA, Radim. Třetí žena druhého pohlaví. Host : literární měsíčník. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2000, roč. 2000, č. 9, s. XII-XIII. ISSN 1211-9938.
  9. BRÁZDA, Radim. Virilio - filozofická jednotka rychlosti. Kinoikon. Bratislava: Asociácia Slovenských filmových klubov, 2000, IV/2000, č. 1, s. 135-146. ISSN 1335-1893.
  10. BRÁZDA, Radim. Západní a východní hodnoty? Cesta od kolektivismu k individualismu a zpět. Dieter Senghaas, Luc Ferry a Peter Singer o východních hodnotách. Profil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, 2000, roč. 1, č. 2. ISSN 1212-9007.

  1999

  1. BRÁZDA, Radim. Filozofie řečená interkulturní. Aluze.Časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: Palackého univerzita Olomouc, 1999, roč. 3, 3-4, s. 136-149. ISSN 12-12-5547.
  2. BRÁZDA, Radim. Racionální diskriminace nebo nepřípustná perzekuce? Aluze.Časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: Palackého univerzita Olomouc, 1999, roč. 3, č. 1, s. 99-109. ISSN 12-12-5547.
  3. BRÁZDA, Radim. Srovnávací etika. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1999, roč. 47, č. 5, s. 725-741. ISSN 0015-1831.

  1998

  1. BRÁZDA, Radim. Lekce z německé filosofie aneb Hodina němčiny. In Filosofie posledních let před koncem filosofie. První vydání. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 1998, s. 329-332. Kassandra, sv. 2. ISBN 80-85917-49-1.
  2. BRÁZDA, Radim. Úvod do srovnávací etiky. první vydání. Praha: KLP - Koniash Latin Press, 1998, 177 s. Kassandra. ISBN 80-85917-46-7.
  3. BRÁZDA, Radim. 150 hesel ve Filosofickém slovníku. In Filosofický slovník. druhé. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998, s. 9-450, 463 s. Olomouc. ISBN 80-7182-064-4.

  1997

  1. BRÁZDA, Radim. Virtuální svět jako filosofický problém. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philosophica III. Olomouc: Universita Palackého, 1997, s. 9-29. Philosophica. ISBN 80-7067-718-X.
  2. BRÁZDA, Radim a Břetislav HORYNA. W. Welsch: Naše postmoderní moderna. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philosophica III. Olomouc: Universita Palackého, 1997, s. 177-181. ISBN 80-7067-718-X.

  1996

  1. BRÁZDA, Radim. Hic Rave, hic salta. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1996, roč. 1996, č. 1, s. 94-97. ISSN 1210-3640.
  2. HORYNA, Břetislav a Radim BRÁZDA. Půl naší postmoderní moderny (Wolfgang Welsch, Naše postmoderní moderna). Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1996, roč. 44, č. 6, s. 1038-1042. ISSN 00015-1831.

  1995

  1. BRÁZDA, Radim. 85 hesel ve filosofickém slovníku. In Filosofický slovník. 1. vyd. Olomouc: Fin, 1995, s. 10-320, 320 s. filosofia. ISBN 80-7182-014-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 4. 2024 17:35