Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. KOZDASOVÁ, Anežka, Lucie GALČANOVÁ BATISTA, Radim HÉDL a Péter SZABÓ. Coppice reintroduction in the Czech Republic : extent, motivation and obstacles. European Journal of Forest Research. New York: Springer, 2024, roč. 143, č. 1, s. 305-317. ISSN 1612-4669. doi:10.1007/s10342-023-01626-0.
  2. SZABÓ, Péter, Écio Souza DINIZ a Jakub HOUŠKA. Traditional agroforestry on forested land : a comprehensive analysis of its distribution pattern in the 19th century. Agroforestry Systems. Dordrecht: Springer, 2024, roč. 98, č. 1, s. 115-127. ISSN 0167-4366. doi:10.1007/s10457-023-00894-4.

  2023

  1. SZABÓ, Péter. Agrolesnictví v dějinách - máme na co navázat. In Agromanuál. České Budějovice: Kurent, 2023. s. 100-101. ISSN 1801-7673.
  2. SZABÓ, Péter. Člen Odborné poradní skupiny ke stínovému programovému výboru rámcového programu Horizont Evropa v konfiguraci „Rozšiřování účasti a posilování Evropského výzkumného prostoru“. Odborná poradní skupina ke stínovému programovému výboru rámcového programu Horizont Evropa v konfiguraci „Rozšiřování účasti a posilování Evropského výzkumného prostoru“, 2023 - 2023.
  3. SZABÓ, Péter. Environmentální dějiny a historická ekologie: jak najít místo pro přírodu v dějinách a pro člověka v přírodě. In Seminář Centra pro teoretická studia, CUNI & AV ČR. 2023.
  4. SZABÓ, Péter. Historical ecology through the eyes of a historian. In SOURCES: Integrating historical sources for long-term ecological knowledge and biodiversity conservation. 2023.
  5. SZABÓ, Péter. Hospodaření na jesenických horských holích za posledních 500 let. In Seminář České botanické společnosti a Katedry botaniky a zoologie, MUNI. 2023.
  6. SZABÓ, Péter. Member of Editorial Board. Global Environment: A Journal of Transdisciplinary History, 2023 - 2023. ISSN 1973-3739.
  7. SZABÓ, Péter. Member of Editorial Board. Environment and History, 2023 - 2023. ISSN 0967-3407.
  8. SZABÓ, Péter. Member of Scientific Committee. European Agroforestry Federation (EURAF), 2023 - 2023.
  9. SZABÓ, Péter. Not seeing the forest for the trees: The environmental history of non-timber woodland uses in the Early Modern Period. In Brno-Pécs environmental humanities conference. 2023.
  10. SZABÓ, Péter. Pařeziny z pohledu do minulost. In Odrůstat ze svých pařezů. Desatero pohledů na současné výmladkové lesy. Brno: Botanický ústav AV ČR, 2023. s. 28-32.
  11. SZABÓ, Péter. The Horka Litter Raking Incident : On Foresters and Peasants in Nineteenth-Century Moravia. Environment and History. Isle of Harris: White Horse Press, 2023, roč. 29, č. 3, s. 323-343. ISSN 0967-3407. doi:10.3197/096734021X16245313029958address=.
  12. HÉDL, Radim, Radim MATULA, Karel STIBRAL, Péter SZABÓ, Martin ŠRÁMEK a Ondřej VILD. Výmladkové lesy : Ekologie, hospodaření, historie a estetika. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2023. 192 s. ISBN 978-80-7675-149-1.
  13. BRÁZDIL, Rudolf, Petr DOBROVOLNÝ, Christian PFISTER, Katrin KLEEMANN, Kateřina CHROMÁ, Péter SZABÓ a Piotr OLINSKI. Weather and climate and their human impacts and responses during the Thirty Years' War in central Europe. Climate of the Past. Copernicus GmbH, 2023, roč. 19, č. 9, s. 1863-1890. ISSN 1814-9324. doi:10.5194/cp-19-1863-2023.

  2022

  1. BRÁZDIL, Rudolf, Petr ZAHRADNÍK, Péter SZABÓ, Kateřina CHROMÁ, Petr DOBROVOLNÝ, Lukáš DOLÁK, Miroslav TRNKA, Jan ŘEHOŘ a Silvie SUCHÁNKOVÁ. Meteorological and climatological triggers of notable past and present bark beetle outbreaks in the Czech Republic. Climate of the Past. Copernicus GmbH, 2022, roč. 18, č. 9, s. 2155-2180. ISSN 1814-9324. doi:10.5194/cp-18-2155-2022.

  2021

  1. KOLÁŘ, Jan a Péter SZABÓ. On interdisciplinarity in the humanities : A comment on Fanta et al. (2020) on the bias in dating obtained from historical sources. Journal of Archaeological Science. Academic Press, 2021, roč. 132, August 2021, s. 1-5. ISSN 0305-4403. doi:10.1016/j.jas.2021.105392.

  2018

  1. SZABÓ, Péter, Silvie SUCHÁNKOVÁ, Lucie KŘÍŽOVÁ, Martin KOTAČKA, Martina KVARDOVÁ, Martin MACEK, Jana MÜLLEROVÁ a Rudolf BRÁZDIL. More than trees: The challenges of creating a geodatabase to capture the complexity of forest history. Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History 2018. Routledge Journals, Taylor and Francis Ltd., 2018, roč. 51, č. 3, s. 175-189. ISSN 0161-5440. doi:10.1080/01615440.2018.1444523.
  2. KOLÁŘ, Jan, Martin MACEK a Péter SZABÓ. Using archaeology for population estimates and land use reconstructions : a perspective from Central Europe. Past Global Changes Magazine. 2018, roč. 26, č. 1, s. 30-31. ISSN 2411-605X. doi:10.22498/pages.26.1.30.

  2017

  1. JAMRICHOVÁ, Eva, Radim HÉDL, Jan KOLÁŘ, Peter TÓTH, Přemysl BOBEK, Mária HAJNALOVÁ, Juraj PROCHÁZKA, Jiří KADLEC a Péter SZABÓ. Human impact on open temperate woodlands during the middle Holocene in Central Europe. Review of Palaeobotany and Palynology. Amsterdam: Elsevier, 2017, roč. 245, October 2017, s. 55-68. ISSN 0034-6667. doi:10.1016/j.revpalbo.2017.06.002.
  2. SZABÓ, Péter, Andrea GÁLOVÁ, Eva JAMRICHOVÁ, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Jan ŠIPOŠ a Radim HÉDL. Trends and events through seven centuries: the history of a wetland landscape in the Czech Republic. Regional Environmental Change. 2017, roč. 17, č. 2, s. 501-514. ISSN 1436-3798. doi:10.1007/s10113-016-1033-0.

  2015

  1. SZABÓ, Péter, Jana MÜLLEROVÁ, Silvie SUCHÁNKOVÁ a Martin KOTAČKA. Intensive woodland management in the Middle Ages: spatial modelling based on archival data. Journal of Historical Geography. 2015, č. 48, s. 1–10. ISSN 0305-7488. doi:10.1016/j.jhg.2015.01.005.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 2. 2024 06:32