Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. BORECKÝ, Daniel, Svatopluk NOVÁK a Petr CHALUPA. Zeměpis 8: učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV. 2. díl, Česká republika. 7. aktualizované vyd. Brno: Nová škola, 2019. 95 s. Duhová řada. ISBN 978-80-7600-108-4.
 2. 2016

 3. NOVÁK, Svatopluk, Dana HÜBELOVÁ a Petr CHALUPA. Paradox prokletí přírodních zdrojů Latinské Ameriky. Biologie - chemie - zeměpis. Praha: SPN, 2016, roč. 25, č. 5, s. 241-247. ISSN 1210-3349.
 4. BORECKÝ, Daniel, Svatopluk NOVÁK a Petr CHALUPA. Putování naší vlastí Česká republika, učebnice, 2. díl. 6. aktualizované vyd. Brno: Nová škola, 2016. 95 s. ISBN 978-80-7289-865-7.
 5. 2014

 6. BORECKÝ, Daniel, Svatopluk NOVÁK a Petr CHALUPA. Putování naší vlastí Česká republika, učebnice, 2. díl. 5. aktualizované vyd. Brno: Nová škola, 2014. 95 s. ISBN 978-80-7289-631-8.
 7. 2013

 8. BORECKÝ, Daniel, Svatopluk NOVÁK a Petr CHALUPA. Zeměpis Putování naší vlastí Česká republika učebnice, 2. díl. 4. aktualizované vyd. Brno: Nová škola, 2013. 95 s. ISBN 978-80-7289-518-2.
 9. 2010

 10. CHALUPA, Petr a Svatopluk NOVÁK. Geografie a zdraví. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 102 s. Škola a zdraví pro 21. století, 2010. ISBN 978-80-210-5207-9.
 11. 2009

 12. CHALUPA, Petr a Dana HÜBELOVÁ. Česká republika na počátku demografických změn. In Geografické aspekty středoevropského prostoru, 1. díl. MU. Olomouc: MU, 2009. s. 151-156, 220 s. ISBN 978-80-210-4947-5.
 13. CHALUPA, Petr a Dana HÜBELOVÁ. Dominikánska republika - kolébka španělské kolonizace Ameriky. Geografia. Bratislava: Geo-servis, 2009, roč. 17, č. 1. ISSN 1335-9258.
 14. HÜBELOVÁ, Dana a Petr CHALUPA. Evropa - učebnice I. díl. 1. vyd. Brno: Nová škola, 2009. 95 s. ISBN 80-7289-101-4.
 15. HÜBELOVÁ, Dana a Petr CHALUPA. Globální krize. Biologie-Chemie-Zeměpis. Praha: SPN, 2009, roč. 18, č. 3, s. 141-146, 156 s. ISSN 1210-3349.
 16. NOVÁK, Svatopluk a Petr CHALUPA. The impact of the economic recession on the population of the Czech Republic. In ŘEHULKA, Evžen. Anotace škola pro zdraví 21. 2009. ISBN 978-80-7392-098-2.
 17. BORECKÝ, Daniel, Svatopluk NOVÁK a Petr CHALUPA. Zeměpis Putování naší vlastí Česká republika učebnice, 2. díl. 1. vyd. Brno: Nová škola, 2009. 95 s. ISBN 80-7289-102-2.
 18. CHALUPA, Petr, Jaromír DEMEK a Stanislav HORNÍK. Zeměpis 9, Česká republika. 1. vyd. Praha: SPN, 2009. 120 s. ISBN 978-80-7235-415-3.
 19. 2008

 20. CHALUPA, Petr. CIVILISATION OF THE THIRD WAVE, HUMANCAPITAL AND THE ROLE OF EDUCATION. In GEOGRAPHY IN CZECHIA AND SLOVAKIA. BRNO: MU BRNO, 2008. s. 329 - 333. ISBN 978-80-210-4600-9.
 21. HUBELOVÁ, Dana a Petr CHALUPA. Cvičení z regionální geografie - Evropa. Brno: Masaryková univerzita, 2008. 80 s. 1. vydání. ISBN 978-80-210-4735-8.
 22. CHALUPA, Petr a Dana HÜBELOVÁ. Dominikánská republika (I.). Praha: Futura, 2008. Haló noviny, roč. 18, č. 183.
 23. CHALUPA, Petr a Dana HÜBELOVÁ. Dominikánská republika (II.). Praha: Futura, 2008. 8 s. Haló noviny, roč. 18, č. 189.
 24. CHALUPA, Petr a Dana HÜBELOVÁ. Globalizace (3). Biologie-Chemie-Zeměpis. Praha: SPN, 2008, roč. 17, č. 1, s. 43-49, 52 s. ISSN 1210-3349.
 25. CHALUPA, Petr a Daniel BORECKÝ. Globální diktatura peněz prostřednictvím sdělovacích prostředků. Praha: Futura, a.s., 2008. Naše Pravda, příloha Haló novin ze dne 15.12. 2008. ISSN 1210-1494.
 26. CHALUPA, Petr a Dana HÜBELOVÁ. Kuba - lepší život je možný (I.). Praha: Futura, 2008. 8 s. Haló noviny, roč. 18, č. 72.
 27. CHALUPA, Petr a Dana HÜBELOVÁ. Kuba - lepší život je možný (II.). Praha: Futura, 2008. 8 s. Haló noviny, roč. 18, č. 78.
 28. CHALUPA, Petr a Dana HÜBELOVÁ. Multipolární svět 21. století a snaha USA o dominanci. Praha: Futura, 2008. 7 s. Haló noviny, roč. 18, č. 82.
 29. CHALUPA, Petr a Daniel BORECKÝ. Odpovídají projekty našim cílům? Brno: Magistrát města Brna, 2008. Brněnský Metropolitan, roč. 4, čís. 9, s. 10.
 30. SVATOŇOVÁ, Hana, Jaromír KOLEJKA, Petr CHALUPA a Dana HÜBELOVÁ. Putování po světadílech učebnice 1.díl, Amerika, Afrika. Brno: Nová škola, 2008. 95 s. ISBN 80-7289-095-6.
 31. CHALUPA, Petr a Dana HÜBELOVÁ. República Dominicana - není jen vyhledávané rekreační místo. Biologie-Chemie-Zeměpis. Praha: SPN, 2008, roč. 17, č. 4, s. 197-201, 208 s. ISSN 1210-3349.
 32. CHALUPA, Petr a Dana HÜBELOVÁ. Romské etnikum na našem území. Biologie-Chemie-Zeměpis. Praha: SPN, 2008, roč. 17, č. 2, s. 99-102, 104 s. ISSN 1210-3349.
 33. CHALUPA, Petr a Dana HÜBELOVÁ. USA jako faktor ovlivňující společenský celosvětový vývoj (I.). Praha: Futura, 2008. 7 s. Haló noviny, roč. 18, č. 61.
 34. CHALUPA, Petr a Dana HÜBELOVÁ. USA jako faktor ovlivňující společenský celosvětový vývoj (II.). Praha: Futura, 2008. 7 s. Haló noviny, roč. 18, č. 67.
 35. 2007

 36. CHALUPA, Petr a Dana HÜBELOVÁ. Globalizace. Biologie-Chemie-Zeměpis. Praha: SPN, 2007, roč. 16., č. 5, s. 203-209. ISSN 1210-3349.
 37. CHALUPA, Petr a Dana HÜBELOVÁ. Chile – Švýcarsko Latinské Ameriky. Geografia. Bratislava: Geo-servis, 2007, roč. 15, č. 1. ISSN 1335-9258.
 38. CHALUPA, Petr a Dana HÜBELOVÁ. Latinská Amerika a její proměna. Geografia. Bratislava: Geo-servis, 2007, roč. 15, č. 1. ISSN 1335-9258.
 39. CHALUPA, Petr a Dana HÜBELOVÁ. Latinská Amerika se mění. Biologie-Chemie-Zeměpis. Praha: SPN, 2007, roč. 16, č. 3, s. 155-156. ISSN 1210-3349.
 40. CHALUPA, Petr a Dana HÜBELOVÁ. Peru – modelová andská země. Biologie – Chemie – Zeměpis. Praha: SPN, 2007, roč. 16, č. 2, s. 91-98. ISSN 1210-3349.
 41. CHALUPA, Petr, Svatopluk NOVÁK, Dana HÜBELOVÁ a Martin WEINHÖFER. Sistěma obrazovanija v Češskoj respublike i podgotovka buduščich učitělej. In Aktuální problémy vědeckých výzkumů - 2007. Dněpropetrovsk, 2007. s. 51-57. ISBN 966-7191-99-0.
 42. CHALUPA, Petr a Dana HÜBELOVÁ. Současný fázový společenský posun a Česká republika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 236 s. Spisy Pedagogické fakulty MU, sv. č. 108. ISBN 978-80-210-4464-7.
 43. 2006

 44. SVATOŇOVÁ, Hana, Jaromír KOLEJKA, Svatopluk NOVÁK a Petr CHALUPA. Geovisualization as support of decision-making in crisis situation. In ESRI International User Conference Proceedings. San Diego: ESRI, 2006. s. 1-17.
 45. CHALUPA, Petr a Dana HÜBELOVÁ. Kam kráčíš, Latinská Ameriko? Geografia. Bratislava: Geo-servis, 2006, roč. 14, č. 1, s. 21-31. ISSN 1335-9258.
 46. CHALUPA, Petr a Dana HÜBELOVÁ. Venezuela. Biologie – Chemie – Zeměpis. Praha: SPN, 2006, roč. 15, č. 4, s. 195 – 199. ISSN 1210-3349.
 47. 2005

 48. CHALUPA, Petr, Dana HUBELOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ a Dušan KRÁČMAR. Fázový společenský posun a Česká republika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 76 s. Pedagogicka fakulta. ISBN 80-210-3636-2.
 49. CHALUPA, Petr. Lidské zdroje v České republice. In Sborník z konference Stredoeuropský priestor. Edícia prírodovedec, číslo 166, FPV UKF Nitra, 2005. 1. vyd. Nitra: FPV UKF, 2005. s. 12 - 17, 125 s. ISBN 80-8050-784-8.
 50. CHALUPA, Petr. Naselenia Čechii v konteksti svitovogo i evropiskovo demografičnovo rozvitia. In Geografia i sučastnist. 1. vyd. Kyjev: Pedagogičeskij universitet imeni M.P. Dragomanova, 2005. s. 154 - 160, 258 s.
 51. CHALUPA, Petr a Dana HÜBELOVÁ. Smlouva o ústavě pro Evropu. Biologie-Chemie-Zeměpis. Praha: SPN, 2005, roč. 14, č. 3, s. 139 – 141. ISSN 1210-3349.
 52. CHALUPA, Petr. The demographic situation in The Czech Republic. In Geografie XVI. 1. vyd. Brno: MU, 2005. s. 1-52, 750 s. ISBN 80-210-3759-8.
 53. 2004

 54. CHALUPA, Petr a Dana HÜBELOVÁ. Amerika a Austrálie-cvičení z regionální geografie. Brno: Paido, 2004. 87 s. ISBN 80-7315-061-1.
 55. 2001

 56. CHALUPA, Petr a Olga VILÍMKOVÁ. Minulost a přítomnost Mexika a Peru. 1. vyd. Brno: MU, 2001. 187 s. Spisy PdF, 77, řada přírodní vědy. ISBN 80-210-2373-2.
 57. 2000

 58. CHALUPA, Petr. Geografický časopis. Bratislava: GGú SAV, 2000. 10 s. 52/1. ISBN 0016-7193.
 59. CHALUPA, Petr. Island. Praha: SPN, 2000. Biologie-chemie-zeměpis 9/5. ISBN 1210-3349.
 60. CHALUPA, Petr. Minulost a přítomnost Mexika. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2000. 250 s. Spisy PdF MU.
 61. CHALUPA, Petr. Přehled ekonomického a populačního vývoje ČR. Praha: SPN, 2000. 4 s. Biologie-chemie-zeměpis, 9/3. ISBN 1210-3349.
 62. CHALUPA, Petr. Vývojové megatrendy a Česká republika. Nitra (Slovensko): Fakulta prir.. vied UKF, 2000. 11 s. Geographical Studies č. 61. ISBN 80-8050-349-4.
 63. CHALUPA, Petr. Vývojové megatrendy a populační vývoj v čeeské reppublice. Bánská Bystrica: Unniverzita Mateja Bela Banská Bystrica, 2000. 7 s. Scintific script. ISBN 80-8055-371-8.
 64. 1999

 65. CHALUPA, Petr. Česká otázka v učivu zeměpisu. 1. vyd. Brno: MU, 1999. 10 s. Spisy PdF MU č. 145. ISBN 80-210-2138-1.
 66. CHALUPA, Petr. Česká republika na konci století. 1. vyd. Brno: MU, 1999. 9 s. ISBN 80-210-2147-0.
 67. CHALUPA, Petr. Česká republika v Evropě. 1. vyd. Brno: MU Brno, 1999. 10 s. Sborník prací PdF MU. ISBN 80-210-2164-0.
 68. CHALUPA, Petr. K postavení zeměpisu v tvořivé škole v první polovině příštího století. 1. vyd. Brno: MU, 1999. 4 s. Sborník prací č.140. ISBN 80-210-1938-7.
 69. CHALUPA, Petr. Laponci v Evropě. 1. vyd. Praha: SPN Praha, 1999. 4 s. Biologie- chemie - zeměpis. ISBN 1210-3349.
 70. CHALUPA, Petr. Mexiko a říše Aztéků. 1. vyd. Praha: SPN Praha, 1999. 5 s. Biologie - chemie - zeměpis. ISBN 1210-3349.
 71. CHALUPA, Petr. Protisměry územní identity. 1. vyd. Český Těšín: OLZA, 1999. 3 s. ISBN 80-86082-10-5.
 72. CHALUPA, Petr. Slovácko. 1. vyd. Český Těšín: OLZA, 1999. 21 s. geografie místního regionu pro základní školy. ISBN 80-86082-11-3.
 73. CHALUPA, Petr. Světový oceán, Evropa. 1. vyd. Praha: SPL Práce, Albra, 1999. 135 s. učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. ISBN 80-86287-09-2.
 74. CHALUPA, Petr. Světový oceán, Evropa. 1. vyd. Praha: Práce, 1999. 135 s. učebnice. ISBN 80-86287-09-2.
 75. CHALUPA, Petr. The Czech Republick in the Period a Phase Trasition. 1999. vyd. Bratislava: UK Bratislava, 1999. 3 s.
 76. CHALUPA, Petr. Velkoopatovicko. 1. vyd. Blansko: SHR Blansko, 1999. 110 s. regionální vlastivědná učebnice.
 77. CHALUPA, Petr. Víte,že? 1. vyd. Praha: SPN Praha, 1999. 2 s. Biologie - chemie - zeměpis. ISBN 1210-3349.
 78. 1997

 79. CHALUPA, Petr. Albánie - země o níž se mluví. Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1997, roč. 6, 4/97, s. 142. ISSN 1210-3349.
 80. CHALUPA, Petr. Gradace profesní dráhy učitele. Geografické rozhledy : výuka a popularizace, geografie, ekologická výchova. Praha: Česká geografická společnost, 1997, roč. 5, č. 5, s. 159-160. ISSN 1210-3004.
 81. CHALUPA, Petr. Jaroslav Vencálek - Haná a Pomoraví. Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1997, roč. 5, 1/97, s. 47-48. ISSN 1210-3349.
 82. CHALUPA, Petr. Jaroslav Vencálek - Severní Morava a české Slezsko. Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1997, roč. 6, 5/97, s. 238. ISSN 1210-3349.
 83. CHALUPA, Petr. K populačnímu vývoji České republiky. In Geografické informácie. Nitra, SR: Univerzita Konštantína Filozofa, 1997. s. 10-13.
 84. CHALUPA, Petr. Nezaměstnanost v České republice. In Geografie. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 78-88. IX. ISBN 80-210-1629-9.
 85. CHALUPA, Petr. Třetí vývojová vlna a její zachycení v přípravě učitelů zeměpisu. In Evr.dimenze v přípr.učitelů geograf.a ve vyuč.předmětu geogr. Ostrava: Ostravská univerzita, PřF, 1997. s. 57-62.
 86. CHALUPA, Petr. Třetí vývojová vlna v České republice. In Geografie. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 48-54. VII. ISBN 80-210-1696-5.
 87. CHALUPA, Petr. Země o níž se mluví - Peru. Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1997, roč. 6, 5/97, s. 229-230. ISSN 1210-3349.
 88. LORENZ, Petr, Jaromár DEMEK a Petr CHALUPA. Zeměpis pro 6. r. In Zeměpis pro 6. r. Praha: MOBY DICK, 1997. ISBN 80-90222-31-5.
 89. 1996

 90. CHALUPA, Petr, Stanislav HORNÍK a Svatopluk NOVÁK. Česká republika - naše vlast(učebnice ZŠ). In Česká republika - naše vlast(učebnice ZŠ). Praha: Práce, 1996. ISBN 80-208-0398-X.
 91. CHALUPA, Petr. Didaktika vlastivědy. In Didaktika vlastivědy. Brno: Paido, 1996. ISBN 80-85931-14-1.
 92. MACHALOVÁ, Miloslava a Petr CHALUPA. Didaktika vlastivědy I. díl. In Didaktika vlastivědy. 1. díl. - ČR v souvislostech. Brno: Paido, 1996. ISBN 80-85931-14-1.
 93. CHALUPA, Petr. Gradace profesní dráhy učitele. Geografické rozhledy : výuka a popularizace, geografie, ekologická výchova. Praha: Česká geografická společnost, 1996, roč. 5, č. 5, s. 159-160. ISSN 1210-3004.
 94. CHALUPA, Petr. Které zemi to patří. Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1996, roč. 5, č. 5, s. 232-235. ISSN 1210-3349.
 95. CHALUPA, Petr. On the low of unemplozment and its consequenes in the Cyech Republic. Moravian Geographical Reports. 1996, roč. 2, č. 8, s. 33-40. ISSN 1210-8820.
 96. CHALUPA, Petr a Jozef MEČIAR. Socioekonomická geografie v přehledu. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. 172 s. ISBN 80-210-1455-5.
 97. CHALUPA, Petr. Svět, ve kterém žijeme (učebnice ZŠ). In Svět, ve kterém žijeme (učebnice ZŠ). Praha: Prospektrum, 1996. ISBN 80-85431-76-9.
 98. CHALUPA, Petr. Světový oceán - Evropa ( učebnice ZŠ). In Světový oceán - Evropa ( učebnice ZŠ). Praha: Alter, 1996. ISBN 80-85775-46-8.
 99. CHALUPA, Petr. Syneretické pojetí sociálně ekonomických procesů, s.139-143. In Gradace profesní dráhy učitele. 1. vyd. Brno: Paido, 1996. ISBN 80-85931-21-4.
 100. CHALUPA, Petr. Vlastivěda - Naše vlast. 1. vyd. Praha: Alter, 1996. 32 s. ISBN 80-85775-55-7.
 101. CHALUPA, Petr. Vlastivěda - putování po České republice. 1. vyd. Praha: Alter, 1996. 38 s. ISBN 80-85775-56-5.
 102. CHALUPA, Petr. Vlastivěda pro 5. ročník základních škol. In Vlastivěda pro 5. ročník základních škol. Praha: SPN, 1996. ISBN 80-85937-42-5.
 103. ZWETTLER, Otto a Petr CHALUPA. Vlastivěda pro 5. ročník ZŠ. In Vlastivěda pro 5. ročník ZŠ. Praha: SPN, 1996. ISBN 80-85937-42-5.
 104. 1995

 105. CHALUPA, Petr. K aktuálním ekonomickým problémům České republiky. Biologie-chemie-zeměpis. 1995, roč. 4, č. 2, s. 86-89. ISSN 1201-3349.
 106. CHALUPA, Petr. K postavení a úloze zeměpisu v učivu základní školy. Biologie-chemie-zeměpis. 1995, roč. 4, č. 4, s. 181-183. ISSN 1201-3349.
 107. CHALUPA, Petr, Eduard HOFMANN a Jiří RUX. Lidé a jejich svět. In Lidé a jejich svět. Praha: Prospektrum, 1995. ISBN 80-85431-74-2.
 108. CHALUPA, Petr. Vlastivěda - naše vlast. In Vlastivěda - naše vlast. Praha: Alter, 1995. ISBN 80-85775-31-X.
 109. CHALUPA, Petr. Vlastivěda - putování po ČR. In Vlastivěda - putování po ČR. Praha: Alter, 1995. ISBN 80-85775-65-8.
 110. 1994

 111. CHALUPA, Petr. Evropská únie. Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1994, III., č. 4, s. 196-198. ISSN 1210-3349.
 112. CHALUPA, Petr. Nezaměstnanost - problém 90 let. Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1994, III., č. 2, s. 95-99. ISSN 1210-3349.
 113. CHALUPA, Petr a Koloman IVANIČKA. Synergetický přístup k některým geografickým problémům ČR a SR. In Synergetický přístup k některým geografickým problémům ČR a. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. ISBN 80-210-0537-8.
 114. 1993

 115. HORNÍK, Stanislav a Petr CHALUPA. Rajonizace na základě hodnocení závislostí přírodních a socioekonomických faktorů životního prostředí. In Rajonizace na základě hodnocení závislostí přírodních a soci. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. ISBN 80-210-0397-9.
 116. CHALUPA, Petr a Stanislav HORNÍK. Rajonizace na základě hodnocení závislostí přírodních a socioekonomických faktorů životního prostředí. In Rajonizace na základě hodnocení závislostí přírodních a soci. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. ISBN 80-210-0397-9.
 117. CHALUPA, Petr. Synergetic Conception of Regional Population and Social-Demogratic Processes Taking Place in the Czech Republic. GeoJournal,kluver Academic Publishers, Dordchert/Boston(London. 1993, roč. 1993, č. 31, s. 435-439. ISSN 0343-2521.
 118. CHALUPA, Petr. Synergetic Evaluation of Region,Social,Economic and Population Processes in Czech Republic. Geografie IV. 1993, roč. 1993, č. 1, s. 27-43. ISSN 0343-4241.
 119. CHALUPA, Petr a Koloman IVANIČKA. Synergetický vztah sociálněekonomických a populačních procesů. In Synergetický vztah sociálněekonomických a populačních proces. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. ISBN 80-210-0783-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 8. 2021 17:28