Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

 1. VRBAS, Jaroslav, Daniela JONÁŠOVÁ, Veronika WIEDNEROVÁ a Jana MACEČKOVÁ. Psychomotorické aktivity – Společenská oblast. Pohyb je život-Metodická příloha, Praha, 2013, roč. 17, s. 1-12. ISSN 1212-0669.
 2. PĚTIVLAS, Tomáš, Veronika WIEDNEROVÁ a Jan WIEDNER. Závodivé pohybové aktivity a činnosti pro zdokonalení herních činností jednotlivce v basketbalu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Elportál. ISBN 978-80-210-6199-6.
 3. PĚTIVLAS, Tomáš, Veronika WIEDNEROVÁ a Jan WIEDNER. Závodivé pohybové aktivity a činnosti pro zdokonalení herních činností jednotlivce v basketbalu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Elportál. ISBN 978-80-210-6199-6.
 4. 2012

 5. VRBAS, Jaroslav, Daniela JONÁŠOVÁ, Veronika WIEDNEROVÁ a Jana MACEČKOVÁ. Psychomotorické aktivity - Materiální oblast. Pohyb je život-Metodická příloha, Praha, 2012, roč. 16, č. 4, s. 1-11. ISSN 1212-0669.
 6. VRBAS, Jaroslav, Daniela JONÁŠOVÁ, Veronika WIEDNEROVÁ a Jana MACEČKOVÁ. Psychomotorické aktivity. Osobní oblast. Pohyb je život, Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2012, roč. 16, č. 2. ISSN 1212-0669.
 7. WIEDNEROVÁ, Veronika a Jitka KOPŘIVOVÁ. Význam pohybových aktivit seniorek z hlediska úprav funkčního stavu svalového systému. Studia sportiva, Brno: FSpS MU Brno, 2012, roč. 2012/6, č. 2, s. 13-18. ISSN 1802-7679.
 8. 2010

 9. STARÁ, Gabriela a Veronika WIEDNEROVÁ. Psychomotorické hry pro seniory. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. s. 25 - 28, 4 s. ISBN 978-80-244-2536-8.
 10. 2009

 11. ADAMÍROVÁ, Jiřina, Hana DVOŘÁKOVÁ, Barbora JALOVECKÁ, Jana MACEČKOVÁ, Veronika WIEDNEROVÁ a Jana ZACHARIÁŠOVÁ. Psychomotorika. Speciální učební text. 1. vyd. Praha: Česká asociace sportu pro všechny, 2009.
 12. WIEDNEROVÁ, Veronika. Psychomotorika v praxi. Osobní oblast. Pohyb je život, Praha: Česká asociace sportu pro všechny, 2009, roč. 13, č. 3. ISSN 1212-0669.
 13. 2008

 14. FUNKOVÁ, Veronika, Gabriela STARÁ a Bohumila VEJRÁŽKOVÁ. Seniorské hraní. In Aktivní v každém věku II. UP Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 112 s. ISBN 978-80-244-2011-0.
 15. FUNKOVÁ, Veronika a Gabriela STARÁ. Seniorské hraní - 1.díl. Pohyb je život, Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2008, roč. 12, č. 3, s. 22-24. ISSN 1212-0669.
 16. FUNKOVÁ, Veronika a Gabriela STARÁ. Seniorské hraní - 2.díl. Pohyb je život, Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2008, roč. 12, č. 4, s. 18-49. ISSN 1212-0669.
 17. 2007

 18. KOPŘIVOVÁ, Jitka. The influence of intervention motor activity programme on the quality of life during the ageing process. In JADVIDŽÁK, Igor, Veronika FUNKOVÁ a Gabriela STARÁ. Adapted Physical Activities - European Dimensions. Sofia: National Sporta Academy "V.Levski", Sofia, 2007. 7 s. ISSN 1310-3393.
 19. KOPŘIVOVÁ, Jitka, Igor JADVIDŽÁK, Veronika FUNKOVÁ a Gabriela STARÁ. Uplatnění psychomotorických cvičení a her v pohybových aktivitách seniorů. 1. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 2007. 6 s. ISBN 978-80-244-1796-7.
 20. 2005

 21. JANÍK, Zdeněk, Tomáš PĚTIVLAS a Veronika FUNKOVÁ. Nácvik činností jednotlivce v basketbalu v herních cvičeních. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně Fakulta sportovních studií, 2005. 68 s. ISBN 80-210.
 22. FUNKOVÁ, Veronika, Igor JADVIDŽÁK, Gabriela STARÁ a Jitka KOPŘIVOVÁ. Pohybová aktivita jako prostředek ke zkvalitnění prožívání stáří. In Prožitek a dobrodružství prožívání. 1. vyd. Praha, 2005.
 23. FUNKOVÁ, Veronika a Gabriela STARÁ. Pohybová aktivita v životě seniorů. In Pohybové aktivity a zdraví člověka. Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře. 1.vyd. UJEP v Ústí nad Labem, 2005. s. 121- 123, 162 s. ISBN 80-7077-691-9.
 24. FUNKOVÁ, Veronika, Gabriela STARÁ a Igor JADVIDŽÁK. Psychomotorické cvičení s padákem. Zpravodaj asociace ústavů sociální péče, Olomouc: Asociace ústavů sociální péče, 2005, roč. 7, č. 3, s. 11-27. ISSN 1801-3112.
 25. FUNKOVÁ, Veronika, Gabriela STARÁ a Igor JADVIDŽÁK. Rady a cvičení pro seniory. Zpravodaj asociace ústavů sociální péče, Olomouc: asociace ústavů sociální péče, 2005, roč. 7, č. 2005, s. 14-37. ISSN 1801-3112.
 26. PĚTIVLAS, Tomáš, Zdeněk JANÍK a Veronika FUNKOVÁ. Uvolňování hráče s míčem v pohybu. Basketbalový trenér, Bratislava: Združenie trenérov SBA, 2005, roč. 2005, č. 4, s. 20-23.
 27. FUNKOVÁ, Veronika a Jitka KOPŘIVOVÁ. Vliv intervenčního pohybového programu na kloubní pohyblivost u seniorů. In Sport a kvalita života. Sborník článků a abstrakt mezinárodní konference konané 10.–11. 11. 2005 v Brně. 1.vydání. MU Brno, 2005. 162 s. ISBN 80-210-3863-2.
 28. FUNKOVÁ, Veronika, Gabriela STARÁ a Igor JADVIDŽÁK. Vliv pohybové aktivity na fyzický a psychický stav seniorů. Olomouc: Asociace ústavů sociální péče, 2005, roč. 7, č. 1, s. 21-23.
 29. 2004

 30. KOPŘIVOVÁ, Jitka, Igor JADVIDŽÁK a Veronika FUNKOVÁ. Pohybová aktivita jako prostředek k optimalizaci psychických a fyzických funkcí v přirozeném procesu stárnutí u osob starších 60 let. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. ISBN 80-7041-666-1.
 31. JADVIDŽÁK, Igor, Veronika FUNKOVÁ a Jitka KOPŘIVOVÁ. Pohybová aktivita jako prostředek ke zkvalitnění psychických a fyzických funkcí u osob starších 60-ti let. Tělesná kultura, Olomouc: FTK UP, 2004, roč. 29, č. 2, s. 59-65. ISSN 1211-6521.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 8. 2020 02:34