Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. VYSKOČIL, Robert, Luděk RYBA, Martin PRÝMEK, Tomáš OTAŠEVIČ a Martin KOMZÁK. Aseptické nekrózy. Přehled nejčastějších zástupců, shrnutí diagnostiky a možností terapie. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2021, roč. 30, č. 4, s. 121-127. ISSN 1210-5481.
  2. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Alena ŠTOURAČOVÁ, Martin REPKO, Eva KORIŤÁKOVÁ, Jaroslav TINTĚRA, Marek DOSTÁL a Tomáš OTAŠEVIČ. Prospective Multiparametric Magnetic Resonance Monitoring of Changes in Lesions of Hyaline Cartilage of the Knee Joint After Treatment by Microfractures and Implantation of Biological Collagen Type I Matrix Implants. Academic Radiology. New York: Elsevier, 2021, roč. 28, č. 8, s. 1133-1141. ISSN 1076-6332. doi:10.1016/j.acra.2020.05.030.
  3. PISKÁČEK, Martin, Tomáš OTAŠEVIČ, Martin REPKO a Andrea KNIGHT. The 9aaTAD Activation Domains in the Yamanaka Transcription Factors Oct4, Sox2, Myc, and Klf4. Stem Cell Reviews and Reports. NEW YORK: SPRINGER, 2021, roč. 17, č. 5, s. 1934-1936. ISSN 2629-3269. doi:10.1007/s12015-021-10225-8.
  4. HOFROVÁ, Alena, Petr LOUŠA, Monika KUBÍČKOVÁ, Jozef HRITZ, Tomáš OTAŠEVIČ, Martin REPKO, Andrea KNIGHT a Martin PISKÁČEK. Universal two-point interaction of mediator KIX with 9aaTAD activation domains. Journal of cellular biochemistry. Hoboken (USA): WILEY-BLACKWELL, 2021, roč. 122, č. 10, s. 1544-1555. ISSN 0730-2312. doi:10.1002/jcb.30075.

  2020

  1. OTAŠEVIČ, Tomáš, Petr VALIŠ, Marek ROUCHAL, Jan NOVÁK, Martin REPKO a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Dvouleté výsledky modifikované AMIC techniky v léčbě chondrálních defektů kolenního kloubu. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galen, 2020, roč. 87, č. 3, s. 167-174. ISSN 0001-5415.
  2. OTAŠEVIČ, Tomáš a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Současné možnosti diagnostiky a léčby ohraničených chrupavčitých lézí nosných kloubů. Praktický lékař. Mladá fronta a.s., 2020, roč. 100, č. 3, s. 107-112. ISSN 0032-6739.
  3. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Alena ŠTOURAČOVÁ, Petr VALIŠ, Martin REPKO, Eva KORIŤÁKOVÁ, Jan KEJDA a Tomáš OTAŠEVIČ. Spolehlivost hodnocení vyšetření na magnetické rezonanci po ošetření chondrálních defektů kolenního kloubu. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2020, roč. 87, č. 4, s. 251-258. ISSN 0001-5415.

  2018

  1. OTAŠEVIČ, Tomáš, Petr VALIŠ, Martin REPKO, Marek ROUCHAL, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Srovnání klinických, morfologických a biochemických výsledků při použití solidního chondrograftu a návrtů spodiny při ošetření defektů kloubní chrupavky kolenního kloubu. Ortopedie. Praha: Mladá fronta a.s., 2018, roč. 12, č. 5, s. 210-216. ISSN 1802-1727.

  2016

  1. OTAŠEVIČ, Tomáš, Martin VALIŠ, Marek ROUCHAL, Jan NOVÁK, Martin REPKO, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Martin KRBEC. Léčba osteochondrálních lézí hlezenního kloubu metodou implantace autologních chondrocytů. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2016, roč. 83, č. 3, s. 169-174. ISSN 0001-5415.

  2014

  1. VALIŠ, Petr, Jan SKLENSKÝ, Martin REPKO, Marek ROUCHAL, Jan NOVÁK a Tomáš OTAŠEVIČ. Nejčastější příčiny selhání autologních náhrad předního zkříženého vazu kolenního kloubu. Acta Chir. orthop. Traum. čech. Praha: Galén, 2014, roč. 81, č. 6, s. 371-379. ISSN 0001-5415.
  2. OTAŠEVIČ, Tomáš. Pacient s osteoartrózou kolenního kloubu léčený viskosuplementací kyselinou hyaluronovou. Farmakoterapie. Farmakon Press s.r.o., 2014, roč. 3, č. 2, s. 7-8. ISSN 1801-1209.
  3. VALIŠ, Petr, Tomáš UHER, Tomáš OTAŠEVIČ, Pavol VOJTANÍK, Marek ROUCHAL a Miloslav MARŠÁLEK. Přední luxace ramene se zlomeninou glenoidu. In VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii. 2014.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 2. 2024 15:06