Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. MOLEK, Pavel. Lidská práva státu aneb "Stát sobě"?! In Jaroslav Benák, Jan Filip, Vojtěch Šimíček. Pocta Janu Svatoňovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. s. 313-326. ISBN 978-80-280-0190-2.
  2. MOLEK, Pavel a Zdeněk KÜHN. Otevírání a uzavírání bran ke správním soudům. Správní právo : Odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2022, roč. 55, č. 1, s. 48-67. ISSN 0139-6005.

  2020

  1. BLISA, Adam, Pavel MOLEK a Katarína ŠIPULOVÁ. Czech Republic and Slovakia: Another International Human Rights Treaty? In Michal Bobek, Jeremias Adams-Prassl. The EU Charter of Fundamental Rights in the Member States. 1. vyd. Oxford: Hart Publishing, 2020. s. 127-157. EU Law in the Member States. ISBN 978-1-5099-4091-2.
  2. MOLEK, Pavel. Člen oborové rady Právnické fakulty UK pro správní právo. Oborová rady Právnické fakulty UK pro správní právo, 2020 - 2022.

  2019

  1. MOLEK, Pavel. Základní práva - svazek druhý Svoboda. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 655 s. Lidská práva. ISBN 978-80-7598-525-5.

  2018

  1. MOLEK, Pavel. Člen Komise PrF MU pro hodnocení projektů. 2018 - 2021.
  2. MOLEK, Pavel. Relacje miedzy prezydentem a wladza sadownicza w republice parlamentajnej. In Naczelny Sad Administracyjny. Sadownictwo administracyjne w Polsce i Czechach. Warszawa, Polska: Naczelny Sad Administracyjny, 2018. s. 39-49. ISBN 978-83-932571-3-3.

  2017

  1. MOLEK, Pavel. Corresponding Editor of Vienna Journal on International Constitutional Law. 2017 - 2022. ISSN 1995-5855.
  2. MOLEK, Pavel. Materiální ohnisko ústavy versus nezměnitelné náležitosti. 2017.
  3. MOLEK, Pavel a Radim POLČÁK. Poskytnout nebo chránit? Brno: Nejvyšší správní soud, 2017. 293 s. ACA Europe. ISBN 978-80-270-1645-7.
  4. MOLEK, Pavel. The Breach of Personal Data Protection by Public and Private Authorities. In Judicial Training on Data Protection and Privacy Rights. 2017.
  5. MOLEK, Pavel. The right to health: a thin line between social rights and positive obligations of the State. In Social rights in today’s Europe: the role of domestic and European Courts. 2017.
  6. MOLEK, Pavel. Základní práva - svazek první Důstojnost. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 549 s. Lidská práva. ISBN 978-80-7552-167-5.

  2016

  1. HOLZER, Jan, Pavel MOLEK, Pavel DUFEK, Jiří BAROŠ, Michal MOCHŤAK, Ivo POSPÍŠIL, Petr PRECLÍK a Hubert SMEKAL. Demokratyzacja i prawa czlowieka. Spojrzenie z Europy Srodkowej. první. Krakow - Brno: Osrodek Mysli Politycznej – Uniwersytet Masaryka, 2016. 327 s. Studie i analizy. ISBN 978-83-64753-47-3.
  2. MOLEK, Pavel. Material Core of Constitution – an Eternal Obstacle to EU Integration? 2016.
  3. MOLEK, Pavel. O otázkách přípustných a nepřípustných, aneb ptejte se mě, na co chcete…? In Vojtěch Šimíček. Přímá demokracie. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 131-150. ISBN 978-80-210-8351-6.
  4. OROSZ, Ladislav, Pavel MOLEK, Vojtěch ŠIMÍČEK a Ján SVÁK. Volebné právo a súdny prieskum volieb v Českej republike a Slovenskej republike. První. Bratislava: C.H.Beck, 2016. 472 s. Beckova edícia právne inštitúty. ISBN 978-80-89603-41-1.
  5. MOLEK, Pavel a Martin BOBÁK. Vybrané aspekty svobody projevu. Praha: UNION 2015, Ročenka Unie státních zástupců České republiky, 2016. s. 17-47. ISBN 978-80-905764-2-1.

  2015

  1. MOLEK, Pavel. Czech presidential elections 2013. Vienna Journal on International Constitutional Law. Wien: Verlag Österreich, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 90-108. ISSN 2306-3734.
  2. MOLEK, Pavel. Čestnost jako zákonný požadavek na volby v judikatuře Nejvyššího správního soudu ČR. In Ladislav Orosz, Tomáš Majerčák. Aktuálne problémy volebného práva-nové volebné zákony. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. s. 197-208. ISBN 978-80-8152-345-8.
  3. MOLEK, Pavel. Člen Komise PrF MU pro hodnocení projektů. 2015.
  4. MOLEK, Pavel. člen redakční rady Soudních rozhledů. Soudní rozhledy, 2015 - 2022. ISSN 1211-4405.
  5. MOLEK, Pavel. člen redakční rady Soudních rozhledů. 2015.
  6. MOLEK, Pavel. Fair trial. In Přednáška pro skupinu právníků z Egypta. 2015.
  7. MOLEK, Pavel. Hodnoty postmoderního státu ve světle imigrační krize: vlast nebo hotel? In EUIC lecture. 2015.
  8. MOLEK, Pavel. Judikatúra vo veciach azylu v ČR. 2015.
  9. MOLEK, Pavel. Právo na spravedlivý proces. In Seminář Justiční akademie. 2015.
  10. MOLEK, Pavel a Jitka STRÁSKÁ. Přehled rozhodnutí ve správním soudnictví 2003 - 2013. Praha: C. H. Beck, 2015. 714 s. Judikatura. ISBN 978-80-7400-296-0.
  11. MOLEK, Pavel. Reakce na glosu Petra Coufalíka. Soudní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 21, č. 1, s. 9-11. ISSN 1211-4405.
  12. MOLEK, Pavel. Úvahy a náměty ke změnám Ústavy České republiky-Kompetence prezidenta. 2015.

  2014

  1. MOLEK, Pavel. Alternativní řešení sporů z pohledu akademické obce - ústavní právo. 2014.
  2. MOLEK, Pavel. Czech Constitutional Court: constitutional status and jurisdiction and material core of constitution. In Comparative Constitutional Law: Rights, Institutions and Judicial Review, LLM Course at Koç University Law School. 2014.
  3. MOLEK, Pavel. Diagonal human rights relationships. In ERASMUS visiting lecture. 2014.
  4. MOLEK, Pavel. EU Fundamental Freedoms versus Human Rights. In ERASMUS visiting lecture. 2014.
  5. MOLEK, Pavel a Michael LONGO. Freedom of Expression: European and Australian Perspectives. Australian and New Zealand Journal of European Studies. 2014, neuveden, č. 6, s. 2-16. ISSN 1837-2147.
  6. MOLEK, Pavel. Hate Speech: When to say is to do. In Human Rights Week. 2014.
  7. MOLEK, Pavel. Komentář § 88 - § 93 soudního řádu správního. C.H.Beck, 2014.
  8. MOLEK, Pavel. Lustration and Human Rights. In ERASMUS visiting lecture. 2014.
  9. MOLEK, Pavel. Material Core of Constitution – the True Eternal Obstacle for EU Integration? In Visiting lecture: Material Core of Constitution – the True Eternal Obstacle for EU Integration? 2014.
  10. MOLEK, Pavel. Materiální ohnisko ústavy: věčný limit evropské integrace? Brno: Masarykova univerzita, 2014. 285 s. Edice Scientia 488. ISBN 978-80-210-7435-4.
  11. MOLEK, Pavel. Materiální ohnisko ústavy: věčný limit evropské integrace? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 285 s. ISBN 978-80-210-7435-4.
  12. MOLEK, Pavel. Politická práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 616 s. Lidská práva. ISBN 978-80-7478-502-3.
  13. MOLEK, Pavel. Presumpce neviny aneb mluviti stříbro mlčeti zlato. In Etika pro právní čekatele. 2014.

  2013

  1. MOLEK, Pavel. Always prohibited or “almost” always prohibited? Prohibition of torture. 2013.
  2. MOLEK, Pavel. Amnestie z mezinárodního pohledu. 2013.
  3. HOLZER, Jan, Pavel MOLEK, Jiří BAROŠ, Pavel DUFEK, Michal MOCHŤAK, Ivo POSPÍŠIL, Petr PRECLÍK a Hubert SMEKAL. Demokratizace a lidská práva. Středoevropské pohledy. 1. vyd. Brno - Praha: MUNI Press - SLON, 2013. 266 s. Studie 105. svazek. ISBN 978-80-7419-159-6.
  4. MOLEK, Pavel. HUMAN RIGHTS AMONG 7 BILLION PEOPLE? 2013.
  5. MOLEK, Pavel. Judikatura ve správním právu. In Michal Bobek, Zdeněk Kühn. Judikatura a právní argumentace. 2. vyd. Praha: Auditorium, 2013. s. 377-416. Auditorium. ISBN 978-80-87284-35-3.
  6. MOLEK, Pavel. There is no speech nor language, where their voice is not heard: Freedom of expression. 2013.
  7. MOLEK, Pavel. To be or not to be: Right to life. 2013.
  8. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2012/11, 12). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 146-150, 4 s. ISSN 1211-4405.
  9. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2012/9, 10). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 67-71, 4 s. ISSN 1211-4405.
  10. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2013/1,2). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2013, roč. 2013, č. 6, s. 226-230. ISSN 1211-4405.
  11. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2013/3, 4). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2013, roč. 2013, 7-8, s. 286-290. ISSN 1211-4405.
  12. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2013/5, 6). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2013, roč. 2013, č. 10, s. 368-372. ISSN 1211-4405.
  13. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2013/7). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2013, roč. 2013, 11-12, s. 429-430. ISSN 1211-4405.
  14. MOLEK, Pavel. Vypořádání se s komunistickou minulostí v judikatuře ESLP a Ústavního soudu z pohledu práva na spravedlivý proces. In Michal Bobek a kol. Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2013. s. 211-230. Beckova edice právo. ISBN 978-80-7400-460-5.
  15. MOLEK, Pavel. Who is protecting our human rights? 2013.

  2012

  1. MOLEK, Pavel. Comparative constitutional law, Universidade Católica Lisabon-Session I. From absolutism to democracy and separation of powers. 2012.
  2. MOLEK, Pavel. Comparative constitutional law, Universidade Católica Lisabon-Session II. From democracy to totalitarian state. 2012.
  3. MOLEK, Pavel. Comparative constitutional law, Universidade Católica Lisabon-Session III. From non-democratic state to militant democracy. 2012.
  4. MOLEK, Pavel. Czech Constitutional Court: Unconstitutionality of the Czech Implementation of the Data Retention Directive, Decision of 22 March 2011, Pl. ÚS 24/10. European Constitutional law Review. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, roč. 8, č. 2, s. 338-353. ISSN 1574-0196. doi:10.1017/S157401961200020X.
  5. MOLEK, Pavel. Člen redakční rady časopisu Soudní rozhledy. 2012.
  6. MOLEK, Pavel. Čtyři právní hrady chránící uprchlíky. In Minikonferencia: Migrácia, utěčenectvo a otvorenosť hranic Európy. 2012.
  7. MOLEK, Pavel. Dny práva 2012: ústavněprávní sekce: 20 let po rozpadu čs. federace - co nás spojuje a rozděluje. 2012.
  8. MOLEK, Pavel. Chapter 5: The Czech Constitutional Court and the Court of Justice: Between Fascination and Securing Autonomy. In Claes, M., de Visser, M. Constitutional Conversations in Europe. 1. vyd. Cambridge: Intersentia Publishing, 2012. s. 131-159. Intersentia. ISBN 978-1-78068-069-9.
  9. MOLEK, Pavel. Material Core of Constitution – an Eternal Obstacle to EU Integration? 2012.
  10. MOLEK, Pavel. Postup při posuzování volebních stížností. 2012.
  11. MOLEK, Pavel. Právo na spravedlivý proces. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 576 s. Lidská práva 4. ISBN 978-80-7357-748-3.
  12. MOLEK, Pavel. Right to a Fair Trial in Europe 1, Universidade Católica Lisabon-History and different levels of protection. 2012.
  13. MOLEK, Pavel. Right to a Fair Trial in Europe 2, Universidade Católica Lisabon-Protection of fair trial in European Convention. 2012.
  14. MOLEK, Pavel. Right to a Fair Trial in Europe 3, Universidade Católica Lisabon-Access to court. 2012.
  15. MOLEK, Pavel. Right to a Fair Trial in Europe 4, Universidade Católica Lisabon-Independent and impartial tribunal. 2012.
  16. MOLEK, Pavel. Right to a Fair Trial in Europe 5, Universidade Católica Lisabon-Selected procedural issues and length of proceeding. 2012.
  17. MOLEK, Pavel. Right to a Fair Trial in Europe 6, Universidade Católica Lisabon-Selected particularities of criminal proceeding. 2012.
  18. MOLEK, Pavel. Right to a Fair Trial in Europe 7, Universidade Católica Lisabon-Nulla poena et nullum crimen sine lege. 2012.
  19. MOLEK, Pavel. Right to a Fair Trial in Europe 8, Universidade Católica Lisabon-Moot-court. 2012.
  20. MOLEK, Pavel. Svobodný přístup k informacím. 2012.
  21. MOLEK, Pavel. The Court That Roared: The Czech Constitutional Court Declaring War of Independence against the ECJ. European Law Reporter. Luxemburg: Verlag radical brain S.A., 2012, Neuveden, č. 6, s. 162-170. ISSN 1028-9690.
  22. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2011/10, 11). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 67-72, 5 s. ISSN 1211-4405.
  23. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2011/12). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 150-152. ISSN 1211-4405.
  24. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2012/1, 2). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2012, roč. 2012, č. 6, s. 229-233. ISSN 1211-4405.
  25. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2012/3, 4, 5). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2012, roč. 2012, 7-8, s. 285-292, 7 s. ISSN 1211-4405.
  26. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2012/6, 7–8) – 1. část. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2012, roč. 2012, č. 10, s. 366-369. ISSN 1211-4405.
  27. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2012/7–8) – 2. část. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2012, roč. 2012, 11-12, s. 430-431. ISSN 1211-4405.

  2011

  1. MOLEK, Pavel. Cizinecké právo v judikatuře NSS. 2011.
  2. MOLEK, Pavel. Člen redakční rady časopisu Soudní rozhledy. 2011.
  3. MOLEK, Pavel. Dny práva 2011: ústavněprávní sekce: Právo na spravedlivý proces. 2011.
  4. FILIP, Jan, Pavel MOLEK a Ladislav VYHNÁNEK. Governance in the Czech Republic. In Governmental Systems of Central and Eastern European States. 1. vyd. Warszawa: Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, 2011. s. 166-234. sv. 1. ISBN 978-83-264-0209-8.
  5. MOLEK, Pavel. Hrátky s časem aneb Nové paradoxy v právu; V pět v Dejvicích, v Brně před šestou aneb Brněnský silvestrovský sen; Klausova cesta do teleologické věčnosti; Jára Cimrman legislativcem I-III; Právník, Antichrist a Antigona. Praha: Auditorium, 2011. s. 79-86; 233-238; 331-341, 23 s. ISBN 978-80-87284-16-2.
  6. MOLEK, Pavel. Materiální ohnisko jako věčný limit evropské integrace? In Aplikace práva Evropské unie v České republice. 2011.
  7. KROUPA, Jiří, Kateřina ŠIMÁČKOVÁ, Pavel MOLEK, Ondřej MORAVEC, Ladislav VYHNÁNEK a Klára RUJBROVÁ. Mediální právo. 2. vyd. dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 248 s. Edice učebnic PrF MU č. 478. ISBN 978-80-210-4884-3.
  8. MOLEK, Pavel. Pojem veřejného pořádku v cizineckých věcech. 2011.
  9. MOLEK, Pavel. Refugees’ Law – International Level, EU Level and National Level. In Legal Challenges on Migration and Refugees. 2011.
  10. MOLEK, Pavel, Ana Rita MOTA a Tomás ABECASIS. Seminar on VAT on Financial Services. Intertax. Amsterdam: Kluwer law International BV, The Netherl, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 98-108, 10 s. ISSN 0165-2826.
  11. MOLEK, Pavel. Svoboda projevu. In Škola lidských práv 2011-Tábor. 2011.
  12. FOUKALOVÁ, Kristýna a Pavel MOLEK. Věc Lautsi a další proti Itálii: Kříže v italských školách – velký senát. Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, Praha : ASPI. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2011, roč. 2011, č. 3, s. 189-203, 14 s. ISSN 1212-2211.
  13. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2010/10, 11). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 67-70. ISSN 1211-4405.
  14. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2010/12, 2011/1). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 145-149, 4 s. ISSN 1211-4405.
  15. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2011/2, 3). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2011, roč. 2011, č. 6, s. 218-222, 4 s. ISSN 1211-4405.
  16. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2011/4, 5). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2011, roč. 2011, č. 8, s. 300-304. ISSN 1211-4405.
  17. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2011/6, 7). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2011, roč. 2011, č. 10, s. 384-388, 4 s. ISSN 1211-4405.
  18. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2011/8, 9). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2011, roč. 2011, č. 12, s. 464-467. ISSN 1211-4405.

  2010

  1. MOLEK, Pavel. Člen redakční rady časopisu Soudní rozhledy. 2010.
  2. FOUKALOVÁ, Kristýna a Pavel MOLEK. Dělnická strana – rozpuštění politické strany ve třech dějstvích. Soudce. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. ISSN 1211-5347.
  3. MOLEK, Pavel. Dny práva 2010: ústavněprávní sekce: Občané a cizinci v kontextu vývoje vnitrostátního, mezinárodního a evropského práva. 2010.
  4. MOLEK, Pavel. Human Rights in a Comparative Perspective 1, Universidade Católica Lisabon-Introduction. 2010.
  5. MOLEK, Pavel. Human Rights in a Comparative Perspective 2, Universidade Católica Lisabon-Traditional levels of protection. 2010.
  6. MOLEK, Pavel. Human Rights in a Comparative Perspective 3, Universidade Católica Lisabon-New level of protection. 2010.
  7. MOLEK, Pavel. Human Rights in a Comparative Perspective 4, Universidade Católica Lisabon-Right to life. 2010.
  8. MOLEK, Pavel. Human Rights in a Comparative Perspective 5, Universidade Católica Lisabon-Prohibition of torture. 2010.
  9. MOLEK, Pavel. Human Rights in a Comparative Perspective 6, Universidade Católica Lisabon-Freedom of expression. 2010.
  10. MOLEK, Pavel. Human Rights in a Comparative Perspective 7, Universidade Católica Lisabon-Prohibition of discrimination. 2010.
  11. MOLEK, Pavel. Human Rights in a Comparative Perspective 8, Universidade Católica Lisabon-Moot Court. 2010.
  12. MOLEK, Pavel. Kde končí tranzitní prostor mezinárodního letiště aneb Velké Přílepy v judikatuře NSS. In Pořízek, P. Sborník z vědeckého semináře společný azylový systém: zásahy do osobní svobody. KVOP, 2010. s. 135.
  13. MOLEK, Pavel. Právní pojem pronásledování v souvislostech evropského azylového práva. Praha: C. H. Beck, 2010. 208 s. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-164-2.
  14. MOLEK, Pavel. Právo na spravedlivý proces-přednáška pro Justiční akademii. In Právo na spravedlivý proces. 2010.
  15. ŠIMÍČEK, Vojtěch, Jan FILIP, Pavel MOLEK, Lenka BAHÝĽOVÁ, Milan PODHRÁZKÝ, Radovan SUCHÁNEK a Ladislav VYHNÁNEK. Ústava České republiky - Komentář. Praha: Linde Praha, 2010. 1536 s. ISBN 978-80-7201-814-7.
  16. MOLEK, Pavel. Věc Gillan a Quintonová proti Spojenému království-komentář. Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, Praha : ASPI. : Wolters Kluwer ČR a.s.. 2010, roč. 2010, č. 1, s. 28-40. ISSN 1212-2211.
  17. MOLEK, Pavel. Věc Stapleton proti Irsku - komentář. Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Praha: ASPI, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 244-251. ISSN 1212-2211.
  18. MOLEK, Pavel. Vladimír Čermák: člověk – filozof – soudce (recenze). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 313-314. ISSN 1210-9126.
  19. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2010, roč. 2010, č. 12, s. 462-465. ISSN 1211-4405.
  20. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2010, roč. 2010, č. 10, s. 377-381, 4 s. ISSN 1211-4405.
  21. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2010, roč. 2010, č. 8, s. 308-312, 4 s. ISSN 1211-4405.
  22. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2010, roč. 2010, č. 6, s. 232-236, 4 s. ISSN 1211-4405.
  23. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 151-155, 4 s. ISSN 1211-4405.
  24. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 65-69, 4 s. ISSN 1211-4405.
  25. MOLEK, Pavel, David KOSAŘ, Hana LUPAČOVÁ, Miroslav JURMAN a Věra HONUSKOVÁ. Zákon o azylu :komentář. Edited by David Kosař - Pavel Molek. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 736 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-476-5.

  2009

  1. MOLEK, Pavel. Constitutional judiciary in the Czech Republic. In NICLAS Summer school. 2009.
  2. MOLEK, Pavel. Hluboce inspirující nález Pl. ÚS 27/09 a utržené ucho materiálního jádra Ústavy. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2009, roč. 2009, č. 10, s. 46-52. ISSN 1211-4405.
  3. BOBEK, Michal, Pavel MOLEK a Vojtěch (eds.) ŠIMÍČEK. Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 1007 s. ISBN 978-80-210-4844-7.
  4. KROUPA, Jiří, Kateřina ŠIMÁČKOVÁ, Pavel MOLEK, Ondřej MORAVEC, Ladislav VYHNÁNEK a Klára RUJBROVÁ. Mediální právo. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 248 s. ISBN 978-80-210-4884-3.
  5. MOLEK, Pavel a Klára HRŮŠOVÁ. Správní trestání v aplikační praxi. Soudní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 1-15. ISSN 1211-4405.
  6. MOLEK, Pavel. Věc Giuliani a Gaggio proti Itálii - Zabití demonstranta policejními silami. Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Praha: ASPI, 2009, roč. 2009, č. 5, s. 289-300, 11 s. ISSN 1212-2211.
  7. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2008/10, 11). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 68-72, 4 s. ISSN 1211-4405.
  8. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2008/12, 2009/1). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 151-155, 4 s. ISSN 1211-4405.
  9. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2009/2, 3). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2009, roč. 2009, č. 6, s. 228-231, 3 s. ISSN 1211-4405.
  10. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2009/4, 5). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2009, roč. 2009, č. 8, s. 312-315. ISSN 1211-4405.
  11. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2009/6, 7). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2009, roč. 2009, č. 11, s. 435-438. ISSN 1211-4405.

  2008

  1. MOLEK, Pavel. Cancellation of election results - Situation in the Czech Republic. In Cancellation of election results, Venice Commission, Malta. 2008.
  2. MOLEK, Pavel. člen Komise pro veřejné právo I Legislativní rady vlády - komise pro správní právo č. 2. Komise pro veřejné právo I Legislativní rady vlády - komise pro správní právo č. 2, 2008.
  3. MOLEK, Pavel. Právo shromažďovací – postřehy z judikatury NSS. In Diskusní fórum k právu shromažďovacímu - Ministerstvo vnitra. 2008.
  4. MOLEK, Pavel. Přežije nás anonymizace? a další.... Praha: Auditorium, 2008. 11 s. Sborník. ISBN 978-80-903786-6-7.
  5. MOLEK, Pavel. Svobodný přístup k informacím pro Krajský úřad kraje Vysočina. 2008.
  6. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2007/10, 11). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 67-70. ISSN 1211-4405.
  7. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2007/12, 2008/1). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 152-155. ISSN 1211-4405.
  8. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2008/2, 3). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2008, roč. 2008, č. 6, s. 226-230, 4 s. ISSN 1211-4405.
  9. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2008/4, 5). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2008, roč. 2008, č. 8, s. 308-311. ISSN 1211-4405.
  10. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2008/6, 7). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2008, roč. 2008, č. 10, s. 386-390, 4 s. ISSN 1211-4405.
  11. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2008/8, 9). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2008, roč. 2008, č. 12, s. 463-466. ISSN 1211-4405.
  12. MOLEK, Pavel. Wagnerová, E., Dostál, M., Langášek, T., Pospíšil, I. Zákon o Ústavním soudu s komentářem. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2008, roč. 2008, č. 2, s. 29-31, 2 s. ISSN 1210-6410.
  13. MOLEK, Pavel. Zákon o svobodném přístupu k informacím – cíle zákona, jeho nástroje a pojmy + vymezení povinných subjektů. In Svobodný přístup k informacím v knihovnách. 2008.
  14. MOLEK, Pavel a Ladislav VYHNÁNEK. 60 let Všeobecné deklarace lidských práv aneb Jak jsem potkala lidská práva. 2008.

  2007

  1. MOLEK, Pavel. Aplikační přednost mezinárodního práva při udělování doplňkové ochrany pohledem judikatury NSS. In Jílek, D. (ed.): Společný evropský azylový systém. 2007. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 180-197, 17 s. ISBN 978-80-210-4476-0.
  2. MOLEK, Pavel. Judikatura Nejvyššího správního soudu: věci volební II. Soudní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2007, roč. 2007, č. 5, s. 169-173. ISSN 1211-4405.
  3. ŠIMÍČEK, Vojtěch a Pavel MOLEK. Reflexe judikatury krajských soudů ve věci voleb do zastupitelstev obcí v roce 2006 a některé otázky související. In Mates, P. (ed.): Reforma veřejné správy. 2007. vyd. Praha: ASPI a. s., 2007. s. 223-246, 23 s. ISBN 978-80-7357-300-3.
  4. MOLEK, Pavel. Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech - čas pro změnu? Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 83-84. ISSN 1210-9126.
  5. JÄGER, Petr a Pavel MOLEK. Svoboda projevu. Demokracie, rovnost a svoboda slova. 1. vyd. Praha: Auditorium s.r.o., 2007. 191 s. Téma. ISBN 978-80-903786-5-0.
  6. MOLEK, Pavel. Věc Folgero a ostatní proti Norsku (Výuka náboženství na státních školách). Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Praha: ASPI, 2007, roč. 2007, č. 5, s. 298-308. ISSN 1212-2211.
  7. MOLEK, Pavel. Věc Öllinger proti Rakousku, Vyvažování svobody shromažďování na hřbitově s právem projevovat náboženské vyznání jeho nerušenou návštěvou. Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Praha: ASPI, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 41-47. ISSN 1212-2211.
  8. MOLEK, Pavel. Věc Yumak a Sadak proti Turecku, Souladnost uzavírací klauzule pro vstup do parlamentu s právem na svobodné volby. Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Praha: ASPI, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 163-171, 8 s. ISSN 1212-2211.
  9. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2006/10 až 12). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 107-111, 4 s. ISSN 1211-4405.
  10. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2007/1, 2, 3). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2007, roč. 2007, č. 6, s. 237-241. ISSN 1211-4405.
  11. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2007/4, 5, 6). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2007, roč. 2007, č. 9, s. 357-360. ISSN 1211-4405.
  12. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2007/7, 8, 9). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2007, roč. 2007, č. 12, s. 487-491. ISSN 1211-4405.

  2006

  1. MOLEK, Pavel. Judikatura Nejvyššího správního soudu: věci azylové II. Soudní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2006, roč. 2006, č. 6, s. 215-223, 8 s. ISSN 1211-4405.
  2. MOLEK, Pavel. Judikatura ve správním právu. In Kühn, Z., Bobek, M., Polčák, R.: Judikatura a právní argumentace. 2006. vyd. Praha: Auditorium, 2006. s. 200-213, 13 s. Není dáno. ISBN 80-903786-0-9.
  3. MOLEK, Pavel a Michal BOBEK. Nepřijatelná nepřijatelnost ve věcech azylových; srovnávací pohled. Soudní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2006, roč. 2006, č. 6, s. 205-215, 10 s. ISSN 1211-4405.
  4. MOLEK, Pavel. Pojem nepřijatelnosti v českém azylovém právu. In Jílek, D., Klečková, R. (eds.): Společný evropský azylový systém: procedurální směrnice. 2006. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 113-128, 15 s. ISBN 80-210-4058-0.
  5. MOLEK, Pavel a Jana NEVRLKOVÁ. Problém konformity při interpretaci právních norem. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 47-55, 8 s. ISSN 1210-6410.
  6. MOLEK, Pavel. Sidabras a Džiautas proti Litvě: Diskriminace při vypořádávání se s minulostí. Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Praha: ASPI, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 50-56, 6 s. ISSN 1212-2211.
  7. ŠIMÍČEK, Vojtěch a Pavel MOLEK. Soudní přezkum voleb. 2006. vyd. Praha: Linde, 2006. 336 s. Monografie. ISBN 80-7201-639-3.
  8. MOLEK, Pavel. Věc Exel proti České republice: Ústní jednání jako jedna z podmínek spravedlivého procesu. Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Praha: ASPI, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 113-119, 6 s. ISSN 1212-2211.
  9. MOLEK, Pavel. Věc Halis proti Turecku: Svoboda projevu v podmínkách obav z terorismu. Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Praha: ASPI, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 186-192, 6 s. ISSN 1212-2211.
  10. MOLEK, Pavel. Věc Hutten-Czapska proti Polsku: Regulace nájemného pohledem ochrany vlastnictví. Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Praha: ASPI, 2006, roč. 2006, č. 5, s. 324-336, 12 s. ISSN 1212-2211.
  11. MOLEK, Pavel. Věc Turek proti Slovensku: Pravidla pro soudní přezkum československých lustrací. Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Praha: ASPI, 2006, roč. 4/2006, č. 4, s. 262-269, 7 s. ISSN 1212-2211.
  12. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2005/10-12). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 108-111. ISSN 1211-4405.
  13. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2006/1, 2, 3). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2006, roč. 2006, č. 6, s. 226-230, 4 s. ISSN 1211-4405.
  14. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2006/4, 5, 6). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2006, roč. 2006, č. 9, s. 346-350. ISSN 1211-4405.
  15. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2006/7, 8, 9). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2006, roč. 2006, č. 12, s. 485-489. ISSN 1211-4405.
  16. MOLEK, Pavel. Zpráva z konference "EU a korupce - projevy a potírání". Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 73-74. ISSN 1210-9126.

  2005

  1. MOLEK, Pavel. El patrimonio del Partido Comunista. In Experiencias de la transición checa. 2005. vyd. Praha: Člověk v tísni, 2005. s. 211-221, 10 s. X-crossing. ISBN 80-86961-05-2.
  2. MOLEK, Pavel. Judikatura Nejvyššího správního soudu: věci volební. Soudní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2005, roč. 2005, č. 5, s. 165-168. ISSN 1211-4405.
  3. MOLEK, Pavel. Kultura a politika v nedemokratických poměrech. 2005.
  4. MOLEK, Pavel. Pojem a subjekty pronásledování v judikatuře Nejvyššího správního soudu. In Jílek, D. (ed.): Společný evropský azylový systém: právní pojem pronásledování. 2005. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 63-79, 16 s. ISBN 80-210-3798-9.
  5. ŠIMÍČEK, Vojtěch a Pavel MOLEK. Udělování státního občanství - na cestě od milosti státu k soudně přezkoumatelnému správnímu uvážení. Právník. Praha: Academia, 2005, Roč. 144, č. 2, s. 137-156. ISSN 0324-7007.
  6. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2004/10, 11, 12). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 114-118, 4 s. ISSN 1211-4405.
  7. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2005/1, 2, 3). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2005, roč. 2005, č. 6, s. 239-242. ISSN 1211-4405.
  8. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2005/4, 5, 6). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2005, roč. 2005, č. 9, s. 347-351, 4 s. ISSN 1211-4405.
  9. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2005/7, 8, 9). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2005, roč. 2005, č. 12, s. 469-473, 4 s. ISSN 1211-4405.

  2004

  1. MOLEK, Pavel. Judikatura Nejvyššího správního soudu: věci azylové. Soudní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2004, roč. 2004, č. 5, s. 165-167. ISSN 1211-4405.
  2. MOLEK, Pavel. Role soudů v ochraně svobodného přístupu k informacím. In Hloušek, V., Šimíček, V.: Dělba soudní moci v České republice. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 219-237, 18 s. ISBN 80-210-3318-5.
  3. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2003/1, 2004/1,2). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2004, roč. 2004, č. 7, s. 271-275. ISSN 1211-4405.
  4. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2004/3-6). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2004, roč. 2004, č. 9, s. 355-359. ISSN 1211-4405.
  5. MOLEK, Pavel. Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví (2004/7, 8, 9). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2004, roč. 2004, č. 12, s. 473-477, 4 s. ISSN 1211-4405.
  6. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina a Pavel MOLEK. Zákonodárství: opět hra bez hranic? Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2004, XII/2004, č. 2, s. 122-127, 15 s. ISSN 1210-9126.
  7. MOLEK, Pavel. Žalobní legitimace právnických osob ve správním soudnictví: cesta k soudu nebo k odmítnutí spravedlnosti? In Hloušek, V., Šimíček, V.: Výkonná moc v ústavním systému České republiky. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 143-163, 20 s. ISBN 80-210-3611-7.

  2003

  1. MOLEK, Pavel. 6. Lucemburská skupina: Polsko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Estonsko, Kypr, (Turecko). In Fiala, P., Pitrová, M. (eds.): Rozšiřování ES/EU. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2003. s. 169-186. Studie. ISBN 80-210-3041-0.

  2001

  1. MOLEK, Pavel. Hledání historických základů vztahu politiky a práva. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2001, IX, č. 1, s. 91-98. ISSN 1210-9126.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 12. 2023 04:19