Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2020

  1. TÓTHOVÁ, Lenka, Jitka SEDLÁČKOVÁ and Eva BARNOVÁ. Online English for International Mobilities: A course for students. In The LangSkills project closing conference. 2020.
  2. TÓTHOVÁ, Lenka, Jitka SEDLÁČKOVÁ and Eva BARNOVÁ. Seminář pro učitele angličtiny pracující s neslyšícími a nedoslýchavými studenty (Seminar for English teachers working with Deaf, deaf and hard of hearing students). 2020.
  3. BARNOVÁ, Eva, Lukáš MÁSILKO, Iva OULEHLOVÁ, Ilja RAJDOVÁ and Miroslav ZÍTKO. Studenti se specifickými nároky ve výuce (Students with Special Needs in Classes). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. Elportál. ISSN 1802-128X.
Display details
Displayed: 22/1/2022 05:49