Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. PALANOVÁ, Petra, Veronika MRKVICOVÁ, Marta NEDBALKOVA, Michaela SOSÍKOVÁ, Petr KONEČNÝ, Jiří JARKOVSKÝ, Emanuel CARVALHEIRO MARQUES, Marie NOVÁKOVÁ, Michal POHANKA, Miroslav SOUCEK a Petr DOBŠÁK. Home-based training using neuromuscular electrical stimulation in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis: A pilot study. Artificial organs. USA: WILEY-BLACKWELL, 2019, roč. 43, č. 8, s. 796-805. ISSN 0160-564X. doi:10.1111/aor.13421.
 2. 2018

 3. VÍTKOVÁ, Petra, Veronika MRKVICOVÁ, J. PERNICOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Miroslav SOUČEK, Masahiro KOHZUKI a Petr DOBŠÁK. Home-based Training using Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES) in Patients on CAPD. In The 56th Annual Meeting of the Japanese Society of Artificial Organs. 2018. ISSN 0300-0818.
 4. DOBŠÁK, Petr, Petra VÍTKOVÁ, Veronika MRKVICOVÁ, J. PERNICOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ a Miroslav SOUČEK. 10 let programu intradialyzační rehabilitace ve FN u sv. Anny v Brně. In IX. DNY FYZIOTERAPIE A LÁZEŇSTVÍ. 2018.
 5. 2017

 6. VÍTKOVÁ, Petra. WalkAide v praxi. In VIII. DNY FYZIOTERAPIE A LÁZEŇSTVÍ. 2017.
 7. 2016

 8. WOTKE, Jiří, Pavel HOMOLKA, Jaromír VASKU, Petr DOBŠÁK, Petra PALANOVÁ, Veronika MRKVICOVÁ, Petr KONEČNÝ, Vladimír SOŠKA, Michal POHANKA, Marie NOVÁKOVÁ, Terumi YURIMOTO, Itsuro SAITO, Yusuke INOUE, Takashi ISOYAMA a Yusuke ABE. Histopathology Image Analysis in Two Long-Term Animal Experiments with Helical Flow Total Artificial Heart. Artificial organs. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 40, č. 12, s. 1137-1145. ISSN 0160-564X. doi:10.1111/aor.12689.
 9. 2015

 10. DOBŠÁK, Petr, Vladimír SOŠKA, Ondřej SOCHOR, Jiří JARKOVSKÝ, Marie NOVÁKOVÁ, Martin HOMOLKA, Miroslav SOUČEK, Petra PALANOVÁ, Francisco LOPEZ-JIMENEZ a Kohji SHIRAI. Increased Cardio-ankle Vascular Index in Hyperlipidemic Patients without Diabetes or Hypertension. Journal of Atherosclerosis and Thrombosis. Tokyo: Japan Atherosclerosis Society, 2015, roč. 22, č. 3, s. 272-283. ISSN 1340-3478.
 11. PALANOVÁ, Petra, Veronika MRKVICOVÁ, A. REICHERTOVA, S. BRYCHTOVA, M. NEDBALKOVA, P. VANK, M. SOSIKOVA, Pavel HOMOLKA, A. HAVELKOVA, Miroslav SOUČEK, M. KOHZUKI, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Intra-Dialytic Exercise Training Could Improve Vascular Tone in Hemodialyzed Patients: a Preliminary Report. In Kenner T., Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2015. 1st. ed. Brno: Masaryk University, 2015. s. 99-110. ISBN 978-80-210-8031-7.
 12. MRKVICOVÁ, Veronika, Petra PALANOVÁ, R. TUROŇOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. The use of neuromuscular electrical stimulation in early phase of rehabilitation in patients after total knee arthroplasty to enhance quadriceps femoris muscle strength. In Kenner T., Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2015. 1st. ed. Brno: Masaryk University, 2015. s. 111-116. ISBN 978-80-210-8031-7.
 13. MRKVICOVÁ, Veronika a Petra VÍTKOVÁ. Tohoku university hospital, SENDAI 2015. In VI.DNY FYZIOTERAPIE – ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA. 2015.
 14. DOBŠÁK, Petr, Petra VÍTKOVÁ, Veronika MRKVICOVÁ, Pavel VANK, Miroslav SOUČEK a Jarmila SIEGELOVÁ. Vliv pravidelného intradialyzačního tréninku na parametry funkční zdatnosti u pacientů s chronickou renální insuficiencí. In VI.DNY FYZIOTERAPIE – ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA. 2015.
 15. 2014

 16. DOBŠÁK, Petr, Vladimír SOŠKA, T. ŠRÁMKOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Veronika MRKVICOVÁ, Petra PALANOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a K. SHIRAI. Klinický význam parametru CAVI (Cardio-Ankle Vascular Index) v prevenci, diagnostice a terapii. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2014, roč. 16, č. 4, s. 272-279. ISSN 2336-288X.
 17. PALANOVÁ, Petra, Veronika MRKVICOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Vliv kombinovaného domácího tréninku na pacienty s peritoneální dialýzou. In XXI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, 23. - 24. května 2014, Luhačovice. 2014. ISBN 978-80-87450-10-9.
 18. 2013

 19. PALANOVÁ, Petra, Jan SVOJANOVSKÝ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Anna REICHERTOVÁ, J. BEDNAŘÍKOVÁ, Pavel STUDENÍK, Miroslav SOUČEK, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Intradialyzační kondiční trénink. Svatoanenské listy. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 5-8. ISSN 1805-7950.
 20. 2010

 21. MRKVICOVÁ, Veronika, Petra PALANOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. Aerobní kapacita a rizikové faktory sdružené v metabolickém syndromu u obézních žen. In Dny sportovní medicíny 2010. 2010. ISSN 1210-5481.
 22. DOBŠÁK, Petr, Veronika MRKVICOVÁ, Petra PALANOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Jan SVOJANOVSKÝ, Eva DRÁPELOVÁ, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Miroslav SOUČEK. Nové postupy v intradialytické rehabilitaci chronicky hemodialyzovaných pacientů. In Dny sportovní medicíny 2010. 2010. ISSN 1210-5481.
 23. PALANOVÁ, Petra, Veronika MRKVICOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Rehabilitační programy a jejich srovnávání v průběhu hemodialýzy u pacientů v terminálním stádiu chronické renální insuficience. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2010. s. 137-146. ISBN 978-80-7435-076-4.
 24. MRKVICOVÁ, Veronika, Petra PALANOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Ucelená rehabilitace pacientů po arteroplastice kolenního kloubu u žen. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2010. s. 130-136. ISBN 978-80-7435-076-4.
 25. 2009

 26. DOBŠÁK, Petr, Jana ŘEZANINOVÁ, Jiří DUŠEK, Michaela SOSÍKOVÁ, Anna RAJDOVÁ, Hana DOSTÁLOVÁ, Petra PALANOVÁ, Vladimír SOŠKA, T. YAMBE, Jiří VÍTOVEC, Marie NOVÁKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Non-invasive evaluation of the vascular age in Czech population sample using VaSera 1500. In Dny sportovní medicíny. Brno: KFDR FN u sv.Anny v Brně, ČSTL, 2009. 1 s.
 27. RAJDOVÁ, Anna, Petra PALANOVÁ, Veronika MRKVICOVÁ, Marie FALBEROVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Hana DOSTÁLOVÁ a Petr DOBŠÁK. Rehabilitace ramenního kloubu po implantaci cervikokapitální protézy (CKP) a totální protézy (TP). In Dny sportovní medicíny. 2009.
 28. SOSÍKOVÁ, Michaela, H. ČERNÁ, Marie FALBEROVÁ, Anna RAJDOVÁ, Hana DOSTÁLOVÁ, Petra PALANOVÁ a Petr DOBŠÁK. Zásady rehabilitace u pacientů po amputaci dolní končetiny. In Dny sportovní medicíny. 2009.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 9. 2022 20:19