Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. PERCEOVÁ, Klára, Štěpánka BIBROVÁ, Milan URÍK, Ivo ŠLAPÁK, Michal JURAJDA a Soňa ŠIKOLOVÁ. Fraktura orbity v dětském věku. Acta Chirurgiae Ortopediae at Traumatologiae Čechoslovaca. Praha: Česká společnost pro ortopedii a traumatologii a Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť, 2021, roč. 88, č. 2, s. 101-106. ISSN 0001-5415.
 2. 2019

 3. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jakub HANÁK, Štěpánka BIBROVÁ, Nikola CHÁBOVÁ, Alena CHALOUPKOVÁ, Štěpán JAKL, Kateřina KOMÁROVÁ, Tomáš MAŇAS, Helena MÜLLEROVÁ, Alžbeta NEMEŠKALOVÁ ROSINOVÁ, Jana TKÁČIKOVÁ, Jiří VODIČKA, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Auta, auta, auta… a životní prostředí. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 292 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 663. ISBN 978-80-210-9409-3.
 4. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jakub HANÁK, Štěpánka BIBROVÁ, Nikola CHÁBOVÁ, Alena CHALOUPKOVÁ, Štěpán JAKL, Kateřina KOMÁROVÁ, Tomáš MAŇAS, Helena MÜLLEROVÁ, Alžbeta NEMEŠKALOVÁ ROSINOVÁ, Jana TKÁČIKOVÁ, Jiří VODIČKA, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Auta, auta, auta… a životní prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 292 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 663. ISBN 978-80-210-9408-6.
 5. 2015

 6. BIBROVÁ, Štěpánka, Ladislav PLÁNKA a Jiří TŮMA. Atypické manifestace náhlých příhod břišních. In 11. Festival kazuistik: pediatrická konference 2014, Luhačovice: sborník abstrakt. Zlín: B/P/P Bořek Procházka, 2015. s. 50. 2015. ISBN 978-80-87735-17-6.
 7. BIBROVÁ, Štěpánka, Jiří TŮMA a Ladislav PLÁNKA. Gastrointestinal Injuries in Children. In In 16th European Congress of Paediatric Surgery, Slovenia, 2015. 2015.
 8. BIBROVÁ, Štěpánka, Vladimír BARTL, Ladislav PLÁNKA a Bronislav HNILIČKA. Operační léčba zlomenin článků prstů ruky v dětském věku. In III. Kongres České společnosti chirurgie ruky a II. Kongres České společnosti terapie ruky, Harrachov: sborník abstrakt. 2015. 2015.
 9. BARTL, Vladimír, Ladislav PLÁNKA, Bronislav HNILIČKA a Štěpánka BIBROVÁ. Operační léčba zlomenin prstů u dětí a adolescentů. In Sborník 61. Kongresu českých a slovenských dětských chirurgů, 30. 9. - 2. 10. 2015., Český Krumlov, Česká republika. 2015.
 10. 2014

 11. BIBROVÁ, Štěpánka, Ladislav PLÁNKA a Jiří TŮMA. Necrotizing enterocolitis – surgical treatment and Bell´s staging criteria. In EUPSA 2014, Dublin, Ireland, 18. – 21. 6. 2014, poster PW-GE1-00293, Abstract book p. 101. 2014.
 12. BIBROVÁ, Štěpánka, Vladimír BARTL, Bronislav HNILIČKA, Ladislav PLÁNKA a Jiří TŮMA. Poranění páteře u dětí. In 0. Kongres slovenských a českých detských chirurgov s mezinárodnou účasťou, Rájecké Teplice, 22. - 24. 5. 2014. 2014.
 13. 2013

 14. BIBROVÁ, Štěpánka, Olga LUKÁŠOVÁ, Eva BRICHTOVÁ, Jitka VOKURKOVÁ, Ladislav PLÁNKA a Jiří TŮMA. Hojení ran způsobených psím kousnutím v dětském věku. In XI. Celostátní kongres mezioborové spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2013. 2013.
 15. LUKÁŠOVÁ, Olga, Štěpánka BIBROVÁ, Jitka VOKURKOVÁ, Ladislav PLÁNKA, Iva HUFOVÁ, Bronislav HNILIČKA a Radomír MÁGER. Naše zkušenosti s léčbou VAC systémem u dětských pacientů po komplikovaných poraněních dolních končetin. In XI. Celostátní kongres mezioborové spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2013. 2013.
 16. LUKÁŠOVÁ, Olga, Jitka VOKURKOVÁ, Štěpánka BIBROVÁ, Ladislav PLÁNKA, Radomír MAGER a Iva HUFOVÁ. Negative pressure wound therapy in children. In 4th World Congress of Pediatric Surgery, Berlin, Germany. 2013.
 17. BIBROVÁ, Štěpánka, Jiří TŮMA, Bronislav HNILIČKA a Ladislav PLÁNKA. Poranění břicha u dětí. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2013, roč. 14, č. 4, s. 257-258. ISSN 1213-0494.
 18. BIBROVÁ, Štěpánka. TRANSPLANTACE ORGÁNŮ Z POHLEDU MEZINÁRODNÍ A VNITROSTÁTNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY. In Eva Žatecká. Cofola 2013 : The Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 412-429. ISBN 978-80-210-6625-0.
 19. VOKURKOVÁ, Jitka, Olga LUKÁŠOVÁ, Štěpánka BIBROVÁ a Iva HUFOVÁ. Treatment of Complicated Dilacerations of Lower Limbs Using Low Pressure Healing Therapy. In 21. japonsko-české sympozium, Tokio, Japonsko. 2013.
 20. LUKÁŠOVÁ, Olga, Jitka VOKURKOVÁ, Štěpánka BIBROVÁ, Ladislav PLÁNKA a Marie RYŠAVÁ. Využití Vivano systému u dětských pacientů po závažných poraněních dolních končetin. In 59. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů, Kurdějov. 2013. ISBN 978-80-85825-73-2.
 21. 2012

 22. BRICHTOVÁ, Eva, Štěpánka BIBROVÁ, ŠEDA a Zdeněk MACKERLE. Dětská poranění způsobená psím kousnutím. In 5. Brněnské neurochirurgické dny. 2012.
 23. BRICHTOVÁ, Eva, Štěpánka BIBROVÁ a Miroslav ŠEDA. Dětská poranění způsobená psím kousnutím. In Výročním kongresu České neurochirurgické společnosti ČLS, Špindlerův Mlýn. 2012.
 24. BRICHTOVÁ, Eva, Štěpánka BIBROVÁ, Miroslav ŠEDA a Zdeněk MACKERLE. Dětská poranění způsobená psím kousnutím. In 5. Brněnské neurochirurgické dny Velké Bílovice. 2012.
 25. BARTL, Vladimír, Bronislav HNILIČKA, Štěpánka BIBROVÁ a Ladislav PLÁNKA. Kirschnerův drát a MIO dětských zlomenin. In 5. slovenská konferenciaTrauma v detskom veku : Šamorín. 2012.
 26. BARTL, Vladimír, Štěpánka BIBROVÁ a Ladislav PLÁNKA. Penetrující poranění stěny břišní. In 11. Ostravské traumatologické dny. 2012.
 27. BIBROVÁ, Štěpánka, Eva BRICHTOVÁ a Vladimír BARTL. Pokousání psem v dětském věku. In 58. Kongresu českých a slovenských chirurgů, Ústí nad Labem. 2012.
 28. PLÁNKA, Ladislav, Štěpánka BIBROVÁ a Bronislav HNILIČKA. Poranění jater u dětí. In 58. kongres českých a slovenských dětských chirurgů. 2012. ISBN 978-80-87562-02-4.
 29. BRICHTOVÁ, Eva, Miroslav ŠEDA a Štěpánka BIBROVÁ. Závažné kraniocerebrální poranění způsobené pokousáním psem na hlavě dítěte. In 58. kongres českých a slovenských dětských chirurgů. 2012.
 30. BARTL, Vladimír, Bronislav HNILIČKA, Štěpánka BIBROVÁ a Ladislav PLÁNKA. Zevní fixátor jako varianta Metody MIROS – naše zkušenosti v léčbě zlomenin do 16 let věku. In XI. Ostravské traumatologické dny : 10. až 12. října 2012 Rožnov pod Radhoštěm. 2012. ISBN 978-80-260-2410-1.
 31. 2011

 32. BIBROVÁ, Štěpánka, Bronislav HNILIČKA, Jan HNILIČKA, Vladimír BARTL a Petr GÁL. Analýza poranění u dětí do 5 let věku. In 57. kongres slovenských a českých detských chirurgů, Jasná, Slovensko. 2011.
 33. PLÁNKA, Ladislav, Štěpánka BIBROVÁ, Otakar TEYSCHL, Jan HNILIČKA, Andrej SÁDOVSKÝ a Petr GÁL. Poranění jater u dětí. Úrazová chirurgie. 2011, roč. 19, č. 4, 4 s. ISSN 1211-7080.
 34. 2010

 35. BIBROVÁ, Štěpánka, Jiří TŮMA, Vladimír BARTL, Bronislav HNILIČKA, Otakar TEYSCHL a Petr GÁL. Břišní poranění v dětském věku. In 56. Mezinárodní kongres českých a slovenských dětských chirurgů. Olomouc, 2010. s. 33-33. ISBN 978-80-87327-34-0.
 36. BARTL, Vladimír, Otakar TEYSCHL, Jan ŠKVAŘIL, Ladislav PLÁNKA, Bronislav HNILIČKA a Štěpánka BIBROVÁ. Léčba zlomenin femoru u dětí předškolního věku. In 4. Slovenská konferencia Trauma v detskom veku. 2010.
 37. BRICHTOVÁ, Eva, David STARÝ, Ladislav PLÁNKA, Štěpánka BIBROVÁ a Bronislav HNILIČKA. Likvorea u dětských pacientů s kraniocerebrálním poraněním. Úrazová chirurgie. Praha, 2010, roč. 18, č. 1, s. 24-27. ISSN 1211-7080.
 38. BIBROVÁ, Štěpánka, Jitka VOKURKOVÁ, Ladislav PLÁNKA, Bronislav HNILIČKA, David STARÝ, Otakar TEYSCHL, Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ, Robert MACHÁČEK, Jan BLATNÝ, Radek BRAUNER a Zdeněk ŠILHART. Multioborová spolupráce při devastujícím poranění dolních končetin - kazuistika. In 10. Ostravské traumatologické dny. 2010.
 39. BARTL, Vladimír, Štěpánka BIBROVÁ, Jan ŠKVAŘIL a Bronislav HNILIČKA. Poznámky k použití Kirschnerova drátu v dětské traumatologii. In Sborník abstrakt. Olomouc, 2010. s. 34-34.
 40. 2005

 41. FIALA, Martin, Jiří TŮMA, Karel KRAFKA, Štěpánka BIBROVÁ a Robert MACHÁČEK. Možnosti endoskopického řešení perforace proximálního úseku GIT. In 51. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů. Dvůr Králové nad Labem, 2005. 1 s.
 42. BIBROVÁ, Štěpánka, Petr GÁL, Jiří TŮMA a Martin FIALA. Poranění sleziny u dětí. In 51. kongres českých a slovenských dětských chirurgů. Dvůr Králové nad Labem, 2005. 1 s.
 43. BIBROVÁ, Štěpánka, Petr GÁL, Jiří TŮMA a Martin FIALA. Poranění sleziny v dětském věku. In V. dni mladých chirurgov prof. MUDr. S. Čárského, DrSc. Martin, Slovensko, 2005. 1 s.
 44. BARTL, Vladimír a Štěpánka BIBROVÁ. Týrané nejmenší děti a nutnost intenzivní traumatologické péče. In 51.kongres českých a slovenských dětských chirurgů, Dvůr Králové nad Labem. Dvůr Králové nad Labem: 51.kongres českých a slovenských dětských chirurgů, Dvůr Králové nad Labem, 2005. s. 42.
 45. 2004

 46. BIBROVÁ, Štěpánka a Petr GÁL. Giant Ovarian Fibroma.Case study. Scripta Medica. 2004, roč. 77 (2004), č. 4, s. 221 - 230, 9 s. ISSN 1211-3395.
 47. JUSTAN, Ivan, Jan POUL, Petr GÁL a Štěpánka BIBROVÁ. Options for correction of post-traumatic length discrepancies in forearm bones in children (case reports). Acta Chir.orthop.Traum.čech. 2004, roč. 71, č. 6, s. 373-8, 6 s. ISSN 0001-5415.
 48. BIBROVÁ, Štěpánka, Petr GÁL a Jiří TŮMA. Puncture Injury of the Thorax in a Patient with Haemophilia A. Case Report. Scripta Medica. 2004, roč. 77 (2004), č. 4, s. 213-220, 7 s. ISSN 1211-3395.
 49. 2000

 50. GÁL, Petr, František TECL a Štěpánka BIBROVÁ. Miniinvazivní osteosyntéza při poranění distální části předloketních kostí u dětí. Úrazová chirurgie. Praha, 2000, č. 1, s. 87-91. ISSN 1211-7080.
 51. GÁL, Petr, Vladimír BARTL, František TECL a Štěpánka BIBROVÁ. Miniinvazivní osteosyntéza při poranění skeletu článků prstů u dětí. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 79, č. 8, s. 344-691. ISSN 0035-9351.
 52. GÁL, Petr, Vladimír BARTL, František TECL a Štěpánka BIBROVÁ. Miniinvazivní osteosyntéza při poranění skeletu metacarpů u dětí. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 79, č. 8, s. 340-344. ISSN 0035-9951.
 53. GÁL, Petr a Štěpánka BIBROVÁ. Skeletární poranění oblasti lokte u dětí. Causa subita. Praha: I.M.P.International medical publication, 2000, č. 3, s. 17-20. ISSN 1212-0197.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 9. 2023 01:14