Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. ČERNÝ, Vladimír. Brněnské Gestapo 1939-1945 a poválečné soudní procesy s jeho příslušníky. Druhé, oprav. a rozš. vyd. Brno: Archiv města Brna, Moravské zemské muzeum, 2020. 427 s. ISBN 978-80-86736-64-8.
 2. ČERNÝ, Vladimír a Petr SUCHÝ. Spies and peaceniks : Czechoslovak intelligence attempts to thwart NATO’s Dual-Track Decision. Cold War History. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2020, roč. 20, č. 3, s. 273-291. ISSN 1468-2745. doi:10.1080/14682745.2020.1724963.
 3. ČERNÝ, Vladimír. Zemské velitelství odbojové organizace Obrana národa na Moravě v letech 1939 a 1940. In Aleš Binar a kol. Ozbrojené síly a československý stát. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2020. s. 81-110. Vojenská historie, svazek 1. ISBN 978-80-7582-353-3.
 4. 2019

 5. ČERNÝ, Vladimír. Brněnské Gestapo. In Přednáška v sále brněnské pobočky Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. 2019.
 6. ČERNÝ, Vladimír. Soudy stanné v Protektorátu Čechy a Morava (1941-1945). In Schelle, Karel - Tauchen, Jaromír (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. XIV. svazek, Soudnictví. Plzeň, Ostrava: Nakladatelství Aleš Čeněk v koedici s KEY Publishing, 2019. s. 611-618. ISBN 978-80-7418-302-7.
 7. ČERNÝ, Vladimír. Zemské velitelství odbojové organizace Obrana národa na Moravě v letech 1939-1940. In mezinárodní konference Ozbrojené síly a československý stát, Univerzita obrany, 18. - 19. 6. 2019. 2019.
 8. 2018

 9. ČERNÝ, Vladimír. Brněnské Gestapo 1939-1945 a poválečné soudní procesy s jeho příslušníky. Brno: Archiv města Brna, Moravské zemské muzeum, 2018. 423 s. ISBN 978-80-86736-58-7.
 10. ČERNÝ, Vladimír. Jan Pokorný. In Anev, Petr - Bílý, Matěj (eds.). Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989). L-Z. 1. vyd. Praha: Academia a Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. s. 200-201. ISBN 978-80-200-2973-7.
 11. ČERNÝ, Vladimír. Jan Tesař a výzkum partyzánského hnutí v protektorátu : Několik úvah k trilogii "Česká cikánská rapsodie". Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2018, roč. 25, 3-4, s. 496-509. ISSN 1210-7050.
 12. ČERNÝ, Vladimír. Josef Knap. In Anev, Petr - Bílý, Matěj (eds.). Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989). A-K. 1. vyd. Praha: Academia a Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. s. 595-596. ISBN 978-80-200-2960-7.
 13. ČERNÝ, Vladimír. Josef Pilař. In Anev, Petr - Bílý, Matěj (eds.). Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989). L-Z. 1. vyd. Praha: Academia a Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. s. 183-184. ISBN 978-80-200-2973-7.
 14. ČERNÝ, Vladimír. Karel Vydra. In Anev, Petr - Bílý, Matěj (eds.). Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989). L-Z. 1. vyd. Praha: Academia a Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. s. 541-543. ISBN 978-80-200-2973-7.
 15. ČERNÝ, Vladimír. Ladislav Ševčík. In Anev, Petr - Bílý, Matěj (eds.). Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989). L-Z. 1. vyd. Praha: Academia a Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. s. 351-353. ISBN 978-80-200-2973-7.
 16. ČERNÝ, Vladimír. Pohořelice 1939-1945. In Borský, Pavel a kol. Město Pohořelice. Pohořelice: Město Pohořelice, 2018. s. 291-301. ISBN 978-80-7275-107-5.
 17. ČERNÝ, Vladimír. Vojtěch Krejčíř. In Anev, Petr - Bílý, Matěj (eds.). Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989). A-K. 1. vyd. Praha: Academia a Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. s. 669-671. ISBN 978-80-200-2960-7.
 18. 2017

 19. ČERNÝ, Vladimír. Modřice v letech 1939-1945. In Jiří Mitáček, Rudolf Procházka. Modřice. Dějiny Města. Brno - Modřice: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Muzejní spolek Modřice, 2017. s. 393-432. ISBN 978-80-7275-103-7.
 20. ČERNÝ, Vladimír. Procesy s příslušníky brněnské řídící úřadovny Gestapa (1945-1949). 2017. In: Encyklopedie českých právních dějin, VIII. svazek, Proc - Proces s ma. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017, s. 485-493, 9 s. ISBN 978-80-7380-656-9.
 21. 2016

 22. KOLEKTIV AUTORŮ a Vladimír ČERNÝ. Memorial Book for the Dead of the Mauthausen Concentration Camp: Commentaries and Biographies. Vienna: New Academic Press, 2016. 444 s. ISBN 978-3-7003-1975-7.
 23. 2015

 24. VAŠEK, František, Vladimír ČERNÝ a Jan BŘEČKA. Místa zkropená krví. Kounicovy studentské koleje v Brně v letech nacistické okupace 1940-1945. 1. vyd. Brno: Archiv města Brna & Moravské zemské muzeum, 2015. 616 s. ISBN 978-80-86736-41-9.
 25. ČERNÝ, Vladimír. Vzpomínka na Zdeňka Štěpánka. Universitas - revue Masarykovy univerzity. Brno, 2015, roč. 48, č. 1, s. 54-55, 2 s., 2 s. ISSN 1211-3387.
 26. 2014

 27. ČERNÝ, Vladimír. Gestapo proti katolické církvi. Zásah vůči opatství augustiniánů na Starém Brně a následné soudní spory. Securitas Imperii. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, roč. 25, č. 2, s. 40-77, 38 s., 38 s. ISSN 1804-1612.
 28. 2013

 29. ČERNÝ, Vladimír. Atentát v Sarajevu 1914. Brno: Extra Publishing, 2013. Extra historie - kauzy, monotematické číslo, s. 1-50, 50 s. ISSN 1805-0301.
 30. 2011

 31. ČERNÝ, Vladimír. Drama v Údolí smrti. Bitva u Balaklavy 1854. Extra Publishing, s. r. o., Brno, 2011. Válka revue speciál, od s. 10-13, 4 s. ISSN 1804-0772.
 32. ČERNÝ, Vladimír. Korzár jižních moří. Plavba německého křižníku Emden 1914. Extra Publishing, s. r. o., Brno, 2011. Válka revue, březen 2011, od s. 14-17, 4 s. ISSN 1804-0772.
 33. ČERNÝ, Vladimír. Legionáři proti císařskému Německu. Boje u Terronu a Vouziers 1918. Extra Publishing, s. r. o., Brno, 2011. Válka revue, leden-únor 2011, od s. 42-45, 4 s. ISSN 1804-0772.
 34. ČERNÝ, Vladimír. Levicové mládežnické organizace na Moravě v protinacistickém odboji. 2011. In: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, sv. VIII, Praha 2011: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR: Dokořán, s. 52-80, 29 s. ISBN 978-80-7363-504-6.
 35. ČERNÝ, Vladimír. Nástupnictví po diktátorovi. Boje o moc po Stalinově smrti. Extra Publishing, s. r. o., Brno, 2011. Živá historie, březen 2011, s. 20, 1 s. ISSN 1802-2278.
 36. ČERNÝ, Vladimír. Nejasná vražda a intriky Státní bezpečnosti. Babický případ 2. července 1951. Extra Publishing, s. r. o., Brno, 2011. Tajemství české minulosti, č. 6, od s. 50-54, 5 s. ISSN 1804-2260.
 37. ČERNÝ, Vladimír. Procesy s agenty gestapa, kteří působili proti komunistickému odboji, u Mimořádného lidového soudu v Brně v letech 1945-1948. Zpravodaj grantového projektu Komunistická strana Československa a bolševismus, Praha, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. 2011, roč. 2011, č. 4, s. 65-113.
 38. ČERNÝ, Vladimír. Stalinova cesta k moci. Extra Publishing, s. r. o., Brno, 2011. Živá historie, březen 2011, od s. 16-19, 4 s. ISSN 1802-2278.
 39. ČERNÝ, Vladimír. Španělský Stalingrad. Bitva na Ebru 1938. Extra Publishing, s. r. o., Brno, 2011. Válka revue speciál, od s. 50-53, 4 s. ISSN 1804-0772.
 40. ČERNÝ, Vladimír. Výsadky v protektorátu. Příběhy československých parašutistů z Británie. Extra Publishing, s. r. o., Brno, 2011. Tajemství české minulosti, č. 7, od. s. 34-39, 6 s. ISSN 1804-2260.
 41. ČERNÝ, Vladimír. Zabijte Heydricha! Operace Anthropoid 1942. Extra Publishing, s. r. o., Brno, 2011. Válka revue, březen 2011, od s. 6-10, 5 s. ISSN 1804-0772.
 42. 2010

 43. ČERNÝ, Vladimír. Bože, naostři naše bajonety. Boj o Gallipoli 1915-1916. Extra Publishing, s. r. o., Brno, 2010. Válka revue, březen 2010, od s. 16-19, 4 s. ISSN 1804-0772.
 44. ČERNÝ, Vladimír. Brněnský stanný soud v dubnu 1945. Geneze, vývoj a konsekvence. Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 57, č. 1-2, s. 65-87. ISSN 1803-7429.
 45. ČERNÝ, Vladimír. Brutální poprava carské rodiny. Vyvraždění Romanovců. Extra Publishing, s. r. o., Brno, 2010. Živá historie, listopad 2010, od s. 46-49, 4 s. ISSN 1802-2278.
 46. ČERNÝ, Vladimír. Císařská bitva. Německá jarní ofenzíva 1918. Extra Publishing, s. r. o., Brno, 2010. Válka revue, říjen 2010, od s. 10-14, 5 s. ISSN 1804-0772.
 47. ČERNÝ, Vladimír. Co by se stalo, kdyby...car přežil a bolševici prohráli. Alternativní dějiny. Extra Publishing, s. r. o., Brno, 2010. Živá historie, listopad 2010, s. 50, 1 s. ISSN 1802-2278.
 48. ČERNÝ, Vladimír. Commandos útočí. Nájezd commandos na suchý dok v St. Nazaire 1942. Extra Publihing, s. r. o., Brno, 2010. Válka revue speciál, od s. 56-59, 4 s. ISSN 1804-0772.
 49. ČERNÝ, Vladimír. Hilsneriáda. Extra Publishing, s. r. o., Brno, 2010. Tajemství české minulosti, č. 4, od s. 44-49, 5 s. ISSN 1804-2260.
 50. ČERNÝ, Vladimír. Komunistické ilegální letáky a tiskoviny na Moravě v letech 1939-1945. Zpravodaj grantového projektu Komunistická strana Československa a bolševismus. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 7-34.
 51. ČERNÝ, Vladimír. Krvavá Soča. Bitvy na Soče 1915-1917. Extra Publishing, s. r. o., Brno, 2010. Válka revue, červen 2010, od s. 4-8, 5 s. ISSN 1804-0772.
 52. ČERNÝ, Vladimír. Krvavý boj moravských partyzánů. Partyzánská skupina Olga 1944-1945. Extra Publishing, s. r. o., Brno, 2010. Válka revue, prosinec 2010, s. 24-27, 4 s. ISSN 1804-0772.
 53. ČERNÝ, Vladimír. Mimořádný lidový soud v Brně 1945-1948. In Právní formy perzekuce v letech 1939-1960 - srovnávací aspekty. Konference uspořádaná v rámci stejnojmenného grantového projektu GA407/09/1092 v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy 11. listopadu 2010. 2010.
 54. ČERNÝ, Vladimír. Mírové smlouvy vyvolaly další válku. Kolaps versailleského systému po první světové válce. Extra Publishing, s. r. o., Brno, 2010. Živá historie, březen 2010, od s. 32-34, 3 s. ISSN 1802-2278.
 55. ČERNÝ, Vladimír. Nejen územní ztráty. Protektorát Čechy a Morava. Extra Publishing, s. r. o., Brno, 2010. Tajemství české minulosti, č. 5, od s. 112-113. ISSN 1804-2260.
 56. ČERNÝ, Vladimír. Osudový březen 1939. Konec Československa. Extra Publishing, s. r. o., Brno, 2010. Tajemství české minulosti, č. 5, od s. 38-42, 5 s. ISSN 1804-2260.
 57. ČERNÝ, Vladimír. Partyzánský oddíl Olga. Krvavá cesta jedné odbojové skupiny. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 2010, roč. 2010, č. 1-2, s. 31-81. ISSN 1210-7050.
 58. ČERNÝ, Vladimír. Poslední šance carského Ruska. Brusilovova ofenzíva 1916. Extra Publishing, s. r. o., Brno, 2010. Válka revue, leden-únor 2010, od s. 10-14, 5 s. ISSN 1804-0772.
 59. ČERNÝ, Vladimír. Poslední velitel c. a k. válečného námořnictva. Miklós Horthy (1868-1957). Extra Publishing, s. r. o., Brno, 2010. Válka revue speciál, 2010, od s. 31-33, 3 s.
 60. ČERNÝ, Vladimír. Procesy s příslušníky nacistického bezpečnostního aparátu v Brně a jejich osudy v letech 1945-1956. In Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. 1. vyd. Brno: Matice Moravská pro výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. s. 393-435. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 15. ISBN 978-80-86488-70-7.
 61. ČERNÝ, Vladimír. Rudý teror po bolševickém převratu. Vladimír Iljič Lenin a bolševická revoluce 1917. Extra Publishing, s. r. o., Brno, 2010. Živá historie, květen 2010, od s. 30-33, 4 s. ISSN 1802-2278.
 62. ČERNÝ, Vladimír. Teror Rudých Khmerů. Kambodžský diktátor Pol Pot. Extra Publishing, s. r. o., Brno, 2010. Živá historie, květen 2010, od s. 27-29, 3 s. ISSN 1802-2278.
 63. ČERNÝ, Vladimír. Triumf admirála Tegetthoffa. Bitva u ostrova Vis 20. července 1866. Extra Publishing, s. r. o., Brno, 2010. Válka revue, duben 2010, od s. 24-27, 4 s. ISSN 1804-0772.
 64. ČERNÝ, Vladimír. Zlatý věk českého národa. Jak se žilo na přelomu 19. a 20. století. Extra Publishing, s. r. o., Brno, 2010. Živá historie, září 2010, od s. 20-23, 4 s. ISSN 1802-2278.
 65. 2009

 66. ČERNÝ, Vladimír. Krutý mnichovský diktát. Fiktivní rozhovor s prezidentem E. Benešem (alternativní dějiny). Extra Publishing, s. r. o., Brno, 2009. Živá historie, prosinec 2009, od s. 52-53, 2 s. ISSN 1802-2278.
 67. ČERNÝ, Vladimír. Nedobytný Verdun. Bitva u Verdunu 1916. Extra Publishing, s. r. o., Brno, 2009. Válka revue, prosinec 2009, od s. 18-22, 5 s. ISSN 1804-0772.
 68. ČERNÝ, Vladimír. Picard de Phélippeaux a Picot de Peccaduc. Životní osudy dvou Napoleonových spolužáků z vojenské školy v Paříži. Bulletin ČSNS. Brno: Československá Napoleonská společnost, 2009, roč. 2009, č. 44, s. 15-20. ISSN 1213-6999.
 69. ČERNÝ, Vladimír. Poslední rok totality. Rok 1989 v Československu. Extra Publishing, s. r. o., Brno, 2009. Živá historie, listopad 2009, od s. 30-32, 3 s. ISSN 1802-2278.
 70. ČERNÝ, Vladimír. Royal Navy poraženo po sto letech. Bitva u Coronelu 1. listopadu 1914. Extra Publishing, s. r. o., Brno, 2009. Válka revue, listopad 2009, od s. 28-31, 4 s. ISSN 1804-0772.
 71. ČERNÝ, Vladimír. Zbytečné hrdinství moravských myslivců. Bitva u Náchoda 27. června 1866. Extra Publishing, s. r. o., Brno, 2009. Válka revue, listopad 2009, od s. 10-14, 5 s. ISSN 1804-0772.
 72. ČERNÝ, Vladimír. Zkáza roty Nazdar. Čeští a slovenští dobrovolníci na západní frontě 1914-1915. Extra Publishing, s. r. o., Brno, 2009. Válka revue, říjen 2009, od s. 16-19, 4 s. ISSN 1804-0772.
 73. 2008

 74. ČERNÝ, Vladimír. Činnost stíhacího oddílu Egona Lüdemanna na Moravě v roce 1945. In Jiří Mitáček, Libor Vykoupil. Morava v boji proti fašismu. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2008. s. 121-137. ISBN 978-80-7028-317-2.
 75. 2007

 76. ČERNÝ, Vladimír. Brigádní generál Karel Čápek (1892-1941). Životní osudy jednoho z vedoucích představitelů odbojové organizace Obrana národa na jižní Moravě. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 349-361. ISSN 0323-2581.
 77. 2005

 78. ČERNÝ, Vladimír a František VAŠEK. Hromadné exekuce v Berlíně - Plötzensee (7. - 13. září 1943). Paginae historiae : sborník Státního ústředního archivu v Praze. Praha: Národní archiv, 2005, roč. 2005, č. 13, s. 81-105. ISSN 1211-9768.
 79. 2004

 80. ČERNÝ, Vladimír, Petr KOPEČNÝ a František VAŠEK. Legenda bez legend. Životní osudy armádního generála Vojtěcha Borise Luži (1891-1944). 1. vyd. Brno: Nakladatelství Šimon Ryšavý, 2004. 125 s. ISBN 80-7354-001-0.
 81. 2003

 82. ČERNÝ, Vladimír. Obléhání Ciudad Rodriga a Badajozu v roce 1812. Bulletin ČSNS. Brno: Československá napoleonská společnost, 2003, roč. 2003, č. 22, s. 8-16. ISSN 1213-6999.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 10. 2021 14:31