Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Jiří MAYER, Štěpán HRABOVSKÝ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Lucie MARTYKÁNOVÁ, Katerina HORTOVA, Lucie MANDELOVA, Karel HEJDUK, Renata CHLOUPKOVÁ, Michal POSPÍŠIL, Martina DOUBKOVÁ, Vladimír MAREK, Renata NOVOTNA, Martin DOLEČEK, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Kristián BRAT, Radana PAŘÍZKOVÁ, Petr HUSA, Marek MECHL, Zdeněk KRÁL a Martina LENGEROVÁ. COVID-19's natural course among ambulatory monitored outpatients. Nature Scientific Reports. London: NATURE RESEARCH, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-16. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-021-89545-1.
 2. 2012

 3. PISKÁČKOVÁ, Zlata, Martin FOREJT a Lucie MARTYKÁNOVÁ. Současné poznatky o vztahu spánku a obezity. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2012, roč. 151, č. 6, s. 279-285. ISSN 0008-7335.
 4. 2011

 5. MARTYKÁNOVÁ, Lucie. Výživa a závislost. Biologický pohled na etiologii poruch příjmu potravy. In Řehulka, Evžen. School and Health 21. Studie k výchově ke zdraví. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 283-289. ISBN 978-80-210-5722-7.
 6. 2010

 7. MARTYKÁNOVÁ, Lucie. Endokanabinoidní systém I - úloha v regulaci fyziologických funkcí organismu. Časopis lékařů českých. Olympia, 2010, roč. 149, č. 8, s. 363-367. ISSN 0008-7335.
 8. MARTYKÁNOVÁ, Lucie. Endokanabinoidní systém II - úloha v adiktivním chování, depresi a při vzniku patologií potravního chování. Časopis lékařů českých. Olympia, 2010, roč. 149, č. 8, s. 368-371. ISSN 0008-7335.
 9. MARTYKÁNOVÁ, Lucie a Zlata PISKÁČKOVÁ. Orthorexie a bigorexie - méně známé formy poruch příjmu potravy. Výživa a potraviny. Praha: Společnost pro výživu, 2010, roč. 65, č. 1, 2 s. ISSN 1211-846X.
 10. PISKÁČKOVÁ, Zlata, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Martin FOREJT, Halina MATĚJOVÁ a Lucie MARTYKÁNOVÁ. Spánek a jeho vliv na rozvoj obezity. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. Praha: Tigis, 2010, roč. 13, č. 2, s. 77-81. ISSN 1211-9326.
 11. 2009

 12. PISKÁČKOVÁ, Zlata a Lucie MARTYKÁNOVÁ. Méně známé formy PPP. In 5. Mezinárodní konference škola a zdraví pro 21. století. 2009.
 13. 2003

 14. MARTYKÁNOVÁ, Lucie. Jaká doporučení jsou dávána kojícím matkám. In Teplice 2003. 2003.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 5. 2022 15:37