Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. ŠOLTYSOVÁ, Michaela, Karel URBÁŠEK, T. PEŠL, P. HAVRÁNEK, K. ROČÁK a Jan POUL. Migrace špiček kovových implantátů v průběhu léčby u coxa vara adolescentium. ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE CECHOSLOVACA. PRAGUE: GALEN SRO, 2022, roč. 89, č. 4, s. 260-265. ISSN 0001-5415.
  2. SEDMIDUBSKÝ, Jan, Karel URBÁŠEK a Jakub RAČEK. Recognition of Gait Disorders using Deep Learning Approaches. In European Society for Movement Analysis in Adults and Children (ESMAC). 2022. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.gaitpost.2022.07.123.
  3. TUREK, Jakub, Nina HOMOLOVÁ, Karel URBÁŠEK, Anna SEEHOFNEROVÁ, Ladislav PLÁNKA a Ondřej MAREK. Temporární hemiepifyzeodéza při korekci osových deformit pro genua valga: retrospektivní zhodnocení a srovnání výsledků při použití osmičkových dlah a Blountových skob. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2022, roč. 89, č. 3, s. 193-198. ISSN 0001-5415.
  4. SKLENSKÝ, Jan, Karel URBÁŠEK, Martin SVEHLIK, Veronika SVOZILOVÁ, Jan KOCANDA, Martin PRÝMEK, Robert VYSKOČIL a Martin REPKO. The relationship of hip loading asymmetry and radiological parameters of the spine in Lenke type 1 idiopathic scoliosis. GAIT & POSTURE. CLARE: Elsevier Limited, 2022, roč. 94, May 2022, s. 160-165. ISSN 0966-6362. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.gaitpost.2022.03.005.
  5. GABÚĽOVÁ, Agnes, Karel URBÁŠEK a Jan KOCANDA. Získaná onemocnění kyčelního kloubu u dětí. Vox pediatriae. Praha: Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky, 2022, roč. 10, č. 22, s. 21-24. ISSN 1213-2241.

  2021

  1. KEMPNÝ, Tomáš, Olga KOŠKOVÁ, Karel URBÁŠEK, Martin ZVONAŘ, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Martin KNOZ a Jakub HOLOUBEK. Long-term donor-site morbidity after thumb reconstruction with twisted-toe technique. Acta chirurgiae plasticae. Mladá fronta a.s., 2021, roč. 63, č. 2, s. 46-51. ISSN 0001-5423.
  2. POUL, Jan, M. MALA, Karel URBÁŠEK, Petr ZOUFALÝ a K. ROCAK. Simultánní oboustranné femorální osteotomie u neurogenních kyčelních instabilit: studie proveditelnosti. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2021, roč. 88, č. 2, s. 95-100. ISSN 0001-5415.

  2020

  1. HRAZDIRA, Luboš, Lukáš PAZOUREK, Jana ŘEZANINOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Karel URBÁŠEK a KOLEKTIV. Praktická muskulokeletálni ultrasonografie pro lékaře a fyzioterapeuty. 1. vyd. Brno: Paido, 2020, 253 s. ISBN 978-80-7315-270-3.

  2016

  1. JOCHYMEK, Jiří, Jakub TUREK, Tereza PETERKOVÁ a Karel URBÁŠEK. EIGHT - FIGURE PLATE SYSTEM FOR CORRECTION OF ANGULAR DEFORMITIES OF LOWER LIMBS IN CHILDREN. INITIAL RESULTS. Pohybové ústrojí. Praha: Ortotika, 2016, roč. 23, č. 1, s. 82-93. ISSN 1212-4575.
  2. URBÁŠEK, Karel a J. POUL. Pohybová analýza u chorob kyčelního kloubu. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2016, roč. 83, č. 4, s. 238-246. ISSN 0001-5415.

  2015

  1. JOCHYMEK, Jiří, Šimon ONDRUŠ, Karel URBÁŠEK a Ladislav PLÁNKA. Knee Artroscopy in Children and Adolescents with Trauma History. In 16 th EFORT Congress 2015, 27-29 May 2015, Prague, Czech Republic. 2015.

  2014

  1. URBÁŠEK, Karel a Ladislav PLÁNKA. Selhání primární léčby dislokované suprakondylické zlomeniny humeru u dětí. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. Praha: Galén, 2014, roč. 81, č. 1, s. 57-62. ISSN 0001-5415.

  2013

  1. POUL, Jan, Karel URBÁŠEK a K. ROČÁK. Porovnání přesnosti korekce proximálního femuru klasickými úhlovými dlahami a systémem kanalizovaného pediatricko-ortopedického instrumentária (CAPOS). Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. Praha: Galen, 2013, roč. 80, č. 1, s. 43-46. ISSN 0001-5415.
  2. ROČÁK, K., Jan POUL a Karel URBÁŠEK. Přesnost korekce proximálního femuru s fixací LCP dětskými kyčelními dlahami. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2013, roč. 80, č. 4, s. 273-277. ISSN 0001-5415.

  2012

  1. PLÁNKA, Ladislav, Karel URBÁŠEK, David STARÝ a Petr GÁL. Selhání primární léčby suprakondylické zlomeniny humeru u dětí. In 5. Konference Trauma v detskom veku, Šamorín. 2012.

  2011

  1. URBÁŠEK, Karel, Jan JADRNÝ a Ludmila KAISER ŠRÁMKOVÁ. Does The Proximal Femoral Varisation Osteotomy Negatively Affects Gait Parameters In Patients Suffering From Legg-Calvé-Perthes Disease. In 0th Annual Meeting of ESMAC - Vídeň, Rakousko. 2011.
  2. URBÁŠEK, Karel, Jan POUL a Aneta FEDROVÁ. Kinetické a Kinematické analýzy osových úchylek dolních končetin. In 33. Sympozium ortopedické kliniky IPVZ a 1. LF UK FN Na Bulovce – Praha. 2011.
  3. URBÁŠEK, Karel a Ladislav PLÁNKA. Komplikace léčby suprakondylické zlomeniny humeru u dětí. In Moravské ortopedické a traumatologické dny 1. – 2. 12.2011. Olomouc. 2011.
  4. URBÁŠEK, Karel a Ladislav PLÁNKA. Komplikace léčby suprakondylické zlomeniny humeru u dětí na naší klinice za období 2000–2010. In Sympozium ortopedické kliniky IPVZ a 1. LF UK FN Na Bulovce – Praha. 2011.
  5. KAISER ŠRÁMKOVÁ, Ludmila, Jan POUL, J. STRAKA, Karel URBÁŠEK, Tomáš PAVLÍK a Michaela CVANOVÁ. Kritické zpracování prodlužování femuru za posledních deset let. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca. 2011, roč. 78, č. 3, s. 244-248. ISSN 0001-5415.
  6. URBÁŠEK, Karel, Jan POUL a Tomáš PAVLÍK. Kritické zpracování prodlužování femuru za posledních 10 let. In XV. Novákovy traumatologické dny 2011, Brno. 2011.
  7. URBÁŠEK, Karel, Jan JADRNÝ, Ludmila KAISER ŠRÁMKOVÁ a Jan POUL. Parametry chůze po prodělané Legg-Calvé-Perthesově chorobě. In Národní kongres ČSOT – Praha. 2011.
  8. URBÁŠEK, Karel, Jan POUL, Šimon ONDRUŠ a Petr GÁL. Possible contributions of gait analysis for functional assessment of DDH after surgical treatment. In Jarní ortopedické sympozium - Lázně Bělohrad. 2011.
  9. URBÁŠEK, Karel, Jan JADRNÝ a Jan POUL. Pre – and Postoperative Motion Data in Cerebral Palsy Patiens. In XXXI. Červeňanského dni - Bratislava, Slovensko. 2011.
  10. URBÁŠEK, Karel a Jan JADRNÝ. Před a pooperační parametry chůze u pacientů trpících spastickou formou dětské mozkové obrny. In XVIII. Konference mladých lékařů – Brno. 2011.
  11. POUL, Jan, Karel URBÁŠEK, Jaroslava BAJEROVÁ, J. JADRNÝ, A. FEDROVÁ a Ludmila KAISER ŠRÁMKOVÁ. Přínos instrumentální pohybové analýzy pro indikaci chirurgické léčby u dětské mozkové obrny. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca. 2011, roč. 78, č. 3, s. 253–257. ISSN 0001-5415.
  12. URBÁŠEK, Karel, Jan JADRNÝ a Ludmila KAISER ŠRÁMKOVÁ. Srovnání radiologických a funkčních výsledků při chůzi po prodělané Legg-Calvé-Perthesově chorobě. 2011.
  13. URBÁŠEK, Karel, Jan JADRNÝ a J POUL. Srovnání radiologických výsledků a funkčních parametrů při chůzi u pacientů po prodělané Legg-Calvé-Perthesově chorobě. In Pracovní schůze sekce dětské ortopedie České společnosti ortopedie a traumatologie - Benešov u Prahy. 2011.
  14. POUL, Jan a Karel URBÁŠEK. Zhodnocení přínosu kanylovaného instrumentária (CAPOS) při osteotomii proximálního femoru. In Národní kongres ČSOT 2011, 18. – 21.5.2011 Praha. 2011.

  2010

  1. POUL, Jan, Ludmila ŠRÁMKOVÁ a Karel URBÁŠEK. Srovnání dynamiky hojení v souborech prolongací humeru a femoru. In 32. Symposium ortopedické kliniky IPVZ. 2010.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 5. 2024 18:15