Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. HOFMEISTER, Jeňýk, Jan HOŠEK, Marek BRABEC, Martin HERMY, Daniel DVOŘÁK, Rostislav FELLNER, Jiří MALÍČEK, Zdeněk PALICE, Aleš TENČÍK, Eva HOLÁ, Eva NOVOZÁMSKÁ, Tomáš KURAS, Filip TRNKA, Michal ZEDEK, Josef KAŠÁK, Radim GABRIŠ, Ondřej SEDLÁČEK, Karel TAJOVSKÝ a Tomáš KADLEC. Shared affinity of various forest-dwelling taxa point to the continuity of temperate forests. Ecological Indicators. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2019, roč. 101, JUN, s. 904-912. ISSN 1470-160X. doi:10.1016/j.ecolind.2019.01.018.
 2. 2018

 3. HOLEC, Jan, Jan BĚŤÁK, Václav POUSKA, Daniel DVOŘÁK, Lucie ZÍBAROVÁ, Jiří KOUT a Dušan ADAM. Old-growth forest fungus Antrodiella citrinella – distribution and ecology in the Czech Republic. Czech Mycology. Praha: Czech Scientific Society for Mycology, 2018, roč. 70, č. 2, s. 127-143. ISSN 1211-0981. doi:10.33585/cmy.70203.
 4. 2017

 5. DVOŘÁK, Daniel a Jan BĚŤÁK. Interesting collections of polypores in the Czech Republic, particularly in Moravia - I. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae. Brno: Moravské zemské muzeum, 2017, roč. 102, č. 1, s. 49-87. ISSN 1211-8788.
 6. DVOŘÁK, Daniel, Martina VAŠUTOVÁ, Jenyk HOFMEISTER, Miroslav BERAN, Jan HOSEK, Jan BETAK, Jiri BUREL a Helena DECKEROVA. Macrofungal diversity patterns in central European forests affirm the key importance of old-growth forests. FUNGAL ECOLOGY. OXFORD: Elsevier Science LTD, 2017, roč. 27, JUNE, s. 145-154. ISSN 1754-5048. doi:10.1016/j.funeco.2016.12.003.
 7. 2016

 8. DVOŘÁK, Daniel a Helena DECKEROVÁ. Houby (makromycety) NPP Na Špičáku. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci: Přírodní vědy. Vlastivědné muzeum, 2016, Neuveden, č. 311, s. 29-46. ISSN 1212-1134.
 9. DŘEVOJAN, Pavel, Daniel DVOŘÁK a Jakub SALAŠ. Nové poznatky o rozšíření a ekologii nelupenaté houby zubatečku zavěšeného (Irpicodon pendulus) na Moravě. Mykologické listy : časopis České vědecké společnosti pro mykologii. Česká vědecká společnost pro mykologii, 2016, roč. 133, č. 1, s. 37-43. ISSN 1213-5887.
 10. 2015

 11. BOROVIČKA, Jan, Bohumil BUŠEK, Michal MIKŠÍK, Daniel DVOŘÁK, Thomas S. JEPPESEN, Bálint DIMA, László ALBERT a Tobias G. FROSLEV. Cortinarius prodigiosus-a new species of the subgenus Phlegmacium from Central Europe. Mycological Progress. Heidelberg: Springer Heidelberg, 2015, roč. 14, č. 5, s. "nestrankovano", 8 s. ISSN 1617-416X. doi:10.1007/s11557-015-1051-1.
 12. BĚŤÁK, Jan a Daniel DVOŘÁK. Nové druhy české mykobioty z Národního parku Podyjí (Cortinarius scaurotraganoides, Crepidotus ehrendorferi, Lepiota ochraceofulva) a poznámky k jejich ekologii a rozšíření. Thayensia. Správa Národního parku Podyjí, 2015, roč. 2014, č. 11, s. 77-88. ISSN 1212-3560.
 13. HOFMEISTER, Jeňýk, Jan HOŠEK, Marek BRABEC, Daniel DVOŘÁK, Miroslav BERAN, Helena DECKEROVÁ, Jiří BUREL, Martin KŘÍŽ, Jan BOROVIČKA, Jan BĚŤÁK, Martina VAŠUTOVÁ, Jiří MALÍČEK, Zdeněk PALICE, Lenka SYROVÁTKOVÁ, Jana STEINOVÁ, Ivana ČERNAJOVÁ, Eva HOLÁ, Eva NOVOZÁMSKÁ, Ladislav ČÍŽEK, Viktor IAREMA, Kateryna BALTAZIUK a Tomáš SVOBODA. Value of old forest attributes related to cryptogam species richness in temperate forests: A quantitative assessment. Ecological Indicators. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2015, roč. 57, October, s. 497-504. ISSN 1470-160X. doi:10.1016/j.ecolind.2015.05.015.
 14. 2014

 15. DVOŘÁK, Daniel, Jan BĚŤÁK a Michal TOMŠOVSKÝ. Aurantiporus alborubescens (Basidiomycota, Polyporales) – first record in the Carpathians and notes on its systematic position. Czech Mycology. Czech Scientific Society for Mycology, 2014, roč. 66, č. 1, s. 71-84. ISSN 1211-0981.
 16. HEJKAL, Jiří, Jaroslav MICHÁLEK, Jan SYCHRA, Pavel BEZDĚČKA, Daniel DVOŘÁK, Igor MALENOVSKÝ, Vladimír MELICHAR a Petr UHLÍK. Přehled zvláště chráněných a ohrožených druhů hub, lišejníků, rostlin a živočichů Kraslicka. Sborník muzea Karlovarského kraje. Cheb: Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, 2014, roč. 22, prosinec, s. 153-184. ISSN 1803-6066.
 17. HOFMEISTER, Jeňýk, Jan HOŠEK, Marek BRABEC, Daniel DVOŘÁK, Miroslav BERAN, Helena DECKEROVÁ, Jiří BUREL, Martin KŘÍŽ, Jan BOROVIČKA, Jan BĚŤÁK a Martina VAŠUTOVÁ. Richness of ancient forest plant species indicates suitable habitats for macrofungi. Biodiversity and Conservation. Kluwer, 2014, roč. 23, č. 8, s. 2015-2031. ISSN 0960-3115. doi:10.1007/s10531-014-0701-y.
 18. 2013

 19. VAŠUTOVÁ, Martina, Daniel DVOŘÁK a Miroslav BERAN. Rare macromycetes from raised bogs in the Hrubý Jeseník Mts. (Czech Republic). Czech Mycology. Czech Scientific Society for Mycology, 2013, roč. 65, č. 1, s. 45-67. ISSN 1211-0981.
 20. 2012

 21. DVOŘÁK, Daniel. Rozšíření škárky hvězdicovité v ČR a poznámky k její ekologii. Mykologické listy : časopis České vědecké společnosti pro mykologii. Praha: Česká vědecká společnost pro mykologii, 2012, roč. 118, s. 7-16. ISSN 1213-5887.
 22. 2011

 23. ANTONÍN, Vladimír, Miroslav BERAN, Jan BOROVIČKA, Daniel DVOŘÁK a Jan HOLEC. Clitocybula familia (Fungi, Agaricales) – taxonomy, distribution, ecology and first records in the Czech Republic and Slovakia. Czech Mycology. Praha, 2011, roč. 63, č. 1, s. 1-11. ISSN 1211-0981.
 24. 2010

 25. VLASAK, Josef, Jiri KOUT a Daniel DVOŘÁK. Taxonomical position of polypore Dichomitus albidofuscus: Donkioporia albidofusca comb. nov. Mycological Progress. Deutsche Gesellschaft für Mykologie, 2010, roč. 9, č. 1, s. 147-150. ISSN 0352-6798. doi:10.1007/s11557-009-0617-1.
 26. 2008

 27. DVOŘÁK, Daniel, Jan ROLEČEK a Karel FAJMON. A recent record of the predatory bush cricket Saga pedo Pallas, 1771, in the Pouzdřanská step Steppe (southern Moravia). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae. Brno, 2008, roč. 93, č. 1, s. 7-9. ISSN 1211-8788.
 28. DVOŘÁK, Daniel. Geranium divaricatum Ehrh. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2008, roč. 43, s. 280-281. ISSN 1211-5258.
 29. FAJMON, Karel, Jiří DANIHELKA, Zdeňka LOSOSOVÁ, Karel SUTORÝ, Radomír ŘEPKA a Daniel DVOŘÁK. Geranium sibiricum L. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2008, roč. 43, č. 2, s. 281-283. ISSN 1211-5258.
 30. DVOŘÁK, Daniel. Orobanche purpurea Jacq. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2008, roč. 43, s. 301-302. ISSN 1211-5258.
 31. DVOŘÁK, Daniel. Trifolium retusum L. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2008, roč. 43, s. 327-328. ISSN 1211-5258.
 32. DVOŘÁK, Daniel. Vicia lutea L. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2008, roč. 43, s. 330. ISSN 1211-5258.
 33. HOLEC, Jan, Daniel DVOŘÁK a Vladimír ANTONÍN. Zajímavé a vzácné luční houby nalezené během Týdne mykologických exkurzí v Orlických horách (2007) na lokalitách Přední Ochoz a PR Hořečky. Mykologické listy : časopis České vědecké společnosti pro mykologii. Praha: Česká vědecká společnost pro mykologii, 2008, roč. 103, s. 16-23. ISSN 1213-5887.
 34. 2007

 35. DVOŘÁK, Daniel, Ondřej KOUKOL a Jan HOLEC. 7. setkání mladých mykologů 2005. Mykologické listy : časopis České vědecké společnosti pro mykologii. Praha: Česká vědecká společnost pro mykologii, 2007, roč. 99, s. 34-40. ISSN 1213-5887.
 36. 2005

 37. HROUDA, Petr a Daniel DVOŘÁK. Ježaté houby / lošáky a korálovce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 36 s. XXX. ISBN 80-210-3801-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 6. 2021 02:51