Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. MAREŠ, Miroslav, Jakub DRMOLA, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Petra MLEJNKOVÁ, Michal TÓTH a Zuzana ŠPAČKOVÁ. Doporučení pro tvorbu bezpečnostních dokumentů v oblasti kybernetické bezpečnosti ve vztahu k vnímání informací o terorismu a hybridních kampaních. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 108 s.
 2. GREGOR, Miloš, Petra MLEJNKOVÁ, Miroslava PAVLÍKOVÁ, Barbora ŠENKÝŘOVÁ, Jakub DRMOLA, Miroslav MAREŠ, František KASL, Aleš HORÁK, Vít BAISA, Radim POLČÁK, Jan HANZELKA, Jonáš SYROVÁTKA a Ondřej HERMAN. Challenging Online Propaganda and Disinformation in the 21st Century. Cham: Palgrave Macmillan, 2021. 273 s. Political Campaigning and Communication. ISBN 978-3-030-58623-2. doi:10.1007/978-3-030-58624-9.
 3. 2020

 4. MAREŠ, Miroslav, Jakub DRMOLA, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Petra MLEJNKOVÁ, Michal TÓTH a Zuzana ŠPAČKOVÁ. Experimentální analýza individuálních emočních reakcí odborníků na kybernetickou bezpečnost při simulovaných kybernetických hrozbách. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 52 s.
 5. MAREŠ, Miroslav, Jakub DRMOLA, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Petra MLEJNKOVÁ, Michal TÓTH, Marek DOLEJŠÍ, Martin JÁNI, Jan KLEINER a Patricie SUŠOVSKÁ. Experimentální design, zkoumající vliv rámování informací o nemoci COVID-19 na pocit osobního a společenského ohrožení nemocí COVID-19, hodnocení rizika COVID-19, emoční prožívání, změnu chování v reakci na epidemii COVID-19. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 64 s.
 6. 2019

 7. MAREŠ, Miroslav, Jakub DRMOLA, Veronika FAJMONOVÁ, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Petra MLEJNKOVÁ, Zuzana ŠPAČKOVÁ a Michal TÓTH. Zvyšování resilience veřejnosti v ČR na vnímání hrozeb terorismu a hybridních kampaní šířených v kyberprostoru. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 94 s.
 8. 2018

 9. DRMOLA, Jakub a Tomáš HUBÍK. Kessler Syndrome : System Dynamics Model. Space Policy. Oxford: Elsevier, 2018, roč. 44-45, August, s. 29-39. ISSN 0265-9646. doi:10.1016/j.spacepol.2018.03.003.
 10. DRMOLA, Jakub. Protidžihádistický vigilantismus v kyberprostoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 175 s. EDIS : ediční řada disertačních prací Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, sv. 18. ISBN 978-80-210-8985-3.
 11. 2016

 12. DRMOLA, Jakub. Modelling Multi-actor Security Dilemma. Strategic Analysis. 2016, roč. 40, č. 2, s. 92-100. ISSN 0970-0161. doi:10.1080/09700161.2015.1136028.
 13. 2015

 14. DRMOLA, Jakub, Martin BASTL a Miroslav MAREŠ. Modeling Hacktivism Using System Dynamics. Journal of Applied Security Research. 2015, Vol. 10, Iss. 2, s. 238-248. ISSN 1936-1610. doi:10.1080/19361610.2015.1004514.
 15. DRMOLA, Jakub, Miroslava PAVLÍKOVÁ, Tomáš MAĎAR, Lucie BUDIRSKÁ, Petr SUCHÝ, Jakub HARAŠTA, Alena LECIÁNOVÁ, Roman ŠULC, Lea HRICIKOVA a Nikola SCHMIDT. Perspectives on Cybersecurity. 1. vyd. Brno: Muni press, 2015. 113 s. ISBN 978-80-210-7870-3.
 16. DRMOLA, Jakub. Pnutí mezi státní a soukromou kybernetickou bezpečností. In CyberCon 2015. 2015.
 17. DRMOLA, Jakub a Miroslav MAREŠ. Revisiting the Deflection Dilemma. Astronomy & Geophysics. Oxford: Oxford University Press, 2015, roč. 56, č. 5, s. 15-18. ISSN 1366-8781. doi:10.1093/astrogeo/atv167.
 18. 2014

 19. DRMOLA, Jakub. Analýza konfliktu v Jižním Súdánu. Global Politics. Brno: SOCIETAS 2001, 2014. ISSN 1213-7685.
 20. DRMOLA, Jakub. Connecting Piracy and Security. In Cyberspace 2014. 2014.
 21. DRMOLA, Jakub. Hrozby plynoucí z proliferace nevojenských bezpilotních letounů. In Oldřich Bureš. Sborník vybraných příspěvků z 6. výroční studentské konference bezpečnostního výzkumu. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. s. 25-37. ISBN 978-80-87956-02-1.
 22. DRMOLA, Jakub. Looking for Insurgency in Cyberspace. Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS). Prague: Metropolitan University Prague, 2014, roč. 8, č. 4, s. 22-44. ISSN 1802-548X.
 23. DRMOLA, Jakub. Systémová dynamika jako nástroj pro výzkum bezpečnosti. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2014, roč. 14, č. 1, s. 17-30. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.14.2014.01.015-028.
 24. 2013

 25. DRMOLA, Jakub. Biologický terorismus - extrapolace bezpečnostní hrozby. Bezpečnostní teorie a praxe. Praha: Policejní akademie České republiky, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 59-68. ISSN 1801-8211.
 26. DRMOLA, Jakub. Konceptualizace kyberterorismu. Vojenské rozhledy. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 94-102. ISSN 1210-3292.
 27. MAREŠ, Miroslav, Jaroslav REKTOŘÍK a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Krizový management. Případové bezpečnostní studie. První. Praha: Ekopress, 2013. 237 s. Svazek 1. ISBN 978-80-86929-92-7.
 28. BASTL, Martin a Jakub DRMOLA. Kyberútok. In Mareš, M., Rektořík, J., Šelešovský, J. a kol. Krizový management. Případové bezpečnostní studie. Praha: Ekopress, 2013. s. 29-44. První. ISBN 978-80-86929-92-7.
 29. DRMOLA, Jakub. Regulace sociálních médií během demonstrací. Rexter. Centrum pro bezpečnostní a strategická studia o.s., 2013, roč. 2013, č. 01. ISSN 1214-7737.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 5. 2021 05:56