Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. MAREŠ, Miroslav, Roman CHYTILEK, Zuzana ŠPAČKOVÁ, Jakub DRMOLA, Lenka HRBKOVÁ, Petra MLEJNKOVÁ a Michal TÓTH. Assessment of performance during cybersecurity tabletop exercises. Security Journal. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2023, neuveden, neuveden, s. 1-24. ISSN 0955-1662. doi:10.1057/s41284-023-00391-4.
  2. MAREŠ, Miroslav, Pavel LOUTOCKÝ, František KASL, Tomáš PITNER, Jakub DRMOLA a Petr SEIFERT. Národní kvalifikační rámec v kyberbezpečnosti. In CyberCon 2023. 2023.
  3. DRMOLA, Jakub a Josef KRAUS. Using an Interactive Game for Strategic Thinking Education: The Role of Gender and Experience. Journal of Political Science Education. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2023, roč. 19, č. 2, s. 321-330. ISSN 1551-2169. doi:10.1080/15512169.2022.2121713.

  2022

  1. CHYTILEK, Roman, Miroslav MAREŠ, Jakub DRMOLA, Lenka HRBKOVÁ, Petra MLEJNKOVÁ, Zuzana ŠPAČKOVÁ a Michal TÓTH. An experimental study of countermeasures against threats : real-world effects meet treatment effects. Quality & Quantity. Dordrecht: Springer, 2022, roč. 56, č. 6, s. 4825-4840. ISSN 0033-5177. doi:10.1007/s11135-022-01354-4.
  2. MAREŠ, Miroslav, Josef KRAUS a Jakub DRMOLA. Conceptualisation of Hybrid Interference in the Czech Republic : How to Make it a Practically Researchable Phenomenon? Politics in Central Europe. De Gruyter Open, 2022, roč. 18, č. 3, s. 343-354. ISSN 1801-3422. doi:10.2478/pce-2022-0015.
  3. KLEINER, Jan, Jakub DRMOLA a Miroslav MAREŠ. How Are Czech Individuals Willing to Protect Themselves: A Comparison of Cyber and Physical Realms. Applied Cybersecurity & Internet Governance. Polsko, 2022, roč. 2022, č. 1. ISSN 2956-3119. doi:10.5604/01.3001.0016.1322.
  4. BLECHOVÁ, Anna, Jakub DRMOLA, Jan HAJNÝ, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Miroslav MAREŠ, Tomáš PITNER a Jakub VOSTOUPAL. Mapping Competencies to Cybersecurity Work Roles. Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht. Bern: Weblaw, 2022, roč. 2022, June, s. 393-400. ISSN 1664-848X. doi:10.38023/2e2f01cf-ae2c-4536-90ad-460613905754.
  5. LOUTOCKÝ, Pavel, Tomáš PITNER, František KASL, Jakub VOSTOUPAL, Miroslav MAREŠ, Jakub DRMOLA a Anna BLECHOVÁ. Metodika Rámec kvalifikací. 2022.
  6. LOUTOCKÝ, Pavel, Tomáš PITNER, František KASL, Jakub VOSTOUPAL, Miroslav MAREŠ, Jakub DRMOLA, Anna BLECHOVÁ a Jan HAJNÝ. Specializovaná veřejná databáze Taxonomie kvalifikací. 2022.

  2021

  1. MAREŠ, Miroslav, Jakub DRMOLA, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Petra MLEJNKOVÁ, Michal TÓTH a Zuzana ŠPAČKOVÁ. Doporučení pro tvorbu bezpečnostních dokumentů v oblasti kybernetické bezpečnosti ve vztahu k vnímání informací o terorismu a hybridních kampaních. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 108 s.
  2. GREGOR, Miloš, Petra MLEJNKOVÁ, Miroslava PAVLÍKOVÁ, Barbora ŠENKÝŘOVÁ, Jakub DRMOLA, Miroslav MAREŠ, František KASL, Aleš HORÁK, Vít BAISA, Radim POLČÁK, Jan HANZELKA, Jonáš SYROVÁTKA a Ondřej HERMAN. Challenging Online Propaganda and Disinformation in the 21st Century. Cham: Palgrave Macmillan, 2021. 273 s. Political Campaigning and Communication. ISBN 978-3-030-58623-2. doi:10.1007/978-3-030-58624-9.
  3. DRMOLA, Jakub a Tomáš HUBÍK. Stochastic Modeling of Non-linear Terrorism Dynamics. Journal of Homeland Security and Emergency Management. Berlin: De Gruyter, 2021, roč. 18, č. 3, s. 251-281. ISSN 1547-7355. doi:10.1515/jhsem-2020-0029.
  4. DRMOLA, Jakub, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Miroslav MAREŠ, Tomáš PITNER a Jakub VOSTOUPAL. The Matter of Cybersecurity Expert Workforce Scarcity in the Czech Republic and Its Alleviation through the Proposed Qualifications Framework. In ACM International Conference Proceeding Series: ARES 2021: The 16th International Conference on Availability, Reliability and Security. New York: Association for Computing Machinery, 2021. s. 1-6. ISBN 978-1-4503-9051-4. doi:10.1145/3465481.3469186.
  5. DRMOLA, Jakub, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ, Miroslav MAREŠ, Tomáš PITNER a Jakub VOSTOUPAL. The Matter of Cybersecurity Expert Workforce Scarcity in the Czech Republic and Its Alleviation through the Proposed Qualifications Framework. In International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES 2021). 2021.

  2020

  1. MAREŠ, Miroslav, Jakub DRMOLA, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Petra MLEJNKOVÁ, Michal TÓTH a Zuzana ŠPAČKOVÁ. Experimentální analýza individuálních emočních reakcí odborníků na kybernetickou bezpečnost při simulovaných kybernetických hrozbách. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 52 s.
  2. MAREŠ, Miroslav, Jakub DRMOLA, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Petra MLEJNKOVÁ, Michal TÓTH, Marek DOLEJŠÍ, Martin JÁNI, Jan KLEINER a Patricie SUŠOVSKÁ. Experimentální design, zkoumající vliv rámování informací o nemoci COVID-19 na pocit osobního a společenského ohrožení nemocí COVID-19, hodnocení rizika COVID-19, emoční prožívání, změnu chování v reakci na epidemii COVID-19. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 64 s.

  2019

  1. MAREŠ, Miroslav, Jakub DRMOLA, Veronika FAJMONOVÁ, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Petra MLEJNKOVÁ, Zuzana ŠPAČKOVÁ a Michal TÓTH. Zvyšování resilience veřejnosti v ČR na vnímání hrozeb terorismu a hybridních kampaní šířených v kyberprostoru. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 94 s.

  2018

  1. DRMOLA, Jakub a Tomáš HUBÍK. Kessler Syndrome : System Dynamics Model. Space Policy. Oxford: Elsevier, 2018, roč. 44-45, August, s. 29-39. ISSN 0265-9646. doi:10.1016/j.spacepol.2018.03.003.
  2. DRMOLA, Jakub. Protidžihádistický vigilantismus v kyberprostoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 175 s. EDIS : ediční řada disertačních prací Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, sv. 18. ISBN 978-80-210-8985-3.

  2016

  1. DRMOLA, Jakub. Modelling Multi-actor Security Dilemma. Strategic Analysis. 2016, roč. 40, č. 2, s. 92-100. ISSN 0970-0161. doi:10.1080/09700161.2015.1136028.

  2015

  1. DRMOLA, Jakub, Martin BASTL a Miroslav MAREŠ. Modeling Hacktivism Using System Dynamics. Journal of Applied Security Research. 2015, Vol. 10, Iss. 2, s. 238-248. ISSN 1936-1610. doi:10.1080/19361610.2015.1004514.
  2. DRMOLA, Jakub, Miroslava PAVLÍKOVÁ, Tomáš MAĎAR, Lucie BUDIRSKÁ, Petr SUCHÝ, Jakub HARAŠTA, Alena LECIÁNOVÁ, Roman ŠULC, Lea HRICIKOVA a Nikola SCHMIDT. Perspectives on Cybersecurity. 1. vyd. Brno: Muni press, 2015. 113 s. ISBN 978-80-210-7870-3.
  3. DRMOLA, Jakub. Pnutí mezi státní a soukromou kybernetickou bezpečností. In CyberCon 2015. 2015.
  4. DRMOLA, Jakub a Miroslav MAREŠ. Revisiting the Deflection Dilemma. Astronomy & Geophysics. Oxford: Oxford University Press, 2015, roč. 56, č. 5, s. 15-18. ISSN 1366-8781. doi:10.1093/astrogeo/atv167.

  2014

  1. DRMOLA, Jakub. Analýza konfliktu v Jižním Súdánu. Global Politics. Brno: SOCIETAS 2001, 2014. ISSN 1213-7685.
  2. DRMOLA, Jakub. Connecting Piracy and Security. In Cyberspace 2014. 2014.
  3. DRMOLA, Jakub. Hrozby plynoucí z proliferace nevojenských bezpilotních letounů. In Oldřich Bureš. Sborník vybraných příspěvků z 6. výroční studentské konference bezpečnostního výzkumu. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. s. 25-37. ISBN 978-80-87956-02-1.
  4. DRMOLA, Jakub. Looking for Insurgency in Cyberspace. Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS). Prague: Metropolitan University Prague, 2014, roč. 8, č. 4, s. 22-44. ISSN 1802-548X.
  5. DRMOLA, Jakub. Systémová dynamika jako nástroj pro výzkum bezpečnosti. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2014, roč. 14, č. 1, s. 17-30. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.14.2014.01.015-028.

  2013

  1. DRMOLA, Jakub. Biologický terorismus - extrapolace bezpečnostní hrozby. Bezpečnostní teorie a praxe. Praha: Policejní akademie České republiky, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 59-68. ISSN 1801-8211.
  2. DRMOLA, Jakub. Konceptualizace kyberterorismu. Vojenské rozhledy. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 94-102. ISSN 1210-3292.
  3. MAREŠ, Miroslav, Jaroslav REKTOŘÍK a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Krizový management. Případové bezpečnostní studie. První. Praha: Ekopress, 2013. 237 s. Svazek 1. ISBN 978-80-86929-92-7.
  4. BASTL, Martin a Jakub DRMOLA. Kyberútok. In Mareš, M., Rektořík, J., Šelešovský, J. a kol. Krizový management. Případové bezpečnostní studie. Praha: Ekopress, 2013. s. 29-44. První. ISBN 978-80-86929-92-7.
  5. DRMOLA, Jakub. Regulace sociálních médií během demonstrací. Rexter. Centrum pro bezpečnostní a strategická studia o.s., 2013, roč. 2013, č. 01. ISSN 1214-7737.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 12. 2023 13:54