Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

  1. JUŘÍČKOVÁ, Miluše, Marta KOSTELECKÁ, Jiří MUNZAR a Aleš URVÁLEK. Mosty blízké i vzdálené. Století Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. Brno: Munipress, 2019, 68 s. Muni 100. ISBN 978-80-210-9252-5.
  2. JUŘÍČKOVÁ, Miluše, Marta KOSTELECKÁ, Jiří MUNZAR a Aleš URVÁLEK. Mosty blízké i vzdálené. Století Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 68 s. ISBN 978-80-210-9253-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9253-2019.
  3. JUŘÍČKOVÁ, Miluše, Marta KOSTELECKÁ, Jiří MUNZAR a Aleš URVÁLEK. Mosty blízké i vzdálené. Století Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 68 s. ISBN 978-80-210-9252-5.

  2018

  1. MUNZAR, Jiří. Arnim, Achim von. In Kolektiv autorů pod vedení Viery Glosikové a Milana Tvrdíka. Slovník německy píšicích spisovatelů. Německo. 1. vyd. Praha: Libri, 2018, s. 72 - 73. ISBN 978-80-7277-560-6.
  2. MUNZAR, Jiří. Arnim, Bettina von. In Kolektiv autorů pod vedení Viery Glosikové a Milana Tvrdíka. Slovník německy píšicích spisovatelů. Německo. 1. vyd. Praha: Libri, 2018, s. 73 - 74. ISBN 978-80-7277-560-6.
  3. MUNZAR, Jiří. Böll, Heinrich. In Kolektiv autorů pod vedení Viery Glosikové a Milana Tvrdíka. Slovník německy píšicích spisovatelů. Německo. 1. vyd. Praha: Libri, 2018, s. 107 - 110. ISBN 978-80-7277-560-6.
  4. MUNZAR, Jiří. Brentano, Clemens. In Kolektiv autorů pod vedení Viery Glosikové a Milana Tvrdíka. Slovník německy píšicích spisovatelů. Německo. 1. vyd. Praha: Libri, 2018, s. 127 - 129. ISBN 978-80-7277-560-6.
  5. MUNZAR, Jiří. Česká recepce Josefa von Eichendorff, zejména se zaměřením na překlady jeho děl. In Libor Martinek. Joseph von Eichendorff (1788–1857) a česko-polská kulturní a umělecká pohraničí – Joseph von Eichendorff (1788–1857) i czesko-polskie kulturowe i artystyczne pogranicza. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018, s. 21-26. ISBN 978-80-7510-320-8.
  6. MUNZAR, Jiří. Die tschechische Rezeption der Werke von Eichendorff, insbesondere über die tschechischen Übersetzungen. In Joseph von Eichendorff (1788 –1857) a česko-polské kulturní a umělecké pohraničí. 2018.
  7. MUNZAR, Jiří. Dlouhá cesta Franze Werfela. In Brněnské akademie třetího věku. Kurz Spirituální dimenze člověka. 2018.
  8. MUNZAR, Jiří. Eichendorff, Joseph. In Kolektiv autorů pod vedení Viery Glosikové a Milana Tvrdíka. Slovník německy píšicích spisovatelů. Německo. 1. vyd. Praha: Libri, 2018, s. 176 - 177. ISBN 978-80-7277-560-6.
  9. MUNZAR, Jiří. Gutzkow, Karl. In Kolektiv autorů pod vedení Viery Glosikové a Milana Tvrdíka. Slovník německy píšicích spisovatelů. Německo. 1. vyd. Praha: Libri, 2018, s. 278 - 279. ISBN 978-80-7277-560-6.
  10. MUNZAR, Jiří. Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus. In Kolektiv autorů pod vedení Viery Glosikové a Milana Tvrdíka. Slovník německy píšicích spisovatelů. Německo. 1. vyd. Praha: Libri, 2018, s. 355 - 359. ISBN 978-80-7277-560-6.
  11. MUNZAR, Jiří. Charles Sealsfield – Enigma der Weltliteraur. In Charles Sealsfield – Enigma der Weltliteraur. 2018.
  12. MUNZAR, Jiří. Ilse Tielsch und ihre erfolgreiches Buch "Das letzte Jahr" über das Jahr 1938. In Ilse Tielsch. Zum Jubiläum einer wichtigen aus Mähren stammenden Schriftstellerin. 2018.
  13. MUNZAR, Jiří. Novalis. In Kolektiv autorů pod vedení Viery Glosikové a Milana Tvrdíka. Slovník německy píšicích spisovatelů. Německo. 1. vyd. Praha: Libri, 2018, s. 565 - 568. ISBN 978-80-7277-560-6.
  14. MUNZAR, Jiří. Překlady poezie Otokara Březiny do němčiny. In Nečekaná návštěva u Otokara Březiny. Ke 150. výročí narození jedné z určujících osobností novodobé české poezie. 2018.
  15. MUNZAR, Jiří. Rio Preisner germanista. In Hanuš, Jiří. Kritik moderního světa : Rio Preisner 1925-2007. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2018, s. 82-89. Kultura, 561. ISBN 978-80-7325-443-8.
  16. MUNZAR, Jiří. Tieck, Johann Ludwig. In Kolektiv autorů pod vedení Viery Glosikové a Milana Tvrdíka. Slovník německy píšicích spisovatelů. Německo. 1. vyd. Praha: Libri, 2018, s. 701 - 703. ISBN 978-80-7277-560-6.
  17. MUNZAR, Jiří. Uhland, Ludwig. In Kolektiv autorů pod vedení Viery Glosikové a Milana Tvrdíka. Slovník německy píšicích spisovatelů. Německo. 1. vyd. Praha: Libri, 2018, s. 709 - 710. ISBN 978-80-7277-560-6.
  18. MUNZAR, Jiří. Wackenroder, Wilhelm Heinrich. In Kolektiv autorů pod vedení Viery Glosikové a Milana Tvrdíka. Slovník německy píšicích spisovatelů. Německo. 1. vyd. Praha: Libri, 2018, s. 720 - 721. ISBN 978-80-7277-560-6.

  2017

  1. MUNZAR, Jiří. František Chudoba v dobovém kontextu. In Hanuš, Jiří. Vědec a občan : František Chudoba 1878-1941. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017, s. 22-41. ISBN 978-80-7325-449-0.
  2. MUNZAR, Jiří. 1914. Zu Robert Wilsons Collage aus Jaroslav Hašeks Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk und aus Karl Kraus´ Die letzten Tage der Menschheit. In Milan Tvrdík; Harald Haslmayr. Frieden und Krieg im mitteleuropäischen Raum | Tvrdik / Haslmayr, 2017 | Buch (Cover)Teilen und Drucken Tvrdik / Haslmayr Frieden und Krieg im mitteleuropäischen Raum. Historisches Gedächtnis und literarische Reflexio. první. Wien: new academic press, 2017, s. 229-233. ISBN 978-3-7003-1950-4.

  2016

  1. MUNZAR, Jiří. Esejista Graham Greene. In Graham Greene: Paradox křesťanství. Druhé, doplněné vydání. Brno: CDK Brno, 2016, s. 139-149. Kultura. ISBN 978-80-7325-399-8.
  2. MUNZAR, Jiří. Moriz von Ebner-Eschenbach. Sudetenland: Vierteljahreszeitschrift für Kunst, Literatur, Wissenschaft, und Volkskultur. Nürnberg: Helmut Preußler, 2016, Neuveden, č. 1, s. 17-21. ISSN 0562-5173.

  2015

  1. MUNZAR, Jiří. Marie von Ebner-Eschenbach und Božena Němcová. In Jürgen Eder, Zdeněk Pecka. Deutsch ohne Grenzen. Deutschsprachige Literatur im interkulturellen Kontext. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2015, s. 239-245. ISBN 978-80-263-0943-7.

  2014

  1. MUNZAR, Jiří. Moderní severské / skandinávské literatury. Online. In Jařab, Josef a kol. Literární modernismus ve světě. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 251-259. ISBN 978-80-244-4361-4.

  2013

  1. MUNZAR, Jiří. Grandseigneur monsignore Josef Vašica. Církevní dějiny. Brno: CDK, 2013, roč. VI, č. 11, s. 43-47. ISSN 1803-0068.
  2. MUNZAR, Jiří. Marie von Ebner-Eschenbachs Tagebücher, autobiographische Schriften und einige autobiographische Momente in ihrem Werk. In Irena Šebestová. Interkulturelle Dimensionen in der deutschsprachigen Literatur. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2013, s. 71-78. ISBN 978-80-7464-227-2.

  2012

  1. MUNZAR, Jiří. Nizozemsko - budoucnost Evropy? In Hanuš, Jiří. Meze smířlivosti : diskuse nad knihou Iana Burumy Vražda v Amsterodamu. 1. vyd. Brno: CDK, 2012, s. 11-19. ISBN 978-80-7325-282-3.
  2. MUNZAR, Jiří. Nizozemsko : budoucnost Evropy? In Hanuš, Jiří a kol. Meze smířlivosti : diskuse nad knihou Iana Burumy Vražda v Amsterodamu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012, s. 11-19. Quaestiones quodlibetales ; č. 402. ISBN 978-80-7325-282-3.

  2011

  1. MUNZAR, Jiří. Marie von Ebner-Eschenbachs italienische Reisen. In Manfred Müller, Luigi Reitani (eds.): Von der Kulturlandschaft zum Ort des kritischen Selbstbewusstseins: Italien in der österreichischen Literatur. první. Wien, Berlin: Lit Verlag, 2011, s. 39-45. Transkulturelle Forschungen ... Br. 6. ISBN 978-3-643-50357-2.
  2. MUNZAR, Jiří. Marie von Ebner-Eschenbachs letzter Roman im Kontext. In Fiala-Fürst, Ingeborg Czmero, Jaromír. Amici Amico III. Festschrift für Ludvík Václavek. první. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 369-373. ISBN 978-80-244-2704-1.

  2010

  1. MUNZAR, Jiří. Dlouhá cesta Franze Werfela. Církevní dějiny. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, roč. 2010, č. 5, s. 125-132. ISSN 1803-0068.
  2. MUNZAR, Jiří. Drama Franze Werfela Pavel mezi Židy v širším kontextu. In Pavel z Tarsu, apoštol národů. první. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2010, s. 93 – 100. Studie DTI Hradec Králové. ISBN 978-80-7405-076-3.
  3. MUNZAR, Jiří. Franz Werfel a Čechy a české náměty v jeho díle. In Franz Werfel: Zpronevěřené nebe. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2010, s. 307-315. č. 307. ISBN 978-80-87029-78-7.
  4. MUNZAR, Jiří. Gertrud von Le Fort a její novely. In Gertrud von Le Fort: Poslední na popravišti a jiné novely. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010, s. 120-125. KNA. ISBN 978-80-7195-395-1.

  2009

  1. MUNZAR, Jiří. Karel Sabina, Max Brod und "Die verkaufte Braut". In Jaroslav Kovář, Aleš Urválek (Hrsg.): Germanistische Literaturwissenschaft und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien. první. Brno: Academicus, 2009, s. 75-80. ISBN 978-80-87192-06-1.
  2. MUNZAR, Jiří. Karel Sabina, Max Brod und Die verkaufte Braut. In Jaroslav Kovář, Aleš Urválek (Hrsg.): Germanistische Literaturwissenschaft und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien. první. Brno: Academicus, 2009, s. 75-80. ISBN 978-80-87192-06-1.
  3. MUNZAR, Jiří. Karel Sabina, Max Brod und Die verkaufte Braut. In Jaroslav Kovář, Aleš Urválek (Hrsg.): Germanistische Literaturwissenschaft und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien. první. Brno: Academicus, 2009, s. 75-80. ISBN 978-80-87192-06-1.
  4. MUNZAR, Jiří. Unser Heinrich Böll. In Jana Ondráková, Jürgen Beyer, Petra Besedová (Hg.): Beiträge zur germanistischen Pädagogik. první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009, s. 7-20. ISBN 978-80-7435-023-8.
  5. MUNZAR, Jiří. Zur Aufnahme der Werke Paul Celans in Tschechien. In Manfred Müller, Larissa Cybenko (Hg.): Reise in die Nachbarschaft. Zur Wirkungsgeschichte der deutschsprachigen Literatur aus der Bukowina und Galizien nach 1918. první. Wien: Litverlag, 2009, s. 37-39. Transkulturelle Forschungen ... , Bd. 2. ISBN 978-3-643-50107-3.

  2008

  1. MUNZAR, Jiří. Joseph von Eichendorff im tschechischen Kontext. In Joseph von Eichendorff – Aspekte seines Werkes und seiner Rezeption. Hg. von Klaus Werner. první. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav cizích jazyků, 2008, s. 7-16. Spisy Filosofické fakulty Slezské univerzity v Opa. ISBN 978-80-7248-500-0.
  2. MUNZAR, Jiří. Joseph von Eichendorff im tschechischen Kontext. In Joseph von Eichendorff – Aspekte seines Werkes und seiner Rezeption. Hg. von Klaus Werner. první. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav cizích jazyků, 2008, s. 7-16. Beiträge einer wissenschaftlichen Tagung. ISBN 978-80-7248-500-0.
  3. MUNZAR, Jiří. Joseph von Eichendorff im tschechischen Kontext. In Joseph von Eichendorff – Aspekte seines Werkes und seiner Rezeption. Hg. von Klaus Werner. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav cizích jazyků, 2008, s. 7-16. Beiträge einer wissenschaftlichen Tagung. ISBN 978-80-7248-500-0.
  4. MUNZAR, Jiří. Na závěr vybraných spisů Marie von Ebner-Eschenbach. In U mých krajanů. 1. vyd. Brno: Barrister and Principal, 2008, s. 282-209, 8 s. ISBN 978-80-87029-36-7.

  2007

  1. MUNZAR, Jiří. Bettina von Arnim, Johann Wolfgang von Goethe und Bad Teplitz. Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2007, roč. 1, č. 1, s. 109-116. ISSN 1802-6419.
  2. MUNZAR, Jiří. Max Brod, Heinrich Heine und die Distanzliebe. In Ilona Slawinski (Hg.): Der Mnemosyne Träume. Festschrift zum 80. Geburtstag von Joseph P. Strelka. první. Tübingen: Francke Verlag, 2007, s. 225-231. ISBN 978-3-7720-8228-3.
  3. JUŘÍČKOVÁ, Miluše, Jaroslav KOVÁŘ a Jiří MUNZAR. Skandinávie včera a dnes. Cyklus přednášek k Úvodu do skandinávských studií. Brno: Masarykova univerzita, Univerzita třetího věku., 2007, 17 s. Cyklus přednášek - Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-210-4387-9.
  4. MUNZAR, Jiří. Übersetzungen der Werke Adalbert Stifters ins Tschechische. In Kultur – Übersetzung. Chancen kultureller Netzwerke II. první. Wien: Feldmann Verlag, 2007, s. 77-81. ISBN 978-3-9500702-2-4.
  5. MUNZAR, Jiří, Roman KOPŘIVA a Zdeněk MAREČEK. Úvod do studia německé literatury a literárněvědné germanistiky. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X.
  6. MUNZAR, Jiří. Von einem der ersten Goetheforscher F.T. Bratranek bis zur Gegenwart. Aus der Geschichte der Germanistik in Mähren. In Walter Schmitz (Hg.): Zwischeneuropa – Mitteleuropa. Sprache und Literatur in interkultureller Konstellation. první. Dresden: Thelem, 2007, s. 768-776. ISBN 978-3-939888-08-6.
  7. MUNZAR, Jiří. Zu den tschechischen Übersetzungen der Werke Adalbert Stifters ins Tschechische, insbesondere zu den Neuesten. In Stifter und Böhmen. Jahrbuch des Adalbert-Stifter-Institutes des Landes Oberösterreich. první. Linz: Adalbert-Stifter-Institut, 2007, s. 69-73. Jahrbuch des Adalbert-Stifter-Institutes. ISBN 978-3-900424-64-0.
  8. MUNZAR, Jiří. Zu den Übersetzungen der Werke Schillers ins Tschechische, insbesondere zu Ludvík Kunderas Übersetzung von Don Carlos. In Friedrich Schiller und Europa. Ästhetik, Politik, Geschichte. Ed. Stašková, Alice. První. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2007, s. 265-273, 8 s. Beiträge zur neueren Literatuer-Geschichte. ISBN 978-3-8253-5244-8.
  9. MUNZAR, Jiří. Zu den Übersetzungen der Werke Schillers ins Tschechische, insbesondere zu Ludvík Kunderas Übertragung von Don Carlos. In Alice Stašková (Hg.): Friedrich Schiller und Europa. první. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2007, s. 265-273. Beiträge zur neueren Literaturgeschichte, Band 238. ISBN 978-3-8253-5244-8.
  10. MUNZAR, Jiří. Zur tschechischen Heine-Rezeption nach 1945. In Jana Ondráková – Lenka Vaňková (Hg.): Germanistik an tschechischen Universitäten: Gegenwart und Zukunft. První. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007, s. 179-183. ISBN 978-80-7368-327-6.

  2006

  1. MUNZAR, Jiří. Aus der Geschichte der literaturwissenschaftlich ausgerichteten Germanistik in Mähren in den Jahren 1919-1945. In Milan Tvrdík / Lenka Vodrážková-Pokorná (Hrsg.): Die Germanistik in den Böhmischen Ländern im Kontext der europäischen Wissenschaftsgeschichte (1800 bis 1945). První. Wuppertal: Arco Wissenschaft, 2006, s. 113-124, 11 s. Das Wissenschaftsprogramm im Arco Verlag, Bd. 3. ISBN 3-938375-02-7.
  2. MUNZAR, Jiří. František Xaver Šalda a Henrik Ibsen. In Ipse ipsa Ibsen. Sborník ibsenovských studií. Soběslav: Nakladatelství Elg, 2006, s. 142-150. ISBN 80-239-6129-2.
  3. MUNZAR, Jiří. Friedrich Schiller a jeho Marie Stuartovna. In Friedrich Schiller: Marie Stuartovna. Brno: Městské divadlo Brno, 2006, s. 17-26. Divadelní program.
  4. STEHLÍKOVÁ, Karolína. Ipse ipsa Ibsen. Sborník ibsenovských studií. Karolína Stehlíková (ed.). 1. vyd. Soběslav: Nakladatelství Elg, Daniela Mrázová, Na Pršíně 28/II, 392 01 Soběslav, 2006, 244 s. Gaupe. ISBN 80-239-6129-2.
  5. MUNZAR, Jiří. Max Brod als Vermittler. Zum Wechselverhältnis der deutschsprachigen und der tschechischen Literatur. In Tschechen und Österreicher. Wien – Brno: Matice Moravská – Janineum, 2006, s. 105-108. ISBN 3-901194-14-2.
  6. MUNZAR, Jiří, Roman KOPŘIVA a Zdeněk MAREČEK. Úvod do studia německé literatury a literárněvědné germanistiky. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. Elportál (ISSN 1802-128X).
  7. MUNZAR, Jiří, Roman KOPŘIVA a Zdeněk MAREČEK. Úvod do studia německé literatury a literárněvědné germanistiky. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISSN 1802-128X.
  8. MUNZAR, Jiří. Zur Entwicklung Max Brods: Brüche oder ein Kontinuum? In Wende - Bruch - Kontinuum. Die moderne österreichische Literatur und ihre Paradigmen des Wandels (Hg. Renata Cornejo, Ekkehard W. Haring). Wien: Praesens Verlag, 2006, s. 173-193. ISBN 3-7069-0352-0.

  2005

  1. MUNZAR, Jiří. Člen ediční rady časopisu Teologie a společnost. 2005.
  2. MUNZAR, Jiří. Člen komise pro habilitační řízení Wolfganga Spitzbardta (JAMU). 2005.
  3. MUNZAR, Jiří. Člen Rady koordinačního centra translatologických studií při FF UK. 2005.
  4. MUNZAR, Jiří. Člen výboru Středoevropského svazu germanistů (Mitteleuropäischer Germanistenverband). 2005.
  5. MUNZAR, Jiří. Elfriede Jelineks Musikerinnen und die Bürger-Künstler-Problematik. In Kunst und Musik in der Literatur (Hrsg. v. R. Kopřiva und J. Kovář). Wien: Praesens Verlag, 2005, s. 163-168. ISBN 3-7069-0286-9.
  6. MUNZAR, Jiří. Franz Kafka: Amtliche Schriften. S. Fischer, Frankfurt am Main 2004. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - řada germanistická (R). Brno: Masarykova univerzita, 2005, R10, s. 234-235. ISSN 1211-4979.
  7. MUNZAR, Jiří. Franz Werfel a české země. Teologie a společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005, III, č. 6, s. 15-17. ISSN 1214-0740.
  8. MUNZAR, Jiří. In memoriam Karel Krejčí (1905-1978). Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - řada germanistická (R). Brno: Masarykova univerzita, 2005, R10, č. 1, s. 13-14. ISSN 1211-4979.
  9. MUNZAR, Jiří. K problematice překladu z němčiny a ze severských jazyků. In Český překlad II (1945 – 2004). Praha: Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta, 2005, s. 219 – 226. ISBN 80-7308-101-6.
  10. MUNZAR, Jiří. Ke 100.výročí narození germanisty Karla Krejčího. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 20. ISSN 1212-8139.
  11. MUNZAR, Jiří. Kronikář svědomí a úzkosti člověka dvacátého století. K jubileu Grahama Greena. Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005, III, č. 1, s. 29-31. ISSN 1214-0740.
  12. MUNZAR, Jiří. Ludvík Kundera překladatel. In Český překlad 1945 - 2003. Praha: Univerzita Karlova, 2005, s. 99-102. ISBN 80-7308-083-4.
  13. MUNZAR, Jiří. Místopředseda poroty pro udělování státních cen za překlad ministerstva kultury. 2005.
  14. MUNZAR, Jiří. Pavel Doležal: T. G. Masaryk, Max Brod und das Prager Tagblatt. Peter Lang, Frankfurt am Main 2004. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - řada germanistická (R). Brno: Masarykova univerzita, 2005, R10, s. 234. ISSN 1211-4979.
  15. MUNZAR, Jiří. Předseda brněnské pobočky Kruhu moderních filologů. 2005.
  16. MUNZAR, Jiří. Předseda redakční rady Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2005.
  17. MUNZAR, Jiří. Účast a přednesení příspěvku na mezinárodní konferenci ke 200. výročí F. Schillera (Praha, listopad 2005). 2005.
  18. MUNZAR, Jiří. Účast a přednesení příspěvku na mezinárodní konferenci o česko-rakouských vztazích (Ústí nad Labem, říjen 2005). 2005.
  19. MUNZAR, Jiří. Účast a přednesení příspěvku na mezinárodní konferenci o díle A. Stiftera (Praha, říjen 2005). 2005.
  20. MUNZAR, Jiří. Účast a přednesení příspěvku na mezinárodní konferenci o rakouské kulturní politice (Vídeň, listopad 2005). 2005.
  21. MUNZAR, Jiří. Vše souvisí se vším. Preisner germanista. Proglas. Literární a kulturní příloha revue Politika. Brno: CDK, 2005, roč. 2005, 5-6, s. 10-11. ISSN 1214-0899.
  22. MUNZAR, Jiří. Zum Briefwechsel Max Brods mit dem Aussiger Theaterdirektor Huttig. brücken: germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, roč. 13, č. 1, s. 215 – 219. ISSN 0000-0000.
  23. MUNZAR, Jiří. Zum Stand der Arbeit an der Übesetzung Johann Georg Hamanns ins Tschechische. In B.Gajek (Hrsg.): Die Gegenwärtigkeit J.G.Hamanns. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 649-653. ISBN 3-631-52418-8.
  24. MUNZAR, Jiří. Život a dílo Marie von Ebner Eschenbach. Proglas. Literární a kulturní příloha revue Politika. Brno: CDK, 2005, roč. 2005, 5-6, s. 18-21. ISSN 1214-0899.
  25. MUNZAR, Jiří. Život a dílo Marie von Ebner-Eschenbachové. In Marie von Ebner-Eschenbachová: Má dětská léta. Brno: Barrister and Principal, 2005, s. 169 – 191. 1. vyd. ISBN 80-7364-014-7.

  2004

  1. MUNZAR, Jiří. Gegenwart und Zukunft der deutschen Sprache in Tschechien, insbesondere im Großraum Brünn. In Dietmar Goltschnigg - Anton Schwab (Ed.): Zukunftschancen der deutschen Sprache in Mittel-, Südost- und Osteuropa. Wien: Edition Praesens, 2004, s. 396-399. ISBN 3-7069-0237-0.
  2. MUNZAR, Jiří. Leo Perutz: St.Petri Schnee und die Phantastik. In : Jörg Krappmann (Hrsg.): Phantastik, Okkultismus, (Neo)Mystik. Olomouc: UP Olomouc, 2004, s. 197-204. ISBN 80-244-0949-6.
  3. MUNZAR, Jiří. Nejen přítel Franze Kafky. Ke 120. výročí narození Maxe Broda. Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, II, č. 3, s. 29-32. ISSN 1214-0740.

  2003

  1. MUNZAR, Jiří. Arne Novák, Stanislav Sahánek (zwei Lexikonartikel). In Internationales Germanistenlexikon (1800 - 1950). První. Berlin [u.a.]: de Gruyter, 2003. ISBN 3-11-015485-4.
  2. MUNZAR, Jiří. In memoriam Dorothee Sölle. Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003, roč. 2003, č. 4, s. 27-30. ISSN 1214-0740.
  3. MUNZAR, Jiří. Jan Krejčí; Oskar Jellinek; Stanislav Sahánek. In Lexikon Deutschmährischer Autoren. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, s. -, 8 s. 1. vyd. ISBN 80-244-0477-X.
  4. MUNZAR, Jiří. Marie von Ebner Eschenbach - eine große deutschsprachige Schriftstellerin aus Mähren. Brno: Národní památkový ústav, 2003, 46 s. 1. vyd. ISBN 80-85032-96-1.
  5. MUNZAR, Jiří. Max Brod: Werte und europäische Identität. In Birgit Lermen - Milan Tvrdík (Ed.): Literatur, Werte und europäische Identität. Praha: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2003, s. 115-123. ISBN 80-239-0606-2.
  6. MUNZAR, Jiří. Max Brods Roman "Der Meister" im Kontext. In Korčáková, Jana (ed.). Könniggrätzer Linguistik- und Literaturtage. První. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003, s. 506-511. ISBN 80-7041-162-7.

  2002

  1. MUNZAR, Jiří. Die Rolle der Literatur im Curriculum der Germanistikausbildung. Mitte. Zeitschrift für interkurturelle Begegnungen. 2002, roč. 2., č. 1, s. 17-20. ISSN 1618-9248.
  2. MUNZAR, Jiří. Heinrich Böll und der Kampf der tschechoslowakischen Schriftsteller um die Freiheit des Wortes. In Geist und Macht. Schrifsteller und Staat im Mitteleuropa des "kurzen Jahrhunderts" 1914-1991. Thelem, Dresden: Marek Zybura, 2002, s. 395-401, 6 s. ISBN 3-935712-02-2.
  3. MUNZAR, Jiří. Herder v Čechách. In Dějiny kultury a civilizace Západu 19. století. CDK. Brno: Jiří Hanuš, 2002, s. 44-51, 207, 8 s. ISBN 80-7325-006-3.
  4. MUNZAR, Jiří. In memoriam Prof. Josef B. Michl. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno, 2002, XVI, č. 1, s. 7-8. ISSN 8021029366.
  5. MUNZAR, Jiří. Johann Gottfried Herder im tschechischen Kontext. In Ideen und Ideale. Johann Gotfried Herder in Ost und West. Rombach, Freiburg im Breisgau: Peter Andraschke und Helmut Loos, 2002, s. 287-294, 18 s. ISBN 3-7930-9343-3.

  2001

  1. MUNZAR, Jiří. Heinrich Böll a čeští spisovatelé. Litteraria Humanitas. Brno: Masarykova univerzita, 2001, IX, s. 117-121. ISSN 80-210-1300-1.
  2. MUNZAR, Jiří. Moritz von Ebner-Eschenbach im Spiegel seiner Memoiren. In Deutschböhmische Literatur. Beiträge zur mährischen deutschsprachigen Literatur. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, s. 59-64. ISBN 80-244-0347-1.
  3. MUNZAR, Jiří. Oskar Kokoschka und die Tschechoslowakei. In Deutschböhmische Literatur. Beiträge zur mährischen deutschsprachigen Literatur. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, s. 317-326. Bd. IV. ISBN 80-244-0347-1.
  4. MUNZAR, Jiří. Prokop der Große bei Franz Werfel und Arnošt Dvořák. In Jugend in Böhmen. Franz Werfel und die tschechische Kultur - eine literarische Spurensuche. Wien, 2001, s. 123-131. Edition Präsens. ISBN 3-7069-0102-1.

  2000

  1. MUNZAR, Jiří. Brodův román o Ježíšovi. Teologický sborník. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000, roč. 2, s. 25-29. ISSN 1211-3808.
  2. MUNZAR, Jiří. Kolínská madona aneb Heinricha Bölla opus magnum. In Heinrich Böll: Skupinový snímek s dámou. Praha: Mladá fronta, 2000, s. 419-427. ISBN 80-85959-76-3.
  3. MUNZAR, Jiří. "Křesťanská výzva" a její autor. In Hans Küng: Býti křesťanem. Brno: CDK, 2000, s. 276-290. ISBN 80-85959-76-3.
  4. MUNZAR, Jiří. Vrcholný román Heinricha Bölla. Proglas. Brno, 2000, XI., č. 3, s. 45-48. ISSN 0862-6731.
  5. MUNZAR, Jiří. Zur Hebbel-Rezeption in Böhmen. In Literarisches Leben in Österreich 1848-1890. Wien-Köln-Weimar, 2000, s. 657-671. ISBN 3-205-99028-5.

  1998

  1. MUNZAR, Jiří. Gisber Greshake: Prožít poušť. In Karl Rahner-Bernhard Welte: Novou odvahu k ctnosti. První vydání. Praha, 1998, s. 24-34, 10 s. ISBN 80-7021-173-3.
  2. MUNZAR, Jiří. Kdo je Hans Kueng a oč mu jde. In Thelogický sborník. Brno, 1998, s. 23-31, 8 s. ISBN 1211-3808.
  3. MUNZAR, Jiří. Walter Dirks: Zeď nebo most? In Karl Rahner - Bernhard Welte: Novou odvahu k ctnosti. První vzdání. Praha, 1998, s. 43-48, 5 s.

  1997

  1. MUNZAR, Jiří. Heinrich Böll als Leser der tschechischen Literatur. Germanistica Pragensia. Praha: Univerzita Karlova, 1997, XIV., s. 91-96. ISSN 0323-0716.

  1996

  1. MUNZAR, Jiří. Clemens Brentano: O myrtové panně (Přeložil a úvodem opatřil Jiří Munzar). Praha, 1996.
  2. MUNZAR, Jiří. Vojtěch Jirát und Herder. Ein vergessenes Kapitel aus der Geschichte der tschechischen Germanistik. Germanoslavica. Zeitschrift fur germano-slawische Studien. Praha: AV ČR, 1996, roč. 1, s. 11-15. ISSN 1210-9029.

  1995

  1. MUNZAR, Jiří. Die deutschen und die deutsche Literatur bei F.X. Šalda. Stifter Jahrbuch, Neue Folge. München: Adalbert Stifter Verein, 1995, roč. 9, s. 113-124. ISSN 0932-2701.
  2. MUNZAR, Jiří. Franz Werfel und die hussitische Tradition. In Numinoses und Heiliges in der österreichischen Literatur. Bern, 1995, s. 141-150.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 7. 2024 02:29