Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ, Alena, Petr MIKUŠ, Viliam ZÁTHURECKÝ, Tereza LELKOVÁ, Jiří RICHTER, Mikhail MONASHEV, Lukáš DOLÁK, Joachim KLERX, Andreas PEER, Johannes GOELLNER a Luc POCKELE. Sustainable Historic Environments hoListic reconstruction through Technological Enhancement & community-based Resilience - D.3.1. Multi-hazard early warning systems. Brno, 2021. 263 s.
 2. 2017

 3. SUCHÁNEK, Petr, Jiří RICHTER a Maria KRÁLOVÁ. Customer Satisfaction with Quality of Products of Food Business. Prague Economic Papers : Quarterly Journal of Economic Theory and Policy. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, roč. 26, č. 1, s. 19-35. ISSN 1210-0455. doi:10.18267/j.pep.595.
 4. 2016

 5. RICHTER, Jiří. Analýza vývoje kvality a výkonnosti potravinářských výrobků. Trendy v podnikání - Business Trends. 2016, VI/2016, č. 01, s. 3-11. ISSN 1805-0603.
 6. 2014

 7. RICHTER, Jiří. Aplikace modifikovaného neoklasického modelu firmy na české pivovarnictví. In Ing. Pavel Jedlička, CSc. Sborník recenzovaných příspěvků Hradecké ekonomické dny 2014, díl III. 1. vyd. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. s. 40-47. ISBN 978-80-7435-368-0.
 8. RICHTER, Jiří, Maria KRÁLOVÁ a Petr SUCHÁNEK. Customer Satisfaction, Product Quality and Performance of Companies. Národohospodářský obzor. Brno: Masarykova univerzita, 2014, Vol. 14, č. 4, s. 329-344. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2015-0003.
 9. SUCHÁNEK, Petr, Jiří RICHTER, Jana POKORNÁ a Maria KRÁLOVÁ. Quality and Customer Satisfaction as Competitiveness Factors in the Food Industry. In Dr Phil Dover, Dr Sam Hariharan and Dr. Michael Cummings. Proceedings of the 2nd International Conference on Management, Leadership and Governance ICMLG 2014. 1. vyd. Reading (UK): Academic Publishing International Limited, 2014. s. 286-294. ISBN 978-1-909507-99-9.
 10. 2013

 11. RICHTER, Jiří. Komparace vybraných kvantitativních ukazatelů v odvětví stavebnictví. In Viliam Záthurecký. Rozvoj malých a středních podniků ve stavebnictví (1). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 120-126. ISBN 978-80-210-6187-3.
 12. SUCHÁNEK, Petr a Jiří RICHTER. Kvalita a výkonnost potravinářských podniků - dílčí výsledky. In Pavel Jedlička. Hradecké ekonomické dny 2013. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu, 2013. s. 233-244. ISBN 978-80-7435-250-8.
 13. RICHTER, Jiří. Popis vzorku. In V. Záthurecký, A. Kessler, Ch. Schweiger a kolektiv. Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita a FH Wien WKW, 2013. s. 49-61. ISBN 978-80-210-6656-4.
 14. ZÁTHURECKÝ, Viliam, Alexander KESSLER, Christina SCHWEIGER, Pavla ODEHNALOVÁ, Jiří RICHTER, Judith SCHMID, Veronika SCHÖLLAUF, Petr KOSTÍK, Eva ŠVANDOVÁ a Peter MARINIČ. Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech : Výsledky uskutečněného výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 190 s. ISBN 978-80-210-6656-4.
 15. ZÁTHURECKÝ, Viliam, Alexander KESSLER, Christina SCHWEIGER, Pavla ODEHNALOVÁ, Jiří RICHTER, Judith SCHMID, Veronika SCHÖLLAUF, Petr KOSTÍK, Eva ŠVANDOVÁ a Peter MARINIČ. Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech : Výsledky uskutečněného výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 190 s. ISBN 978-80-210-6656-4.
 16. SUCHÁNEK, Petr a Jiří RICHTER. Spokojenost zákazníků s kvalitou produktů potravinářských podniků. In prof. Ing. Štefan Majtán, Ph.D. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013. 1. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2013. s. 517-522. ISBN 978-80-225-3636-3.
 17. SUCHÁNEK, Petr, Jiří RICHTER a Maria KRÁLOVÁ. The Influence of Quality Management on Corporate Performance. In Dr. Maria Th. Semmelrock-Picej and Dr Ales Novak. Proceedings of the 9th European Conference on Management, Leadership and Governance. 1. vyd. Reading (UK): Academic Publishing International Limited, 2013. s. 266-273. ISBN 978-1-909507-88-3.
 18. SUCHÁNEK, Petr, Maria KRÁLOVÁ, Peter MARINIČ, Jana POKORNÁ, Martina REŠLOVÁ, Jiří RICHTER a Milan SEDLÁČEK. Vliv kvality na výkonnost a konkurenceschopnost podniku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 147 s. ISBN 978-80-210-6627-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6627-2013.
 19. RICHTER, Jiří a Petr SUCHÁNEK. Zvyšování úrovně znalostí absolventů v rámci znalostní ekonomiky. In prof. Ing. Štefan Majtán, Ph.D. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013. 1. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2013. s. 469-473. ISBN 978-80-225-3636-3.
 20. 2012

 21. RICHTER, Jiří. Analýza začínajících stavebních podniků. In Ladislav Šiška. KONKURENCE - Sborník z konference 26. – 27. dubna 2012. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. s. 133-142. ISBN 978-80-87035-53-5.
 22. RICHTER, Jiří. Ekonomická analýza malých a středních stavebních podniků. In Štefan Majtán. Aktuálné problémy podnikovej sféry. Bratislava: EKONÓM, 2012. s. 425-429. ISBN 978-80-225-3427-7.
 23. RICHTER, Jiří. Strukturální analýza jihomoravského stavebnictví. In Štefan Majtán. Aktuálné problémy podnikovej sféry. Bratislava: EKONÓM, 2012. s. 430-435. ISBN 978-80-225-3427-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 12. 2022 16:28