Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. HOKYNKOVÁ, Alica, Marie NOVÁKOVÁ, Petr BABULA, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Hana PAULOVÁ, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Daniela CHARWÁTOVÁ a Tibor STRAČINA. Fatty Acid Supplementation Affects Skin Wound Healing in a Rat Model. Nutrients. Basel: MDPI, 2022, roč. 14, č. 11, s. 1-13. ISSN 2072-6643. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/nu14112245.

  2019

  1. VESELÝ, Petr, Tibor STRAČINA, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Josef HALÁMEK, Jana KOLÁŘOVÁ, Veronika OLEJNÍČKOVÁ, Veronika MRKVICOVÁ, Hana PAULOVÁ a Marie NOVÁKOVÁ. Haloperidol affects coupling between QT and RR intervals in guinea pig isolated heart. JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL SCIENCES. KYOTO: JAPANESE PHARMACOLOGICAL SOC, 2019, roč. 139, č. 1, s. 23-28. ISSN 1347-8613. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jphs.2018.11.004.
  2. CHARWÁTOVÁ, Daniela, Alica HOKYNKOVÁ, Petr BABULA, Tibor STRAČINA, Hana PAULOVÁ, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Marie NOVÁKOVÁ. Vliv různého poměru n-3 a n-6 PUFA na hojení rány v experimentu. In 47. setkání Komise Experimentální Kardiologie: Kardioprotekcia: od buniek a proteínov až po celý organizmus. 2019.

  2018

  1. HOKYNKOVÁ, Alica, Zdeněk WILHELM, Marie NOVÁKOVÁ, Petr BABULA, Tibor STRAČINA, Hana PAULOVÁ, Miroslava HLAVÁČOVÁ a Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Wound healing effects after application of polyunsaturated fatty acids in rat. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 81, Suppl. 1, s. "S29"-"S31", 3 s. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2018S29.

  2017

  1. RONZHINA, M., Veronika OLEJNÍČKOVÁ, Tibor STRAČINA, Marie NOVÁKOVÁ, O. JANOUSEK, J. HEJC, J. KOLAROVA, Miroslava HLAVÁČOVÁ a Hana PAULOVÁ. Effect of increased left ventricle mass on ischemia assessment in electrocardiographic signals: rabbit isolated heart study. BMC Cardiovascular Disorders. London: Biomed Central Ltd, 2017, roč. 17, č. 216, s. 1-11. ISSN 1471-2261. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/s12872-017-0652-9.
  2. LIPOVÝ, Břetislav, Milena MATEJOVIČOVÁ, H. ŘIHOVÁ, M. ŠTIKAROVSKÁ, Lucie NOVOTNÁ, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Hana PAULOVÁ, I. SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. The application of comet assay in monitoring of the immunosuppression level in a patient with toxic epidermal necrolysis: A case report. Burns Open. Amsterdam: Elsevier, 2017, roč. 1, č. 2, s. 80-83. ISSN 2468-9122. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.burnso.2017.05.007.
  3. HLAVÁČOVÁ, Miroslava, Veronika OLEJNÍČKOVÁ, M. RONZHINA, Tibor STRAČINA, O. JANOUŠEK, Marie NOVÁKOVÁ, Petr BABULA, J. KOLÁŘOVÁ, I. PROVAZNÍK a Hana PAULOVÁ. Tolerance of isolated rabbit hearts to short ischemic periods is affected by increased LV mass fraction. Physiological research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2017, roč. 66, č. 4, s. 581-589. ISSN 0862-8408.

  2016

  1. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Darmar ŠTIKAROVSKÁ, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Hana PAULOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Řízená imunomodulace v terapii pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou. In XIV.kongres České společnosti pro léčbu rány s mezinárodní účastí. 2016.

  2015

  1. HLAVÁČOVÁ, Miroslava, Jaromír GUMULEC, Tibor STRAČINA, Michaela FOJTŮ, Martina RAUDENSKÁ, Michal MASAŘÍK, Marie NOVÁKOVÁ a Hana PAULOVÁ. Different Doxorubicin Formulations Affect Plasma 4-Hydroxy-2-Nonenal and Gene Expression of Aldehyde Dehydrogenase 3A1 and Thioredoxin Reductase 2 in Rat. Physiological Research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2015, roč. 64, Suppl. 5, s. "S653"-"S660", 8 s. ISSN 0862-8408.
  2. FOJTŮ, Michaela, Jaromír GUMULEC, Markéta SVOBODOVÁ, Martina RAUDENSKÁ, Tibor STRAČINA, Marie NOVÁKOVÁ, René KIZEK, Vojtěch ADAM, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Hana PAULOVÁ a Michal MASAŘÍK. Changes in oxidative stress status after administration of doxorubicin-loaded nanocarriers. In 20th World Congress on Advances in Oncology and 18th International Symposium on Molecular Medicine. 2015. ISSN 1107-3756.
  3. DUFEK, David, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Tibor STRAČINA, Veronika OLEJNÍČKOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Hana PAULOVÁ. Nové nosiče snižují nežádoucí účinky doxorubicinu u laboratorního potkana. In 43. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2015.
  4. LIPOVÝ, Břetislav, Hana PAULOVÁ, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Milena MATEJOVIČOVÁ, Lucie NOVOTNÁ a Josef TOMANDL. Případové studie hodnocení oxidačního stresu a poškození DNA cirkulujících leukocytů u pacientů s termickou a netermickou ztrátou kožního krytu. In XX. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2015. ISBN 978-80-210-7875-8.
  5. HLAVÁČOVÁ, Miroslava, Hana PAULOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Milena MATEJOVIČOVÁ, Lucie NOVOTNÁ a Josef TOMANDL. Studium parametrů oxidačního stresu a poškození DNA leukocytů u závažně popálených pacientů. In in XX.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny. 2015. ISBN 978-80-210-7875-8.
  6. OLEJNÍČKOVÁ, Veronika, Marina RONZHINA, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Hana PAULOVÁ. Vliv zvětšení levé komory na toleranci k opakované ischemii a elektrogramu na modelu izolovaného králičího srdce. Brno, 2015. ISBN 978-80-210-7852-9.
  7. HLAVÁČOVÁ, Miroslava, Hana PAULOVÁ, Tibor STRAČINA a Marie NOVÁKOVÁ. Vplyv rôznych foriem doxorubicínu na hladinu 4-hydroxy-2-nonenalu ako markera lipoperoxidácie u potkanov. In in Fyziologické dny 2015. 2015. ISSN 1801-6103.
  8. MATEJOVIČOVÁ, Milena, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Lucie NOVOTNÁ a Hana PAULOVÁ. Vybrané parametry oxidačního poškození DNA u pacientů s těžkými popáleninami. In in XVII.Celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie s mezinárodní účastí, Klin.Bioch.Metab.23(3),2015,p.150. 2015. ISSN 1210-7921.

  2014

  1. OLEJNÍČKOVÁ, Veronika, Ronzhina MARINA, Hana PAULOVÁ, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Tibor STRAČINA a Marie NOVÁKOVÁ. Citlivost izolovaných srdcí králíka s levostrannou remodelací k opakované ischemii. In In 42. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2014.
  2. HLAVÁČOVÁ, Miroslava. Determination of 4-hydroxy-2-nonenal in various biological materials by high performance liquid chromatography. In International Journal of Medical Students 2014, Vol2, Suppl.1, S79-S80, in Folia Medica Cassoviensia, Tomus 69, No.1, Suppl.1, 2014, s.127. 2014. ISBN 978-80-8152-147-8.
  3. HLAVÁČOVÁ, Miroslava, Hana PAULOVÁ, Tibor STRAČINA a Marie NOVÁKOVÁ. Stanovenie 4-hydroxynonenalu v plazme potkanov po aplikácii doxorubicinu. In in Symposium FONS 2014. 2014. ISBN 978-80-87436-05-9.
  4. OLEJNÍČKOVÁ, Veronika, Marina RONZHINA, Hana PAULOVÁ, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Tibor STRAČINA a Marie NOVÁKOVÁ. Susceptibility of Isolated Rabbit Hearts with Various Left Ventricular Mass to Short Ischemic Periods. In Alan Murray. Computing in Cardiology 2014. Cambridge, Massachusetts, USA: IEEE/EMBS, 2014, s. 1097-1100. ISBN 978-1-4799-4346-3.

  2012

  1. HLAVÁČOVÁ, Miroslava a Hana PAULOVÁ. Determination of 8-hydroxy-2´-deoxyguanosine in urine by high-performance liquid chromatography. 2012. ISBN 978-80-970345-2-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 5. 2024 00:56