Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

 1. SIVÁKOVÁ, Alena, Filip RŮŽIČKA, Roman PANTŮČEK, Kristína OREMOVÁ and Milada DVOŘÁČKOVÁ. Fágová rezistence druhu Staphylococcus aureus (Staphylococcus aureus bacteriophage resistance mechanisms). In Lukáš Vacek, Dominika Kleknerová. Tomáškovy dny 2021. XXX. konference mladých mikrobiologů. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2021. p. 26. ISBN 978-80-210-9882-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9882-2021.
 2. 2018

 3. VACEK, Lukáš, Pavlína MUCHOVÁ, Veronika LÝČKOVÁ, Alena SIVÁKOVÁ, Katarína REBROŠOVÁ and Filip RŮŽIČKA. Tomáškovy dny 2018. XXVII. konference mladých mikrobiologů. Vacek, Lukáš (ed.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 92 pp. ISBN 978-80-210-8963-1.
 4. VACEK, Lukáš, Pavlína MUCHOVÁ, Veronika LÝČKOVÁ, Alena SIVÁKOVÁ, Katarína REBROŠOVÁ and Filip RŮŽIČKA. Tomáškovy dny 2018. XXVII. konference mladých mikrobiologů. Vacek, Lukáš (ed.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 92 pp. ISBN 978-80-210-8963-1.
 5. 2013

 6. SIVÁKOVÁ, Alena, Filip RŮŽIČKA, Martina MAHELOVÁ and Milada DVOŘÁČKOVÁ. Sledování výskytu Candida orthopsilosis a Candida metapsilosis pomocí PCR mezi klinickými izoláty Candida parapsilosis sensu lato. In 26. Kongres Československé společnosti mikrobiologické. 2013. ISBN 978-80-260-4507-6.
 7. 2012

 8. RŮŽIČKA, Filip, Veronika HOLÁ, Martina MAHELOVÁ and Alena SIVÁKOVÁ. Kvasinková kolonizace močových katétrů a význam tvorby biofilmu (Yeast colonization of urinary catheters and the significance of biofilm formation). Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: TRIOS s.r.o. Praha, 2012, vol. 18, No 4, p. 115-118. ISSN 1211-264X.
 9. SIVÁKOVÁ, Alena, Petra ŠIŠKOVÁ, Martina MAHELOVÁ, Milada DVOŘÁČKOVÁ and Tereza PEROUTKOVÁ. Tomáškovy dny 2012. XXI. konference mladých mikrobiologů. Sborník (Tomasek Days 2012. XXI. Conference of young microbiologists). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 112 pp. ISBN 978-80-210-5874-3.
 10. SIVÁKOVÁ, Alena, Filip RŮŽIČKA, Veronika HOLÁ, Milada DVOŘÁČKOVÁ, Martina MAHELOVÁ and Tereza PEROUTKOVÁ. Vliv rozpouštědla krystalové violeti na hodnocení produkce biofilmu (The Importance of a substance that is used for dissolving crystal violet in the indirect quantification of biofilm). In MUDr. Alena Siváková, Mgr. Petra Šišková, Mgr. Martina Mahelová, Mgr. Milada Dvořáčková, Mgr. Tereza Peroutková. Tomáškovy dny 2012 : Sborník. 1. vydání. Brno (Česká republika): Masarykova univerzita, 2012. p. 102-104. ISBN 978-80-210-5874-3.
 11. 2011

Display details
Displayed: 8/12/2021 02:44