Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2016

  1. ŠMAHEL, David, Martina ČERNÍKOVÁ a Věra KONTRÍKOVÁ. Byl jednou jeden tablet: Děti do 6 - 8 let a digitální technologie. In XV. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, Bratislava, Slovenská Republika. 2016.
  2. BAYRAKTAR, Fatih, Monica BARBOVSCHI a Věra KONTRÍKOVÁ. Risky sociability and personal agency-offline meetings with online contacts among European children and adolescents. Children and Youth Services Review. Elsevier, 2016, roč. 70, November 2016, s. 78-83. ISSN 0190-7409. doi:10.1016/j.childyouth.2016.09.007.
  3. 2014

  4. PAUS-HASEBRINK, Ingrid, Jasmin KULTERER, David ŠMAHEL a Věra KONTRÍKOVÁ. On the Role of Media in Socially Disadvantaged Families. In Nico Carpentier, Kim Christian Schrøder, Lawrie Hallett. Audience Transformations: Late Modernity's Shifting Audience Positions. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2014. s. 47-62. Routledge Studies in European Communication Research and Education. ISBN 978-1-134-06454-0.
  5. ČERNÍKOVÁ, Martina a Věra KONTRÍKOVÁ. The roles, technologies play in family life, and how parents manage technology use. In Cyberspace, Brno, Czech Republic. 2014.
  6. 2013

  7. KONTRÍKOVÁ, Věra. Express yourself vs. protect yourself - European adolescents' online self-expression in context of privacy protection: role of individual and national factors. In 12th Nordic Youth Research Symposium (NYRIS) 'Changing Societies and Cultures: Youth in the Digital Age'. 2013.
  8. BARBOVSCHI, Monica, Věra KONTRÍKOVÁ a Fatih BAYRAKTAR. Meeting new online contacts - changes in European children's patterns of sociality. In Proceedings of the IADIS International Conference on e-Society 2013. IADIS E-Society 2013 conference Lisbon. Lisbon: IADIS Press, 2013. s. 376-380. ISBN 978-972-8939-82-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 1. 2022 10:57