Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2020

  1. BARNOVÁ, Eva, Lukáš MÁSILKO, Iva OULEHLOVÁ, Ilja RAJDOVÁ a Miroslav ZÍTKO. Studenti se specifickými nároky ve výuce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. Elportál. ISSN 1802-128X.
  2. 2014

  3. CIMLEROVÁ, Pavla, Barbora ČALKOVSKÁ, Iva DUDÍKOVÁ, Marie KOCUROVÁ, Lenka KREJČOVÁ, Iveta MACHÁČOVÁ, Petr PEŇÁZ a Miroslav ZÍTKO. DysTest – Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 86 s. ISBN 978-80-210-7765-2.
  4. CIMLEROVÁ, Pavla, Barbora ČALKOVSKÁ, Iva DUDÍKOVÁ, Marie KOCUROVÁ, Lenka KREJČOVÁ, Iveta MACHÁČOVÁ, Petr PEŇÁZ a Miroslav ZÍTKO. DysTest – Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium. Manuál administrátora. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 86 s. ISBN 978-80-210-7767-6.
  5. CIMLEROVÁ, Pavla, Barbora ČALKOVSKÁ, Iva DUDÍKOVÁ, Marie KOCUROVÁ, Lenka KREJČOVÁ, Iveta MACHÁČOVÁ, Petr PEŇÁZ a Miroslav ZÍTKO. DysTest – Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium. Manuál administrátora. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 86 s. ISBN 978-80-210-7767-6.
  6. 2012

  7. ZÍTKO, Miroslav a Jan ROUBAL. Pojetí integrace v psychoterapii u psychoanalytiků. Psychoterapie. Brno: FSS MU, 2012, roč. 6, č. 1, s. 42-51. ISSN 1802-3983.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 11. 2021 15:32