Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. ŠTINDL, Martin, Robin PĚNIČKA, Josef UNGER, Karel KIRCHNER, František KUDA a Jan VELEK. Hrdelní právo a archeologický výzkum šibenice v Bystřici nad Pernštejnem. Bystčice nad Pernštejnem: Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem. 96 s. ISBN 978-80-11-04025-3. 2023.
  2. VALTROVÁ, Jana, Josef UNGER, Bronislav CHOCHOLÁČ, Robin PĚNIČKA, Andrea ŠTĚPÁNKOVÁ, Mikoláš JURDA, Veronika MACHÁŇOVÁ, Ondřej KVARDA, Anna JURAS, Kévin Alexis André SALESSE, Maciej CHYLEŃSKI, Nikola KOKTAVÁ, Edvard EHLER, Nikola NIKOLAJOVÁ, Ondřej KLÍMA, Jakub CIGÁN, Tomáš MOŘKOVSKÝ a Miroslav KRÁLÍK. Možnosti a meze výzkumu pohřebišť novokřtěnců na jižní Moravě z pohledu biologické antropologie, historie a religionistiky. Anthropologia Integra. Brno: Masarykova univerzita, roč. 14, č. 2, s. 7-24. ISSN 1804-6657. doi:10.5817/AI2023-2-7. 2023.
  3. CULEK, Martin a Josef UNGER. Nově objevená nedostavěná tvrz s dvorem ve Spešově u Blanska. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, roč. 75, 3-4, s. 147-160. ISSN 0323-2581. 2023.
  4. CULEK, Martin a Josef UNGER. Spešov. Nedostavěné panské sídlo s dvorem. Přehledy výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV, Brno, v.v.i., roč. 64, č. 2, s. -, 4 s. ISSN 1211-7250. 2023.

  2021

  1. PĚNIČKA, Robin, Jiří KALA a Josef UNGER. Bystřice nad Pernštejnem (okr. Žďár nad Sázavou). Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, roč. 62, č. 2, s. 219-220. ISSN 1211-7250. 2021.

  2020

  1. JUŘIČKA, Martin, Josef UNGER a Zdeněk SKOKAN. Duchové míst: Tasovská fara. 2020.
  2. UNGER, Josef, Robin PĚNIČKA, Soňa BORIOVÁ a Jan VELEK. Nový pohled na jihomoravské šibenice v raném novověku. 2020.

  2019

  1. CULEK, Martin a Josef UNGER. Blansko, k.ú Hořice, okr. Blansko. Středověk. Zaniklá ves Jedle. Přehled výkumů. Open Access Journal. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., roč. 60/2019, č. 2, s. 228-230. ISSN 1211-7250. 2019.
  2. UNGER, Josef. Jihomoravské šibenice - dokumentace, výzkum, památková péče a prezentace veřejnosti. Vlastivědný věstník moravský. roč. 71, č. 2, s. 120-126. ISSN 0323-2581. 2019.
  3. UNGER, Josef, Soňa BORIOVÁ, Martin ČUTA, Jan DIVÍŠEK, Petr HALAS, Alica KŘÁPKOVÁ, Jan LACINA, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Robin PĚNIČKA, Jan VELEK a Daniel WOJTUCKI. Jihomoravské šibenice v časném novověku (16. až 18. stol.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 148 s. ISBN 978-80-210-9459-8. 2019.
  4. UNGER, Josef, Soňa BORIOVÁ, Martin ČUTA, Jan DIVÍŠEK, Petr HALAS, Alica KŘÁPKOVÁ, Jan LACINA, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Robin PĚNIČKA, Jan VELEK a Daniel WOJTUCKI. Jihomoravské šibenice v časném novověku (16. až 18. stol.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita. 148 s. ISBN 978-80-210-9460-4. 2019.
  5. UNGER, Josef, Soňa BORIOVÁ, Martin ČUTA, Jan DIVÍŠEK, Petr HALAS, Alica KŘÁPKOVÁ, Jan LACINA, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Robin PĚNIČKA, Jan VELEK a Daniel WOJTUCKI. Jihomoravské šibenice v časném novověku (16. až 18. stol.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 148 s. ISBN 978-80-210-9459-8. 2019.
  6. TÓTH, Peter, David PARMA, Pavel FOJTÍK, Andrea MATĚJÍČKOVÁ, Stanislav STUCHLÍK, Josef UNGER, Dagmar VACHŮTOVÁ a Petra GOLÁŇOVÁ. Pravěk Nová řada. Pravěk Nová řada. ISSN 1211-8338. 2019.
  7. UNGER, Josef a Zdeněk MĚŘÍNSKÝ. Svědectví archeologických nálezů o zaniklé vsi Purgmanice u Perné (okr. Břeclav). In M. Dejmal. Na hradech a tvrzích. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. s. 317-322. ISBN 978-80-7422-682-3. 2019.
  8. UNGER, Josef. Wstepne wyniki badan archeologicznych szubienicy polozonej kolo miejscowosci Ivančice. Pomniki Dawnego Prawa. roč. 42, č. 1, s. 18-23. ISSN 1641-8603. 2019.
  9. UNGER, Josef. Zacházení s těly popravených ve středověku a raném novověku. Historie Otázky Problémy. Praha, roč. 11/2019, č. 1, s. 127-134. ISSN 1804-1132. 2019.

  2018

  1. UNGER, Josef. Archeologický výzkum slavkovské šibenice u Křenovic. Anthropologia Integra. Brno: Masarykova univerzita, roč. 8, č. 2, s. 7-13. ISSN 1804-6657. 2018.
  2. UNGER, Josef, František KOŘÍNEK a Pavel KOŘÍNEK. Nová zjištění z hradu Kraví Hora u Kuroslep (okr. Třebíč). Castellologica Bohemica. Plzeň, roč. 17/2017, č. 1, s. 45-52. ISSN 1211-6831. 2018.

  2017

  1. UNGER, Josef, Jan VELEK, Karel KIRCHNER a Jan ZDUBA. Nové poznatky a otázky nad hrádkem Rohy u Skřinářova, okr. Žďár n. S. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná spoklečnost v Brně, roč. 69, č. 3, s. 252-258. ISSN 0323-2581. 2017.
  2. UNGER, Josef. Příspěvek archeologie k stavebnímu vývoji kostela v Podivíně. Jižní Morava. roč. 52, č. 55, s. 369-376. ISSN 0449-0436. 2017.
  3. UNGER, Josef. Šibenice. Dříve významné krajinné dominanty, nyní málo známé památky. Vesmír. roč. 96, červenec-srpen, s. 444-447. ISSN 0042-4544. 2017.
  4. DROZDOVÁ, Eva a Josef UNGER. Tajemství žuráňské kněžny. In Tajemství české minulosti. 1. vyd. Brno: Extra publishing s.r.o. s. 26-27. ISSN 1804-2260. 2017.
  5. UNGER, Josef a Jan ZDUBA. Zaniklá ves Přibyslavice (Velká Bíteš - Jindřichov). In Západní Morava. 1. vyd. Brno: Moravský zemskýa archiv v brně. s. 195-202, 273 s. ISBN 978-80-88145-06-6. 2017.
  6. UNGER, Josef. Zaniklé sídliště z 13. století u Popic (okr. Břeclav). Jižní Morava. roč. 55, č. 52, s. 375-377. ISSN 0449-0436. 2017.
  7. UNGER, Josef a Jan VELEK. Žuráň. Hypotéza stavby mohylového objektu. Jižní Morava. roč. 55, č. 52, s. 378-383. ISSN 0449-0436. 2017.

  2016

  1. UNGER, Josef. Kostel sv. jana Křtitele v Kurdějově. Jižní Morava. roč. 54/51, č. 1, s. 349-366. ISSN 0449-0436. 2016.
  2. UNGER, Josef a Martin ČERMÍK. Pohřební kaple Tasovců v Tasově (okr. Žďár nad Sázavou). Vlastivědný věstník moravský. roč. 68, č. 2, s. 113-120. ISSN 0323-2581. 2016.

  2015

  1. UNGER, Josef. Archeologický výzkum boleradického hradu. In Boleradický hrad. Brno: Akademické nakladatelství CERM. s. 28-53. Hrady 1. ISBN 978-80-7204-923-3. 2015.
  2. UNGER, Josef. Interpretace některých historických událostí v díle Jozefa Sunegy. Anthropologia integra. Brno: Masarykova univerzita, roč. 6, č. 1, s. 57-60. ISSN 1804-6657. 2015.
  3. UNGER, Josef. Opevněný kostel v Tasově u Velkého Meziříčí. Hláska. roč. 26, č. 2, s. 23-24. ISSN 1212-4974. 2015.
  4. UNGER, Josef. Tišnovská šibenice. In Tauchen J. Schelle K. Tauchen J. Schelle K. a kol. ed. Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes. Edice Monografie. KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2015. 1. vyd. Ostrava: Publishing Ostrava. s. 191-196. Monografie 1. ISBN 978-80-7418-248-8. 2015.

  2014

  1. KOVÁŘ, Josef Jan a Josef UNGER. Antropologicko-archeologický výzkum v klášteře Rosa coeli, okr. Brno-venkov. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013. Brno. 2014.
  2. UNGER, Josef. Archeologická antropologie. In Martina Cichá. Integrální antropologie. 1. vyd. Praha: Triton. s. 74-79. ISBN 978-80-7387-816-0. 2014.
  3. UNGER, Josef, Milada HYLMAROVÁ, Martin MAZÁČ, Miroslav ŠENKÝŘ a Miroslav KRÁLÍK. Člověk a artefakt. Téma archeologické antropologie. Anthropologia Integra. Brno: Masarykova univerzita, roč. 5, č. 1, s. 7-20. ISSN 1804-6657. 2014.
  4. KOVÁŘ, Josef Jan a Josef UNGER. Dolní Kounice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, roč. 55, č. 1, s. 179. ISSN 1211-7250. 2014.
  5. UNGER, Josef. Kontinuita či diskontinuita středo- a mladohardištních pohřebišť na jižní Moravě. Časopis slezského zemského muzea. Opava: Slezské zemské muzeum, roč. 62, 2-3, s. 283-287. ISSN 1211-3131. 2014.
  6. UNGER, Josef. Ledárna z druhé poloviny 15. stol. na šlechtickém sídle v Lelekovicích. Castellologica bohemica. roč. 2014, č. 1, s. 136-141. ISSN 1211-6831. 2014.
  7. UNGER, Josef, Vladimír HAŠEK a Jiří ŠINDELÁŘ. Nedestruktivní archeologie při výzkumu hrobek v Čechách. Anthropologia integra. Brno: Masarykova univerzita, roč. 4, č. 2, s. 15-28. ISSN 1804-6657. 2014.
  8. UNGER, Josef. Projevy křesťanského a předkřesťanského pohřebního ritu na středohradištním pohřebišti v Divákách, okr. Břeclav. Studia archaeologica brunensia. roč. 19, č. 2, s. 113-130. ISSN 1805-918X. 2014.
  9. UNGER, Josef a Robin PĚNIČKA. Rotunda a raně gotický kostel v Tasově : Archeologický výzkum v letech 2007 až 2013. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 77 s. Anthropologia Integra - Series Monographica, sv. 3. ISBN 978-80-7204-875-5. 2014.
  10. UNGER, Josef a Ákos NEMCSICS. Tasovská rotunda. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, roč. 66, č. 2, s. 131-137. ISSN 0323-2581. 2014.
  11. UNGER, Josef. Tišnovská šibenice. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v brně, roč. 66, č. 2, s. 152-160. ISSN 0323-2581. 2014.

  2013

  1. UNGER, Josef a Rudolf PROCHÁZKA. Archeologie a chrám sv. Petra a Pavla v Brně. Vlastivědný věstník moravský. roč. 65, č. 1, s. 14-26. ISSN 0323-2581. 2013.
  2. UNGER, Josef. Cesta mikulovských novokřtěnců do Slavkova roku 1528. Jižní Morava. roč. 52/49, č. 1, s. 377-383. ISSN 0449-0436. 2013.
  3. UNGER, Josef a Josef Jan KOVÁŘ. Den otevřených dveří na výzkumu Rosa coeli 2013. Dolní Kounice: Městský úřad Dolní Kounice, 2013.
  4. KOVÁŘ, Josef Jan a Josef UNGER. Hroby sv. Cyrila a Metoděje. In Výroční schůze Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. 2013.
  5. UNGER, Josef. Mstěnice - válečná epizoda z druhé husitské války roku 1468. Acta historica Neosoliensia. roč. 15, 1-2, s. 176-189. ISSN 1336-9148. 2013.
  6. UNGER, Josef, Vladimír HAŠEK a Jan TOMEŠEK. Nedestruktivní průzkum románské církevní architektury na jižní Moravě. Jižní Morava. roč. 52/49, č. 1, s. 85-99. ISSN 0449-0436. 2013.
  7. KOVÁŘ, Josef Jan a Josef UNGER. Předstihový výzkum Staré synagogy ve Velkém Meziříčí. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
  8. UNGER, Josef. Žena z hrobu 89 na pohřebišti z 9. až počátku 10. století v Divákách (okr. Břeclav). Vlastivědný věstník moravský. Brno, roč. 65, č. 1, s. 59-64. ISSN 0323-2581. 2013.

  2012

  1. UNGER, Josef. Archeologický výzkum pohřebiště z 11. stol. v Divákách - Padělky za humny. Jižní Morava. Brno: Moravský zemský archiv, roč. 51/48, č. 1, s. 220-260, 40 s. ISSN 0449-0436. 2012.
  2. UNGER, Josef. Člověk ve středověku. Svědectví archeologických pramenů. 1. vyd. Hradec Králové: Společnost experimentální archeologie. 64 s. Popularizace archeologie 1. ISBN 978-80-905374-0-8. 2012.
  3. UNGER, Josef. Mladohradištní pohřebiště Diváky - Padělky za humny v povodí Harasky. Jižní Morava. Brno: Moravský zemský archiv, roč. 51/48, č. 1, s. 217-219. ISSN 0449-0436. 2012.
  4. UNGER, Josef, Vladimír HAŠEK a Jiří ŠINDELÁŘ. Nedestruktivní prospekce církevní architektury. 2012.
  5. DROZDOVÁ, Eva, Kateřina BOBEROVÁ, Kristýna PÍŽOVÁ, Josef UNGER, Josef DUDA, Lukáš ŠÍN a Bohuslav KLÍMA. Pokus o intaktní vyzvednutí kosterních pozůstatků pro účely genetických analýz. Česká antropologie. Olomouc, roč. 62, č. 1, s. 10-16. ISSN 1804-1876. 2012.
  6. UNGER, Josef. Přezky s kruhovým rámečkem jako součást mužského oděvu ve středověku. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, roč. 63, č. 4, s. 674-679. ISSN 0323-1267. 2012.

  2011

  1. DROZDOVÁ, Eva, Josef UNGER a Kateřina BOBEROVÁ. Antropologický výzkum kosterních pozůstatků přisuzovaných české královně Konstancii Uherské (1181–6. 12. 1240). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, roč. 2011, č. 3, s. 36-40. ISSN 0323-2581. 2011.
  2. KRYL, Pavel a Josef UNGER. Archeologický výzkum a projekt prezentace románského kostela sv. Jiří v Tasově. In Katarina Kosová. Monumentorum tutela 22. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. s. 107-114. ISBN 978-80-89175-44-4. 2011.
  3. UNGER, Josef a Eva DROZDOVÁ. Člověk v povodí Harsaky v 9.-11. stol. In Konference Archeologie et Antropologie. 2011.
  4. UNGER, Josef. Čtyři roky antropologicko-archeologického výzkumu v Tasově u Velkého Meziříčí. Anthropologia Integra. roč. 2, č. 2, s. 27-34. ISSN 1804-6657. 2011.
  5. UNGER, Josef. Druhotné zásahy do hrobů na pohřebišti z 9. a 11. stol. v Divákách, okr. Břeclav. In Slezská univerzita v Opavě. Materiály o pohřebním ritu. Druhotné zásahy v hrobech. Opava: Slezská univerzita v Opavě. s. 151-159. Acta archaeologica Opaviensia 4. ISBN 978-80-7248-797-4. 2011.
  6. UNGER, Josef. Experimentální rekonstrukce upínání ostruhy z 9. století. Živá archeologie. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, roč. 11/2010, č. 1, s. 130-131. ISSN 1213-1628. 2011.
  7. DROZDOVÁ, Eva, Josef UNGER, Václav SMRČKA, Alena NĚMEČKOVÁ a Petr KRUPA. Kosterní pozůstatky žuráňské kněžny. In J. Macháček. Zaměřeno na středověk. Brno: Lidové noviny. s. 64-74. ISBN 978-80-7422-027-2. 2011.
  8. UNGER, Josef. Lidské kosterní pozůstatky na sídlištích ve středověku. Možnosti interpretace. In Živá archeologie. Supplementum 3. Hradec Králové: Katedra archeiologie FF UHK. s. 165-167. Živá archeologie Supplementum 3. ISBN 978-80-254-8896-6. 2011.
  9. HAŠEK, Vladimír a Josef UNGER. Městské podzemí České republiky v prospekci a výzkumu. In Šestnáct příspěvků k dějinám (Velké) Moravy. Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta. s. 107-122. ISBN 978-80-210-5575-9. 2011.
  10. UNGER, Josef. Minulost Drnholce ve světle archeologických nálezů. In Drnholec. Drnholec: Městys Drnholec. s. 61-72. Knižnice jižní Moravy sv. 33. ISBN 978-80-7275-090-0. 2011.
  11. UNGER, Josef. Odraz christianizace Moravy v archeologických pramenech. In Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy. s. 19-71. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 19. ISBN 978-80-86488-77-6. 2011.
  12. UNGER, Josef. Pravěk. Vlastivědný věstník moravský. roč. 63, č. 1, 2 s. ISSN 0323-2581. 2011.
  13. UNGER, Josef a Ondrej ŠEDO. Pravěký rondeloid v Boleradicích. Jižní Morava 2010. Brno: Jihomoravský archiv, roč. 49/46, č. 1, s. 185-188. ISSN 0449-0436. 2011.
  14. UNGER, Josef. Tasov. Přehled výzkumů. roč. 50, 1-2, s. 436. ISSN 1211-7250. 2011.
  15. UNGER, Josef. Tasovská rotunda. In Libor Karásek. Památky Vysočiny 2008/2009. 1. vyd. Telč: Národná památkový ústav Telč. s. 45-49. ISBN 978-80-904240-3-6. 2011.

  2010

  1. DROZDOVÁ, Eva, Josef UNGER, Jana KAMARÝTOVÁ, Elizaveta VESELOVSKAYA, Tatiana S. BALUEVA, Kateřina VYMAZALOVÁ a Kateřina BOBEROVÁ. Anthropological reconstruction of early medieval population from micro-region Haraska river basin (South Moravia, Czech Republic). In 17th Congress of the European Anthropological Association. 2010.
  2. UNGER, Josef. Archeologie k pravěku a středověku Hustopečí. In Hustopeče. Hustopeče: Město Hustopeče. 15 s. Historie. ISBN 978-80-254-8243-8. 2010.
  3. UNGER, Josef. Kostel na zaniklé vsi Divice v povodí Harasky (okr. Břeclav). Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, roč. 48/45, č. 1, s. 149-164. ISSN 0449-0436. 2010.
  4. HAŠEK, Vladimír a Josef UNGER. Religious Architecture in the Czech Republic in the Light of Geophysical Prospection and Archaeological Excavation. Oxford: Archeopress British Archaeological Reports. 90 s. BAR 52128. ISBN 978-1-4073-0669-8. 2010.
  5. DROZDOVÁ, Eva, Josef UNGER, Václav SMRČKA, Alena NĚMEČKOVÁ a Petr KRUPA. Traumatické léze pánve u germánské kněžny pohřbené v mohyle Žuráň. Jižní Morava 2010. Vlastivědný sborník ročník 46, svazek 49, s.198-207. roč. 49/46, č. 1, s. 198-207, 12 s. ISSN 0449-0436. 2010.

  2009

  1. DROZDOVÁ, Eva, Josef UNGER, Václav SMRČKA, Alena NĚMEČKOVÁ a Petr KRUPA. Anthropological examination of skeletal remains of a princess buried at the Žuráň barrow (South Moravia, Czech Republic). In Glaube, Kult undHerrschaft. Phanomëne des Religiösen im 1. Jahrhundert n. Chr. in Mittel- und Nordeuropa. 1. vyd. Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH. s. 136-171, 5 s. ISBN 978-3-7749-3663-8. 2009.
  2. MALINA, Jaroslav, Dalibor ANTALÍK, František BAHENSKÝ, Luboš BĚLKA, Petra BERAN-CIMBŮRKOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, František ČAPKA, Eva ČERMÁKOVÁ, Roman ČIHÁK, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Gabriela DRESLEROVÁ, Petr DUBOVÝ, Josef DUDA, Petra DUCHEČKOVÁ, Hana ELIÁŠOVÁ, Michaela ENDLICHEROVÁ, Eva FERRAROVÁ, Dana FIALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Eduard FUCHS, Jiří GAISLER, Martin GOLEC, Andrea GRÍGELOVÁ, Petr HLAVÁČEK, Martin HLOŽEK, Martin HOLUB, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Břetislav HORYNA, Cyril HÖSCHEL, Blahoslav HRUŠKA, Ondřej HUBÁČEK, Petr CHARVÁT, Jan HUTÁK, Alena JAKLOVÁ, Mikoláš JURDA, Zdeněk JUSTOŇ, Jan KELLER, Helena KLEMPEREROVÁ, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMENDA, Kateřina KONÁŠOVÁ, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Soňa KRÁSNÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Tereza KULDOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Pavel LÍZAL, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Miloš MACHOLÁN, Giuseppe MAIELLO, Tereza MIKEŠOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Lucie MORNSTEINOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Milan NAKONEČNÝ, Bedřich NOSEK, Marie NOVÁKOVÁ, Nea NOVÁKOVÁ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Dalibor PAPOUŠEK, Marie PARDYOVÁ, Josef PAVLÍK, Jana PEČÍRKOVÁ, Lukáš PECHA, Markéta PECHNÍKOVÁ, Robin PĚNIČKA, Jana PETRÁSKOVÁ, Miloslav PETRUSEK, Mariana PFLEGEROVÁ, Jana PLESKALOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Jiří PROSECKÝ, Martin PRUDKÝ, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Barbora PÚTOVÁ, Michaela RAČANSKÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Markéta RENDLOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Martin RYCHLÍK, Alena ŘIHÁKOVÁ, Sandra SÁZELOVÁ, František SEHNAL, Vladimír SKLENÁŘ, Jaroslav SKUPNIK, Miloslav SLABINA, Irena SMETÁČKOVÁ, Ludmila SOCHOROVÁ, Tereza SOJKOVÁ, Vladimír SOUČEK, Martin SOUKUP, Václav SOUKUP, Eva STEINBACHOVÁ, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Jiřina ŠEDINOVÁ, Lukáš ŠÍN, Miloš ŠTĚDROŇ, Helena ŠULOVÁ, Lenka ŠULOVÁ, Richard THÉR, Michal TOŠNER, Zdeněk TVRDÝ, Zdeněk UHEREK, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Martina WAGENKNECHTOVÁ, Renata WEINEROVÁ, Jiří WINKLER, Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Marcela ZOUFALÁ, Jaroslav ZVĚŘINA, Milan BENEŠ, Zuzana BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Vladimír BLAŽEK, Vít BUBENÍK, Lenka BUDILOVÁ, Petr BUREŠ, Miroslav ČERNÝ, Pavel DUFEK, Jan HELLER, Tomáš HIRT, Jiří HLUŠIČKA, Karel HNILICA, Jan HOLČÍK, Michal HORSÁK, Marek JAKOUBEK, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Zuzana KORECKÁ, Stanislav KOMÁREK, Miloslav LAPKA, Tomáš MACHALÍK, Martin MATĚJŮ, Dagmar MUCHNOVÁ, Lucie NEČASOVÁ, Vlastimil NOVÁK, Jan NOVOTNÝ, Jiří PAVELKA, Petr PAVLÍK, Vladimír SADEK, Karel SKLENÁŘ, Věra SOKOLOVÁ, Jana SOUČKOVÁ, Jan SÝKORA, Irena ŠTĚPÁNOVÁ, Jana VÁLKOVÁ, Daniel VANĚK, Jiří WOITSCH, Jan ZÁHOŘÍK a Markéta ZACHOVÁ. ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM v Brně. 4738 s. ISBN 978-80-7204-560-0. 2009.
  3. UNGER, Josef. Babí lom a okolí ve světle archeologických výzkumů. In Babí lom. 1. vyd. Brno: Littera. s. 54-56. ISBN 978-80-85763-51-5. 2009.
  4. UNGER, Josef. Kolokvium Nové archeologické objevy sakrální architektury na jižní Moravě. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, roč. 61, 2008, č. 4, s. 399-400. ISSN 0323-2581. 2009.
  5. UNGER, Josef. Rekonstrukce středověkých opevnění z hlediska antropologie. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, roč. 61, č. 3, s. 547-553. ISSN 0323-1267. 2009.
  6. UNGER, Josef a Josef UNGER. Výstava a kolokvium Nové archeologické objevy sakrální architektury na jižní Moravě. Církevní dějiny. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, roč. 4/2, č. 4, s. 105-108. ISSN 1803-0068. 2009.
  7. UNGER, Josef. Způsob pohřbívání jako pramen poznání minulosti. Historica Olomucensia. roč. 36, č. 1, 7 s. ISSN 1803-9561. 2009.

  2008

  1. UNGER, Josef. Archeologie církevních památek na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita. 150 s. Středověk. ISBN 978-80-7248-495-9. 2008.
  2. UNGER, Josef. Archeologie středověku. 1. vyd. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus Univerzity Hradec Králové. 55 s. Materiály pro studium archeologie, 4. sv. ISBN 978-80-7041-766-9. 2008.
  3. UNGER, Josef. Epidemie a války 9. až 20. stol. v archeologických nálezech lidských pozůstatků a ostatků Moravy a Slezska. In Funeralia Lednickie. Spotkanie 10. Poznan: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. s. 129-138. ISBN 978-83-926211-8-8. 2008.
  4. UNGER, Josef, Eva DROZDOVÁ a David PARMA. Hromadný hrob u Brankovic. In PARMA, David. Funeralia Lednickie. Spotkanie 10. 1. vyd. Poznan: Stowarzyszenie Naukowe Archeologíw Polskich. s. 323-331. ISBN 978-83-926211-8-8. 2008.
  5. UNGER, Josef, Vladimír GOŠ a Stanislav STUCHLÍK. Mladohradištní sídliště v Křižanovicích. In Pravěk, nová řada 18, 2008. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno. 21 s. ISBN 978-80-86399-60-7. 2008.
  6. UNGER, Josef. Problematika hájitelnosti předvelkomoravských a velkomoravských hradeb. In Bitka pri Bratislave v roku 907. 1. vyd. Bratislava: SAHI. s. 177-182, 5 s. ISBN 978-80-970077-7-5. 2008.
  7. HAŠEK, Vladimír, Jaroslav PEŠKA a Josef UNGER. The contribution of nondestructive prospecting methods to the archaeological excavation of burial grounds. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Nitra: Archeologický ústav SAV, roč. 44, č. 1, s. 5-49. ISSN 0560-2793. 2008.

  2007

  1. UNGER, Josef. Blansko (okr. Blansko). In Výroční zpráva ÚAPP Brno. 1. vyd. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno. s. 11-12. ISBN 978-80-86399-30-0. 2007.
  2. UNGER, Josef. Diváky (okr. Břeclav). In Výroční zpráva ÚAPP Brno. 1. vyd. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno. s. 15. ISBN 978-80-86399-30-0. 2007.
  3. UNGER, Josef a Vladimír HAŠEK. Motten und Hausberge des 13. und 15. Jahrhunderts in Süd- und Mittelmähren. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich. Wien: Österreichische Gesellschaft, roč. 23, č. 1, s. 263-275. ISSN 1011-0062. 2007.
  4. UNGER, Josef. Pohřební ritus a proměny chápání cesty dítěte na druhý svět v prvním a druhém tisíciletí. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Nitra: Archeologický ústav SAV, roč. 42, č. 1, s. 211-220. ISSN 0560-2793. 2007.
  5. MALINA, Jaroslav, Luboš BĚLKA, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, Petr BUREŠ, Petra CIMBŮRKOVÁ, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Blahoslav HRUŠKA, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMÁREK, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Giuseppe MAIELLO, Kateřina MERTLOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Marie NOVÁKOVÁ, Stanislav NOVOTNÝ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Marie PARDYOVÁ, Jiří PAVELKA, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Jiřina RELICHOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Alena ŘIHÁKOVÁ, Jaroslav SKUPNIK, Leoš ŠATAVA, Jiří SVOBODA, Lukáš ŠÍN, Petra ŠTEFKOVÁ, Richard THÉR, Tereza TRUBAČOVÁ, Zdeněk TVRDÝ, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Josef WOLF, Jan ZÁHOŘÍK, Michaela ZELINKOVÁ a Jaroslav ZVĚŘINA. Slovník pro studenty antropologie I. A - L. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 987 s. ISBN 978-80-7204-508-2. 2007.
  6. MALINA, Jaroslav, Luboš BĚLKA, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, Petr BUREŠ, Petra CIMBŮRKOVÁ, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Blahoslav HRUŠKA, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMÁREK, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Giuseppe MAIELLO, Kateřina MERTLOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Marie NOVÁKOVÁ, Stanislav NOVOTNÝ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Marie PARDYOVÁ, Jiří PAVELKA, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Jiřina RELICHOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Alena ŘIHÁKOVÁ, Jaroslav SKUPNIK, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Lukáš ŠÍN, Petra ŠTEFKOVÁ, Richard THÉR, Tereza TRUBAČOVÁ, Zdeněk TVRDÝ, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Josef WOLF, Jan ZÁHOŘÍK, Michaela ZELINKOVÁ a Jaroslav ZVĚŘINA. Slovník pro studenty antropologie II. M - Ž. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2011 s. ISBN 978-80-7204-508-2. 2007.
  7. MALINA, Jaroslav, Luboš BĚLKA, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, Petr BUREŠ, Petra CIMBŮRKOVÁ, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Blahoslav HRUŠKA, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMÁREK, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Giuseppe MAIELLO, Kateřina MERTLOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Marie NOVÁKOVÁ, Stanislav NOVOTNÝ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Marie PARDYOVÁ, Jiří PAVELKA, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Jiřina RELICHOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Alena ŘIHÁKOVÁ, Jaroslav SKUPNIK, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Lukáš ŠÍN, Petra ŠTEFKOVÁ, Richard THÉR, Tereza TRUBAČOVÁ, Zdeněk TVRDÝ, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Josef WOLF, Jan ZÁHOŘÍK, Michaela ZELINKOVÁ a Jaroslav ZVĚŘINA. Slovník pro studenty antropologie II. M - Ž. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2011 s. ISBN 978-80-7204-508-2. 2007.
  8. KOS, Petr a Josef UNGER. Uhřice (okr. Hodonín). In Výroční zpráva ÚAPP Brno. 1. vyd. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno. s. 29-30. ISBN 978-80-86399-30-0. 2007.
  9. UNGER, Josef. Zaniklé vesnice v okolí Vranovic. In Obec Vranovice. 1. vyd. Břeclav: Malovaný kraj. s. 49-57. ISBN 80-903759-1-X. 2007.

  2006

  1. UNGER, Josef. Archeologický výzkum na předhradí lelekovického hradu v letech 2002-2004. In Pravěk - Supplementum. 1. vyd. Brno: Ústav archeologické památkové péče brno. s. 27-33. ISBN 80-86399-24-9. 2006.
  2. UNGER, Josef, Martin GEISLER a Jiří KOHOUTEK. Doba hradištní. Středověk a novověk. In Výzkumy - Ausgrabungen. 1. vyd. Brno: Ústav archeologické památkové péče. s. 69-80. ISBN 80-86399-22-2. 2006.
  3. UNGER, Josef. Hrádek Nechvalín a problematika sídel drobné šlechty na Moravě. Památková péče na Moravě. Brno: Národní památkový ústav, roč. 12, č. 1, s. 37-44. ISSN 1214-5327. 2006.
  4. UNGER, Josef, Aleš FILIP a Jiří MIHOLA. Kirchen in den Pollauer Bergen. In Kirchen in den Pollauer Bergen. 1. vyd. Klentnice: Římskokatolická farnost. s. 8-20. Kostely. ISBN 80-239-8123-4. 2006.
  5. UNGER, Josef. Kostely a kláštery na Moravě ve světle archeologických výzkumů a z hlediska cestovního ruchu. In O křesťanské výtvarné kultuře. 1. vyd. Brno: Biskupství brněnské. s. 35-50. ISBN neuvedeno. 2006.
  6. ŠEDO, Ondrej a Josef UNGER. Malý poklad z 12. století ze zaniklé vsi Bořanovice u Přibic. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, roč. 58, č. 2, s. 344-352. ISSN 0323-1267. 2006.
  7. UNGER, Josef, Aleš FILIP a Jiří MIHOLA. Pálavské kostely. In Pálavské kostely. 2006. vyd. Klentnice: Římskokatolická farnost. s. 8-20. Kostely. ISBN 80-239-7758-X. 2006.
  8. UNGER, Josef. Pohřební ritus 1. až 20. století v Evropě z antropologicko-archeologické perspektivy. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 254 s. Panorama biologické a sociokulturní antropologie 2. ISBN 80-7204-397-8. 2006.
  9. UNGER, Josef. Problematika manipulace s těly zemřelých na hradištním pohřebišti v Divákách. Študijné zvesti. Nitra: Archeologický ústav SAV, roč. 39, č. 1, s. 167-170. ISSN 0560-2793. 2006.
  10. UNGER, Josef. Uchovávání ostatků světců. In Svätec a jeho funkcie v sopočnosti I. Bratislava: Chronos. s. 233-246, 15 s. ISBN 80-89027-19-9. 2006.
  11. UNGER, Josef. Zvláštnosti v pohřbech jinověrců za reformace a protireformace v Čechách a na Moravě. In Aevum Medium. Zborník na počesť Jozefa Hošša. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského. s. 129-131. ISBN 80-89236-13-8. 2006.
  12. UNGER, Josef. Žuráň- mohyla významná, tajemná a stále záhadná. Študijné zvesti. Nitra: Archeologický ústav SAV, roč. 39, č. 1, s. 115-118. ISSN 0560-2793. 2006.

  2005

  1. UNGER, Josef. Arkosoliové hroby jako projev sociálního postavení ve středověku. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, roč. 37/2005, s. 81-83. ISSN 80-88709-80-6. 2005.
  2. UNGER, Josef a Vladimír HAŠEK. Geophysikalische Prospektion und archäologische Forschung in mährischen Kirchen. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich. Wien: Österreichische Gesellschaft, roč. 21/2005, s. 297-311. ISSN 1011-0062. 2005.
  3. DROZDOVÁ, Eva, David PARMA a Josef UNGER. Hromadný hrob obětí slovansko- maďarského střetu v 9. - 10. století u Brankovic. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, LVII, č. 1, s. 167-179, 12 s. ISSN 0323-1267. 2005.
  4. DROZDOVÁ, Eva a Josef UNGER. Pět let školního antropologicko-archeologického výzkumu v Divákách. Česká antropologie. Olomouc: Česká antropologická společnost, roč. 2005, č. 55, s. 38-41. ISSN 0862-5085. 2005.
  5. UNGER, Josef. Pohřby papežů ve starověku a středověku. Dialog Evropa XXI. Brno: Moravskoslezská křesťanská akademie, roč. 15/2005, 3-4, s. 23-25. ISSN 1210-8332. 2005.

  2004

  1. UNGER, Josef. Co Boccaccio nevěděl, aneb k pohřebnímu ritu biskupů ve středověku. In Východočeské listy historické. 1. vyd. Hradec Králové: Ústav historických věd PdF Univerzity v Hradci Králové. s. 241-255. ISBN 1211-8184. 2004.
  2. UNGER, Josef. In solio sub arcu. K problematice hrobu arcibiskupa sv. Metoděje. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, roč. 56/2004, č. 1, s. 164-168. ISSN 0323-1267. 2004.
  3. KÜNTZEL, Thomas a Josef UNGER. Nový terénní náčrt opevněné lokality u Radkova. Hláska. Plzeň: Klub Augusta Sedláčka, roč. 15, č. 3, s. 37-38. ISSN 1212-4974. 2004.

  2003

  1. UNGER, Josef. Aktuálně o znojemské rotundě. Univerzitní noviny. Brno: NUM, roč. 10, 7-8, s. 51-52. ISSN 1211-6866. 2003.
  2. UNGER, Josef. Archeologický výzkum v boleradickém kostele. Pravěk N.Ř. Brno: ÚAPP Brno, roč. 13, s. 425-428. ISSN 80-86399-05-2. 2003.
  3. UNGER, Josef. Archeologický výzkum v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla. Zpravodaj STOP. Brno: Společnost pro technologie ochrany pam., roč. 5/2003, č. 4, s. 41-45. ISSN 1212-4168. 2003.
  4. UNGER, Josef. Begräbnisriten vom 1. bis 18. Jahrhundert in archäologischen Quellen Mährens. 1. vyd. Wien: Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie. 14 s. ISBN 3-9500851-4-9. 2003.
  5. UNGER, Josef. Být pohřben "sub arco solio". Univerzitní noviny. Brno: NUM, roč. 10, č. 6, s. 42-44. ISSN 1211-6866. 2003.
  6. HAŠEK, Vladimír a Josef UNGER. Geophysikalische Prospektion und Probegrabung eines unterirdischen Ganges in Přepychy, Bez. Rychnov Nad Kněžnou. Der Erdstall. Roding: Arbeitskreis für Erdstallforschung, roč. 29, s. 70-75. ISSN 0343-6500. 2003.
  7. UNGER, Josef. Historický proces začleňování narozeného a nenarozeného dítěte do společnosti. Scripta bioethica. Brno: Hippokrates, roč. 5, č. 1, s. 19-21. ISSN 1213-2977. 2003.
  8. HAŠEK, Vladimír, Jan TOMEŠEK a Josef UNGER. Po stopách hrobu královny Konstancie. In Ve službách archeologie IV. 1. vyd. Brno: MVS Brno, Geodrill, AÚ SAV Nitra. s. 91-93, 4 s. ISBN 80-7275-041-0. 2003.
  9. UNGER, Josef. Rakvický katastr v pravěku a časné době dějinné. In Rakvice. 1. vyd. Rakvice: Obecní úřad Rakvice. s. 11-20. ISBN 80-86810-00-3. 2003.
  10. UNGER, Josef. Změny pohřebního ritu ve druhém tisíciletí. Univerzitní noviny. Brno: NUM, roč. 10, č. 4, s. 43-45. ISSN 1211-6866. 2003.

  2002

  1. JANČOVÁ, Martina a Josef UNGER. Burial rite of Waretime. In 13th Congress of the European Anthropological Association, Zagreb- Croatia August 30th - September 3rd 2002. 2002.
  2. BOHUNOVÁ, Martina a Josef UNGER. Burial Rite of Waretime. Collegium Antropologicum. Zagreb: Hubert MAver- Pavao Rudan, roč. 26/2002, supplement, s. 26. ISSN 0350-6134. 2002.
  3. UNGER, Josef a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 9: Pohřební ritus a zacházení s těly zemřelých v českých zemích. Brno: Nadace Universitas Masarykiana. 151 s. Scientia. ISBN 80-210-2849-1. 2002.
  4. UNGER, Josef. Pohřbívání v šestnáctém století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Sborník prací Fil. fakulty brněnské univerzity C49. ISBN 80-210-3358-4. 2002.
  5. UNGER, Josef. Pohřební ritus a zacházení s těly zemřelých v českých zemích (s analogiemi i jinde v Evropě) v 1.-16. století. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas Masarykiana. 151 s. Scientia. ISBN 80-210-2849-1. 2002.
  6. UNGER, Josef. Pozdní středověk a novověk. In Oblast vodního díla Nové Mlýny od pravěku do středověku. 1. vyd. Brno: Archeologický ústav AV ČR. s. 419-425, 6 s. ISBN 80-86023-27-3. 2002.
  7. UNGER, Josef. Problémy rekonstrukce života na středověkém hradě. In Sborník příspěvků. 1. vyd. Předklášteří: Okresní muzeum Brno-venkov. s. 19-29. 2002.
  8. UNGER, Josef. Příspěvek archeologie k historii portálu v klášteře Porte coeli v Předklášteří. Zpravodaj STOP. Brno: Společnost pro technologie ochrany, roč. 4, č. 4, s. 25-26. ISSN 1212-4168. 2002.

  2001

  1. UNGER, Josef. Archeologický výzkum na Velkomeziříčsku v širších souvislostech. In Sborník přednášek 1. Vlastivědné a genealogické společnosti při Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí. 1. vyd. Velké Meziříčí: Vlastivědná a genealogická společnost. s. 4-6. 2001.
  2. ŠTAFFEN, Zdeněk a Josef UNGER. Archeologický výzkum před portálem "Porta coeli" v Předklášteří u Tišnova. In Ve službách archeologie III. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost. s. 190-196. ISBN 80-7275-029-1. 2001.
  3. HAŠEK, Vladimír a Josef UNGER. Geofyzikální prospekce při archeologickém výzkumu hrobek a krypt. In Ve službách archeologie II. 1. vyd. Brno: Geodril Brno, Archeologický ústav AV ČR Brno, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. s. 87-111. ISBN 80-7275-014-3. 2001.
  4. HAŠEK, Vladimír a Josef UNGER. Geophysikalische Prospektion und archäologische Untersuchung von mittelalterlichen befestigten Siedlungen Mährens. Przegląd Archeologiczny. Wrocław: Imstytut archeologii a etnografii PAN, roč. 49, s. 103-126. ISSN 0079-7138. 2001.

  2000

  1. UNGER, Josef. Archeologický výzkum kostela sv. Leonarda v Mušově. In Mušov 1276- 2000. Pasohlávky: Emil Kordiovský. s. 260-266. ISBN 80-902863-0-5. 2000.
  2. UNGER, Josef. Archeologický výzkum premonstrátského kláštera v Louce u Znojma. Příspěvek ke způsobu pohřbívání ve středověkých klášterech. Pravěk NŘ. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, roč. 10, s. 143-150. ISSN 80-86399-05-2. 2000.
  3. PAVELKA, Jiří, Jaroslav MALINA, OPLETALOVÁ, Miloš ŠTĚDROŇ, Josef UNGER a Jiří HLUŠIČKA. Kruh prstenu: Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátků do současnosti. Sv III. Český svět. Brno: Nakladatelství a vydavatelství NAUMA. 421 s. bez edice. 2000.
  4. UNGER, Josef. Lesk a bída jedné knihy o dějinách. Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita a Nadace, roč. 7, č. 6, s. 43-44. ISSN 1211-6866. 2000.
  5. UNGER, Josef. Moravská šlechtická sídla 13.- 15. století. In Morava v 10.- 13. století. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta. s. 42-45. ISBN Neni. 2000.
  6. UNGER, Josef. Pohřební ritus městského obyvatelstva 13. až 18. století v archeologických pramenech Moravy a Slezska. Archaeologia historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, roč. 25, s. 335-356. ISSN 0231-5823. 2000.
  7. UNGER, Josef. Rok 1401 na lelekovickém hradě. In Sborník příspěvků ze semináře k 70. výročí založení Podhoráckého muzea. Předklášteří: Okresní muzeum Brno- venkov. s. 30-32. ISBN neni. 2000.
  8. UNGER, Josef. Rozpaky nad knihou o Brně. Univerzitní noviny. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, roč. 7, č. 2, s. 70. ISSN 1211-6866. 2000.
  9. KOHOUTEK, Jiří, Rudolf PROCHÁZKA, Josef UNGER a Richard ZATLOUKAL. Středověk a novověk. In Výzkumy- Ausgrabungen 1993- 1998. 1. vyd. Brno: Ústav archeologické památkové péče. s. 65-80. ISBN 80-902511-9-6. 2000.

  1999

  1. UNGER, Josef. Archeologické památky z pravěku a středověku. In Veselsko. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. s. 55-60, 5 s. In: Veselsko. ISBN 80-85048-94-9. 1999.
  2. JANČOVÁ, Martina a Josef UNGER. Graves of Soldiers of the Battle of Austerlitz 1805. In Osteoarcheology of the Napoleonic Battlefields. 1st International Conference, 5-6 november, Camerino, Tolentino, Pollenza, Italy. 1999.
  3. BOHUNOVÁ, Martina a Josef UNGER. Graves of Soldiers of the Battle of Austerlitz 1805. In Osteoarchaeology of the Napoleonic Battlefields, Abstracts of the 1st International Conference. Camerino, Tolentino, Pollenza: Universita degli Studi di Camerino, Facolta di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Associazione Antropologica Italiana. s. 2. 1999.
  4. UNGER, Josef. Moravská šlechta a její sídla. In Morava ve středověku. Brno: Moravské zemské muzeum. s. 53-60. ISBN 80. 1999.
  5. MIHOK, Ĺ., A. PRIBULOVÁ a Josef UNGER. Smithy produktion in the medieval castle Lelekovice. In Archaeometallurgy in the Central Europe. Košice: Muzeum. s. 115-131, 16 s. Východoslovenský pravek. ISBN 80-88709-08-3. 1999.
  6. HAŠEK, Vladimír a Josef UNGER. Zpráva o činnosti OPS pro přírodovědecké metody v archeologii za rok 1998. Zprávy České archeologické společnosti 56. Praha: Česká archeologická společnost, roč. 1999, č. 1, s. 2-4. ISSN 1211-992X. 1999.
  7. UNGER, Josef. Život na lelekovickém hradě ve 14. století. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas Masarykiana. 190 s. Scientia. ISBN 80-86258-04-1. 1999.

  1998

  1. HAŠEK, Vladimír a Josef UNGER. Archäogeophysikalische Prospektion im Bereich der archäologischen Grabungsstätten in der Wüstung Hard und der ehemaligen Burganlage auf der Flur. Thaya. Österreich: Museumvereins Thaya. 750- 752. Arbeitsberichte des Kultur- und Museumvereines. 1998.
  2. HAŠEK, Vladimír a Josef UNGER. Geophysical and Archaeological Research of Medieval Architecture of Thirteenth to Fifteenth Centuries in Moravia. Archaeological Prospections. roč. 1998, č. 5, s. 1-27, 1998.
  3. DVOŘÁK, Jaroslav a Josef UNGER. Horninotvorný materiál a stavební postup románského a gotického kostela sv. Leonarda v Mušově (okr. Břeclav). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, roč. 50, č. 3, s. 619-629. ISSN 0323-1267. 1998.
  4. UNGER, Josef. Objev pozdněgotické krypty v brněnském minoritském kostele. Pravěk, Nová řada. Brno: Ústav archeologické památkové péče, roč. 1998, č. 8, s. 297-300. ISSN 80-210-1526-8. 1998.
  5. UNGER, Josef. Otazníky nad otazníky. Na okraj prací zabývajících se lokalizací hrobu sv. Metoděje. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, roč. 50, č. 2, s. 85-172. ISSN 0323-2581. 1998.
  6. UNGER, Josef. Úloha geofyzikálního průzkumu při kresebné rekonstrukci opevňovacího systému lelekovického hradu. In Ve službách archeologie. Brno: Archeologický ústav AV ČR. s. 301-310. ISBN 80-86023-13-3. 1998.
  7. UNGER, Josef. Votivgegendstände aus der St. Leonard - Kirche in Muschau (Mušov). Beiträge zur Mittelalterarchäologie. Wien: Österr. Gesellschaft für Mittelalterarch, roč. 1998, č. 14, s. 125-128. ISSN 1011-0062. 1998.

  1997

  1. HAŠEK, Vladimír, Josef UNGER a Rudolf ZÁHORA. Archäologische Prospektion mit Georadar in Mähren. Beiträge zur Mittelaletrarchäologie in Östereich. Wien: Österr. Gesellschafr für Mittelalterarch, roč. 1997, č. 13, s. 23-38. ISSN 1011-0062. 1997.
  2. UNGER, Josef. Archeologické a písemné prameny k topografii a datování Lelekovic (okr. Brno-venkov). In Z pravěku do středověku. 1. vyd. Brno: Muzejní a valstivědná společnost. s. 129-132. ISBN 80-85048-72-8. 1997.
  3. UNGER, Josef. Archeologický výzkum v kostele sv. Marka v Mostištích u Velkého Meziříčí. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, roč. 49, č. 3, s. 288-292. ISSN 0323-2581. 1997.
  4. UNGER, Josef. Die Hussitenkriege in den archäologischen Quellen Südmährens. Arbeitsberichte des Kultur- und Museumvereines Thaya. Thaya: Museumverein Thaya, roč. 1997, 6/7, s. 735-736, 1997.
  5. HAŠEK, Vladimír, Josef UNGER a Rudolf ZÁHORA. Georadar v archeologické prospekci na Moravě. In Z pravěku do středověku. Musejní a vlastivědná společ. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost a Moravské zemské muzeum v Brně. s. 95-105. ISBN 80-85048-72-8. 1997.
  6. UNGER, Josef. Hledání podivínského hradu. In Podivín. 1. vyd. Podivín: Městský úřad Podivín. s. 124-136. ISBN 80-85048-68-X. 1997.
  7. UNGER, Josef. Hroby z 15. a 16. století s nádobami dnem vzhůru na jižní Moravě. In Život v archeologii středověku. Praha: Archeologický ústav ČR Praha. s. 639-647. ISBN 80-902465-0-8. 1997.
  8. UNGER, Josef. Kostěné artefakty a jejich výroba na hradě v Lelekovicích. Pravěk NŘ. Brno: Ústav archeologické památkové péče, roč. 7, s. 417-423. ISSN 80-902511-1-0. 1997.
  9. MIHOK, L., A. PRIBULOVÁ a Josef UNGER. Kováčská dielňa na stredovekom hrade Lelekovice. Z dějin hutnictví. roč. 1997, č. 26, s. 31-36. ISSN 0139-9810. 1997.
  10. UNGER, Josef. Příspěvek archeologie k poznání minulosti louckého kláštera. In Premonstrátský klášter v Louce. 1. vyd. Znojmo. s. 110-112. ISBN 80-902383-0-0. 1997.
  11. CULEK, Jaroslav a Josef UNGER. Zaniklá ves Přibyslavice u Osik (okr. Blansko). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, roč. 49, č. 2, s. 180-183. ISSN 0323-2581. 1997.

  1996

  1. UNGER, Josef. Archeologický výzkum v areálu louckého kláštera. Jižní Morava : vlastivědný sborník. Mikulov: Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikulově, roč. 1996, č. 32, s. 27-35. ISSN 0449-0436. 1996.
  2. UNGER, Josef. Die Besiedlung des Bezirkes Břeclav/ Lundenburg/vom 6. bis zum 15. Jahrhundert. Unsere Heimat. Wien, roč. 1996, č. 67, s. 124-137. ISSN 1017-2696. 1996.
  3. DVOŘÁK, Jaroslav a Josef UNGER. Hrad Bukov ve světle studia horninového stavebního materiálu. Archeologické rozhledy. Praha: Státní archeologický ústav, roč. 48, č. 4, s. 513-515. ISSN 0323-1267. 1996.
  4. UNGER, Josef. K diskusi o počátcích kostela na Petrově v Brně. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, roč. 48, č. 2, s. 197-201. ISSN 0323-2581. 1996.
  5. UNGER, Josef. Motte u Popic (okr. Břeclav). Castelologica bohemica. Praha: Archeologický ústav AV ČR, roč. 5, s. 217-226. ISSN 80-901934-5-5. 1996.
  6. BÁLEK, Miroslav a Josef UNGER. Ohrazené středověké vesnice na jižní Moravě. Archaeologica historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, roč. 1996, č. 21, s. 429-440. ISSN 0231-5823. 1996.
  7. UNGER, Josef. Opevněná sídla typu motte na jižní Moravě. In Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej. 1. vyd. Wrocław. s. 173-179. ISBN 83-901964-7-6. 1996.
  8. CULEK, Jaroslav a Josef UNGER. Přibyslavice (zaniklá ves). In Sborník muzea Blansko 96. 1. vyd. Blansko: Muzeum Blansko. s. 21-23. 1996.
  9. UNGER, Josef. Stopy mladohradištního osídlení v místech středověkého hradu v Lelekovicích (okr. Brno-venkov). Pravěk NŘ. Brno: Ústav archeologické památkové péče, roč. 6, s. 189-194, 5 s., 1996.
  10. BÁLEK, Miroslav a Josef UNGER. Umgrenzte mittelalterliche Dorfer in Südmähren. In Ruralia I, PA- Supplementum 5. 1. vyd. Praha: Archeologický ústav AV ČR. s. 296-300, 7 s. ISBN 80-901934-7-1. 1996.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 4. 2024 11:21