Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. FASORA, Lukáš, Markéta MELOUNOVÁ, Jiří HANUŠ, Tomáš MALÝ, Denisa NEČASOVÁ, Lukáš REITINGER, Pavel BOČEK, Václav KAŠKA, Zdeňka STOKLÁSKOVÁ, Tomáš BOROVSKÝ, Ludmila KLÍČOVÁ, Petr STEINER, Tomáš DVOŘÁK a Tomáš KNOZ. Didaktické inspirace k aktivizační výuce ve středoškolském dějepisu. In Fasora, Lukáš. Didaktické inspirace k aktivizační výuce ve středoškolském dějepisu. první. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0414-9.
  2. FASORA, Lukáš, Pavel BOČEK, Tomáš BOROVSKÝ, Tomáš DVOŘÁK, Jiří HANUŠ, Václav KAŠKA, Ludmila KLÍČOVÁ, Tomáš KNOZ, Tomáš MALÝ, Markéta MELOUNOVÁ, Denisa NEČASOVÁ, Lukáš REITINGER, Petr STEINER a Zdeňka STOKLÁSKOVÁ. Didaktické inspirace k aktivizační výuce ve středoškolském dějepisu. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0415-6.
  3. FASORA, Lukáš, Pavel BOČEK, Tomáš BOROVSKÝ, Tomáš DVOŘÁK, Jiří HANUŠ, Václav KAŠKA, Ludmila KLÍČOVÁ, Tomáš KNOZ, Tomáš MALÝ, Markéta MELOUNOVÁ, Denisa NEČASOVÁ, Lukáš REITINGER, Petr STEINER a Zdeňka STOKLÁSKOVÁ. Didaktické inspirace k aktivizační výuce ve středoškolském dějepisu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0414-9.
  4. NEČASOVÁ, Denisa. Emancipace žen v Československu 1948-1989. In Seminář pro Ph.D studenty Hospodářských a sociálních dějin FF UK, Praha, 4. 11. 2023. 2023.
  5. NEČASOVÁ, Denisa. Gender jako nástroj historické analýzy. In Metodologický seminár pre Ph.D študentov dejín HÚ SAV, FiF UK Bratislava, UMB Banská Bystrica; Bratislava, 22. 6. 2023. 2023.
  6. NEČASOVÁ, Denisa. Genderová kultura v československu 1948-1989. In Zvaná přednáška pro studující FF UPOL, Olomouc, 31. 3. 2023. 2023.
  7. NEČASOVÁ, Denisa. Každodenní život "obyčejné" ženy v období státního socialismu. In Lukáš Fasora a kol. Didaktické inspirace k aktivizační výuce ve středoškolském dějepisu. Brno: Munipress, 2023. s. 159-163. ISBN 978-80-280-0414-9.
  8. NEČASOVÁ, Denisa. Několik (o)bludných cest české historiografie posledních třiceti let. Soudobé dějiny. 2023, roč. 31, č. 3, s. 169-174. ISSN 1210-7050. doi:10.51134/sod.2023.009.
  9. NEČASOVÁ, Denisa. New socialist men and women in Czechoslovakia 1929-1953. In 55th Annual Convention, ASEEES, Philadelphia, Novomber 30 - December 3, 2023, 2023. 2023.

  2022

  1. NEČASOVÁ, Denisa. Česká historiografie 1989-2022. In Sjezd slovenských historiků, Banská Bystrica. 2022.
  2. NEČASOVÁ, Denisa. členka Vědecké rady FF UK. Vědecká rada FF UK, 2022.
  3. NEČASOVÁ, Denisa. Dnes ženy, příště kočky a psi? In Živá historie. Brno, 2022. s. 76-81.
  4. NEČASOVÁ, Denisa. Feminism a nd state socialism in Czechodlovakia. In Zvaná přednáška na Univerzitě v Krakově. 2022.
  5. NEČASOVÁ, Denisa. Host dne na Moravě. In Český rozhlas. 2022.
  6. NEČASOVÁ, Denisa. Obraz architektky v československém oficiálním diskurzu 50. a 60. let. In Konference Ženy v minulosti. 2022.
  7. NEČASOVÁ, Denisa. První máj - svátek práce. In Český rozhlas. 2022.
  8. NEČASOVÁ, Denisa. Totalitarismus jako (ne)užitečný koncept. In Diskuze Ústavu pro studium totalitních režimů. Praha, 2022.
  9. NEČASOVÁ, Denisa. Ženská emancipace - emblém moderního státu? Dějiny a současnost. Praha: Lidové noviny, 2022, roč. 2022, č. 4, s. 42-44.
  10. NEČASOVÁ, Denisa. Ženy v době státního socialismu. In Český rozhlas. 2022.

  2021

  1. NEČASOVÁ, Denisa. členka evaluační komise ÚPN. Evaluační komise Ústavu pamati národa, 2021.
  2. NEČASOVÁ, Denisa. členka hodnotícího panelu Moderní dějiny a etnologie GAČR. 2021 - 2022.
  3. NEČASOVÁ, Denisa. členka panelu Moderní dějiny GA ČR. Grantová agentura České republiky, 2021.
  4. NEČASOVÁ, Denisa. členka redakční rady. Historica. Revue pro historii a příbuzné obory, 2021 - 2025.
  5. NEČASOVÁ, Denisa. členka redakční rady. Česko-slovenská historická ročenka, 2021 - 2025.
  6. NEČASOVÁ, Denisa. členka redakční rady. Československá historická ročenka, 2021.
  7. NEČASOVÁ, Denisa. členka vědecké rady ÚSTR. Vědecká rada Ústavu pro studium totalitních režimů, 2021.
  8. NEČASOVÁ, Denisa. Emancipation and the new socialist woman. In Women and emancipation. 2021.
  9. NEČASOVÁ, Denisa a Michaela ANTONÍN MALANÍKOVÁ. Historické prameny genderovou optikou. In Archivní čtvrtek. 2021.
  10. NEČASOVÁ, Denisa. "I couldnt live without my factory now." The recruitment of women into the workforce in Communist Czechoslovakia in the 1950s. UR Journal of Humanities and Social Sciences. Polsko, 2021, roč. 19, č. 2, s. 144-160. ISSN 2543-8379. doi:10.15584/johass.2021.2.8.
  11. NEČASOVÁ, Denisa. Miloslav SZABÓ, Potraty. Dejiny slovenských kultúrnych vojen od Hlinku po Kuffu. Moderní dějiny. 2021, roč. 29, č. 2, s. 322-327.
  12. NEČASOVÁ, Denisa. VÍT SCHMARC, Zemeˇ lyr a ocele. Subjekty, ideologie, modely, mýty a rituály v kulturˇe českého stalinismu,. Dějiny - Teorie - Kritika. 2021, roč. 2021, č. 1, s. 162-165.

  2020

  1. NEČASOVÁ, Denisa. členka komise. Česko-slovenská komise historiků, 2020 - 2020.
  2. NEČASOVÁ, Denisa. členka redakční rady. Soudobé dějiny, 2020.
  3. NEČASOVÁ, Denisa. členka redakční rady. Soudobé dějiny, 2020 - 2022.
  4. NEČASOVÁ, Denisa. členka redakční rady. Soudobé dějiny, 2020 - 2020.
  5. NEČASOVÁ, Denisa. členka redakční rady. Dějiny - Teorie - Kritika, 2020 - 2020.
  6. NEČASOVÁ, Denisa. členka vědecké rady GS FF UK. Kolegium genderových studií FF UK, 2020 - 2022.
  7. NEČASOVÁ, Denisa. Do pekel a zpět. In Živá historie. Brno: Extra Publishing, 2020. s. 26-29. nespecifikováno. ISSN 1804-2260.
  8. NEČASOVÁ, Denisa. expert. Research European Agency, 2020 - 2020.
  9. NEČASOVÁ, Denisa. Kontroverzní ikona. In Tajemství české minulosti. Brno: Extra Publishing, 2020. s. 32-36, 4 s. nespecifikováno. ISSN 1804-2260.
  10. NEČASOVÁ, Denisa. Obrazy nepřítele v Československu 1948-1956. první. Praha: Lidové noviny, 2020. 235 s. Obrazy/komunikace/jednání. ISBN 978-80-7422-688-5.
  11. NEČASOVÁ, Denisa. Sláva zrozená z bolesti. In Živá historie. Brno: Extra Publishing, 2020. s. 56-59. nespecifikováno. ISSN 1804-2260.
  12. NEČASOVÁ, Denisa. The Creation of New Elites in Czechoslovakia after 1948. In Fasora, Lukáš; Hiebl, Ewald; Pál, Judit; Popelka, Petr. Elitenforschung in der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Wien: LIT Verlag, 2020. s. 159-174. ISBN 978-3-643-50920-8.
  13. NEČASOVÁ, Denisa. Traktoristka jako nová socialistická žena. In Doktorandské kolokvium. 2020.

  2019

  1. NEČASOVÁ, Denisa. Bojovnice za lidská práva. In Tajemství české minulosti. Brno: Extra Publishing, 2019. s. 56-60. ISSN 1804-2260.
  2. NEČASOVÁ, Denisa. Die Darstellung des katolischen Klerus im offiziellen Diskurs der Tsechoslowakei nach dem Februarumsturz 1948. In Kunštát,Miroslav; Šebek,Jaroslav; Schmoller, Hildegard. Kirche, Religion und Politik in Osterreich und in der Tschechoslowakei im 20. Jahrhundert. Wien: LIT Verlag, 2019. s. 253-288. ISBN 978-3-643-50812-6.
  3. NEČASOVÁ, Denisa. Female Tractor Driver in Czechoslovak Official Discourse. In Women (and Men) of the Old and New Left: Collective identities, generational Encounters and Memory of the 20th Century Left Feminist Activism. The Central European University, 29. 1. 2019. 2019.
  4. NEČASOVÁ, Denisa. Gender jako nástroj historického výzkumu. In Zvaná přednáška na Filozofické fakultě Univerzity v Ostravě, 26. 11. 2019. 2019.
  5. NEČASOVÁ, Denisa. Image of "heroic" working women in the official discourse. In Symbols of Modernity, 15.-16.5. 2019, Rzeszow. 2019.
  6. NEČASOVÁ, Denisa. Jak historii jen poznávat? Sociální práce. Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2019, roč. 20, č. 5, s. neuveden, neuveden. ISSN 1805-885X.
  7. NEČASOVÁ, Denisa. Neslavnější kuchařka, či první feministka? In Tajemství české minulosti. Brno: Extra Publishing, 2019. s. 8-10. ISSN 1804-2260.
  8. NEČASOVÁ, Denisa. Nová socialistická žena. In Doprovodný program k výstavě Vlastním hlasem v Národním muzeu, 24.10.2019, Praha. 2019.
  9. NEČASOVÁ, Denisa. Obrazy katolického kněze v oficiálním diskurzu. Československo po únorovém převratu v roce 1948. In Kunštát, Miroslav; Šebek, Jaroslav; Schmoller, Hildegard. Církve, náboženství a politika v Československu a Rakousku ve 20. století. první. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2019. s. 227-254. Svazek 3. ISBN 978-80-88304-12-8.
  10. NEČASOVÁ, Denisa. Plamenná a neúnavná bojovnice. In Tajemství české minulosti. Brno: Extra Publishing, 2019. s. 44-47. ISSN 1804-2260.
  11. NEČASOVÁ, Denisa, Jitka GELNAROVÁ, Marie BAHENSKÁ, Milena SECKÁ a Ema SOUČKOVÁ. Vlastním hlasem. 2019.
  12. NEČASOVÁ, Denisa. "Z nejmocnějších zbraní matka je zbraň" Obrazy matky a mateřství v poúnorovém Československu. Dějiny a současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019, roč. 61, č. 4, s. 18-21. ISSN 0418-5129.

  2018

  1. NEČASOVÁ, Denisa. členka komise. Česko-slovenská komise historiků, 2018 - 2022.
  2. NEČASOVÁ, Denisa. členka komise. Česko-slovenská komise historiků, 2018 - 2018.
  3. NEČASOVÁ, Denisa. členka redakční rady. Dějiny-teorie-kritika, 2018 - 2018.
  4. NEČASOVÁ, Denisa. Expert. Research European Agency, 2018 - 2018.
  5. NEČASOVÁ, Denisa. Gender history a dějiny žen. In Zvaná přednáška Gender history a dějiny žen, 3. 4. 2018, Hradec Králové, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové. 2018.
  6. NEČASOVÁ, Denisa. Komunismus a emancipace žen. In Zvaná přednáška - Komunismus a emancipace žen, 21. 3. 2018, Košice, Filozofická fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. 2018.
  7. NEČASOVÁ, Denisa. Nový člověk 20. století ve víru sociálních experimentů. In Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří; Nečasová, Denisa. Svůdnost sociálního experimentu : nový člověk 20. století. Praha: Lidové noviny, 2018. s. 7-20. ISBN 978-80-7422-606-9.
  8. NEČASOVÁ, Denisa. Nový socialistický člověk. Československo 1948-1956. 1. vyd. Brno: Host, 2018. 271 s. ISBN 978-80-7577-185-8.
  9. NEČASOVÁ, Denisa. Obraz dělníka revolucionáře v poúnorovém oficiálním diskurzu v Československu. In Březina Vladimír; Hloušková Kateřina; Slabotínský Radek. Historik skutečně mohutný. K životnímu jubileu Jiřího Pernese. Brno: Ústav pro studium totalitních režimů, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Books and Pipes Publishing, 2018. s. 255-265. ISBN 978-80-7485-163-6.
  10. NEČASOVÁ, Denisa. Se svářečkou a sbíječkou v ruce. In Tajemství české minulosti. Brno: Extra Publishing, 2018. s. 42-46.
  11. NEČASOVÁ, Denisa. Vstříc zářné budoucnosti. In ŽZivá historie. Brno: Extra Publishing, 2018. s. 86-89.
  12. NEČASOVÁ, Denisa. Women´s mass organizations and the new socialist woman. In Harvard University, 21. 9. 2018, Cambridge. 2018.
  13. NEČASOVÁ, Denisa a Jiří HANUŠ. 1968 Pražské jaro a co bylo dál...Příběh Jaroslava K. In Libor,Jan vedoucí autorského kolektivu. 8 : Osmičky : Osudová výročí českých a československých dějin končící na jednu číslici. Praha: Lidové noviny, 2018. s. 263-276. ISBN 978-80-7422-640-3.

  2017

  1. NEČASOVÁ, Denisa. členka Vědecké rady kongresových volných panelů. Vědecká rada kongresových volných panelů, 2017 - 2017.
  2. NEČASOVÁ, Denisa. Dělnice jako předmět bádání českých soudobých dějin. In Goněc, Vladimír; Holec, Roman. Ženská otázka a gender v československých moderních dějinách. Bratislava: Vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied, 2017. s. 387-398. Česko-slovenská historická ročenka 2016. ISBN 978-80-224-1552-1.
  3. NEČASOVÁ, Denisa. expert. Research European Agency, 2017 - 2017.
  4. NEČASOVÁ, Denisa. Generation and Gender : Images and Concepts. The Example of the Czechoslovak Union of Youth in 1958. In Fasora, Lukáš; Hiebl, Ewald; Popelka, Petr. Generationen in der geschichte des langen 20. Jahrhunderts - methodisch-theoretische Reflexionen. Wien: LIT Verlag, 2017. s. 151-164. ISBN 978-3-643-50750-1.
  5. NEČASOVÁ, Denisa. hodnotitelka návrhů grantů Horizon 2020. Research European Agency, 2017 - 2022.
  6. NEČASOVÁ, Denisa. Komunistické panství a rovnoprávnost žen. In Zvaná přednáška - Katedra historie FF Univerzita Ostrava. 2017.
  7. NEČASOVÁ, Denisa. Koncept nového člověka. In Svůdnost sociálního experimentu. Nový člověk 20. století. 2017.
  8. NEČASOVÁ, Denisa. Obrazy nové socialistické ženy v Československu 1948-1960. In Genderové aspekty ženských reprezentací. 2017.
  9. NEČASOVÁ, Denisa. Obrazy nového socialistického člověka. In Zvaná přednáška - Ústav soudobých dějin AV ČR. 2017.
  10. NEČASOVÁ, Denisa. Regional History as Cinderella? Czech Contemporary History. In Raum und Region in der historischen Forschung. 2017.
  11. NEČASOVÁ, Denisa. Svůdnost sociálního experimentu. Nový člověk 20. století. 2017.
  12. NEČASOVÁ, Denisa. Traktoristka jako pop ikona. In Kam kráčí studium populární kultury v českém a slovenském prostředí? 2017.

  2016

  1. NEČASOVÁ, Denisa. expert. Research Executive Agency, 2016.
  2. NEČASOVÁ, Denisa. From a liberator to the enemy no.1: National images of the USA in official Czechoslovak discourse 1945-1955. In Stereotypes and Nation´s Images in Central Europe. 2016.
  3. NEČASOVÁ, Denisa. Gender jako nástroj historického bádání. In hostovská přednáška v rámci doktorského kolokvia na FF UHK. 2016.
  4. NEČASOVÁ, Denisa. Nová elita? Státní řády a vyznamenání 1951-1955. Časopis matice moravské. Brno: Matice moravská, 2016, roč. 135, č. 1, s. 101-119. ISSN 0323-052X.
  5. NEČASOVÁ, Denisa. Rovnoprávnost žen v Československu 1948-1968. In hostovská přednáška pro doktorský seminář FF Univerzita Pardubice. 2016.
  6. NEČASOVÁ, Denisa. Stereotypes and Nation´s Images in Central Europe. 2016.
  7. NEČASOVÁ, Denisa. The Communist Party and Women´s Organization in Czechoslovakia 1948-1967. In Feminist Thought and Socialism in eastern Europe between 1945-1989: a Global Perspective. 2016.
  8. NEČASOVÁ, Denisa. Ženy a gender jako předmět historického bádání. In Druhé strany dějin. 2016.

  2015

  1. NEČASOVÁ, Denisa. Dějiny žen a gender history. In Čechurová, Jana; Randák, Jan a kol. Základní problémy studia moderních a soudobých dějin. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Lidové noviny, 2015. s. 666-680. České dějiny ; sv. 8. ISBN 978-80-7422-309-9.
  2. NEČASOVÁ, Denisa. Dělnice jako předmět výzkumu českých soudobých dějin. In Zasedání Česko-slovenské komise historiků. 2015.
  3. NEČASOVÁ, Denisa. Gender equality in Communist Czechoslovakia: image and reality. In Zvaná přednáška na Historickém ústavu wroclavské univerzity. 2015.
  4. NEČASOVÁ, Denisa. Organizace žen v letech 1948-1989 v historické perspektivě. In Havelková, Hana; Oates-Indruchová, Libora. Vyvlastněný hlas. Proměny genderové kultury české společnosti 1948-1989. Praha: Sociologické nakladatelství, 2015. s. 169-206. POST, 14. ISBN 978-80-7419-096-4.
  5. NEČASOVÁ, Denisa. Sovětský svaz - náš vzor. Československo po roce 1948. In Hanuš, Jiří a kol. Rusko a západ. Eseje o (ne)porozumění. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. s. 131-149. Quaestiones quodlibetales ; no. 26. ISBN 978-80-7325-370-7.
  6. NEČASOVÁ, Denisa. The New Socialist man - an Ideological Framework. In Summer school: Religious Cultures in 19th and 20th Century Europe. 2015.
  7. NEČASOVÁ, Denisa. USA: stále stejný nepřítel? Obraz Spojených států v dobovém tisku v éře uvolňování. In Petráš, Jiří; Svoboda, Libor. Československo v letech 1954-1962. Vydání první. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2015. s. 514-528. ISBN 978-80-87912-24-9.
  8. NEČASOVÁ, Denisa. "Women´s Issue" in Czechoslovakia 1948-1968. In hostovská přednáška na univerzitě Pécs. 2015.

  2014

  1. NEČASOVÁ, Denisa. "Bude žít věčně" Smrt Klementa Gottwalda v konceptu politického náboženství. In Petráš, Jiří; Svoboda, Libor. Osm let po válce : rok 1953 v Československu. Vyd. 1. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2014. s. 161-170. ISBN 978-80-87211-98-4.
  2. NEČASOVÁ, Denisa. Mikrohistorie a mikroanalýza komunistické moci. In Komunistická moc 1945-1989 v perspektivě historické mikroanalýzy. 2014.
  3. NEČASOVÁ, Denisa. Nostalgie po "Východu" v pamětech dvou komunistek. In Hanuš, Jiří a kol. Nostalgie v dějinách. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014. s. 93-108. Quaestiones quodlibetales ; no. 24. ISBN 978-80-7325-335-6.
  4. NEČASOVÁ, Denisa. Proměny obrazu ženy v poúnorovém Československu - tradiční vs. nové a "lepší". In Letní škola Když život náš je v půli se svou poutí. Člověk mezi tradicí a modernitou. 2014.
  5. DVOŘÁK, Tomáš, Lukáš FASORA, Bronislav CHOCHOLÁČ, Tomáš MALÝ, Denisa NEČASOVÁ, Zdeňka STOKLÁSKOVÁ a Martin WIHODA. Úvod do studia dějepisu 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 164 s. ISBN 978-80-210-7012-7.
  6. BOROVSKÝ, Tomáš, Lukáš FASORA, Bronislav CHOCHOLÁČ, Tomáš MALÝ, Denisa NEČASOVÁ, Jiří NĚMEC a Martin WIHODA. Úvod do studia dějepisu 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 134 s. ISBN 978-80-210-7016-5.
  7. NEČASOVÁ, Denisa. Veřejná sféra a genderová analýza po únoru 1948: příspěvek do diskuze. Studia Historica Nitrensia. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2014, roč. 18, č. 1, s. 62-75. ISSN 1338-7219.
  8. NEČASOVÁ, Denisa. Women's organizations in the Czech lands, 1948-1989: an historical perpective. In Havelková, Hana; Oates-Indruchová, Libora. The Politics of Gender Culture under State Socialism. An expropriated voice. 1. vydání. London - New York: Routledge, 2014. s. 57-81. Routledge Research in Gender and Politics. ISBN 978-0-415-72083-0.
  9. NEČASOVÁ, Denisa. Women´s organizations 1948-1989: an historical perspective. In Hostovská přednáška v Institut für Politikwissenschaft, Universita Vídeň. 2014.

  2013

  1. NEČASOVÁ, Denisa. "Bez žen nic nevybojujeme". Lenin a ženská otázka. In Hanuš, Jiří; Vlček, Radomír. Lenin : kontinuita a/nebo diskontinuita ruských dějin? 1. vyd. Brno: CDK, 2013. s. 107-117. Dějiny a kultura ; sv. 25. ISBN 978-80-7325-310-3.
  2. NEČASOVÁ, Denisa. "Eine Mutter-Bergaberiterin zahlt mehr als ein Bergarbeiter": Das Bild der "neunen socialistischen Frau" in der stalinistischen Tschechoslowakei. Bohemia : Zeitschrift fur Geschichte und Kultur der Bohmischen Lander. München: R. Oldenburg, 2013, roč. 53, č. 2, s. 339-379. ISSN 0523-8587.
  3. VYKOUPIL, Libor, Denisa NEČASOVÁ a Robert ANTONÍN. Osobnosti českých dějin. 1. vyd. Praha: Euromedia Group, 2013. 432 s. 1. verze. ISBN 978-80-242-4196-8.
  4. NEČASOVÁ, Denisa. Únor 1948 a jeho dopad na proměnu postavení žen v českých zemích. In Ženy 19. a 20. storočia. 2013.

  2012

  1. NEČASOVÁ, Denisa. Výbory žen při místních národních výborech - pokus komunistického vedení o novou etapu "ženského hnutí" v Československu. In Kocián, Jiří; Pažout, Jaroslav; Rákosník, Jakub. Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Dokořán, 2012. s. 61-91. Bolševismus a komunismus a radikální socialismus v Československu do roku 1989 ; sv. VIII. ISBN 978-80-7363-440-7.

  2011

  1. NEČASOVÁ, Denisa. Buduj vlast - posílíš mír! Ženské hnutí v českých zemích 1945-1955. Brno: Matice moravská, 2011. 411 s. Knižnice Matice moravské, sv. 34. ISBN 978-80-86488-82-0.
  2. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ a Denisa NEČASOVÁ. Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. 338 s. ISBN 978-80-7325-244-1.
  3. NEČASOVÁ, Denisa. Dělnice - příklad Antonie Kloboukové. In L. Fasora, J. Hanuš, J. Malíř, D. Nečasová: Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. Brno: CDK, 2011. s. 188-203, 15 s. ISBN 978-80-7325-244-1.
  4. HLOUŠEK, Vít. Jazzman. Gustav Brom a ti druzí. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ a Denisa NEČASOVÁ. Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. s. 253-270. ISBN 978-80-7325-244-1.
  5. BALÍK, Stanislav. Junák-skaut. Příklad Rudolfa Plajnera. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ a Denisa NEČASOVÁ. Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. s. 101-122. Historie. ISBN 978-80-7325-244-1.
  6. NEČASOVÁ, Denisa. Po druhé světové válce. In: Jan Randák a kol.: Dějiny českých zemí. Praha: Euromedia Group - Knižní klub, 2011. 96 s. ISBN 978-80-242-3205-8.
  7. NEČASOVÁ, Denisa. Proměny obrazů ženy po únoru 1948 (na příkladu ženského hnutí). In Kocián, Jiří; Devátá, Markéta. Únor 1948 v Československu: Nástup komunistické totality a proměny společnosti. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011. s. 271-278. České křižovatky evropských dějin ; sv. 3. ISBN 978-80-7285-108-9.
  8. ZOUNEK, Jiří. Učitel – Příběh normálního života v nenormální době. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ a Denisa NEČASOVÁ. Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2011. s. 241-252. Člověk na Moravě. ISBN 978-80-7325-244-1.
  9. NEČASOVÁ, Denisa. Women Village Leaders. Increased Female Participation in National Committees in Czechoslovakia. In Jana Osterkamp Joachim von Puttkamer. Sozialistische Staatlichkeit. Mnichov: Collegium Carolinum, 2011. s. 133-143, 10 s. ISBN 978-3-486-71248-3.
  10. NEČASOVÁ, Denisa. Zaměstnanost žen. In Knapík, Jiří; Franc, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011. s. 1068-1070. Šťastné zítřky ; sv. 5. ISBN 978-80-200-2019-2.
  11. NEČASOVÁ, Denisa. Ženy vedou obec. Příspěvek k proměně poúnorové československé společnosti. Dějiny - Teorie - Kritika. 2011, roč. 8, č. 1, s. 60-73, 13 s. ISSN 1214-7249.

  2010

  1. NEČASOVÁ, Denisa. Československo 1945-současnost. Brno: Didaktis, 2010. 18 s. Literatura pro 4. ročník středních škol. ISBN 978-80-7358-149-7.
  2. NEČASOVÁ, Denisa. Drobné zamyšlení nad textem Theodora Herzla Židovský stát. Církevní dějiny. 2010, roč. 6/3, č. 6, s. 127-132. ISSN 1803-0068.
  3. NEČASOVÁ, Denisa a Jan RANDÁK. Genderové aspekty konstrukce reálného a symbolického těla. In Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století. Praha: Ústav dějin umění AV, 2010. 10 s. ISBN 978-80-200-1833-5.

  2009

  1. HANUŠ, Jiří, Radomír VLČEK, Petr HORÁK, Tomáš MALÝ, Milan ŘEPA, Martin KUČERA, Jan RANDÁK, Václav VEBER, Václav PETRBOK, Jan DOBEŠ, Juraj ŠUCH, Martin WIHODA, Josef ŠAUR, Marek KORNAT, Svatava RAKOVÁ a Denisa NEČASOVÁ. Historik v proměnách doby a prostředí - 20. století. Brno: Matice moravská pro VZ MU a AV ČR, 2009. 396 s. Země a kultura ve střední Evropě 11. ISBN 978-80-86488-59-2.
  2. NEČASOVÁ, Denisa. Nahraďme muže na jejich pracovních místech. Gender a nábor žen do zaměstnání v poúnorovém Československu. Časopis Matice moravské. 2009, roč. 2009/128, č. 2, s. 367-379, 12 s. ISSN 0323-052X.
  3. NEČASOVÁ, Denisa. Obrana práv žen - recepce Mary Wollstonecraftové v českých zemích. In Daniela Tinková, Jaroslav Lorman (eds.), Post tenebras spero lucem. Duchovní tvář českého a moravského osvícenství. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2009. s. 370-382, 416 s. ISBN 978-80-903756-6-6.
  4. NEČASOVÁ, Denisa. "Pažatý, stehnatý" muž - "pažatá, stehnatá" žena? Gender a tělocvičné aktivity druhé poloviny 19. století. In Historik na Moravě. 1. vyd. Brno: Matice moravská, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, 2009. s. 719-735, 907 s. ISBN 978-80-86488-57-8.
  5. NEČASOVÁ, Denisa a Jan RANDÁK. Tradiční a dynamické v postavení a ktivitě českých žen ve 40. letech 19. století. In Jeden jazyk naše heslo buď V. Revolučnost a nerevolučnost v české povaze. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2009. s. 13-23, 10 s. ISBN 978-80-86944-28-9.

  2008

  1. NEČASOVÁ, Denisa. členka redakční rady. Dějiny-Teorie-Kritika, 2008 - 2022.
  2. NEČASOVÁ, Denisa. Dějiny žen či gender history? Možnosti, limity, východiska. Dějiny - teorie - kritika. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 81-102, 21 s. ISSN 1214-7249.
  3. NEČASOVÁ, Denisa. Ideologické obrazy mateřství v české poúnorové společnosti. In Od početí ke školní brašně. Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích, 2008. s. 35-74, 270 s. ISBN 978-80-87151-01-3.
  4. NEČASOVÁ, Denisa. Nadčasové stereotypy o ženách v politice. 19. století v nás. Mýty, instituce, reprezentace, které nás přežily. Praha: Historický ústav AV ČR, 2008, roč. 2008, Suppl. 1, s. 483-491, 590 s. ISSN 1210-6860.
  5. NEČASOVÁ, Denisa. Rok 1948 a jeho vliv na české ženské hnutí. In České, slovenské a československé dějiny 20. století. Osudové osmičky v našich dějinách. 1. vyd. Ústí nad Orlicí: Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2008. s. 329-335, 6 s. ISBN 978-80-7405-032-9.
  6. NEČASOVÁ, Denisa. Ženy-hrdinky? Genderová podmíněnost pojmu hrdinství v české společnosti 1914-1918. In Jan Randák, Petr Koura (eds.), Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2008. s. 140-162, 446 s. ISBN 978-80-7308-229-1.

  2007

  1. NEČASOVÁ, Denisa. "Děkujeme Vám za syna...": kult osobnosti - kult matky? Fenomén uctívání matek zesnulých hrdinů na příkladech Milana Rastislava Štefánika a Jana Palacha. In Personality Cult. Praha: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra společenských věd, 2007. 64 s. ISBN 978-80-01-03713-3.
  2. NEČASOVÁ, Denisa. Patová situace? Reprodukce genderové nerovnosti v moderní společnosti. In Kateřina Čadková, Zuzana Čevelová, Vladan Hanulík, Jana Stráníková (eds.), Konfliktní situace v dějinách. Pardubice: Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice, 2007. 141 s. ISBN 978-80-7395-018-7.

  2006

  1. NEČASOVÁ, Denisa. Otázka volebního práva žen ve středoškolských učebnicích dějepisu. In Jaroslav Vaculík, Jiří Němec (eds.), Problematika sociálních skupin ve výuce společenskovědních předmětů. Brno: Pedagogická fakulty Masarykovy univerzity, 2006. 212 s. ISBN 80-86633-74-8.

  2005

  1. NEČASOVÁ, Denisa. České ženy na cestě k volebnímu právu na stránkách ženského tisku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2005, roč. 2005, C52, 13 s. ISSN 0231-7710.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 2. 2024 17:33