Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

  1. PURMOVÁ, Soňa, Pavel WEBER, Šárka BOHATÁ, Renata ŠREFLOVÁ a Pavel TRČKA. Atypický průběh disekce hrudní aorty u 80leté ženy. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 4, č. 2, s. 103-108. ISSN 1805-4684.

  2010

  1. KŘIVAN, Lubomír, Petr LOKAJ, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Pavel TRČKA, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Lucie BUREŠOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Alternativní metody měření mikrovolt alternans T-vlny u pacientů s dysfunkcí levé srdeční komory. Časopis lékařů českých. 2010, roč. 149, č. 9, s. 423-428. ISSN 0008-7335.

  2009

  1. KŘIVAN, Lubomír, Petr LOKAJ, Milan KOZÁK, Pavel TRČKA, Milan SEPŠI, Lukáš RYBKA, Jitka VLAŠÍNOVÁ, J. NOVÁČKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Měření absolutní hodnoty Mikrovolt T wave alternans u pacientů s dysfunkcí levé komory a jeho korelace s rizikovými znaky v predikci náhlé srdeční smrti. Intervenční a akutní kardiologie. 2009, roč. 8, suppl.A, s. 14.

  2008

  1. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Pavel TRČKA. Vliv vazebného intervalu spontánní komorové extrasystoly na hodnotu turbulence srdečního rytmu. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, č. 9, s. 803-809.
  2. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Milan SEPŠI, Pavel TRČKA a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Vliv vazebného intervalu spontánní komorové extrasystoly na hodnoty tubulence srdečního rytmu. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, č. 9, 5 s. ISSN 0042-773X.

  2007

  1. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Milan SEPŠI, Pavel TRČKA a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Analýza vlivu circadiánního rytmu na turbulenci srdeční frekvence ve skupinách pacientů bez organického onemocnění srdce a s poinfarktovou dysfunkcí levé srdeční komory. Cardiol. 2007, roč. 16, č. 5, s. 196-204. ISSN 1210-0048.
  2. SEPŠI, Milan, Milan KOZÁK, Pavel TRČKA, Lubomír KŘIVAN a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Analýza vlivu cirkadiánního rytmu na turbulenci srdeční frekvence u pacientů s poinfarktovou dysfunkcí levé srdeční komory. Časopis Lékařů Českých. 2007, roč. 146, č. 2, s. 712-717. ISSN 1210-7832.

  2003

  1. TRČKA, Pavel, Milan KOZÁK a Milan SEPŠI. Alternans T vlny v predikci rizika náhlé srdeční smrti. Cardiology. 2003, roč. 12, č. 1, s. 15A-16A, 2 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 11. 2023 07:34