Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. PRACNÝ, Pavel, Jiří FAIMON, Dalibor VŠIANSKÝ a Antonín PŘICHYSTAL. Evolution of Mg/Ca and Sr/Ca ratios during the experimental dissolution of limestone. Chemical Geology, Amsterdam: Elsevier, 2019, roč. 523, SEP 30 2019, s. 107-120. ISSN 0009-2541. doi:10.1016/j.chemgeo.2019.05.040.
 2. SILÁDI, Daniel a Pavel PRACNÝ. Geochémia rozpúšťania vápencov z lokality Stránská skála. In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti: sborník abstrakt : Beroun, 3.-6.9.2019. 2019. ISBN 978-80-87487-24-2.
 3. MAZUREK, Dávid a Pavel PRACNÝ. Recentné penovce viazané na pramene na hranici Moravského Krasu (Stredná časť). In Študentská vedecká konferencia PriF UK, Bratislava 2019, Zborník recenzovaných príspevkov. Bratislava, 2019. s. 1066-1071. ISBN 978-80-223-4711-2.
 4. 2018

 5. PRACNÝ, Pavel a Jiří FAIMON. Geochemický model vzniku jeskynních skapových vod. In Igor Slaninka, Ľubomír Jurkovič. GEOCHÉMIA 2018, Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2018. s. 111-113, 3 s. ISBN 978-80-8174-036-7.
 6. SANTORIS, Michal a Pavel PRACNÝ. Hydrogeochemické podmínky vzniku pěnovců v lokalitě Růženin lom. Studentská konference. Brno, 2018. ISBN 978-80-210-8961-7.
 7. ČAPEK, Ladislav, Kateřina TĚSNOHLÍDKOVÁ, Karel SLAVÍČEK, Dalibor VŠIANSKÝ a Pavel PRACNÝ. Technologie výroby a archeometrické studium středověké keramiky. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni a Masarykova univerzita v Brně, 2018. 197 s. první vydání. ISBN 978-80-261-0811-5.
 8. ČAPEK, Ladislav, Kateřina TĚSNOHLÍDKOVÁ, Karel SLAVÍČEK, Dalibor VŠIANSKÝ a Pavel PRACNÝ. Technologie výroby a archeometrické studium středověké keramiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 203 s. ISBN 978-80-210-9050-7.
 9. 2017

 10. LANG, Marek, Jiří FAIMON, Pavel PRACNÝ a Sandra KEJÍKOVÁ. A show cave management: Anthropogenic CO2 in atmosphere of Výpustek Cave (Moravian Karst, Czech Republic). Journal for Nature Conservation, JENA, GERMANY: Elsevier, 2017, roč. 35, February, s. 40-52. ISSN 1617-1381. doi:10.1016/j.jnc.2016.11.007.
 11. PRACNÝ, Pavel, Jiří FAIMON a Marek LANG. Agresivita průsakových vod ve vybraných jeskyních Moravského krasu. In Datel, J.V., Tomášek, J.. Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.-7.9.2017. Brno: PřF MU, ČAH a ČAIK, 2017. s. 40-43. ISBN 978-80-903635-5-7.
 12. PRACNÝ, Pavel, Jiří FAIMON, Dalibor VŠIANSKÝ a Ludvík KABELKA. Evolution of Mg/Ca Ratios During Limestone Dissolution Under Epikarstic Conditions. Aquatic Geochemistry, New York: Springer, 2017, roč. 23, č. 2, s. 119-139. ISSN 1380-6165. doi:10.1007/s10498-017-9313-y.
 13. KUCHOVSKÝ, Tomáš, Adam ŘÍČKA, Petr NEČAS, Iveta DALAJKOVÁ, Pavlína SIONOVÁ, Martin KNÍŽEK, Pavel PRACNÝ, Ludmila DAŇKOVÁ, Daniel BEDNÁŘ a Michal URBAN. Termometrie povrchových toků a vývěrů podzemních vod na lokalitách Čihadlo, Magdaléna, Březový potok, Čertovka a Hrádek. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 79 s.
 14. 2016

 15. PRACNÝ, Pavel, Jiří FAIMON, Ondřej ŠRÁČEK, Ludvík KABELKA a Jiří HEBELKA. Anomalous drip in the Punkva caves (Moravian Karst): relevant implications for paleoclimatic proxies. Hydrological Processes, John Wiley & Sons, 2016, roč. 30, č. 10, s. 1506-1520. ISSN 0885-6087. doi:10.1002/hyp.10731.
 16. FAIMON, Jiří, Radoslava BODLÁKOVÁ, Pavel PRACNÝ a Jiří HEBELKA. Transfer of climatic variables by dripwater: a case study from Kateřinská Cave (Moravian Karst). Environmental Geology (Environmental Earth Sciences), Springer, 2016, roč. 75, č. 16, s. "nestrankovano". ISSN 1866-6280. doi:10.1007/s12665-016-5982-x.
 17. PRACNÝ, Pavel, Jiří FAIMON, Ludvík KABELKA a Jiří HEBELKA. Variations of carbon dioxide in the air and dripwaters of Punkva Caves (Moravian Karst, Czech Republic). Carbonates and Evaporites, Springer, 2016, roč. 31, č. 4, s. 375-386. ISSN 0891-2556. doi:10.1007/s13146-015-0259-0.
 18. 2015

 19. PRACNÝ, Pavel a Jiří FAIMON. Hydrogeochemistry of low-saturated drips in Moravian Karst. In 10th Scientific Conference Research and Protection of Caves of the Slovak and Aggtelek Karst, Rožňava - Bódvaszilas, Slovakia - Hungary, September 22-25. 2015. ISSN 1335-213X.
 20. 2014

 21. PRACNÝ, Pavel, Jiří FAIMON a Ludvík KABELKA. Charakteristika anomálního skapu v Punkevních jeskyních (Moravský kras). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, Masarykova univerzita, 2014, XXI/2014, 1-2, s. 103-106. ISSN 1212-6209. doi:10.5817/GVMS2014-1-2-103.
 22. 2013

 23. PRACNÝ, Pavel a Jiří FAIMON. Can dripwater hydrogeochemistry help us to discover hidden upper-lying cave floor? In 16th International Congress of Speleology, Brno, Czech Republic, July 21-28,. 2013. ISBN 978-80-87857-08-3.
 24. PRACNÝ, Pavel a Jiří FAIMON. Hypothetical soil/epikarstic PCO2 derived from dripwater composition (Punkva Caves, Moravian Karst). In 4th International Students Geological Conference, April 19-21, 2013, Brno, Czech Republic, 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6206-1.
 25. PRACNÝ, Pavel a Tomáš KUCHOVSKÝ. Volná zvodeň v období infiltrace atmosférických srážek. Podzemná voda, Bratislava: Slovenská asociácie hydrogeologov a Slovenský komitét Medzinarodnej hydrogeologickej asociácie, 2013, roč. 19, č. 1, s. 1-9. ISSN 1335-1052.
 26. 2012

 27. PRACNÝ, Pavel. Laboratorní modelování proudění ve volné zvodni. In Studentská geologická konference 2012, Brno, 24.-25.5.2012. 2012. ISBN 978-80-210-5856-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 6. 2020 05:42