Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. VLACHOVSKÝ, Robert, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Jan BUČEK, Jan ŠPONIAR, Tomáš NOVOTNÝ a Robert STAFFA. Endovenózní laserové ošetření (EVLA) křecových žil pomocí laseru 1940 nm a radiálního vlákna – výsledky po 1 roce sledování. In X. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, 23.-25.10.2022, Brno. 2022.

  2016

  1. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina VALKOVIČOVÁ. BYPASS REVASCULARISATION OF LOWER LIMBS – TERMOGRAPHIC STUDY. In XXXIX. Dni lekárskej biofyziky. 2016. ISBN 978-80-223-4105-9.
  2. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Daniel VLK a Vojtěch MORNSTEIN. Infračervená termografie – diagnostický nástroj pro sledování prokrvení dolních končetin. In XXXIX. Dni lekárskej biofyziky, Piešťany. 2016. ISBN 978-80-223-4105-9.
  3. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Jana LANGEROVÁ, Daniel VLK, Robert VLACHOVSKÝ, Robert STAFFA a Vojtěch MORNSTEIN. Využití bezkontaktní termografie u pacientů s vaskulárním onemocněním. In XIII. celostátní kongres s mezinárodní účastní na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2016.

  2015

  1. ŽIŽLAVSKÝ, Václav, Luboš KUBÍČEK a Robert STAFFA. Naše zkušenosti s měřením transkutánní tenze kyslíku pro hodnocení překrvení periferie dolních končetin u pacientů s chronickou ischemickou chorobou dolních končetin. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2015, roč. 94, č. 11, s. 459-463. ISSN 0035-9351.
  2. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Daniel VLK, Vojtěch MORNSTEIN, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ a Jana LANGEROVÁ. Termokamera jako doplňková metoda při cévně-chirurgickém vyšetření pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin. In XXXVIII. Dny lékařské biofyziky. 2015. ISBN 978-80-7259-068-1.
  3. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Robert VLACHOVSKÝ, Daniel VLK, Vojtěch MORNSTEIN a Robert STAFFA. Thermal imaging to assess changes of foot skin temperature in patients treated with percutaneous transluminal angioplasty. In 13th Congress of the European Association of Thermology. 2015. ISSN 1560-604X.

  2013

  1. MÜLLER ZÁVALOVÁ, Veronika, Václav ŽIŽLAVSKÝ a Markéta DLOUHÁ. Incidence of thromboembolic complications in patients with atrial fibrilation in anamnesis depending on the anticoagulant/antiplatelet therapy. In 63. Česko-slovenské farmakologické dny, Olomouc. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2013 Sep; 157 (Supplement 1):S20-21. 2013.
  2. MÜLLER ZÁVALOVÁ, Veronika, Václav ŽIŽLAVSKÝ a Markéta DLOUHÁ. Incidence of thromboembolic complications in patients with atrial fibrilation in anamnesis depending on the anticoagulant/antiplatelet therapy. In 63. Česko-slovenské farmakologické dny, 11.-13.9.2013, Olomouc. 2013.
  3. MÜLLER ZÁVALOVÁ, Veronika, Václav ŽIŽLAVSKÝ a Robert STAFFA. Prevalence of thromboembolic complications in patients with atrial fibrillation in relation to a selected antithrombotic therapy. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University. Olomouc: Palacký University, 2013, roč. 157, Suppl. 1, s. S71-S74, 4 s. ISSN 1213-8118.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 12. 2023 20:32