STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Jana LANGEROVÁ, Daniel VLK, Robert VLACHOVSKÝ, Robert STAFFA a Vojtěch MORNSTEIN. Využití bezkontaktní termografie u pacientů s vaskulárním onemocněním. In XIII. celostátní kongres s mezinárodní účastní na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Využití bezkontaktní termografie u pacientů s vaskulárním onemocněním
Název česky Využití bezkontaktní termografie u pacientů s vaskulárním onemocněním
Název anglicky The aplication of infrared thermography in patients with vascular disease
Autoři STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Jana LANGEROVÁ, Daniel VLK, Robert VLACHOVSKÝ, Robert STAFFA a Vojtěch MORNSTEIN.
Vydání XIII. celostátní kongres s mezinárodní účastní na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů, 2016.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 10610 Biophysics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky infračervená termografie; ischemická choroba dolních končetin.
Klíčová slova anglicky infrared thermography; peripheral artery disease
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Erik Staffa, Ph.D., učo 175512. Změněno: 14. 11. 2016 10:15.
Anotace
Záměrem je využití bezkontaktních termografických metod jako další možné zobrazovací diagnostické metody při vyšetření dolních končetin. Klinická měření probíhala u více skupin pacientů. V prvním případě při hodnocení revaskularizace dolních končetin (DK), kdy bylo vyšetřeno 21 pacientů. U termografických snímků byla hodnocena změna teploty na DK a její korelace s hodnotami indexu kotník/paže (ABI). Další klinická měření byla provedena jako doplňková metoda při cévně-chirurgickém vyšetření, kdy bylo vyšetřeno 53 pacientů. Zjišťovali jsme vzájemný vztah hmatatelných pulsací na arteriích a teploty plosky nohy. Nárůst teploty byl pozorován v průměru u všech skupin pacientů. Provedené revaskularizační výkony i kvalita pulsací na DK mají vliv na povrchovou teploty plosky DK.
Anotace anglicky
The aim of the study is the application of infrared thermography as another possible diagnostic imaging methods in examination of the lower limbs. Clinical measurements were made for several groups of the patients. In the first case in evaluation of the revascularization in lower limb (LL), there were examined 21 patients. There was evaluated the change of the temperature of LL and its correlation with the index ankle-brachial values (ABI). Another clinical examinations were made as a complementary method to the vascular-surgery examination, where 53 patients were examined. We examined the relationship between tangible pulsations on arteries and the temperature of the feet. The temperature rise was observed on average in all groups of patients. The revascularization process and quality of the pulsations on LL affect the surface temperature of the LL.
Návaznosti
MUNI/A/0894/2015, interní kód MUNázev: Objektivizace tíže ICHDKK pomocí termovizní kamery na základě zátěžových testů – metoda prvního kontaktu
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
MUNI/A/1449/2014, interní kód MUNázev: Bezkontaktní termografie jako moderní diagnostická metoda u pacientů se syndromem diabetické nohy a ischemickou chorobou dolních končetin (Akronym: BTDD)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 25. 2. 2021 12:54